Demokrasinin olduğu yerlerde kararlar nasıl alınır?

Demokrasinin olduğu yerlerde kararlar nasıl alınır?

Demokrasi; kavram olarak ortamda dengenin sağlanabilmesini sağlar. Topluluk içerisinde ortak bir fikir birliğine varabilmeyi sağlayacaktır. Ortak bir fikire varabilmek oluşabilecek çatışma ve karmaşaları önüne geçecektir. İleride ortaya çıkan herhangi bir sorunda kimse birbirini suçlamayacak ortak bir fikir birliği doğrultusunda o karar alındığı için uzlaşmacı bir tavır sergilenecektir. Ortak bir alanda ortak fikirler doğrultusunda bir karar alabilmek oldukça önemlidir. Burada oluşan insanların var etmeye çalıştıkları eylemlerin sürdürülebilir hale gelir, huzur ve refahın sağlanmasında büyük bir önem taşır. Demokrasinin olduğu yerlerde kararlar alınırken çoğunluğun fikirleri ön planda tutulur. Çoğunluk neyi benimsemiş kimi seçmiş ve hangi fikri kabul etmişse o kabul edilerek yasal olarak uygulanmaya başlanır.

 

Bu alınan kararlar yalnızca bir kesim tarafından uygulanmaz. Bu adalet kavramına da ters düşen bir durum olur. Kendi fikrini sunmuş ve haklarını kullanmış olan herkes bu durumu olgunlukla kabul edebilmelidir. Herkes burada kendi fikirlerini ortaya koyar. En çok kabul edilen ve oylamalarda en çok oyu alan fikir herkesin kabul edeceği anlamına gelir. Kararlar verilirken tek bir kişi tarafından bu uygulanmaz, bu adaletsizliği beraberinde getirecektir. Ortamda bulunan herkes alınan kurallara beraber uyum sağlar. Bu ileride oluşabilecek problemli durumların daha kolay çözülmesini sağlayacaktır. Birlik ve beraberliğin sağlanabilmesi toplumsal kaygının ve endişenin en aza indirilebilmesi için demokratik yaklaşımlar benimsenmeye devam edilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.