2017-2018 Arapça Dersi 2. Dönem Zümresi

GÜNDEM MADDELERİ:

 1. Açılış ve Yoklama.
 2. Arapça dersi müfredatı ve Öğretim Programları kitabından Mesleki Arapça ile ilgili bölümün okunması.
 3. Bir Önceki Dönem Zümresinde alınan kararların incelenmesi.
 4. Dönem Öğrenci başarılarının sınıf bazında değerlendirilmesi.
 5. Performans değerlendirme yönetmeliği (50.Madde) ve Proje yönetmeliği (8.Madde) okunması.
 6. Ölçme araçları ve değerlendirme esasları ve sınavlar.
 7. Proje Konuları ve değerlendirme esasları
 8. Öğrenci başarısının artırılması için yapılabilecekler.
 9. Ortak Sınavlar ile ilgili yönetmelik (45-46-47 mad.) okunması ve Ortak Sınav tarihleri
 10. Diğer zümre öğretmenleriyle yapılacak işbirliği.
 11. Dilek ve temenniler ve Kapanış

Öğretmenler Kurulu 2. Dönem Toplantı Tutanağı

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARAGUZ İLKOKULU

2.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI

 

Toplantı No:2

Toplantı Tarihi ve Saati : 5/02/2018     12.00

Toplantı Yeri ve Başkanı: Müdür  Odası-Muhammed CAN (Müdür Yetkili Öğretmen)

Toplantıya Katılanlar:             (Okul Öncesi Öğretmeni),          (Sınıf Öğretmeni),     (Sınıf Öğretmeni)

 

1-Açılış ve Yoklama

2-Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

3-Öğretim programlarının uygulanması

4-Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar

5-Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi

6-Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler

7-Nöbet uygulamaları

8-Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar

9-Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri

10-e-Okul uygulamaları

11-Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri

12-Dilek ve Temenniler

13.Kapanış

 

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi

 

1-Açılış ve Yoklama

Açılış konuşması Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN tarafından yapıldı.Tüm öğretmenlerin katıldığı görüldü. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, silâh arkadaşları ve aziz şehitlerimizin anısına saygı duruşu yapılıp ardından İstiklâl Marşı okundu. Toplantı yazmanlığına Ana Sınıfı Öğretmeni …………….. ile Sınıf Öğretmeni ………………seçilmiştir.

 

2-Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN tarafından sene başı öğretmenler kurulu toplantısında alınan kararları okudu. Uygulamada eksiklikler olmadığı; ölçme ve değerlendirmede, sınavların yapılmasında bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi.

 

3-Öğretim programlarının uygulanması

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN bu yıl 1.sınıflarda müfredatın değiştiğini 2018-2019’da da diğer sınıflarda da müfredatta güncelleme olacağını belirtti.

 

………………………ders işlenişinde okul çevre özellikleri ile öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak konuların işlenmesi gerekliliği vurguladı.

Sıra Belirli Gün ve Haftalar Görevli Öğretmenler
1 Sivil Savunma Günü    (28 Şubat) Muhammed CAN
2 Dünya Kadınlar Günü (8 Mart)
3 İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü (12 Mart)
4 Şehitler Günü (18 Mart)
5 Orman Haftası      (21-26 Mart) Muhammed CAN
6 Kütüphaneler Haftası   (Mart ayının son pazartesi gününü içine alan hafta)
7 Kutlu Doğum Haftası (14-20 Nisan)
8 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı Tüm Öğretmenler
9 Kut’ul Amare Zaferi (29 Nisan)
10 Trafik ve İlkyardım Haftası (Mayıs ayının ilk haftası)
11 Anneler Günü (Mayıs ayının 2 inci Pazarı)

 

4-Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar

Atatürkçülük konularının işlenmesine yönelik olarak 2504 sayılı tebliğler dergisi incelendi. ………………derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin anlatılması ve yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılâpları dikkate alınarak yapılması gerektiğini belirtti.

 

5-Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi

 

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, I. Dönemin genel olarak başarılı geçtiğini, öğrencilerin temizlik, ders başarısı ve diğer benzeri konularda eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması gerektiğini söyledi.

 

Sınıf bazında başarı yüzdeleri değerlendirildi. Özellikle 4. sınıf İngilizce dersinde başarının diğer derslere oranla daha düşük olduğu belirtildi.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN: 2017 / 2018 eğitim – öğretim yılı 1. dönem sonu itibariyle okulumuzda toplam 52 öğrenci okuduğunu, bunlardan 9 öğrencinin 4. sınıf öğrencisi olduğunu, 6 öğrencinin Teşekkür Belgesi, 1 öğrencinin Takdir Belgesi ile ödüllendirildiğini söyledi.

Sınıf / Şube bazında tek tek değerlendirme yapmak amacıyla öğretmenlerin görüşleri alındı:

Ana Sınıfı Öğretmeni Merve GÜNEŞ, yaptığı gözlemlere dayanarak ilk dönem öğrencilerin kazanılması beklenen davranışları yaş grubuna uygun şekilde kazandırılmış olduğunu söyledi. Öğrencilerin birkaçında öz bakım ve öz güven eksiklikleri olduğunu belirtti.

1/A Sınıf Öğretmeni Muhammed CAN, I. Dönemin başarılı bir şekilde tamamlandığını, 4.grup seslerin verildiğini, Elif KARA, Kader KUŞÇUOĞLU,Davut PAK ve Mehmet Can KARA adlı öğrencilerin okuma hızlarının iyi olduğunu, diğer öğrencilerin okuma hızının istenilen seviye olmadığını ve okumaya yönelik olarak öğrenci velilerinin sorumluluk almak konusunda eksiklikleri olduğunu belirtti. Matematikte ise istenilen seviyede olunduğunu ifade etti. Bu dönem de okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama etkinliklerine devam edeceğini belirtti. Ayrıca sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgileneceğini ve başarının artması için ek çalışmalar yapacağını söyledi.

2/A Sınıf Öğretmeni…………………..; I. Dönemin başarılı bir şekilde tamamlandığını, Turgay ÇOLAK hariç dokuz öğrencinin okuma hızlarının iyi olduğunu, Ahmet Hakan KUŞ hariç dokuz öğrencinin yazma becerilerinin iyi olduğunu, Turgay ÇOLAK hariç dokuz öğrencinin dört işlem becerilerinin iyi olduğunu belirtti. Matematikte ise istenilen seviyede olunduğunu ifade etti. Bu dönem okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama çalışmalarına devam edilmesi ve matematikte dört işlem becerisinin iyice pekiştirilmesi amacıyla dört işlemle ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

 

3/A Sınıf Öğretmeni ……………….. genel olarak iyi bir sınıf olduğunu ve sınıfında sorun olmadığını belirti. Sınıfında müfredatın hedef ve davranışlara uygun işlendiğini belirtti. Mustafa KUŞÇUOĞLU adlı öğrencinin okuma ve yazma yönünden  sınıf seviyesinin gerisinde olduğunu ifade etti. Bu dönem okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama çalışmalarına devam edilmesi ve matematikte dört işlem becerisinin iyice pekiştirilmesi amacıyla dört işlemle ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi gerektiğini belirtti.

4/A Sınıf Öğretmeni …………… derslerin işlenişi sırasında öğrenci merkezli, yaparak-yaşayarak öğretim yapıldığı, öğrenmenin en üst seviyede gerçekleştirilmeye çalışıldığını ve işlenen konularla ilgili araştırma-inceleme çalışmalarına yer verildiğini, öğrencilerin edindikleri bilgileri sınıf ortamında sunum halinde aktardıklarını söyledi.

Sınıfında müfredatın hedef ve davranışla uygun işlendiği ve genel olarak öğrencilerle müfredattaki hedef ve davranışlara ulaşıldığını, bazı öğrencilerin (Ali KUŞÇUOĞLU, Betül GÜLTEN KUŞ,Hasan SERÇE) okuma yönünden, bazı öğrencilerin (Ali KUŞÇUOĞLU, Osman SERÇE, Hasan SERÇE) yazma yönünden, bazı öğrencilerin (Ali KUŞÇUOĞLU, Betül GÜLTEN KUŞ,Elife KUŞ,Hasan SERÇE) okuduğunu anlama yönünden sıkıntı yaşadığını belirtti.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, okulda disiplin sağlanmasında okul idaresi ve öğretmenlerin birbirlerine yardımcı olması, öğrenci velileri ile sık sık görüşülmesi, veli toplantılarında, velilere öğrenci durumlarıyla ilgili bilgiler verilmesi ve velilerin mutlaka eğitim öğretim çalışmalarına daha duyarlı bir hale getirilmesi gerektiğini belirtti.

………………………… eğitsel rehberlik alanına daha çok ağırlık verilmesi, öğrencilerin  okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanmasına yönelik rehberlik kazandırılması, kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılması, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, öğrenciler için sınıf öğretmeni tarafından ders çalışma planı hazırlanması, verilen ödevlerin mutlaka kontrol edilmesi, okul-veli-öğretmen ilişkisin her fırsattan yararlanarak arttırılması gerektiğini söyledi.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN,  sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ölçme değerlendirme çalışmalarında gözlem formlarının yanı sıra akran değerlendirme vb. formlarının da kullanılması ve dosyalanması zaman çizelgesine uyum konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini belirtti.

……………………………. okula gelmeyen öğrencilerin ilk etapta sınıf öğretmeni tarafından velisinin aranması ve konunun idareye bildirilmesi gerekmektedir.

 

……………………..öğrenci devamsızlıkları konusunda sınıf öğretmenlerinin okul idaresine bilgi vermesi, öğrencilerin geçerli mazeretleri olmadan devamsızlık yapmamaları konusunda uyarılması, okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin uyarılması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini belirtti.

6-Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, kurul ve komisyonların görevlerini titizlikle ve işbirliği içinde yapması gerektiğini belirtti.

 

Sütlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; kuru üzümlerin Salı ve Perşembe günleri ikinci teneffüste öğretmen gözetiminde dağıtılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerektiğini Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

Okul Sütü Komisyonu
Başkan Muhammed CAN
Üye
Üye

 

Seçimi yapılan Okul Öğrenci Meclisi’nin çalışmalarının meclis öğrencileri ve rehber öğretmeni Muhammed CAN tarafından titizlikle yürütülmeye devam edilmesine karar verilmiştir.

