Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız.

Çevreyi korumak için çalışan sivil toplum kuruluşlarını araştırınız. Bu kuruluşların adlarını, hangi amaçla kurulduklarını ve hangi çalışmaları gerçekleştirdiklerini öğreniniz.

Tema Vakfı, Hayrettin Karaca’nın önderliğinde 1992 yılında Anadolu’daki toprak kaymalarına dikkat çekmek amacıyla kurulmuştur. Türkiye çöl olmasın sloganını ilke edinen vakıf, topluma ağaç sevgisini benimsetmek ve ekilebilir alanları koruma altına almak gibi faaliyetlerde bulunur.

Türkiye Tabiatını Koruma Derneği, gönüllü 40 kişi tarafından 1955 yılında kurulan dernek, hükümetlerin doğal varlıkların korunmasına yönelik çalışmalar yapmasında etkili olmuştur. Gelecek toplumlar için yaşanabilir bir çevre bırakma bilincini aşılamak isteyen dernek, çalışmalarını bu yönde ilerletmiştir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Çevko, Türkiye’de ambalaj atıklarının geri dönüştürülebilmesi için öncü olan 14 sanayici tarafından, 1991 yılında faaliyete başlamıştır. Kar amacı olmayan vakıf, ülke ekonomisinin canlandırılması için her türlü atığın değerlendirilmesi esasına göre çalışır.

 

Doğa Derneği, 2002 yılında kurulan dernekte din, dil, ırk ayrımı gözetmeden doğayı seven bütün gönüllüler görev alabilir. Bu sebeple dernekte köylülerden bilim adamına, öğrenciden gezgine kadar farklı hayat tarzına sahip gönüllüler yer alır. Doğada yaşayan tüm canlıların eşit haklara olduğunu savunan dernek, yaşam alanlarına saygı gösterilmesi ilkesine göre hareket eder.

Çekül, ülkemizin doğal mirasının ve tarihinin bir bütün olduğunun altını çizmek amacıyla 1990 yılında kurulmuştur. İnsan yaşamının doğal yaşamdan ayrı tutulmaması gerektiğini savunan derneğin sloganı, doğa ve kültürle varız olarak bilinir.

Greenpeace, dünya çapında yapılan nükleer denemelerde karşı çıkan bir grup aktivist tarafından 1995 yılında kurulan dernek, temiz enerjinin oluşmasının önemini vurgulamaktadır. Denizlerde soyu tükenmekte olan, mavi yüzgeçli orkinos balığı ve diğer canlıları koruma altına almaktadırlar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir