Derişim birimleri nelerdir?

Derişim birimleri nelerdir?

Derişim, Fizik ve Kimya’da kullanılan bir çözeltinin birim hacmindeki çözünen madde miktarını ifade eden birimdir. Kısaca konsantrasyon da denilmektedir. Derişimin sınıflandırılması farklı ölçeklere göre mevcuttur. Derişim en fazla çözelti işlemlerinde kullanılmaktadır.

 

Derişim, madde miktarı işlemlerinde maddelerin kullanılması ve saklanmasında kullanılmaktadır. Reaksiyon sırasında derişim miktarı, reaksiyonun gerçekleşmesi açısından önemli bir ölçüdür. Kimya’da en fazla kullanılan derişim birimi ise molar derişimdir.

 

Derişim, madde miktarı ile alakalıdır. Madde miktarı ister gaz ister sıvı, isterse katı olsun derişimi oluşturmaktadır. Katı, sıvı, gaz derişimleri farklı birimler ve ölçeklerde olabilmektedir. Örneğin; 100 mililitrede çözünen gram birimindeki madde miktarı yüzde derişim olarak değerlendirilir. 1 litre çözelti içerisinde çözünmüş maddenin mol sayısına, molarite denir ve bu en çok kullanılan derişim birimidir. Diğer derişim birimleri ise aşağıda sıralanmıştır.

 

Derişim birimleri;

  • Formalite: 1 litre çözücü içerisinde çözünen maddenin formül gram sayısına denilmektedir. Molariteye benzeyen bu derişim birimi, F harfi ile sembol edilmektedir. Örneğin; 1 F NaCl içerisinde 58,5 gram NaCl içermektedir.
  • Molalite: 1 kilogram çözücü içerisinde çözünen maddenin mol sayısına denmektedir. Birimi molaldir ve m ile sembol edilmektedir. Mol/Kilogram olarak da ifade edilebilir.
  • Molarite: 1 litre çözeltide çözünen maddenin mol sayısına denmektedir. M harfi ile sembol edilir ve birimi de mol/litre olarak bilinir.
  • Molkesri: Çözeltideki bileşenlerden herhangi birinin mol sayısına toplam mol sayısının oranıdır. Genellikle X ile gösterilmektedir.
  • Normalite: 1 litre çözelti içerisinde çözünen maddenin eş değer gram sayısına denmektedir. Birimi normaldir ve N ile gösterilir.
  • Milyarda (ppb): Eser miktardaki çözeltilerin derişimini bulmak için kullanılır. 1 µg çözünen içeren 1kg veya 1 litre çözeltileri ifade etmektedir.
  • Milyonda (ppm): Eser miktardaki çözeltilerin derişimini bulmak için kullanılır. 1 miligram çözünen içeren 1kg veya 1 litre çözeltileri ifade etmektedir.
  • Binde (ppt): Eser miktardaki çözeltilerin derişimini bulmak için kullanılır. 1 gram çözünen içeren 1kg veya 1 litre çözeltileri ifade etmektedir.
  • Yüzde: Bir çözeltinin derişiminin yüzdelik kısmını bulmak için kullanılır. Hacimce ve kütlece yüzde derişim olmak üzere çeşitleri mevcuttur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.