Çeviri merkezlerinin ve okullarının 8. yüzyıla doğru Batı’dan Doğu’ya yönelmesinin nedenleri nelerdir?

Çeviri merkezlerinin ve okullarının 8. yüzyıla doğru Batı’dan Doğu’ya yönelmesinin nedenleri nelerdir? Açıklayınız.

 

Çeviri faaliyetlerinin başlaması Eski Yunan ve Roma İmparatorluğuna kadar dayanır. Ancak yapılan çeviri faaliyetlerinin Batı eksenli olduğu da bir gerçektir. Öncelikle Batı’da başlayan çeviri faaliyetleri, toplumların gelişmesine paralel olarak hızla ilerlemiş ve zamanla Batı’dan Doğuya da kaymıştır. M.Ö 3000 yıllarında başlayan çeviri faaliyetleri ilk başlarda sözlü olarak yapılsa da zamanla yazılı olarak da yaygınlaşır. İlk yazılı çeviri ise “Eski Ahit” metinleridir.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

Doğu’da yapılan çeviri faaliyetlerinin başlaması ise Batı’dan çok daha sonraları başlamış ve Batı dillerinde yazılan birçok eser Arapça ’ya çevrilerek insanların hizmetine sunulmuştur.  Bilge Evi adı verilen “Beytül Hikme” merkezinde başlayan çeviriler, Endülüs Devleti’yle birlikte Doğu’dan Batı’ya ulaşmaya başlamıştır. Daha sonraları Batı kaynaklı birçok eser Doğu’ya taşınmış ve Hintçeden, Farsçadan, İbraniceden ve Eski Yunan dilinden sayısız birçok eser çevrilerek çeşitli alanlarda gelişmeler yaşanmıştır.

Batı ve Doğu arasında yapılan ticari anlaşmalar ve savaş sonrası yapılan barış görüşmeleri de Doğu’daki çeviri faaliyetlerinin gelişmesine katkı sağladığı bilinmektedir. Bu gelişmelerin ardından bilimde, sanata, ekonomide, tarihte ve daha birçok alanda yazılan Batı kaynaklı eserler Doğu dillerine çevrilerek insanların yeni bilgilere ulaşması kolaylamış ve n-buna paralel olarak Doğ ülkeleri de büyük bir gelişme göstermeye başlamıştır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir