Demir-Sülfür Bileşiğinin Elde Edilmesi 10. Sınıf Kimya

DEMİR (Fe) İLE KÜKÜRT (S) ELEMENTLERİNDEN KİMYASAL YOLLA DEMİR SÜLFÜR (FeS) BİLEŞİĞİNİN ELDE EDİLMESİNİN GÖZLENMESİ

DENEYİN AMACI:Elementlerden bileşik oluşumunu görmek, kütlenin korunumu yasasını doğrulamak.

HAZIRLIK SORULARI:

1-Endotermik ve ekzotermik reaksiyonları araştırınız. Örnekler veriniz.

2-Azot fabrikalarında açığa çıkan kükürt gazının oluşum sebebini araştırınız.

KULLANILAN ARAÇ VE GEREÇLER:

DENEYİN YAPILIŞI:
1- 7 gram demir tozu ile 4 gram kükürdü spatül yardımıyla teraziye koyup tartarak, ayrı ayrı saat camlarına koyunuz.
2-Bunları diğer saat camına koyarak karıştırınız. Büyüteçle bu karışımı inceleyiniz.
3-Karışıma mıknatıs yaklaştırınız ve sonuçlarını gözlemleyiniz.
4-Oluşturduğunuz karışımı deney tüpüne doldurunuz.. Yukarıdaki şekil düzeneğini hazırlayınız.
5-Çıkacak olan gazlar zehirli olduğundan tüpün ağzına balon bağlayınız.
6-Hazırladığınız demir tozu ve kükürt karışımını ısıtınız. Isıtma sırasında karışımdaki değişiklikleri gözlemleyiniz.
7-Isıtma işlemi tamamlandıktan sonra elde ettiğiniz oluşumu soğumaya bırakınız.
8-Soğuduktan sonra deney tüpünü bir bezle sarıp çekiçle kırınız. Oluşan yeni maddeyi saat camına koyunuz.
9-Elde ettiğiniz yeni maddedeki değişiklikleri gözlemleyiniz. Yeni maddeye mıknatıs yaklaştırınız, mıknatıs tarafından çekiliyor mu?
10-Yeni maddeyi büyüteçle inceleyiniz, demir ve kükürt taneciklerini görebiliyor musunuz?
11-Yeni madenin kütlesi reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamına eşit mi?

DENEYİN SONUCU:
Yeni maddeyi elde etmek için kullandığınız demir tozunun gri, kükürt tozunun ise sarı renkte olmasına karşın, oluşan yeni maddenin rengi siyahtır. Demir tozları mıknatıs tarafından çekilmesine karşın, oluşan yeni madde mıknatıs tarafından çekilmez. Bu maddeyi büyüteçle incelediğinizde , içinde kükürt ve demir tozu taneciklerini göremezsiniz. Oluşan yeni maddenin kütlesi, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamına eşittir.

                                         

7 gram demir tozu  +  4 gram kükürt tozu  =  11 gram demir sülfür bileşiği

TEORİK BİLGİ: Elementler kimyasal olaylar neticesinde birleşerek yeni bir madde oluştururlar. Oluşan yeni maddelerin özellikleri kendini oluşturan elementlerin özelliklerinden farklıdır. En az iki  atomun  kimyasal reaksiyonlarla, belirli oranlarda birleşerek oluşturdukları yeni saf maddelere BİLEŞİK denir.

Bir kimyasal reaksiyonda, reaksiyona giren maddelerin kütleleri toplamı, reaksiyon sonucu meydana gelen ürünlerin kütleleri toplamına eşittir. Fransız bilgini LAVOSIER ‘in bulduğu bu kanuna “ kütlenin korunumu kanunu” denir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir