De Ki Mi Eklerinin Yazımı 4. Sınıf Türkçe

-DE, -Kİ VE -Mİ EKLERİNİN YAZIMI

-ki Ekinin Yazımı:

Sıfat yapan ve zamir yapan (ilgi eki) –ki’ler ek durumunda oldukları için bitişik yazılır. Bu ekleri çıkarınca anlam bozulur. Fakat bağlaç olan –ki kelime durumundadır ve ayrı yazılır.

-ki eki Örnek Nasıl yazılır? Çıkarınca
Sıfat yapan -ki Sabahki yemek Bitişik yazılır Anlam bozulur
Zamir yapan -ki Onunki (onun ödevi) Bitişik yazılır Anlam bozulur
Bağlaç olan -ki Öyle yoruldum ki Ayrı yazılır Anlam daralır

Not: Eğer cümle içinde “-ki” nin bitişik mi ya da ayrı mı yazılır konusunda kafamız karışırsa  “-ki”ye “-ler” çokluk ekini getiriniz. Eğer anlamda bozulma olmazsa bitişik yazılır. Ama anlam bozulur ise bu “ki” bağlaç olduğundan ayrı yazarız.

de Ekinin Yazımı:

 • Kullandığınız cümlede “de/da”yi çıkardığınızda anlam eğer bozuluyor ise bu “de/da” ek olan “-de/-da” dır ve bitişik yazılır.
 • Eğer anlam bozulmuyor ise bu “de/da” bağlaç olan “de/da” dır ve ayrı yazılır.
-de eki Örnek: Nasıl yazılır? Çıkarınca
Hal eki olan -de Evde misafir var. Bitişik yazılır Anlam bozulur
Bağlaç olan -de Olsa da yesek. Ayrı yazılır Anlam daralır

Not: -de’ ve ‘-da’nın ayrı mı, bitişik mi olduğunu anlamanın diğer kolay yolu: Cümlede ‘de’ ve ‘da’ yerine ‘dahi’ sözcüğünü kullanın. Anlam bozuluyorsa ‘dahi’ anlamında değildir, ayrı yazılmaz.

-mi Ekinin Yazımı:

-mi eki ister soru anlamı katsın ister katmasın ayrı yazılır. Kendinden önceki kelimenin büyük ünlü uyumuna uyar. Aldığı ekler ise –mi eki ile birlikte ayrılır.

 • Soru anlamı vermek için kullanılır.

      Aldık mı?     Kardeşin mi?

 • Seçenek sunma amacıyla kullanılır:
        Alır mı almaz mı bilemem.
 • Şart, koşul bildirebilir:

      Derslerine çalıştı mı kazanır.

 • Zaman anlamı katar:

      Buraya geldi mi size de uğrar.

 •  Şaşırma, hayret, beklenmezlik bildirir; ünlem ifade eder:

     Aniden babasına rastlamasın mı!

 • Tehdit, korkutma bildirir:

     Sopayı elime aldım mı görürsün.

 • Fiile kesinlik anlamı katar:

     Sizin işinizi yaptı mı yaptı.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.