 

Okulumuz için hazırlanan 2015/2019 Stratejik Planının uygulanmasında tüm öğretmenler ve personel tarafından gerekli hassasiyetin ve desteğin verilmesi gerektiğini Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

 

Sosyal etkinlikler kurulu yeniden oluşturuldu. Sosyal Etkinlik Kurulu’nun yıllık plana göre çalışmalarına devam etmesi gerektiğini Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

 

Sosyal Etkinlikler Kurulu
Başkan (Müdür) Muhammed CAN
Öğretmen
Öğretmen
Öğrenci
Öğrenci
Veli

 

“Okul Sağlığı Yönetim Ekibi” yeniden oluşturuldu. Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN tarafından yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verildi.

S.NO ADI SOYADI UNVANI GÖREVİ İMZA
1 Muhammed Can Öğretmen Müdür Yetkili Öğretmen
2 Öğretmen Okul Öncesi Öğretmeni
3 Öğrenci
4 Veli

 

7-Nöbet uygulamaları

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 44.maddesi  hakkında bilgi verdi.

 

Müdür yardımcısı ve öğretmenlerin nöbet görevi

MADDE 44 – (Başlığı ile Birlikte Değişik:RG-16/6/2016-29744) (1)

(1) Müdür yardımcıları, okulda kendilerine verilen nöbet görevini yerine getirir, nöbetçi öğretmen ve öğrencileri izler, nöbet raporlarını inceler, varsa sorunları müdür başyardımcısına veya müdüre bildirir.

(2) Bağımsız anaokulu, ana sınıfı ve uygulama sınıfı öğretmenleri kendi devrelerinde ve etkinlik saatleri dışındaki zamanlarda nöbet tutarlar. (3) Müdür yardımcısı ve öğretmen sayısı yeterli olmayan okullarda müdür yardımcısı ve öğretmenlere haftada birden fazla nöbet görevi verilir. Öğretmen sayısı iki ve daha az olan uygulama sınıflarında bölüm şefi de nöbet tutar.

(4) İlköğretim kurumlarında; okulun bina ve tesisleri ile öğrenci mevcudu, yatılı, gündüzlü, normal veya ikili eğitim yapma gibi durumları göz önünde bulundurularak okul müdürlüğünce düzenlenen nöbet çizelgesine göre öğretmenler, normal eğitim yapan okullarda gün süresince, ikili öğretim yapan okullarda ise kendi devresinde nöbet tutarlar.

(5) Öğretmen, birden fazla okulda ders okutuyorsa aylığını aldığı okulda, aylık aldığı okulda dersi yoksa en çok ders okuttuğu okulda nöbet tutar.

(6) Okuldaki öğretmen sayısının yeterli olması durumunda, bayanlarda 20, erkeklerde 25 hizmet yılını dolduran öğretmenlere nöbet görevi verilmez. Ancak ihtiyaç duyulması hâlinde bu öğretmenlere de nöbet görevi verilebilir.

(7) Hamile öğretmenlere, doğuma üç ay kala ve doğumdan itibaren bir yıl süre ile nöbet görevi verilmez.

(8) Nöbet görevi, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlar, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erer. Ancak bu süre, okulun özelliğine göre öğretmenler kurulu kararıyla 15 dakikadan az olmamak kaydıyla kısaltılabilir.

(9) Nöbet görevine özürsüz olarak gelmeyen öğretmen hakkında, derse özürsüz olarak gelmeyen öğretmen gibi işlem yapılır.

(10) Nöbetlerde uyulması gereken esaslar öğretmenler kurulunda görüşülerek okul yönetimince nöbetçi öğretmen görev talimatnamesi hazırlanır. Bu talimatname, öğretmenlere yazılı olarak duyurulur.

(11) Engelli çocuğu bulunan öğretmenlerin nöbetlerinin belirlenmesinde tercihlerine öncelik verilerek düzenleme yapılır.

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, nöbet görevinin, ilk ders başlamadan 30 dakika önce başlayıp, son ders bitiminden 30 dakika sonra sona erdiğini, nöbet görevi konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, nöbetçi öğretmenin nöbet defteri doldurulması,giriş ve çıkış imzaları  konusunda hassas davranması, nöbetçi öğretmenlerin teneffüs sonunda öğrencileri ve öğretmenleri zamanında derse girme konusunda uyarması, bayrak törenlerinde, sabah ve öğlen yemek molasından sonra öğrenciler sıra olduğu zaman tüm öğretmenlerin sınıfının başında durması gerektiğini belirtti.

 

8-Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 79.maddesi, Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmeliğin 3 ve 4.maddesi, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmeliğin 4 ve 5.maddesi hakkında bilgi verip kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması gerektiğini belirtti.

 

Kılık-kıyafet

MADDE 79 – (1) Öğrenciler okullarda 26/11/2012 tarihli ve 2012/3959 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Millî Eğitim Bakanlığına Bağlı Okul Öğrencilerinin Kılık ve Kıyafetlerine Dair Yönetmelik, personel ise 16/7/1982 tarihli ve 8/5105 sayılı Bakanlar Kurulu Kararıyla yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik hükümlerine uyar.

 

Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Çalışan Personelin Kılık ve Kıyafetine Dair Yönetmelik

Ana İlkeler

Madde 4 – Kurum ve kuruluşlarda görevli memur, sözleşmeli personel, geçici personel ile hizmetliler ve işçilerin giyimlerinde sadelik, temizlik ve hizmete uygunluk esastır.

Madde 5 – 2 nci maddede sözü edilen personelin kılık ve kıyafette uyacakları hususlar:

 1. (Değişik: 10/12/2001-2001/3459 K.) Kadınlar;

(Mülga birinci cümle: 4/10/2013-2013/5443 K.) (…)(1)

Kolsuz ve çok açık yakalı gömlek, bluz veya elbise ile strech, kot ve benzeri pantolonlar giyilmez. Etek boyu dizden yukarı ve yırtmaçlı olamaz. Terlik tipi (sandalet) ayakkabı giyilmez.

 1. Erkekler;

Elbiseler temiz, düzgün, ütülü ve sade; ayakkabılar kapalı, temiz ve boyalı giyilir. Sandalet veya atkılı ayakkabı giyilmez. Bina içinde ve görev mahallinde baş daima açık bulundurulur. Kulak ortasından aşağıda favori bırakılmaz. Saçlar, kulağı kapatmayacak biçimde ve normal duruşta enseden gömlek yakasını aşmayacak şekilde uzatılabilir, temiz bakımlı ve taranmış olur. Her gün sakal tıraşı olunur ve sakal bırakılmaz. Bıyık tabii olarak bırakılır, uzunluğu üst dudak boyunu geçemez. Üstten alınmaz, yanlar üst dudak hizasında olur, alt uçları dudak hizasından kesilir. Kravat takılır, kravatı örtecek şekilde balıkçı yaka veya benzeri süveterler giyilmez. Hizmet gereğine uygun olarak verilmişse tek tip elbise giyilir.

(Değişik: 7/8/1991 – 91/2048 K.) Bina içinde gömleksiz, kravatsız ve çorapsız dolaşılmaz.

 

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, öğretmenlerin yönetmeliğe uygun şekilde giyinmesi ve öğrencilerin kılık kıyafetine her öğretmenin dikkat etmesi ve kılık kıyafet temizliğinin öneminin veli toplantılarında anlatılması gerektiğini belirtti.

 

9-Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, I.dönem boyunca rehberlik çalışmalarının sınıf rehber öğretmenleriyle işbirliği içinde yürütüldüğünü, sınıf temsilcilerinin seçiminin ardından okulda okul temsilcisi seçimi çalışmaları yapıldığını, öğrenci tanıma fişlerinden gelen verilerin sisteme işlendiğini ve öğrencilerin disiplin altına alınması konusunda tüm öğretmenlerin sorumlu davranmaları ve rehberlik servisiyle işbirliği yapmaları gerektiğini, çalışmaların Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Planına göre yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

Karaguz İlkokulu Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Yürütme Komisyonu
Sıra Adı Soyadı Görevi
1 Muhammed CAN Müdür Yetkili Öğretmen
2 2-3. Sınıf Öğretmeni
3 4. Sınıf Öğretmeni
4 Ana Sınıfı Öğretmeni
5 Okul Öğrenci Temsilcisi.
6 Okul Aile Birliği Temsilcisi

 

10-e-Okul uygulamaları

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği’nin 16 ve 22. maddelerini okuyup E-okulda sınıf rehberliği bulunan her öğretmenin öğrenci bilgilerinin güncel tutulması konusunda okul idaresi ile birlikte sorumlu olduğunu, sınav tarihleri ve sınav notlarının zamanında sisteme girilmesi, görev ve sorumluluklar konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması gerektiğini belirtti.

 

Öğrenci dosyası

MADDE 16 – (1) Okul öncesi eğitim ve ilköğretim kurumlarında e-Okul sisteminde her öğrenci için öğrenci dosyası tutulur.

(2) Okul yönetimi ve ilgili öğretmenler, dosya bilgilerinin sisteme zamanında (Değişik ibare:RG-25/6/2015-29397) işlenmesinden ve güncellenmesinden sorumludur.

 

Ölçme ve değerlendirmenin niteliği ve sayısı

MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;

 1. a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.

ç) Kopya çeken öğrencinin sınavı geçersiz sayılır ve puanla değerlendirilmez. Ancak, dönem puanının hesaplanmasında aritmetik ortalama alınırken sınav sayısına dâhil edilir. Ayrıca bu durum, ders öğretmenince okul yönetimine bildirilir.

(3) (Değişik Fıkra: RG 16/06/2016-29744) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.

(4) Rehberlik ve sosyal etkinlikler puanla değerlendirilmez.

 

11-Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri

………………….başarının arttırılmasında aileyle sağlıklı iletişim kurulması, belirli gün ve haftalarda törenlerin gerçekleştirilmesinde titiz davranılması, yoklama ve sınıf defterlerinin doldurulması konusunda hassas davranılması gerektiği dile getirildi.

 

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN, sağlıklı bir eğitim ortamı, ancak aile ile öğretmenin işbirliğiyle oluşturulabileceğini, bazı velilerin, hataları kabul etmediği gibi hemen savunmaya geçerek sorumluluğu okula ve bizzat öğretmenlere yüklediğini, öğretmenlerin öğrenci velileriyle görüşürlerken; görüşmeye öğrencinin olumlu özelliklerini belirterek başlayıp daha sonra hatalarından ya da eksikliklerinden bahsetme yolunu izlemesi, çocuğun hataları veliye söylendikten sonra, hatalarla ilgili gözlemler ve bu hataların muhtemel sebeplerinden ve çözüm yollarından bahsedilerek yol gösterilmesi, velilerin öneri ve isteklerinin can kulağı ile dinlenilmesi gerektiğini belirtti.

