Demokrasinin varlığını gösteren ilkeleri belirtiniz.

Demokrasinin varlığını gösteren ilkeleri belirtiniz.

Demokrasinin varlığını gösteren pek çok ilke vardır. Ancak bu ilkelerin kâğıt üstünde yani anayasalarda, kanunlarda vs. olması demokrasinin gerçek manada var olduğunu göstermez. Bu kanun ve kuralların ne denli gerçek hayatta yer bulduğu, bu kuralların kâğıt üstünde yer almasından çok daha önemlidir. Ülkemizde demokratik haklar anayasa ve kanunlar ile korunmaktadır. Bu konuda bir sorunumuz olmasa da uygulamada demokratiklik konusunda hiç sorunumuzun olmadığını söylemek mümkün olmayacaktır.

Demokrasinin varlığını gösteren ilkelere örnek olarak; özgürlük, eşitlik, insan haklarına saygı, seçme ve seçilme hakkı, seçimlerin demokratik olması ve katılımcılık gibi ilkeler gösterilebilecektir. Bu ilkelerin hepsi elzem olan ilkelerdir ve hepsi asli ilkeler arasındadır. Yani bu ilkelerin varlığı demokrasinin varlığından bahsedebilmek için yeterli olmasa da herhangi birinin eksikliği halinde demokrasi anlayışının olmadığından ya da eksik olduğundan söz edebilmek mümkündür. Dolayısıyla bu ilkelerin tamamının bir arada bulunması gerekmektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Özgürlük ilkesi vatandaşların özgürlüklerinin korunması ve devletin bu özgürlükleri teminat altına alması ile ilgilidir. Devlet anayasa ve kanunlar ile halka özgürlüklerini tanıyacağını ve bu özgürlüklerini koruyacağını taahhüt etmektedir. Halkın özgürlüğünün korunmadığı ülkelerde demokrasiden söz etmek yanlış olacaktır. Çünkü özgürlüğün olmadığı bir ortamda demokrasinin de olması mümkün değildir.

Eşitlik de yine demokrasinin asli şartları arasındadır. Eşitlik ülkenin vatandaşları arasında bir ayrım yapmaması anlamına gelmektedir. Vatandaşlar arasında eşitlik olmazsa halkın ne devlete ne de demokrasiye bir inançları olmayacaktır. İnsan haklarına saygılı olmak da yine eşitlik ile ilgili bir ilkedir. Devletin vatandaşlarına eşit davranması insan haklarına saygının bir gereğidir. Vatandaşlar devlet tarafından diğer vatandaşlar ile aynı muameleyi görme hakkına sahiptirler.

Seçme ve seçilme hakkı ve seçimlerin demokratik olma ilkesi de birbirleri ile bağlantılı ilkelerdir. Seçme hakkı ile insanlar ülkenin yöneticileri seçebilir ve istedikleri gibi bir şekilde yönetilme haklarını kullanabilirler. Seçilme hakkı da yönetimde yer almak isteyen vatandaşların kullandığı bir haktır. Seçimlerin demokratik bir şekilde yapılması ise son derece elzemdir. Çünkü seçimlerin demokratik bir şekilde yapılmadığı bir ortamda seçme ve seçilme hakkının da gerektiği gibi kullanılabilmesi mümkün değildir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir