Davranışın bilinçli ya da bilinçsiz yapılması neyi ifade eder?

Davranışın bilinçli ya da bilinçsiz yapılması neyi ifade eder?

Davranışlarımız, bizlerin diğer insanlar arasındaki yerimizin belirlenmesi açısından, oldukça büyük önem taşırlar. Çünkü davranış şekillerimizin, karakterimiz hakkında en açık delilleri ortaya koymaları gibi özel yönleri mevcuttur. Diğer insanlar ile aramızda bulunan en büyük farklı unsur olduğu için her insan davranış şekline önem verir ve özen gösterir.  İrademiz dahilinde gerçekleşen davranışlarımız, bilinçli davranışlarımızı oluştururlar. İrademiz dahilinde olmayanlar ise bilinçsiz davranışlarımızdır.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Bilinçli davranmak demek; yerine göre ve tam, kararlı davranma şekli demektir. Örneğin yapılacak bir iş varsa, bu iş için gerekli olan şeyler hazırlanır, sonra işin kendisini yapmaya geçilir. Akıl ve mantık çerçevesi ile yapılacak işin mesuliyeti de üstlenilir. Bu şekilde yapılacak işte, bilinçli bir tutum sergilenmiş de olunur. Bilinçsiz davranış şekilleri ise, kişinin kendi iradesi dışında gerçekleşmekte ve bu türden durumları kapsamaktadır. Buna benzer durumlarda, psikolojik açıdan mesuliyet alınması uygun görülmemektedir. Daha çok ani olarak gelişen durumlarda, tik,  refleks ve ani isteklerin dışında gelişen bir durumdur.

Bazen ameliyatlar yapılmadan öncesinde ve sonrasında hastalara narkoz vermek sureti ile bir işlem uygulanmaktadır. Amaç hastanın ameliyat sırasında ve sonrasında ağrılarını azaltmaktır. Sonrasında yani cerrahi işlemin bitiminde uyanmaya başlayan hasta bilinci yerine tam olarak gelene kadar, bilinçsizce istem dışı davranışlar sergileyebilir. Ayrıca konuşabilir. Fakat bundan sorumlu tutulamaz, Çünkü mesul tutulabileceği bir durum söz konusu değildir. Diğer taraftan, sarhoş olan birinin, bu şekilde trafiğe çıkması suç olarak görülür. Sarhoş olduğu için bilinçsiz de olsa suçlu kabul edilir. Çünkü bazı durumlarda istem dışı bir hareketin yapılmasına ortam hazırlanması gibi bir durum söz konusudur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.