Çeviri faaliyetlerinin Rönesans üzerinde ne gibi etkileri vardır?

Çeviri faaliyetlerinin Rönesans üzerinde ne gibi etkileri vardır? Açıklayınız.

 

12. yüzyılda başlayan çeviri faaliyetleri ilk önce İslam coğrafyasında yaygınlaşmış ve daha sonraları Batı’ya yayılmıştır. Özellikle İtalya merkezli başlayan çeviri faaliyetleri Almayan ve Fransa’da da etkili olarak tüm Avrupa’ya yayılmıştır. O dönemde yapılan tüm bu çeviri faaliyetleri ile kazanılan bilgi birikimi 15. Yüzyılda başlayacak olan Rönesans’ın da zeminin hazırlamasına yardımcı olmuştur.

Devam Ediyor... Aşağı Kaydırın

 

15-17.yüzyıllararası yaşamış olan bilim insanları Galilei, Kopernik ve Newton’un kullandıkları bilimsel yöntemler, daha önceleri Latinceye çevrilen astronomi ve matematik kitaplarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca yine bu dönemde çevrilen eserler sayesinde Avrupalı bilim adamları ortaya çıkan buluşlar üzerinde çalışarak onları geliştirmiştir. Böylece bilim ve teknikte birçok yeni icat ortaya çıkmıştır.

 

Rönesans, çeviri faaliyetlerinin daha da hızlanmasına zemin hazırlamış ve Antik Yunan felsefesinin tüm kaynaklarının Batı uygarlıkları tarafından da öğrenilmesine yardımcı olmuştur. Yaşanan tüm bu gelişmeler ışığında Batı toplumunun yeni buluşları daha çabuk kabullenmesine ve dolayısıyla Rönesans hareketinin halk tarafından kolayca kabul edilmesinin de önünü açmıştır. Çünkü Latinceye çevrilen eserler sayesinde bilimsel gelişmeler hızlanmış ve halk bu yeniliklere daha kolay adapte olmuştur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.