 

2.dönem veli toplantısının 1 Mart 2018 tarihinde yapılmasının uygun olacağını Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN belirtti.

 

12-Dilek ve Temenniler

……………………………… 2. dönemin herkese hayırlı olmasını diledi.

 

 13.Kapanış

Müdür Yetkili Öğretmen Muhammed CAN E-Müfredat modülü hakkında bilgi verdi ve toplantıyı bitirdi.

 

Okul Öncesi Öğretmeni                                   Sınıf Öğretmeni                               Sınıf Öğretmeni

 

Muhammed CAN

Müdür Yetkili Öğretmen

 

2017-2018 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KARAGUZ İLKOKULU

2.DÖNEM ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI ALINAN KARARLAR

1-Açılış ve Yoklama

Tüm öğretmenlerin katıldığı görüldü. Toplantı yazmanlığına Ana Sınıfı Öğretmeni ……….ile Sınıf Öğretmeni ………………….. seçildi.

 

2-Bir önceki toplantıda alınan kararların değerlendirilmesi

Uygulamada eksiklikler olmadığı; ölçme ve değerlendirmede, sınavların yapılmasında bir sorunla karşılaşılmadığı tespit edildi.

 

3-Öğretim programlarının uygulanması

Ders işlenişinde okul çevre özellikleri ile öğrencilerin bireysel farklılıkları dikkate alınarak konuların işlenmesi kararlaştırıldı.
4-Atatürkçülükle ilgili konuların derslerde işlenişine ilişkin hususlar

Derslerde Atatürk’ün yaşamının ve bilime verdiği önemin anlatılması ve yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılâpları dikkate alınarak yapılması kararlaştırıldı.

 

5-Öğrencilerin başarı, devam ve devamsızlık, ödül ve disiplin durumlarının değerlendirilmesi

Öğrencilerin temizlik, ders başarısı ve diğer benzeri konularda eksikliklerin giderilmesi için gerekli çalışmaların yapılması, 1.sınıflarda okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama etkinliklerine devam edilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi ve başarının artması için ek çalışmalar yapılması, 2 ve 3.sınıflarda okuma-yazma, hızlı okuma, okuduğunu anlama çalışmalarına devam edilmesi ve matematikte dört işlem becerisinin iyice pekiştirilmesi amacıyla dört işlemle ilgili çalışmalara ağırlık verilmesi, sıkıntılı öğrencilerle birebir ilgilenilmesi,

 

Okulda disiplin sağlanmasında okul idaresi ve öğretmenlerin birbirlerine yardımcı olması, öğrenci velileri ile sık sık görüşülmesi, veli toplantılarında, velilere öğrenci durumlarıyla ilgili bilgiler verilmesi ve velilerin mutlaka eğitim öğretim çalışmalarına daha duyarlı bir hale getirilmesi kararlaştırıldı.

 

Eğitsel rehberlik alanına daha çok ağırlık verilmesi, öğrencilerin  okul dışındaki zamanını etkili bir biçimde kullanmasına yönelik rehberlik kazandırılması, kitap okuma alışkanlığı kazandırmaya yönelik çalışmalar yapılması, öğrencilerin sportif, sosyal ve kültürel faaliyetlere yönlendirilmesi, öğrenciler için sınıf öğretmeni tarafından ders çalışma planı hazırlanması, verilen ödevlerin mutlaka kontrol edilmesi, okul-veli-öğretmen ilişkisin her fırsattan yararlanarak arttırılması kararlaştırıldı.

 

Sınıf etkinliklerinde geride kalan öğrencilerin bu başarısızlıklarının nedenlerinin araştırılmasına, nedenlerinin ortaya çıkarılması ve giderilmesi için gerekli önlemlerin alınması, ölçme değerlendirme çalışmalarında gözlem formlarının yanı sıra akran değerlendirme vb. formlarının da kullanılması ve dosyalanması zaman çizelgesine uyum konusunda hassasiyet gösterilmesi kararlaştırıldı.

 

Okula gelmeyen öğrencilerin ilk etapta sınıf öğretmeni tarafından velisinin aranması ve konunun idareye bildirilmesi, öğrenci devamsızlıkları konusunda sınıf öğretmenlerinin okul idaresine bilgi vermesi, öğrencilerin geçerli mazeretleri olmadan devamsızlık yapmamaları konusunda uyarılması, okula geç kalmayı alışkanlık haline getiren öğrencilerin uyarılması ve gerekli önlemlerin alınması kararlaştırıldı.

 

6-Kurullar ve komisyonlarla ilgili işler

Kurul ve komisyonların görevlerini titizlikle ve işbirliği içinde yapması kararlaştırıldı.

 

Sütlerin Pazartesi, Çarşamba ve Cuma günleri; kuru üzümlerin Salı ve Perşembe günleri ikinci teneffüste öğretmen gözetiminde dağıtılması, herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi kararlaştırıldı.

 

Seçimi yapılan Okul Öğrenci Meclisi’nin çalışmalarının meclis öğrencileri ve rehber öğretmeni Muhammed CAN tarafından titizlikle yürütülmeye devam edilmesi kararlaştırıldı.

 

Okulumuz için hazırlanan 2015/2019 Stratejik Planının uygulanmasında tüm öğretmenler ve personel tarafından gerekli hassasiyetin ve desteğin verilmesi kararlaştırıldı.

 

Sosyal Etkinlik Kurulu’nun yıllık plana göre çalışmalarına devam etmesi kararlaştırıldı.

 

7-Nöbet uygulamaları

Nöbet görevi konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, nöbetçi öğretmenin nöbet defteri doldurulması,giriş ve çıkış imzaları  konusunda hassas davranması, nöbetçi öğretmenlerin teneffüs sonunda öğrencileri ve öğretmenleri zamanında derse girme konusunda uyarması, bayrak törenlerinde, sabah ve öğlen yemek molasından sonra öğrenciler sıra olduğu zaman tüm öğretmenlerin sınıfının başında durması kararlaştırıldı.

 

8-Personel ve öğrenci kılık ve kıyafetleriyle ilgili hususlar

Kılık kıyafet konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması, öğretmenlerin yönetmeliğe uygun şekilde giyinmesi ve öğrencilerin kılık kıyafetine her öğretmenin dikkat etmesi ve kılık kıyafet temizliğinin öneminin veli toplantılarında anlatılması kararlaştırıldı.

 

9-Rehberlik ve psikolojik danışma faaliyetleri

Öğrencilerin disiplin altına alınması konusunda tüm öğretmenlerin sorumlu davranmaları ve rehberlik servisiyle işbirliği yapmaları gerektiğini, çalışmaların Rehberlik ve Psikolojik Danışma Hizmetleri Planına göre yürütülmesi kararlaştırıldı.

10-e-Okul uygulamaları

E-okulda sınıf rehberliği bulunan her öğretmenin öğrenci bilgilerinin güncel tutulması konusunda okul idaresi ile birlikte sorumlu olduğunu, sınav tarihleri ve sınav notlarının zamanında sisteme girilmesi, görev ve sorumluluklar konusunda ilgili yönetmelik hükümlerine uyulması kararlaştırıldı.

 

11-Okulun amacı, okul ve çevre ilişkileri

Başarının arttırılmasında aileyle sağlıklı iletişim kurulması, belirli gün ve haftalarda törenlerin gerçekleştirilmesinde titiz davranılması, yoklama ve sınıf defterlerinin doldurulması konusunda hassas davranılması, öğretmenlerin öğrenci velileriyle görüşürlerken; görüşmeye öğrencinin olumlu özelliklerini belirterek başlayıp daha sonra hatalarından ya da eksikliklerinden bahsetme yolunu izlemesi, çocuğun hataları veliye söylendikten sonra, hatalarla ilgili gözlemler ve bu hataların muhtemel sebeplerinden ve çözüm yollarından bahsedilerek yol gösterilmesi, velilerin öneri ve isteklerinin can kulağı ile dinlenilmesi kararlaştırıldı.

 

2.dönem veli toplantısının 1 Mart 2018 tarihinde yapılması kararlaştırıldı.

 

12-Dilek ve Temenniler

 1. dönemin herkese hayırlı olması dilendi.

13.Kapanış

E-Müfredat modülü hakkında bilgi verilip toplantıyı bitirildi.

 

 

Okul Öncesi Öğretmeni                                   Sınıf Öğretmeni                               Sınıf Öğretmeni

 

Muhammed CAN

Müdür Yetkili Öğretmen

Türkçe Sene Başı Zümre

20…-20… EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI  ………………………… ORTAOKULU TÜRKÇE DERSİ

ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU 1. DÖNEM TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi  :   …./ 09 / 20..

Toplantı Yeri     : Öğretmenler Odası

Toplantı Saati   :13.00

Toplantı No       :1

Toplantıya Katılanlar: ………………………….., ………………………….., …………………………..

GÜNDEM:       

 1. Açılış ve Yoklama
 2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi
 3. Yeni Müfredat Programının Gözden Geçirilmesi, Değişen 5. Sınıf Müfredatının ve Merkezi Sınav Sisteminin İncelenmesi
 4. Öğrenci Başarısını Artırmak İçin Alınacak Tedbirler
 5. Türkçe Dersi Yöntem ve Teknikleri ile Yıllık ve Ders Planlarıyla İlgili Açıklamalar
 6. Türkçe Dersi Araç ve Gereçleri
 7. Ölçme ve Değerlendirme
 8. Proje Ödevlerinin Belirlenmesi
 9. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin Değerlendirilmesi
 10. Okuma Saati Uygulaması
 11. Dilek ve Öneriler                               

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 

1.Açılış  ve Yoklama

Türkçe öğretmeni ………………………….. başkanlığında, Türkçe öğretmenlerinin katılımıyla ….09.2018 tarihinde yukarıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere toplandı.

Başkan gündem maddelerini okudu, çıkarılacak veya eklenecek madde olup olmadığını sordu. Gündem maddeleri yeterli görülerek, oybirliğiyle kabul edildi.

 2.Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi

         Başkan, bir önceki yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu Kararları” nı okudu.

…………………………..: ”Zümre kararlarının yönetmelik gereği uygulanma zorunluluğu vardır. Bu kararların uygulanmasına özen gösterilmelidir. Zümre kararları geçen yıl,  büyük bir hassasiyetle ve başarıyla uygulandı.” dedi.

