Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını araştırınız.

Devletin yurttaşlarına karşı sorumluluklarını araştırınız.

Devletler yurttaşlarına karşı birçok açıdan sorumludur. Aslında bu bir sorumluluk alışverişi durumundadır. Çünkü sorumluluk çift taraflı olup yurttaşların da devletlere karşı sorumlulukları bulunmaktadır. Devletlerin vatandaşlara karşı sorumlu olduğu konuların başında güvenlik gelmektedir. Devlet çatısı altındaki bireyleri gerek iç gerek dış tehlikelerden korumakla mükelleftir. Devlet bu çerçevede kolluk kuvvetlerine sahiptir ve gerektiğinde bu güçleri kullanabilir.

Devletler yurttaşlarına karşı bazı haklar tanımakla sorumludur. Yaşama, eğitim, sağlık gibi haklar temel haklar olup bu hakların devletlerce yurttaşlarına tanınması ve uygulanması gerekmektedir. Devletler bu gibi hakları doğru bir şekilde insanların kullanmasına izin vermedikçe toplum devlet ilişki doğru ilerlemez ve devletlerde yıkılmalar başlar.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Devletler yurttaşlarına sadece temel hakların korunması ve uygulanması açısından sorumlu değildir. Devletler insanlara özgürlükler tanımak ve hür iradesini kullanmakla hakkını tanımakla da sorumludur. Çünkü devlet ile yurttaş arasında karşılıklı bir sorumluluk bulunmaktadır. İnsan hür seçimleri ve özgür iradesi ile kararlarını vermezse üzerine düşen sorumluluğu da yerine getirmeyebilir.

Yurttaşlar devlete vergi verir. Bu vergi ile devletler yurttaşların güvenliği, sağlığı gibi bazı ihtiyaçları karşılar. Bu bir sözleşme gibi de düşünülebilir. Amaç yurttaşların güvende olmasını sağlamak olsa da asıl amaç düzeni sağlamaktır. Çünkü bir düzen oluşturulup bu düzen devam etmezse bu yapı bozulur. Sorumluluklar değerini yitirir ve sorumlukların yerine getirilmesinin bir nedeni kalmaz. Bu da önce devletin sonra da yurttaşların dağılmasına neden olur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.