Demokrasi İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü Sene Sonu Raporu

Eğitim Öğretim Yılı Demokrasi İnsan Hakları Kulübü Yıllık Değerlendirme Raporu

Ekim
·         Danışman öğretmenler toplanarak kulüp tüzüğünü hazırladı ve bir nüshasını okul idaresine verdi.

·         Okul genelinde kulübe seçilen öğrenciler belirlenerek listesi hazırlanıp ,bir nüshası okul idaresine verildi.

·         Kulüp yıllık faaliyet planı oluşturuldu.

·         Sosyal kulüp panosunun hazırlanması konusunda iş bölümü yapıldı.

·         Cumhuriyet konulu yazı ve şiirler panoda sergilendi.

 

Kasım
·         “Atatürk ve İnsan Hakları” konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilendi.

·         “Atatürk ve Demokrasi ” Konulu yazıların, resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi sağlanarak  öğrencilerin bilgilendirildi.

·         Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi sağlandı.

·         “İnternet ve İnsan Hakları” konulu yazıların kulüp panosunda sergilendi.

·         Çocuk masalları olan internet site isimlerinin panoda duyuruldu.

·         Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirildi.

·         Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmalar yapıldı.(Kızılay,Öğretmenler Günü,Çocuk Hakları Haftası)

 

Aralık
·         Yapılacak faaliyetlerin tartışılması sağlanarak kulübün daha aktif olması konusunda karar alındı.

·         Yapılacakların karara bağlanarak kurul üyeleri bilgilendirildi.

İnsan Hakları Günü’yle ilgili yazı  şiir ve resimler kulüp panosunda sergilendi

Ocak
·         “İyi Bir Yurttaş Nasıl Olunur?” konulu yazıların kulüp panosunda sergilendi.

·         “İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi”nin kulüp panosunda sergilendi.

·         İnternette insan haklarına yönelik site isimlerinin kulüp panosunda duyuruldu.

·         Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirildi.

·         Verem Savaş Eğitimi Haftası’yla ilgili resim,yazı ve şiirler kulüp panosunda sergilendi.

·         I.dönem yapılan kulüp çalışmaların genel bir değerlendirilmesi yapıldı

 

Şubat
·         2. Dönem Uygulanacak yöntem ve yapılacak çalışmalar karara bağlandı.

·         “Demokrasimize Yönelik İç ve Dış Tehditler Nelerdir?” konulu yazıların bulunması ve kulüp panosunda sergilenmesi, öğrencilerin bilinçlendirilmesi çalışmalarının yapılması. ile ilgili yazıların kulüp panosunda sergilenmesi

Mart
·         Yöremizde bulunan insan hakları dernek ve kuruluşlarını tanıtıcı yazılar ve  bilgiler  kulüp panosunda sergilendi.

·         “ Örnek Yurttaş ” Çevremizde kulüp öğrencileri tarafından bir örnek yurttaş seçiminin yapılması ve okulda bu kişinin tanıtımının yapılması. Örnek yurttaşın hayatını ve çalışmalarını öğrencilere anlatması.

·         Sosyal kulüple ilgili formların doldurulup değerlendirilmesi

·         Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapılması.

Nisan
·         “Çocuklukta Yurttaşlık”ın önemini belirten yazılar kulüp panosunda sergilendi.

·         Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü olarak 23 Nisan için döviz ve afişler hazırlandı.

·         Bilgilendirme sonuçları değerlendirildi.

·         Öğrenciler tarafından hazırlanan çocuklara yönelik demokrasi, insan hakları ve yurttaşlık konusunda ödüllü bilmece ve bulmaca örnekleri kulüp panosunda sergilendi.

·         “Ailede, Okulda, Sınıfta Demokrasi” konulu yazılar kulüp panosunda sergilendi.

Mayıs
·         Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık Kulübü olarak 19 Mayıs  dolayısıyla döviz ve afişler hazırlandı.

·          Ülkemizdeki Demokrasi, İnsan Hakları ve Yurttaşlık durumu öğrencilere aktarıldı.

·                        Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.

·                        Belirli günler ve haftalarla ilgili çalışmaların yapıldı.

Haziran
·         Yıllık çalışma programı gözden geçirildi. Genel kurul toplandı.

·         “İyi Yurttaş, İşini en İyi Yapan İnsandır ” konulu yazılar, resimler kulüp panosunda sergilendi.

·         Sosyal kulüple ilgili formlar doldurulup değerlendirildi.

·         Yıl içinde yapılan çalışmaların  değerlendirildi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.