 1. Yeni Müfredat Programının gözden geçirilmesi, değişen 5. sınıf müfredatının ve Merkezi Sınav Sisteminin incelenmesi

…………………………..: Güncellenen Türkçe Öğretim Programı incelendi. Yapılan değişiklikler gözden geçirildi. Yeni programda değerler eğitimine önem verilmiş. Geleneklerimiz, vatan, bayrak, adalet, misafirperverlik, dürüstlük, yardımlaşma, merhamet,  paylaşma, sevgi, cömertlik, sorumluluk, öz güven, sabır vb. değerlerin ilgili temalarda yer alan metinler yoluyla aktartılması gerekiyor.

Yeni programda öğrenme alanları “Sözlü İletişim”, “Okuma” ve “Yazma” olmak üzere üç ana başlık altında toplanmış. Bu programda dil bilgisi ile ilgili kazanımlar öğrenme alanları içinde sınıf seviyesine uygunluk gözetilerek 1. sınıftan 8. sınıfa kadar aşamalı olarak yapılandırılmıştır. Bu yaklaşımla dil bilgisi konularının ezberlenmesi yerine sezdirme ve uygulama yoluyla öğretilmesi amaçlanmıştır. Ayrıca dil bilgisi konularının anlatıma olan katkısı üzerinde durulmuştur.

Programda yöntem, teknik ve stratejiler kazanımlara götüren birer araç olarak değerlendirilmiştir. Öğretmenlerden, öğrencilerin dil becerilerini geliştirmek için öğrenme ortamlarında yöntem, teknik, strateji öğretimine ve bunların kullanılmasına yönelik olarak gerekli yönlendirmeleri yapmaları beklenir. Dersin işlenişi sırasında bazı konuşma, dinleme, okuma ve yazma etkinlikleri özel bir hazırlık gerektirmezken bazı etkinlikler; öğrencilerin fiziksel, zihinsel ve duyuşsal olarak hazırlık yapmalarını, etkinliğin amacını belirlemelerini, etkinlik için gerektiğinde teknolojiden de yararlanarak ön bilgiler edinmelerini ve notlar alarak taslaklar oluşturmalarını gerektirebilir.

 1. sınıflarda uygulanan TEOG sınavlarında geçmiş yıllardan farklı olarak açık uçlu sorulara da yer verilmesi planlanmaktadır. Yapılacak olan ölçme-değerlendirme etkinliklerinde bu ayrıntının göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
 2. Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Alınacak Tedbirler

        Zümre Başkanı, bir önceki yıla ait başarı değerlendirmesini yaptı. Öğrencilerin daha başarılı, sosyal, araştırmacı, eleştirici, duyarlı birer birey olarak toplum hayatına katılmaları için yapılması gerekenler üzerinde durdu.

………………………….., Türkçe derslerindeki başarıyı yükseltmek için öğrencilerin okuma, yazma ve anlama çalışmalarına ağırlık verilmesi gerektiğini söyledi.

        Yine dersin amacına ulaşılabilmesi için öğrencilerin kitap okumaya teşvik edilmesi, okumanın faydaları üzerinde durulması, öğrencilere kütüphane sevgisinin aşılanması gerektiğini dile getirdi.

Buse ÖztekinÖğrencilerin okuma, anlama ve anlatma yeteneklerini geliştirerek, toplum önünde rahatça konuşabilmeleri için; ders dışı faaliyetlere önem vermeliyiz. Konular işlenirken daha önce işlenen konularla bağlantı kurularak, zihindeki kopuklukların giderilmesine çalışmalıyız.” dedi.

Elif Tözen Okul, ilçe, il ve yurt genelinde yapılacak yarışmalara öğrencilerimizin katılmasını sağlamalıyız. Dereceye girenlerin eserlerini okul panosuna asarak ve bunları öğrencilerin huzurunda teşvik amacıyla ödüllendirmeliyiz. Edebiyata karşı ilgi ve yeteneği olan öğrencileri desteklemeliyiz.” dedi.

Ayrıca derslerin işlenmesi çalışmalarına yönelik olarak;

 1. a. Özellikle tüm sınıflarda yazının güzelleştirilmesi, imla hatalarının asgariye indirilmesi için konuların temelini teşkil eden tanımların yazdırılması,
 2. b. Toplum karşısında hitap etme güçlerini ve sınıf içi aktivitelerini arttırmak için anlatılan çözülen veya yazdırılan bölümlerin birkaç öğrenciye tekrar ettirilmesi
 3. c. Konuların daha önceden öğrencilere bildirilmesi böylece hazırlanmalarının sağlanmasına
 4. d. Konuların birden çok yöntemle işlenmesine
 5. Önceki konuların da örneklerle hatırlatılmasına
 6. f. Öğrenci merkezli bir ders işlenmesine
 7. g. Verimli ders çalışma yöntemlerinin öğrenciye anlatılmasına
 8. h. Derse başlamadan önce dersin ve konunun davranışlarının öğrenciye anlatılmasına
 9. I. Konu anlatılırken günlük hayattan örnekler verilmesine
 10. Sınıf içinden örnekler verilerek konunun daha heyecanlı hale getirilmesine karar verildi.

 

 1. Türkçe Dersi Yöntem Ve Teknikleri İle Yıllık Ve Ders Planlarıyla İlgili Açıklamalar

Türkçe dersinde aşağıdaki alanlara uygun öğretim yöntem ve teknikleri belirtilerek bunlara uyulmasına karar verilmiştir.

Öğrenme Alanı Okuma ise: Sessiz okuma, sesli okuma, göz atarak okuma, özetleyerek okuma, not alarak okuma, işaretleyerek okuma yöntemi, tahmin ederek okuma, grup olarak okuma, soru sorarak okuma, söz korosu, okuma tiyatrosu, ezberleme, metinlerle ilişkilendirme, tartışarak okuma, hızlı okuma teknikleri, eleştirel okuma

Öğrenme Alanı Dinleme/İzleme ise: Katılımlı dinleme, katılımsız dinleme/izleme, not alarak dinleme/izleme, kendini konuşanın yerine koyarak dinleme/izleme (empati kurma),grup hâlinde dinleme/izleme, yaratıcı dinleme/izleme, seçici dinleme/ izleme, eleştirel dinleme/ izleme

Öğrenme Alanı konuşma ise: İkna etme, eleştirel konuşma, katılımlı konuşma, tartışma, kendisini karşısındakinin yerine koyarak konuşma (empati kurma),güdümlü konuşma, kelime ve kavram havuzundan seçerek konuşma, serbest konuşma, yaratıcı konuşma, tümevarım, tümden gelim, hafızada tutma tekniği,

Öğrenme Alanı Yazma ise: Not alma, özet çıkarma, boşluk doldurma, kelime ve kavram havuzundan seçerek yazma, serbest yazma, kontrollü yazma, güdümlü yazma, yaratıcı yazma, metin tamamlama, tahminde bulunma, bir metni kendi kelimeleriyle yeniden oluşturma, bir metinden hareketle yeni bir metin oluşturma, duyulardan hareketle yazma, grup olarak yazma, tümevarım, tümdengelim, eleştirel yazma yöntemleri kullanılmalıdır.

………………………….. “Yıllık planların  yapılmasında, dersin  işlenmesinde  hareket  noktamız  Milli Eğitimin genel amaç ve temel  ilkeler olmalı, her zaman  bunları gerçekleştirmeye çalışmalıyız.” dedi.

…………………………..: “Eğitim, önceden belirlenen amaçların hayata geçirilmesidir. Bizim de amaçlarımız bellidir, yapmamız gereken bu amaçları hayata geçirmektir.”dedi.

…………………………., 5, 6, 7 ve 8.  sınıflarda Bakanlık tarafından gönderilen öğretmen kılavuz kitaplarında bulunan tema esasına dayalı yıllık planlara göre hareket edilmesi, bu planlarda çevre ve okul şartlarına göre gerekli değişikliklerin yapılarak uygulanması gerektiğini söyledi.

 

 1. Türkçe dersi araç ve gereçleri

………………………….. Türkçe derslerinde kullanılacak kaynakların ve araçların sayısının ve çeşidinin ne kadar çok olursa öğrenci başarısının da o kadar çok olacağını dile getirdi. Ayrıca Türkçe dersinin işlenişinde teknolojik gelişmenin getirdiği araç ve kaynaklardan imkânlar doğrultusunda yararlanmak gerektiğini söyledi.” (bilgisayar, internet, slayt…)

Öğrencilere verilecek araştırma ve inceleme ödevlerinde kütüphanelerden yararlanmalarını tavsiye ederek; yazar, şair, tanıtma, özet çıkarma, inceleme, türler hakkında bilgi edinme, örnek türler toplama konularında öğrencilerin kütüphaneye yönlendirilmesi gerektiğini söyledi..

…………………, “Derslerde kullanılan kitaplar Milli Eğitim Bakanlığı tavsiyeli olmalıdır. Derslerde Türkçe Öğretmen Kılavuz kitabı, Öğrenci Çalışma Kitabı, Öğrenci Ders Kitabı, Türkçe Sözlük, Türk Dil Kurumu İmlâ Kılavuzu, Atasözleri ve Deyimler Sözlüğü, ansiklopediler, kullanılması uygun olacaktır. Öğrencilere kaynak eserlere başvurma, sözlüklerden faydalanma alışkanlığı kazandırılmalıdır.” dedi.

………………………….. “Sadece ders kitabına bağlı kalmak yeterli olmaz, bence güzel metinlerden ve eserlerden de yararlanmak dersi ilgi çekici hale getirir. Kitap okuma alışkanlığının kazandırılmasında, sınıflarda kurulan okuma köşelerinin büyük faydası oluyor. Bu köşeleri şiir, karikatür, fıkra, hikâyecik, kitap tanıtımları, şairlerimiz ve yazarlarımızdan özlü sözler ile doldurmak öğrencilere okuma zevki kazandırıyor. Ayrıca derslerde sözlük ve imla kılavuzu kullanmayı teşvik etmeliyiz, kaynak eserlerden faydalanma yollarını kavratmalıyız. ”dedi.

………………………….., Türkçe Sözlük, Yazım Kılavuzu kullanma alışkanlığı ile kompozisyon ve dil bilgisi kitaplarından yararlanılmasının iyi olacağını belirterek her sınıfta öğrencilerin katkıları sağlanarak bu araç ve gereçlerin alınarak ihtiyaç duyduklarında kullanmalarının sağlanması gerektiğini söyledi.

 1. Ölçme ve Değerlendirme

Zümre Başkanı ………………………….. “Sınavlar bir amaç değil, bir araçtır. Sınavlarda, öğrencinin ne bildiği değil; neyi, ne kadar kavradığı ölçülür.” dedi.

İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin ölçme ve değerlendirme ile ilgili (20.21.22.23.24.ve 25.)  maddeleri hakkında bilgiler verdi. Bu maddeler kapsamında,

 1. a) Öğretmenlerce yapılan sınavlarda farklı soru tiplerine yer verilir. Soruların konulara göre dağılımı yapılırken ağırlığın bir önceki sınavdan sonra işlenen konulardan olmak kaydıyla geriye doğru azalan bir oranda ve dönem başından beri işlenen konulardan seçilir.
 2. b) Sınavlardan önce, sorularla birlikte cevap anahtarı da hazırlanır ve sınav kâğıtları ile birlikte saklanır. Cevap anahtarında her soruya verilecek puan, ayrıntılı olarak belirtilir. Sınav soruları, imkânlar ölçüsünde çoğaltılarak öğrencilere dağıtılır.
 3. c) Öğrencilere, her dönemde seçmeli dersler dâhil bütün derslerden en fazla beş defa olmak üzere ders etkinliklerine katılım puanı verilmesi gerektiğini söyledi.

Bu dönemde 3 sınav yapılmasının, 2 tane de ders etkinliklerine katılım puanı verilmesinin uygun olacağını söyledi.

Sınav tarihleri şu şekilde belirlendi:

DÖNEM            TARİH
     1 1.sınav Kasım  (1. hafta)
2.sınav Aralık (1. hafta)
3. sınav Ocak (1. hafta)

 

 1. Proje Ödevlerinin Belirlenmesi

Zümre başkanı, bu eğitim- öğretim yılından itibaren performans görevlerinin kaldırıldığını fakat proje ödevlerinin devam ettiğini söyledi. Yönetmeliğin “ Ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlatılır. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir. Proje vermeyen öğrencinin proje notu sıfır olarak değerlendirilir.” maddesini vurguladı.

………………………….., öğrencilere verilecek ödev konularının açık ve anlaşılır hazırlanmasının yanı sıra öğrenciye zorluk vermeyecek şekilde müfredata uygun olmasının; ayrıca öğrencilere kaynak araştırması aşamasında yardımcı olunmasının üzerinde durdu.

…………………, Yönetmelik ilkeleri çerçevesinde, okul aile ve çevre olanaklarıyla, öğrencilerin ilgi, yetenek ve becerileri göz önünde bulundurularak, bireysel çalışma, gerektiğinde de küme çalışması biçiminde ödevlendirilmesi gerektiğini söyledi.

………………………….., öğrencilere verilecek ödevlerin konularının ve değerlendirmelerinin yayımlanan yönetmelikler doğrultusunda olması gerektiğini söyledi. Yine verilecek ödevlerin öğrencilerin yaşantıları ile ilgili olarak verilmesinin öğrenmeyi destekleyeceğini, ayrıca ödevlerin belirlenmesi sırasında öğretmen kılavuz kitaplarından yararlanılması gerektiğini söyledi.

Zümre Başkanı, tüm sınıflar için ortak konuların belirlenmesinin yararlı olacağını ve uygulamada kolaylık sağlayacağını söyledi.

Proje ödevleri aşağıdaki şekilde belirlendi.

TÜRKÇE DERSİ  PROJE ÖDEVLERİ

 1.Seçme şiir defteri tutma.

ŞAİRLER:

1.Yahya Kemal Beyatlı (2 şiir)      2.Faruk Nafız ÇAMLIBEL (3 şiir)

3.Ahmet  kutsi TECER (3 şiir)      4.Necip Fazıl KISAKÜREK  ( 4 şiir)

5.Cahit Sıtkı TARANCI ( 4 şiir)    6.Fazıl Hüsnü DAĞLARCA (3 şiir)

7.Orhan Veli KANIK (4 şiir)          8.Oktay Rıfat (3 şiir)   9.Melih Cevdet ANDAY( 3 şiir)

10.Behçet NECATİGİL ( 4 şiir)      11.Cahit KULEBİ ( 4 şiir)

2.Seçme şiir defteri tutma.

ŞAİRLER:

1.Ceyhun Atıf KANSU (4 şiir)             2.Özdemir ASAF (3 şiir)

3.Atilla İLHAN (4 şiir)                         4.Aşık VEYSEL  ( 4 şiir)

5.Kemalettin KAMU  ( 2 şiir)               6.Yunus EMRE (4şiir)

7.Ümit YAŞAR OĞUZCAN  (4 şiir)    8.Turgut UYAR  (3 şiir)

9.Ahmet ARİF ( 2  şiir)         10.Edip CANSEVER ( 4 şiir)        11.Cemal SÜREYYA (4 şiir)

3.Seçme şiir defteri tutma.

ŞAİRLER:

1.Gülten  AKIN  (4 şiir)              2.Kemal ÖZER  (3 şiir)           3.Hilmi  YAVUZ (4 şiir)

4.Ülkü Tamer  ( 4 şiir)                5.Sezai KARAKOÇ ( 4 şiir)    6.Erdem BEYAZIT (4şiir)

7.Nurullah GENÇ  (4 şiir)           8.M.Akif ERSOY (2 şiir)         9.Ahmet TELLİ ( 2  şiir)

10.Ataol BEHRAMOĞLU  ( 3 şiir)     11.Murathan MUNGAN 4 şiir) 

 1. Seçme şiir defteri tutma.

4.ŞAİRLER:

1.Mehmet EMİN YURDAKUL  (4 şiir)              2. Nazım HİKMET  (3 şiir)

3.Arif NİHAT ASYA (4 şiir)                                4.Yavuz Bülent BAKİLER  ( 4 şiir)

5.Karacaoğlan  ( 4 şiir)                                         6. Ahmet Hamdi TANPINAR (4şiir)

7.Şükrü ERBAŞ  (4 şiir)                                       8. Ahmet ERHAN (3 şiir)

9.Coşkun ERTEPINAR ( 3  şiir)                          10. Melih CEVDET ANDAY( 3 şiir)

5.Kendi Sesinden Şiir Kaseti Hazırlama

6.Şiir Dinletisi Hazırlama

7.Nasreddin Hoca Fıkralarından 5 Tanesinin Canlandırılması. (Grup Çalışması)

8.Herhangi Bir Tiyatro Oyunun Canlandırılması. (Grup Çalışması)

9.Öğrenciler Tarafından İzlenecek  5 Filmin  İncelenmesi.

10.Oyun Yazma (Tiyatro metni oluşturma-En az iki sayfa)

11.Günlük Yazma(En az 30 günlük)

12.Röportaj Yapma 

13.Masal Yazma

KONULAR

1.Hayalet Çocuk    2.Kaf Dağı’nın Ardındaki Sır     3.Kral İle Dilenci       4.Kralın Çirkin Kızı

5.Mutluluk Ülkesi     6.Sihirli Bahçe           7.Sihirli Ayakkabılar                    8.Kralın Rüyası

9.Ölümsüzlüğü Arayan Adam    10.Bencil Prens      11.Kötü Kalpli Prens     12.Tembel Kuş

13.Sihirli Kartal         14.Prens İle çoban        15.Dev İle  Köylü Kızı             16.Dürüst Cüce

14.Fabl Yazma

                                                              KONULAR

1.Tilki İle Horoz         2.Aslanın Sonu               3.Karınca İle Fil                 4.Leyleğin İntikamı

5.Yılan İle Eşek          6.avcı İle Kurt                7.Keçi İle Meşe Ağacı        8.Kartal İle Tavşan

9.Bencil  Ayı             10.Güvercinin Verdiği Ders     11.Ağlayan Bülbül    12.Kasap İle Koyun

13.Çirkin Karga         14.Çocuk İle Serçe Kuşu        15.Kurnaz Kaplumbağa     16.At İle Aslan

                     15.Kahramanlık, vatan, savaş konulu şiir derleme (En az 30 şiir)                                                             

                                                           16.Öykü Yazma

                                                               KONULAR

1.Yetim bir çocuğun öyküsü.                                         2.Okumak isteyen bir kızın öyküsü

3.Köyde çalışan bir öğretmenin öyküsü                        4.Sokaklarda mendil satan bir çocuğun öyküsü

5.Okula yeni başlayan bir çocuğun öyküsü                 6.Kaybolan çocuğunu arayan bir annenin öyküsü

7.İş aryan bir babanın öyküsü                                8.Bisikleti olmasını hayal eden bir çocuğun öyküsü

9.Fakir bir gencin zengin kıza olan aşkını anlatan öykü  10.Yolunu kaybeden bir kırlangıcın öyküsü.

11.Annesini arayan yavru bir köpeğin öyküsü              12.Babasını aryan bir çocuğun öyküsü

13.Çocukların terkettiği yaşlı bir adamın öyküsü                                                             

  17.Şiir Yazma

                                                                   KONULAR

1.Anne   2.Baba     3.Okul    4.Ağaç        5.Kış      6.Kar      7.Sonbahar               8.Bahar      9.Kardan Adam 10.Çocuk    11.Kırlangıç    12.Aşk    13.Kitap    14.Türkiye      15.Umut      16.Yaz    17.Güzel Uyku  18.Yaşamak    19.Günaydın   20.Sabah    21.Güneş Doğarken  22.Güvercinler  23.Yağmur   24.Yıldızlar25.Çiçek   26.Güller   27.Bulut   28.Orman  29.Büyümek   30.Ailem   31.Rüya   32.Mutluluk  33.Hüzün 34.Hayvanlar  35.Hasret   36.Aydede  37.Paydos Zili  38.Yalnızlık  39.Deniz  40.Tren  41.Savaş  42.Barış

 

 1. Ünlü şairlerin seçilmiş şiirlerini ezberleme.
 2. Türkü derlemesi.
 3. Deyim derlemesi
 4. Türklerin kullandığı alfabeler.
 5. Orhun Yazıtları’nı tanıtma.
 6. Bulmaca hazırlama.
 7. Türkçedeki çiçek adları.
 8. Türk yazar ve şairlerin resimlerinin derlenmesi.
 9. Bilmece, fıkra, mani derlemesi
 10. Dergi hazırlama
 11. Soru bankası hazırlama
 12. Sözcük defteri oluşturma

30.Çevredeki tabelalarda yabancı kelimelerin tespit edilmesi ve fotoğraflanması

31.Atatürk’ün hayatını şiir ve resimlerle anlatan albüm oluşturma (kronolojik sunum)

32.Çocuk yazarlarını tanıtan afişler hazırlama

33.Türkülerimizin hikâyeleri

34.Yılın çıkan kitaplarını tanıtma

35.Çevremizdeki doğal güzellikleri tanıma ve tanıtma

Proje ödevleri değerlendirilirken her öğrenciye bir formun düzenlenmesinin ve bu değerlendirme formunun öğrencilere dağıtılıp eksikliklerini görebilmelerinin sağlanmasının faydalı olacağı belirtildi. Proje ödevlerinin hangi dönem verilecekse o dönemde toplanmasına karar verildi.

