Cumhuriyet’in ilk yıllarında komşu ülkelerle kurduğumuz kuruluşları araştırınız.

Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleriyle Cumhuriyet’in ilk yıllarında komşu ülkelerle kurduğumuz kuruluşları araştırınız. Bunların kuruluş amaçlarını yazınız.

Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurduğu ilk senelerde etkili bir dış politikaya imza atarak başarılı olmuştur. Üstelik savaştan çıkmış ve yeni kurulmuş ülkenin zayıf haline rağmen, dış ilişkiler hususunda başarılı adımlar atılmıştır. Dış politikaya yönelik başarılı bir takım çalışmalarda bulunmuştur. Bu çalışmalar hem komşu ülkelerle olan ilişkilerin gelişmesinde hem de ülkemizin kalkınmasında önemli rol oynamıştır. Kurulan bu kuruluşlar sosyal, ekonomik ve kültürel alanlarda katkı sağladığı gibi istihdam ve eğitim imkanlarını da en üst seviyeye çıkarmıştır. Daha çok sanayi alanında yapılan bu çalışmalar ülkemizin gelişmesine ciddi anlamda katkı sağlamıştır. Bu kuruluşlara bakacak olursak:

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Sadabat Paktı,  1937 yılında Türkiye, İran, Afganistan ve Irak arasında imzalanmış üye ülkelerin birbirlerine saldırmamak için yaptıkları anlaşmalardır.

Balkan Antantı; Türkiye, Yunanistan, Romanya, ve Yugoslavya’nın Bulgaristan tehtidine karşı sınırlarını korumak ve Balkanlardaki karışıklığa son vermek için 1934 de imzaladığı  dostluk anlaşmasıdır.

 

Yukarıdaki barış anlaşmaları haricinde bir çok devlet ile hem barış anlaşmaları hemde ticaret anlaşmaları hem de dostluk anlaşmaları imzalandı. Komşu ülkelere kurulan şeker fabrikaları, tarım makineları, silah üretim atölyeleri ve bunun gibi çeşitli işletme merkezleri bu kuruluşlara örnek olarak verilebilir. Bu kuruluşların en büyük faydası kurulduğu ülkelerdeki işsizlik oranının azalmasıdır. Atatürk, ülkemizi fakir ve huzursuz bir ortamdan alıp demokratik, bağımsız ve ekonomik problemlerin aşıldığı bir ülke haline getirmiştir. Dolayısıyla da komşu ülkelere kurulan bu kuruluşlar oldukça önemli bir yere sahiptir.

Mustafa Kemal Atatürk’ün girişimleriyle Cumhuriyetin ilk senelerinde bir kalkınma oluşturulmaya çalışılmış ve ekonomik gelir elde edilmeye çalışılmıştır. Bu kurumların en önemlileri arasında İzmir Fuar Merkezi de vardır. Pek çok kurum ve kuruluş da ülkede sosyal, eğitim, kültürel ve sanayi alanlarında yerli sermaye ile kurulmuştur. Ayrıca o dönemde ulaşım, haberleşme ve iletişim alanlarında da önemli adımlar atılmış, bu sayede çağdaş ve modern bir Cumhuriyetle ülke kurulmuştur.

“Cumhuriyet’in ilk yıllarında komşu ülkelerle kurduğumuz kuruluşları araştırınız.” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir