“Devlet ana” ve “Devlet baba” ifadelerini niçin kullanıyoruz? Tartışınız.

“Devlet ana” ve “Devlet baba” ifadelerini sizce neden kullanıyoruz? Tartışınız.

Devlet ana ve devlet baba kavramları geçmişten günümüze birçok toplumda kullanılmıştır. Devlet ana ve devlet baba kavramları aslında devletin halkına olan tutumuna benzemektedir. Devletin halkına olan tutumu bir annenin ya da babanın çocuğuna olan tavrına benzetilmektedir.

Devlet ana kavramının mantığı aslında bir annenin çocuğu ile arasındaki ilişkiye benzemektedir. Devlet bir annenin çocuğunu koruduğu ve gözettiği gibi halkını korur ve gözetir. Bu bağlamda devletin birçok alanında ana kavramı kullanılmıştır. Bunun en bilindik örneklerinden biri de anayasadır. Ana kavramı devletin birçok aşamasında hem ismen hem de manevi olarak kullanılır. Devlet ana kavramı birçok yerde kullanılır ama muhtemelen daha çok duyulan kavram devlet babadır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Devlet baba kavramı daha çok güvenlik ve ekonomi gibi alanlarda bireyler tarafından kullanılan bir kavramdır. Polis ve kolluk kuvvetlerinin müdahalesi gereken durumlarda halk tarafından genellikle devlet baba yorumu yapılır. Ya da maaşlara yapılan bir zam durumunda da devlet bana yorumu yapılabilmektedir. Burada bir babanın çocuğunu dış etmenlerden koruması ve ona harçlık vermesi durumu benzetilen konumundadır. Devlet de bir babanın çocuğuna olan tutumu gibi halkına tavır alır ve bu yorum genellikle bu yüzden yapılır. Devlet baba halkını korur, düzeni sağlar ve ekonomiyi düzenler. Gerek içerde gerekse dış devletlere karşı halkını korur ve halkın haklarını gözetir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.