Verilen ödev konularının her biri için ayrı ayrı proje değerlendirme ölçeklerinin hazırlanmasına karar verildi.

NOT: Öğrencilere istekleri dâhilinde bu konuların dışında da proje ödevi verilebilir.

        Ayrıca şu konular üzerinde de fikir birliğine varıldı:

Çalışmalar; içerik, kaynak kullanımı, materyal kullanımı açılarından değerlendirilecektir. Bazı çalışmalar bilgisayardaki PowerPoint programı üzerinden de hazırlanabilir. Öğrenciler araştırma için öğretmenlere danışabilir, internetten, kütüphanelerden, arşivlerden, kitap, gazete, dergi vb. kaynaklardan yararlanılabilir. Ancak bazı öğrencilerin internetten buldukları ödevlerini hiç okumadan bilgisayar çıktısı almak suretiyle getirdikleri görüldüğünden bilgisayar çıktısı ödevler kabul edilmeyecektir.     

 1. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin değerlendirilmesi

          Zümre Başkanı, Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş   Sistemi’nde yapılan değişiklikle 2018 – 2019 eğitim-öğretim yılında da altı temel ders için 8. sınıfta öğretmen tarafından dönemsel olarak yapılan sınavlardan bir tanesinin MEB tarafından yapılacağını söyledi.

Bu yıl da öğrencilerimize Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sistemi hakkında bilgilendirici çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Sınavlarda önceki yıllardan farklı olarak açık uçlu sorulara da yer verileceği ifade edildi.

 

10 .Okuma saati uygulaması

………………….., “Türkçe derslerinin temeli olan okuma ile ilgili olarak Milli Eğitim Bakanlığınca hazırlanan 100 Temel Eser, öğrencilerin Türk ve dünya klasikleri ile tanışmalarını ve severek ve zevkle kitap okumalarını sağlayacaktır.” dedi.

Öğrencilere okuma alışkanlığı kazandırılması amacıyla okulca belirlenen takvime göre haftada bir saatin “Okuma saati ” olarak ayrılmasına karar verildi.

 

 1. Dilek ve Öneriler

Başkan, toplantı tutanağının çoğaltılarak, okul idaresine verilmesi, bir örneğinin de zümre öğretmenlerin dosyalarında bulunması gerektiğini belirtti.

Başka söz alan olmadığı için zümre başkanı toplantıyı yeni öğretim yılının başarılı geçmesi dileğiyle sona erdirdi.

Zümre Öğretmenleri İmza
1 …………………..
2 …………………………..
3 …………………………..

 

…./09/2018

 

UYGUNDUR

……………

Okul Müdürü

 

2018-2019 Tarih Sene Başı Zümre

10)Zümre Başkanı …………………. ve Tarih Öğretmeni …………………. derslerde üniversiteye yönelik çalışmaların eksiksiz bir şekilde yapılması gerektiğini belirtti.Özellikle örnek sorular üzerinden bu çalışmaların yoğunluk kazanması kararına varıldı.Yine Destekleme ve Yetiştirme Kursları ile bu çalışmaların etkin bir şekilde yürütülmesi ve öğrencilerin bir üst öğretim basamağına ulaşmasının sağlanması gerektiğine vurgu yapıldı.Öğrencilerin ara ara deneme sınavlarına alınarak seviyelerinin gözlemlenmesi kararına varıldı.

11)Zümre Başkanı …………………. yeni eğitim-öğretim yılının hayırlı olmasını temenni ederek başarılar diledi.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

Sosyal Bilgiler Sene Başı Zümre

EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU I. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ve TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞI
Toplantı Tarihi : ….09.2018
Toplantı Yeri :Öğretmenler Odası
Karar No : 1
Toplantıya Katılanlar: ……………………………………….

GÜNDEM MADDELERİ
1. Açılış ve yoklama.
2. Bir önceki toplantıda alınan kararların görüşülmesi
3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
4. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması,
5. Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi,
6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi.
7. Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi,
8. Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması,
9. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması,
10. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
11. Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek, yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması,
12. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması,
13. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanması.
14. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
15. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konulan ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması,
16. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
17. Dilek ve temenniler

Gündem Maddelerinin Görüşülmesi
1. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… “Yeni öğretim yılımız hayırlı ve uğurlu olsun. Bu yıl yapacağımız çalışmalarda daha gayretli ve başarılı olacağımıza inanıyorum. Geçmiş yıllardaki tecrübelerimizden de faydalanarak daha mükemmel çalışmalarda bulunacağımızı düşünüyorum. Bu sebeple çalışmalarınızda başarılar diliyor ve 2018–2019 Eğitim-Öğretim yılının milletimize ve tüm eğitim camiasına başarılar getirmesini diliyorum.” diyerek toplantıyı açtı. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin hazır olduğu görüldü. Sosyal Bilgiler Zümre başkanı olarak ………………………… seçildi

2. Önceki yılın zümre kararları ………………………… tarafından okundu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………………, sene sonu zümresinde belirttiğimiz gibi yetiştirilemeyen konunun olmadığını ve uygulanmayan kararın olmadığını, bu yüzden her hangi bir tedbire gerek olmadığını belirtti.

3. 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılı Çalışma Takvimi incelendi. Planlamaların bu çalışma takvimine göre uygulanmasına dikkat edilmesi gerektiği belirtildi.

Okul öncesi, 1. sınıf ve 5. sınıflardaki öğrencilerin eğitim ve öğretime hazırlanması
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı Başlangıcı
Cumhuriyet Bayramı
Atatürk Haftası
Öğretmenler Günü
Yılbaşı Tatili
Birinci Dönemin Sona Ermesi
Yarıyıl Tatili
İkinci Yarıyıl Başlangıcı
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı
Ders Yılının Sona Ermesi

Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… çalışma takvimine göre aylık iş gününü belirtti.

Aylar İş Günü Sayısı Aylar İş Günü Sayısı
Eylül Şubat
Ekim Mart
Kasım Nisan
Aralık Mayıs
Ocak Haziran

4. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… Sosyal Bilgiler yeni müfredatının incelendiğini yeni müfredatın bu sene sadece 5. Sınıflarda uygulanacağını, diğer sınıflarda ise 2018-2019 yılından itibaren uygulanmaya başlayacağını bu sebeple bu eğitim öğretim yılında 6. 7. ve 8. Sınıflarda 2005’te uygulamaya konan müfredatın uygulanmaya devam edeceğini belirtti.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… 5. Sınıf müfredatının Sosyal Bilgiler öğrenmenin faydaları konusu ile başlaması derse başlangıç açısından iyi olduğunu belirtti. 2. Ünitedeki Atatürkçülük konularının müfredattan çıkarılması yerine sadeleştirilerek devam etmesi gerektiğini söyledi. Yeni müfredatın en önemli değişikliğin ise Medya okur yazarlığı konularının önemli bir başlığı olan “Sanal Ortamı Güvenli Kullanma” konusunun buraya eklenmesi günlük hayatla ilişkilendirme açısında oldukça önemli ve olumlu bir gelişme olduğunu söyledi

5. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… derslerde konuların içeriğine göre uygun yöntem ve tekniklerin kullanılabileceğini tek bir yöntemle anlatımın öğrencilerde sıkılganlığa neden olacağını ve bu sebeple konuların içeriğine göre drama, düz anlatım, soru-cevap, tartışma, örnek olay, beyin fırtınası, gösteri, problem çözme gibi farklı tekniklerin kullanılabileceğini belirtti

6. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programlarının hazırlanması için Okul Rehber öğretmenleri ile ayrı bir toplantı yapılacağı ve planlamaların orada yapılacağı belirtildi.

7. Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………………, konuların içeriğine göre diğer ders öğretmenleri ile işbirliği yapıldığını bu işbirliğinin yararlı olduğunu yine be işbirliğinin devam etmesi gerektiğini söyledi.

8. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… gerek idare bazında gerekse de ders öğretmeni olarak eğitim ve öğretim alanındaki yeni gelişmeler ile bilim ve teknoloji alanında meydana gelen değişikliklerin titizlikle takip edilmesinin gerektiğinin altını çizerek, Tebliğler dergisinin, yeni yönetmeliklerin düzenli olarak Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesi “www.meb.gov.tr” adresinden, müfredat ve programlar ile ilgili değişiklerinin Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın “http://ttkb.meb.gov.tr/” sayfasından takip edilmesi gerektiği belirtti.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………………, EBA sitesinde derslerimizle ilgili bir çok materyalin olduğunu ve bunların daha önceden planlanıp öğrencilere gösterilebileceğini buradan öğrencilere ödev verilebileceğini belirtti.

9. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… girişimcilik konusunda 5. Sınıf ve 6. Sınıf müfredatında konularımız olduğunu çevremizdeki girişimcilik örneklerini öğrencilere gösterilebileceğini gerekirse sınıfa davet ederek söyleşi yapılabileceğini belirtti.

10. Sosyal Bilgiler Öğretmeni …………………………, dersin konusuna göre ders araçlarının kullanılmasının, ders araç ve gereçlerinden bütün öğrencilerin yararlanmasının önemi üzerinde durdu. Okulda bulunan araç gereçlerin ( harita, ansiklopedi, model küre, atlas) ve özellikle Akıllı Tahtaların konuların özelliklerine göre kullanılabileceğini ilave etti ………………………… 2487 sayılı tebliğler dergisinden ilköğretim okulu Sosyal Bilgiler dersi öğretim programından, Sosyal Bilgiler dersinde kullanılabilecek araç ve gereçlerin neler olduğunu okudu. Elimizde bulunmayan araç ve gereçlerin en kısa zamanda temin edilmesinin zorunluluğu üzerinde durdu. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… Akıllı tahtalarda konularımıza ilişkin kısa filmler izletilebileceğini bunun için önceden hazırlık yapılması gerektiğini ve uygun bölümlerin gösterilebileceğini belirtti.

11. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… dersimiz hayatla iç içe bir ders olduğu için fırsat eğitiminden yaralanmamız gerektiğini konularımıza uygun gezi yerlerinin görülmesinin faydalı olacağını belirterek geçen sene düzenlenen kervansaraylar ile ilgili konu işlenirken Akhan Kervansarayına, Çevremizdeki Doğal ve Tarihi yerler konuları işlenirken Pamukkale, Hierapolis, Laodikya gibi yerlere yapılan gezilerin hem konuyu kalıcı öğrenmeye sevk etmesi hem Sosyal Bilgiler dersine ilginin artması hem de öğrenci öğretmen iletişimi açısından faydalı olduğunu belirterek geçen sene düzenlenen bu gezilerin bu sene de yapılması gerektiğini söyledi.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… çocuklarda çevre bilincinin oluşturulması için 5 Haziran Çevre günü dolayısı ile yakın çevredeki piknik alanlarına gidilerek hem piknik yapılabileceğini hem de çevre düzenlemesine katkıda bulunmak amacı ile çeşitli çalışmalar yapılabileceğini söyledi

12. Öğrencilere uygulanan sınavların analizlerinin yapılması hem öğrencinin anlamadığı konuların belirlenmesi açısından hem de genel olarak anlaşılmayan konuların belirlenmesi açısından faydalı olacağı için sınav sonuçlarının analizinin çıkarılmasının faydalı olacağını ………………………… belirtti.

13. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ……………………. şu anda 2014 yılında yayınlanan İlköğretim Kurumları Yönetmeliği yürürlüktedir. Ancak 2016 Haziran ayında bazı değişiklikler yapıldı. Bu değişikliklerden birisi de Ders ve etkinliklere katılım notu ile alakalı olan durumdur. Ölçme değerlendirme ile ilgili bizim uymamız gereken maddeler aşağıdaki gibidir.
2014 İKY Yönetmeliği
MADDE 22 – (1) İlkokul 4 üncü sınıf ile ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında öğrencilere;
a) Haftalık ders saati üç ve üçten az olan derslerde iki, üçten fazla olan derslerde ise üç sınav yapılır. Sınavların zamanı, en az bir hafta önceden öğrencilere duyurulur. Bir sınıfta/şubede bir günde yapılacak sınav sayısı 8 inci sınıfta üçü, diğer sınıflarda ikiyi geçemez. Sınavların süresi bir ders saatini aşamaz.
Bu durumda Sosyal Bilgiler Dersinde 2 Yazılı yapabiliriz.
İnkılap Tarihi Dersinde ise merkezi sınavlar da olduğu için kendimiz 1 tane yazılı yapabiliriz.
Kaç Tane Ders Etkinliklerine Katılım Notu Vereceğiz?
2016 Yılında Yapılan Değişiklik
MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin 22 nci maddesinin üçüncü fıkrası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(3) Öğrencilere her dönemde her bir dersin haftalık ders saati sayısı 2 ve daha az olanlara 2, haftalık ders saati sayısı 2 den fazla olanlara ise 3 defa ders etkinliklerine katılım puanı verilir.”
Bu durumda Sosyal Bilgiler Derslerinde 3 tane, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersinde 2 tane ders etkinliklerine katılım notu vermek zorundayız.
Yazılı Sayısı Yazılı Şekli Yazılı Tarihleri
I. Dönem I. Yazılı Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme Kasım Ayının 2. haftası Haftası
II. Yazılı 20 Çoktan seçmeli
Ocak Ayının İlk Haftası
II. Dönem I. Yazılı Klasik, Boşluk Doldurma, Doğru Yanlış Çoktan Seçmeli, Eşleştirme Nisan Ayının İlk Haftası
II. Yazılı 20 Çoktan Seçmeli
Mayıs Ayının Üçüncü Haftası

14. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… öğrencilerimizin spor ve sanat alanlarında ulusal düzeyde çeşitli etkinliklere katıldığını ancak Sosyal Bilgilerle bir etkinliğe katılmadığını belirtti. Bununla alakalı yazılar gelirse öğrencilere duyurulması ve gerekli motivasyonun sağlanması gerektiğini söyledi.

15. Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… Proje konularının öğretmen tarafından önceden hazırlanabileceği gibi öğrencilerin istedikleri bir konuda proje hazırlamaları uygun görüldü. Konular 5-6-7-8. sınıflar için aşağıda belirtilmiştir. Ayrıca belirtilen konuların dışında da öğretmen tarafından proje görevi konusu belirlenip öğrencilere verilebilecektir. Proje görevlerinin değerlendirilmesi aşamasında öğretmen tarafından proje ile ilgili dereceli puanlama anahtarı (rubric) yapılacaktır. Ancak Kılavuz Kitaplarından verilen proje ödevlerinin değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarı kullanılabilecektir.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… Proje Ödevlerinin verilme zamanı ve sürelerini: 1. Dönem; Ekim ayı içerisinde verilip, Ocak ayı içerisinde sunulması; 2.Dönem; Şubat ayında verilip Mayıs ayı içinde alınması şeklinde olabileceğini belirtti.
Sosyal Bilgiler Öğretmeni ………………………… geçen seneki, sene sonu zümre toplantısında aldığımız karar gereği proje konularının afiş harita poster tablo pano drama ve maket hazırlama gibi konulardan seçileceğini belirterek bu sene aşağıdaki konuların öğrencilere verileceğin söyledi.

PROJE KONULARI
Sosyal Bilgiler 5. Sınıf Konuları
• Anadolu Medeniyetleri Tablosu
• Bölgelerin Ekonomik Faaliyetlerinin Haritada Resimlerle Gösterilmesi
• Bölgemizde Tarım
• Ülkemizin yüzey şekillerini ana hatlarıyla gösteren harita hazırlama
• Cumhurbaşkanlığı Forsu
• Doğal Afetler Konulu bir afiş hazırlama
• Kabartma Haritası Hazırlama
• Şehrimizdeki Ekonomik Faaliyetler
• Çocuk hakları Sözleşmesi Panosu hazırlama
• Denizli’nin Tarihi Mekânları ve Doğal Varlıkları
• Doğal Varlıklarımız Posteri
• Ülkemizdeki Doğal ve Tarih Mirası Eserleri Foto Albümü hazırlama
• İklimin Tarım ve Ekonomiye Etkisi
• Türkiye İklim Haritası
• Bir Ürünün Üretim Aşamaları
• Dünyaca Ünlü Müslüman Türk Bilim Adamları Tanıtımı
• Sivil Toplum Örgütü Araştırması
• Bağımsızlık Sembolleri Posteri

Sosyal Bilgiler 6. Sınıf Konuları
 İklimin İnsan Yaşantısına Etkileri Nelerdir?
 Ülkemizde Turizmi tanıtan kitapçık hazırlama
 Ormanlarımız Yok Olmasın
 Çevre kirliliği sorunlarından biri seçilerek sorunun çözüm yollarını içeren bir proje hazırlanması
 Denizli’nin iklimi(sıcaklık ,yağış, karlı gün sayısı vb. grafikleri)
 Küresel ısınma: etkileri ve alınabilecek önlemler
 Şehrimizin Sorunlarını çözelim
 Yatırım ve pazarlama projesi hazırlamak(ilimizin coğrafi ve ekonomik özelliklerini dikkate alarak)
 Dünya haritası çizme (kıtalar ve okyanuslar)
 İklimler ve etkileri konulu afiş-poster hazırlama
 Türkiye’de görülen iklimler konulu harita
 Türk devletleri panosu
 Resim/fotoğraflarla tarih şeridi hazırlama
 Türkiye’de çıkarılan önemli madenler haritası
 Türkiye’deki hayvancılık haritası
 Anadolu ve Mezopotamya Medeniyetlerini tanıtan afiş/poster
 Ormanlar yok oluyor konulu afiş/poster hazırlama
 Bölgemizde yetiştirilen tarım ürünleri konulu harita hazırlama
 12 Hayvanlı Türk Takvimi

Sosyal Bilgiler 7. Sınıf Konuları
 İletişimsizlik Sorunu ve önleme yolları
 İletişim de Olumlu ve Olumsuz Drama Yapma
 Hacivat karagöz Canlandırma
 Sokağımızda Nüfus Sayımı
 Hemşerim Memleket Neresi etkinliğinden yararlanarak ülkemizin göç sorunu ve çözüm yollarının araştırılması
 İstanbul’un Fethi sergisi
 İlimizde Türkiye Selçukluları ve Anadolu Beylikleri döneminden kalan izler
 Türkiye’deki Dünya miraslarının tanıtımı
 Beyin Göçü Sorunu ve Beyin göçünü engelleme
 Divan Üyelerini gösteren pano hazırlama
 Nüfus Yoğunluğu haritası çizme
 Anadolu’daki ilk Türk Devletlerini gösteren harita çizimi
 İstanbul Fethediliyor Maketi
 Haçlı Seferlerini anlatan Afiş hazırlama
 Coğrafi keşifler haritası çizme
 Rönesans’ı tanıtan pano hazırlama
 Sanayi İnkılâbını anlatan bir afiş hazırlama
 Reformu tanıtan pano hazırlama
 Osmanlı Devleti ordu yapısını tablo şeklinde hazırlama
 Kanun çıkarmayı gösteren tablo çizimi
 I. Dünya Savaşında Osmanlı Cepheleri haritası

T.C.İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Proje Konuları
 Atatürk’ün hayatı ile ilgili fotoğraf albümü oluşturma
 Atatürk’ün Hayatı Tarih Şeridi
 Atatürk’ün Sözleriyle İlkelerini anlatma
 Atatürk İlkeleri ve Yapılan İnkılaplar Tablosu
 Atatürk İlkelerinin Öncesi ve Sonrasının karşılaştırılması
 Ata’m izindeyiz(ders kitabı)
• Sevr Barış Antlaşması ile Lozan Barış Antlaşmasını karşılaştırması
• Atatürk ve Dört Şehir Afişi
• Atatürk’ün Kişisel özelliklerini örneklerle gösteren pano hazırlama
• Mondros Ateşkes Anlaşmasından sonra yapılan işgalleri gösteren harita çizme
• Sevr Anlaşmasındaki paylaşmayı gösteren harita çizme
• Yararlı ve Zararlı Cemiyetleri gösteren tablo çizme
• M. Kemal’in Kurtuluş Savaşında Anadolu’daki hareketlerini gösteren harita çizme
• TBMM.ye karşı çıkan isyanların haritasını çizme
• Milli Mücadeleye Davet Afişi
• Batı cephesi tablosu
• Atatürk ilkelerini tanıtan afiş
• Atatürk İnkılâpları Tarih Şeridi
Projelerde kullanılacak derecelendirme anahtarları olarak aşağıdakiler kullanılacaktır

