Coğrafya kavramı sizde neyi çağrıştırıyor?

Coğrafya kavramı sizde neyi çağrıştırıyor?

Coğrafya, yaşadığımız çevre ile olan ilişkilerimizi inceler.

Yaşadığımız doğal ortam ve içinde inşa ettiğimiz yapay çevrenin birbiri ile uyumlu olması gerekir. Doğal ortam şartları dikkate alınmadan yapılan faaliyetlerin verdiği zararlar tüm insanları etkiler. Son dönemlerde çok sık küresel ısınmadan bahsedilmesi, çevre, hava, toprak ve su kirlilikleri bunun en güzel kanıtıdır.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Coğrafya her şeyden önce insanların yerleşim alanlarının doğaya uyumlu olmasını sağlar. Bunun için doğal ortamı oluşturan unsurları inceler. Doğal çevreyi oluşturan unsurların insanlar tarafından tanınması doğayla uyumlu bir yerleşim alanı yapmasını ve yaşamasını sağlar.

 

Yerleşim alanlarının doğayla uyumlu olmaması yani coğrafi şartların dikkate alınmamasının ortaya çıkardığı pek çok sorun bulunmaktadır. Kentlerde yaşayan insanların hemen her gün karşılaştığı bu sorunlar, trafik sıkışıklığı, toprak, hava ve su kirliliği, gürültü kirliliği gibi sorunlardır. Oysa coğrafi şartlar dikkate alınarak yapılan faaliyetler hem doğaya uyumlu ve zarar vermez hem de insanları n daha rahat yaşamasına neden olur.

Coğrafya doğada gerçekleştirilecek her türlü beşeri faaliyetin doğayla uyumlu ve zarar vermeyecek şekilde yapılmasını sağlar.

Bu yüzden coğrafya insanların doğayı tanıması ve ona uygun yaşamasını sağlamak gibi bir görev üstlenen bilim dalıdır ve tüm insanlar ve doğal ortam için önemlidir.


Benzer Yazılar

Bir cevap yazın