Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeler

Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeleri öğrendiklerinizi değerlendirerek aşağıdaki tabloda uygun olan yerlere yazınız.

Aşağıda yer alan bu tablo geçmişten günümüze Demokrasinin Dünya’da ve Türk- İslam Devletleri’nde gerçekleşen gelişimlerini içermektedir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın
Dünyadaki demokratik uygulamalar Türk-İslam dünyasındaki demokratik uygulamalar
Tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Carta Libertatum dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımlardan biridir. Bunun sonucunda kralın yetkileri sınırlandırılır. Türk –İslam devletlerinde Hakanın kararlarını alırken danıştığı bir meclis vardır. Bu mecliste son sözü halk söylese de karar alınmadan önce Hakan’ın eşinin de bulunduğu kurultayda fikir telakkisi yapılırdı.
1689 yılında İngiltere’de yayınlanan ’Halklar Bildirgesi’ ile kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. 29 Eylül 1808’de Osmanlı ‘da imzalanan Sened-i İttifak ile Padişah ayanları tanımış ve onlara yetkiler vermişlerdir.
1789 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Fransız İhtilali ile monarşi yıkılmıştır. Bu ayaklanma monarşiyi ilk kez tartışmaya açmış ayaklanmadır. Bunun sonucunda Katolik kilisesi reforma zorlanmış ve Cumhuriyet kurulmuştur. Tanzimat Fermanı neticesinde Müslüman ve gayrimüslim halkın temel hakları koruma altına alınmıştır. Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ile daha önce Osmanlı’da olmayan özel mülkiyet hakkı verilmiştir.
1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile devletler vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için uzlaşmışlardır. Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayrimüslimler eşit hale getirilmeye çalışılmıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.