Demokrasi Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Demokrasi Hayatımızı Nasıl Etkiler?

Demokrasi nedir? Temel hak ve özgürlüklerin güvencede olduğu bir çoğunluk yönetim şeklidir. İnsan akıllı bir varlık olarak kabul edildiğinden, kendisi için iyi ve kötüyü ayırt edebileceğine inancından dolayı, insana saygı ve iyimser bir dünya görüşünün şeklidir. Demokrasi sadece çoğunluğun değil aynı zamanda çoğulcu bir yönetimdir. Siyasal demokrasiyi, çoğunluk diktası gibi de düşünebiliriz. Çünkü çoğunluğun yönettiği ve azınlığın yönetim şekline karşı koyduğu bir rejimdir. Hukukun üstünlüğüne dayalı olan bir yönetim şeklidir.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Demokrasinin üç temel öğesi vardır; seçim, bağımsızlık ve özgürlük. Temel hak ve özgürlüklere sahip toplumlarda ‘ özgür muhalefet’ in varlığından söz edebiliriz. Düşünce, haber alma ve örgütlenme hakları ön sırada gelmektedir. Kendi haklarımızı koruyabilmek adına ve demokrasinin işleyebilmesi için farklı çıkarlara, görüşlere sahip bulunanların örgütlenmesi ve görüşlerini barışçıl olan yollardan rahatlıkla savunabilmeleri gerekir. Farklı görüşlerde ancak bu şekilde bir denge kurmak mümkün olabilir. İnsan doğasına en uygun olan bu yönetim şekli, her bireyin bir değer olduğunu kabul eder.

Demokrasinin varlığı, demokrasiye verdiğimiz değerle ortaya çıkar. Hayatımızın her alanında kendini hissettirir, evde, işte, okulda. Demokrasi tabi ki hayatımızı etkiler, özgür irademizle ya seçilir ya da seçiliriz. Özgürce ve yaşanabilir bir dünya ancak demokrasi ile mümkün olacaktır. Hepimiz eşit haklarla dünyaya geliriz ve bunların devamlığını sağlayabilmek için birbirimizin görüşlerine, inancına ve ırkına saygı duymak zorundayız. Ancak demokratik bir düzende doğuştan sahip olduğumuz olanakları değerlendirebilir ve geliştirebiliriz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir