Çifthane sisteminin Osmanlı Devleti açısından yararları nelerdir?

Çifthane sisteminin Osmanlı Devleti açısından yararları nelerdir?

Osmanlı Devleti’nde halk geçimini farklı yollardan sağlardı. Bunlar içinde ticaret, küçük tip sanayi kollarının yanında, çiftçilik Osmanlı Devleti’nin büyük gelir kaynaklarının ilk sıralarında gelirdi. Devlet büyük topraklara sahip olmakla büyük avantaj sağlasa da bu topraklar üzerinde yaşayan büyük kitleleri de beslemek imkân sağlamakla yükümlüydü. Bunun için hem çiftçi ve diğer esnafları mağdur etmeyecek hem de devlete gelir sağlayacak yollar aranırdı. Tarım üzerinde çeşitli sistemler vardı. Dirlik sistemi, çifthane sistemi gibi hem devleti kazandıracak hem de devletin halka karşı olan görevlerini yerine getirmesine yardımcı olacak sistemler bunlardan bazılarıydı. Şimdi çifthane sistemi ve faydalarını ele alacağız.

 

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Çifthane sisteminin Osmanlı Devleti açısından yararları nelerdir?

Devlet için faydalarına geçmeden önce çifthane sisteminin ne olduğuna bir bakalım. Çifthane sistemi devlete ait olan arazinin kişi başı bir öküzle işlenecek kadar kısmının köylüye verilmesidir.

 

Çifthane vergisinin faydaları:

1.Çifthane vergisi sayesinde devlet elinde olan toprakların işlenmesini sağlıyor, topraklarının bakımını yaptırıyor ve nadasa (Nadas: Toprakların dinlendirilmek için ve başka sebeplerden ekilmemesidir.) bırakılmadığı için hasılattan düşmesini önlüyordu.

  1. Toprakların yüzde 83 gibi büyük bir kısmına sahip olan devlet böylece topraklarını tek elde tutmayı başarıyor, kiralama yöntemini kullanarak yine topraklarını kendi elinde tutuyordu. Bu şekilde tek elde kalan toprakların büyük mal sahiplerinin olmasını engelliyor ve derebeylik tarzı bir gücün de oluşmasının önüne geçiyordu. Bu da devletin kendi içinde yıpratılmasını engelleyerek iç güç oluşmasına mâni oluyordu.
  2. Verilen topraklardan düzenli vergi alınması topraklarını üç yıl üst üste işlemeyen çiftçiden çit bozan vergisinin alınmasıyla devlet hazinesine düzenli gelir geliyordu.
  3. Bu sistem içinde çalışan büyük bir çiftçi topluluğu kadar bu işlerin yürütülmesi için atanan memurlara istihdam sağlanacak yer bulunuyordu.
  4. Çiftçiler hem devletine destek oluyor hem de kendi kazançlarını sağlıyordu. Devletin çiftçinin suçu olmadan vergilerini düzenli ödemesi halinde toprağı çiftçinin elinden almaması da çiftçilerin daha çok çalışmasını ve içlerinin rahat olmasını sağlıyordu. Devlet zayıflamaya başlayınca bu sistem de bozulmaya başlamıştır. İşin denetiminden sorumlu olan kişilerin torpille yerleştirilmesi, toprakların haksız şekilde dağıtılması sistemin dağılmasının en büyük sebepleridir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.