Demokratik devletlerde oy verme işlemi gizli yapılırken oyların sayılma işlemi açık yapılır.

Demokratik devletlerde oy verme işlemi gizli yapılırken oyların sayılma işlemi açık yapılır. Bunun sebebi neler olabilir?

Demokratik devletlerde halk yöneticilerini seçimler ile belirler. Ancak bir yönetimin demokratik olabilmesi için seçim yapmak yeterli değildir. Ayrıca bu seçimlerin de demokratik olması gerekmektedir. Bu noktada ortaya yeni bir soru çıkmaktadır. Demokratik seçim nasıl olur? Bu sorunun cevabını vermek ise çok kolay değildir. Seçimlerde insanların oyları baskı ve şiddet ile yönlendirilmemelidir. Oyların gizli verilmesinin ana sebebi budur. Çünkü oy isteyen kişiler eğer seçim işlemi açık olursa kişilere bir tarafa oy vermeleri için baskı yapabilirler. Oy verme işleminin gizli yapılması ise bu durumu önlemektedir. Çünkü hiç kimse oy kullanan kişinin kime oy verdiğini bilmediği için o kişiye istediği gibi bir oy verip vermemesi konusunda teoride baskı yapamayacaktır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Oyların sayımı işleminin açık olarak yapılmasının ana sebebi ise sayım işlemi sırasında bir hata ya da hilenin ortaya çıkmasının engellenmesidir. Oy sayım işlemi gizli olarak yapılırsa hile yapan kişiler olursa bu hilenin ortaya çıkma şansı yoktur. Ayrıca bir kişi ya da grup hile yapma amacı olmasa dahi yanlışlıkla oy sayım işleminde hata yaptıysa gizli sayım durumunda bu hata ortaya çıkamayacaktır. Çünkü sayım işlemi gizli olduğu için sayım işlemini diğer insanlar görememektedir. Yani bir kontrol ve denetim söz konusu olamayacaktır. Açık sayım durumunda ise bir hata söz konusu olduğunda diğer insanlar bir kontrol mercii niteliği taşır ve bu hatayı fark ederek düzeltilmesini sağlarlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir