Cebirsel İfadeler 6. Sınıf Matematik

1.BÖLÜM: CEBİRSEL İFADE YAZALIM

Aşağıdaki cümlelere ait cebirsel ifadeli yanlarına yazınız.

Bir sayının 3 fazlası
Bir sayının 7 eksiği
Bir sayının 4 katı
Bir sayının 2 katının 1 fazlası
Bir sayının 5 katının 6 eksiği
Bir sayının 6 katının 1 eksiği
Bir sayının 2 fazlasının 8 katı
Bir sayının 5 eksiğinin 3 katı
Bir sayının 3 katının 4 fazlasının 7 katı
Bir sayının yarısı
Bir sayının dörtte biri
Bir sayının onda biri
Bir sayının beşte üçü
Bir sayının yedide ikisi
Bir sayının yarısının 3 fazlası
Bir sayının beşte birinin iki fazlası
Bir sayının 4 fazlasının üçte biri
Bir sayının 2 katının 5 eksiğinin dörtte biri
Bir sayının 5 katının 3 fazlasının yedide biri
Bir sayının 3 katının 1 fazlasının sekizde yedisi
Bir sayının 8 katının 3 fazlasının dokuzda beşi

2.BÖLÜM: CEBİRSEL İFADENİN CÜMLESİNİ OKUYALIM

Aşağıdaki cebirsel ifadelere karşılık gelen cümleleri okuyalım ve yazalım

3.BÖLÜM: GÜNLÜK HAYAT İLE İLİŞKİLİ CÜMLELERE AİT CEBİRSEL İFADELERİ YAZALIM

Aşağıda verilen ifadelerin cebirsel karşılıklarını yazalım.

Hasan’ının bilyelerinin 20 fazlası:
Aynur’un parasının 30 eksiği:
Bir kenarı m olan karenin çevresi:
Yeliz’in yaşının 3 katının yedi eksiği:
Tanesi x TL olan çikolataların 6 tanesinin ücreti:
Y TL’ye kitap alan Ebru kasiyere 50 TL verdiğinde alacağı para üstü:
20 tane yumurtaya x TL ödenirse, bir tanesinin ücreti:
20 yumurtaya 9 TL ödenmiştir. Bunların x tanesi kırık çıktığından atılmıştır. Sağlam yumurtaların bir tanesi kaç TL’ye alınmış olunur:
Pazardan x kg domates alınıp, 30 TL ödenmiştir. Domateslerin 2 kilosu çürük çıktığından atılmıştır. Sağlam domateslerin bir kilosu kaç TL’ye alınmış olunur:
Tanesi N TL olan dondurmalardan 5 tane alan Uğur kasiyere 20 TL verdiğinde alacağı para üstü:
X tane sıranın bulunduğu bir sınıfta sıralara ikişerli oturulduğunda 3 öğrenci ayakta kalıyorsa, sınıf mevcudu:
X tane sıranın bulunduğu bir sınıfta sıralara üçerli oturulduğunda 2 sıra boş kalıyorsa, sınıf mevcudu:
A TL’ye alınan ayakkabı 8 taksitle ödeneceğine göre, bir taksitin ücreti:
Y TL’ye alınan buz dolabına peşin 200 TL verilip, geri kalanı 6 taksitte ödeneceğine göre, bir taksitin ücreti:
80cm uzunluğundaki ipin bir ucundan x cm si kesilip atılıyor. Geriye kalan ip 4 eş parçaya ayrıldığında, her bir parçanın uzunluğu:
Bir adımı x cm olan Ali odanın uzunluğu ölçmek istiyor. Ali odanın bir köşesinden diğer köşesine 5 adım attığında arada 30cm lik boşluk kalıyor. Buna göre, odanın uzunluğu:
Üç arkadaş pizzacıya gidip bir tane x TL’lik büyük boy pizza ve tanesi y TL olan ayranlardan 3 tane alıyorlar. Kişi başı ödeyecekleri ücret:
Kemal’e Matematik Öğretmeni ilk iki sözlüsüne aynı puanı, üçüncü sözlüsüne ise 100 vermiştir. Sözlülerinin ortalaması:

4.BÖLÜM: BİLİNMEYENİNİN DEĞERİ VERİLEN CEBİRSEL İFADENİN DEĞERİNİ BULALIM

Aşağıdaki cebirsel ifadelerde verilen bilinmeyen değerine göre, cebirsel ifadenin değerini bulalım.

“Cebirsel İfadeler 6. Sınıf Matematik” için bir yanıt

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.