Çevrenizde Bulunan Resmi Kurumların Ve Sivil Toplum Kuruluşların Faaliyetleri Hakkında Çeşitli Kaynaklarda Araştırma Yapınız.

Çevrenizde Bulunan Resmi Kurumların Ve Sivil Toplum Kuruluşların Faaliyetleri Hakkında Çeşitli Kaynaklarda Araştırma Yapınız.

Çevremizde bulunan resmi kurumlar:

 • Cumhurbaşkanlığı
 • Bakanlıklar
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi
 • Mahkemeler
 • Okullar
 • Hastaneler
 • Sağlık Ocakları
 • Valilikler
 • Kaymakamlık
 • Belediye ve
 • Muhtarlık

Bu kurumlar toplumun temel ihtiyaçlarını gidermek ve korumak amacıyla kurulmuş toplum adına hizmet veren kuruluşlardır. Resmi kurumlar olarak bilinmektedir. Her birinin ayrı ayrı faaliyetleri vardır. Örneğin hastaneler hasta insanların hastalıklarını teşhis ve tedavi amacıyla hizmet vermektedir. Devlet okulları eğitim işini üstlenmektedir. Okul çağına gelmiş çocuğun ilk eğitim işini üstlenmekte ve bu çocuk büyüyüp iş sahibi olana kadar gerekli eğitimi vermektedir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

Çevremizde bulunan sivil toplum kuruluşları:

 • Kızılay
 • Yeşilay
 • AÇEV
 • LÖSEV
 • Darüşşafaka
 • TEMA
 • ÇEVKO
 • Mehmet Vakfı ve
 • AKUT

Sivil toplum örgütleri resmi kurumlardan bağımsız olarak faaliyet göstermektedir. Bu kuruluşlarda gönüllülük esas alınmaktadır. Hizmet kapsamı altında kar amacı gütmeden ihtiyacı olan kişilere yardımcı olmaktadır. Bu kuruluşların kar amacı yoktur. Sivil toplum örgütleri vakıf, sendika, dernek ve oda adı altında faaliyet göstermektedir. Örneğin AKUT herhangi bir yerde doğal afet sonucu yaşanan olumsuzlukta karşılıksız olarak faaliyet göstermektedir. Böylece hem devletin ilgili resmi kurumuna yardımcı olmakta hem de zor durumda olan insanlara yardımcı olmaktadır. Diğer sivil toplum kuruluşları ayrı ayrı bir görev üstlenmiştir. Amaçları doğrultusunda hizmet vermektedir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.