PANO HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Öğrencinin
Adı Soyadı :
Sınıfı :
Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.
PUAN ÖLÇÜTLER
GÖRÜNÜM
A-Kapağın Tasarımı
4 Pano titizlikle hazırlanmış, Panonun görünümü temiz ve düzenli. Pano ilgi çekici
3 Pano titizlikle hazırlanmış, Panonun görünümü temiz ve düzenli. Pano ilgi çekici değil.
2 Panonun görünümü temiz ve düzenli değil. Pano ilgi çekici değil.
1 Pano titizlikle hazırlanmamış, görünümü kirli ve düzensiz. Pano ilgi çekici değil.
İÇERİK
4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Panonun konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.
3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş. Panonun konusu vurgulanmış.
2 Amaç belirtilmiş. Panonun konusu vurgulanmış
1 Amaç eksik belirtilmiş. Panonun konusu eksik vurgulanmış
SLOGAN
4 İçeriğe uygun çarpıcı slogan bulunmuş
3 İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.
2 Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil.
1 Slogan hiç kullanılmamış
MATERYAL KULLANIMI
4 Görsel ve yazılı materyaller konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış
Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış
Gereksiz detay kullanılmamış
3 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz kullanılmış.
Yazılı ve görsel materyaller arasında uyum sağlanmış
Gereksiz detay kullanılmamış
2 Görsel ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz
Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış
Gereksiz detay kullanılmış
1 Görsel ve yazılı materyaller konuyu desteklemiyor
Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyumsuzluk var
Gereksiz detay kullanılmış

HARİTA HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Ölçütler Zayıf Kabul Edilebilir Orta İyi Çok İyi
1 2 3 4 5
Ödevin Hazırlanma Süreci
Ödevi Hazırlama, Plana Yayma Ve Uygulama Başarısı
Kendisini Geliştirmek Amacı İle Ödevi Bizzat Yapması
Hazırlık Sırasında Ders Öğretmeniyle Diyalog Kurması
Görevin Amaca Uygun Şekilde Yapılması
Ödevin İçeriği
Verilen bilgilerin doğruluğu
Aktarılacak Bilgilerin kısa ve öz olması
Titizlikle hazırlanmısı
Haritanın Görünümünün temiz ve düzenli olması
Haritaların gerçeğe uygunluğu
*Harita renklendirmelerinin uygun yapılması
Harita lejantının doğruluğu

Haritada görsellik kullanımı

Haritadaki yer adlarının uygun şekilde yerleştirilmesi
İmla ve Yazım kurallarına uyma
*Görevin istenilen formatta yapılması
Görevin zamanında teslimi
TOPLAM
* işaretli olanlar 3 le çarpılır

AFİŞ/POSTER KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Adı :
Sınıfı :
Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, afişinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar, aynı zamanda afişinizi hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

Puan GÖRÜNÜM
4 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.
Afiş ilgi çekicidir.
3 Afiş titizlikle hazırlanmış, afişin görünümü temiz ve düzenli.
Afiş ilgi çekici değil.
2 Afişin görünümü temiz ve düzenli değil.
Afiş ilgi çekici değil.
1 Afiş titizlikle hazırlanmamış, görünüm kirli ve düzensiz.
Afiş ilgi çekici değil.
Puan İÇERİK
4 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.
Afişin konusu kısa ve öz şekilde vurgulanmış.
3 Amaç açık ve anlaşılır olarak belirtilmiş.
Afişin konusu vurgulanmış.
2 Amaç belirtilmiş.
Afişin konusu eksik vurgulanmış.
1 Amaç eksik belirtilmiş.
Afişin konusu vurgulanmamış.
Puan SLOGAN
4 İçeriğe uygun çarpıcı bir slogan bulunmuş.
3 İçeriğe uygun slogan bulunmuş ama çarpıcı değil.
2 Slogan bulunmuş ama içeriğe uygun değil.
1 Slogan hiç kullanılmamış.
Puan ÖGELERİN KULLANIMI
4 Görsel ve yazılı öğeler konuya uygun ve yeterli düzeyde kullanılmış.
Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.
Gereksiz detay kullanılmamış.
3 Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz kalmış.
Yazılı ve görsel öğeler arasında uyum sağlanmış.
Gereksiz detay kullanılmamış.
2 Görsel ve yazılı öğeler konuyla ilgili ama yetersiz.
Yazılı ve görsel öğeler arasında tam uyum sağlanamamış.
Gereksiz detay kullanılmış.
1 Görsel ve yazılı öğeler konuyu desteklemiyor.
Yazılı ve görsel öğeler arasında uyumsuzluk var.
Gereksiz detay kullanılmış.
Yukarıda verilen dereceli puanlama anahtarına göre öğrencileri değerlendirirken, her bir ölçüt düzeyinde öğrencilerin eksiklikleri varsa belirlenir. Bu eksiklikleri gidermeye yönelik önlemler alınır. Not vermek için ise puanların yüzde karşılığı bulunur ve nota dönüştürülür. Bu çalışmadan alınabilecek en yüksek puan 16’dır. Örneğin, bir öğrenci bu çalışmadan 12 puan almış ise, yüzde puanı 75’dir [(12/16)x100 =%75].

TABLO KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Performans
Düzeyi Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları

Görünüm
Çok İyi
(3) Tablonun görünümü temiz ve düzenli.
Orta
(2) Tablonun görünümü temiz ancak düzenli değil ya da düzenli ancak temiz değil.
Geliştirilmeli
(1) Tablonun görünümü kirli ve düzensiz.
İçerik
Çok İyi
(3) Tablonun konuyu açık ve anlaşılır olarak yansıtıyor.
Orta
(2) Tablonun konuyu yansıtıyor, ancak açık ve anlaşılır değil.
Geliştirilmeli
(1) Tablonun konuyu yansıtmıyor.
Özgünlük
Çok İyi
(3) Tablo özgün ve yaratıcı bir biçimde hazırlanmış.
Orta
(2) Tablo özgün, ancak yaratıcı değil.
Geliştirilmeli
(1) Tablo özgün ve yaratıcı değil.
Materyal Kullanımı
Çok İyi
(3) Tabloda , grafik gibi görsel materyaller uyumlu bir şekilde kullanılmış.
Orta
(2) Tabloda grafik ve yazılı materyaller konuyla ilgili ama yetersiz.
Geliştirilmeli
(1) Tabloda grafik ve yazılı materyaller konuyu desteklemiyor.
Materyallerin Birbiriyle Uyumu
Çok İyi
(3) Yazılı ve görsel materyaller arasında tam bir uyum sağlanmış.
Orta
(2) Yazılı ve görsel materyaller arasında tam uyum sağlanamamış.
Geliştirilmeli
(1) Yazılı ve görsel materyaller arasında uyumsuzluk var.

DRAMA HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

Performans
Düzeyi Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları
İçerik
Çok İyi
-4 puan- Oyunda yer alan rollerin hepsi ödev konusunu ve amacını tamamen belirtmekte.
İyi
-3 puan- Oyunda yer alan rollerin çoğunluğu ödev konusunu ve amacını yansıtmakta
Orta
-2 puan- Oyunda yer alan rollerin birazı ödev konusunu ve amacını belirtmekte.
Geliştirilmeli
-1 puan- Oyunda yer alan rollerin hiçbiri ödev konusunu ve amacını belirtmemekte.
Bütünlük
Çok İyi
-4 puan- Grup bir bütün olarak etkili.
İyi
-3 puan- Grup bütünlüğü oldukça etkili.
Orta
-2 Puan- Grup bütünlüğükısmen etkili
Geliştirilmeli
-1 puan- Grup bütünlüğü yok.
Kostüm
Çok İyi
-4 puan- Kostümler rollere uygun.
İyi
-3 puan- Kostümlerin çoğu rollere uygun
Orta
-2 puan- Birkaç kostüm rollere uygun
Geliştirilmeli
-1 puan- Kostümlerin hiçbiri uygun değil.
Oyun ve Sunum
Çok İyi
-4 puan- Gruptaki herkes canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.
İyi
-3 puan- Grubun çoğunluğu canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.
Orta
-2 puan- Grubun birkaçı canlandırdığı karakteri iyi temsil ediyor.
Geliştirilmeli
-1 puan- Gruptaki öğrencilerden hiçbiri canlandırdığı karakteri iyi temsil edemiyor.

MAKET HAZIRLAMA KONULARINA AİT DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı performans ödevinizi değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtar aynı zamanda ödevinizin hangi ölçütlere göre değerlendirileceği konusunda size bilgi verecektir.

Performans Düzeyi Ölçütler ve Ölçüt Tanımlamaları
Görünüm
Çok İyi (3) Maketin görünümü temiz ve düzenli.
İyi (2) Maketin görünümü temiz ancak düzenli değil ya da düzenli ancak temiz değil.
Geliştirilmeli (1) Maketin görünümü temiz ve düzenli değil.
İçerik
Çok İyi (3) Maket, orjinaline sadık kalınarak yapılmış
İyi (2) Makette, orjinale göre değişiklikler var.
Geliştirilmeli (1) Maket, gerçeğine ve amacına uymuyor
Araştırma Yapma
Çok İyi (3) Konuyla ilgili detaylı araştırma yapılmış.
İyi (2) Araştırma yapılmış, ancak bazı araştırma basamakları atlanmış.
Geliştirilmeli (1) Yüzeysel bir araştırma yapılmış.
Kaynakların Zenginliği
Çok İyi (3) Yeterince kaynaktan yararlanılmış.
İyi (2) Az sayıda kaynaktan yararlanılmış.
Geliştirilmeli (1) Tek bir kaynaktan yararlanılmış.
Sunum
Çok İyi (3) Sunum, sade ve anlaşılır bir dille yapılmıştır.
Sunum gruba verilen sunum süresinde tamamlanmıştır.
İyi (2) Sunumda kullanılan dil sade ancak anlaşılır değil veya anlaşılır ancak sade değil.
Grup, kendilerine verilen sunum süresini biraz aşmıştır.
Geliştirilmeli (1) Sunumda karmaşık ve anlaşılmaz bir dil kullanılmıştır.
Grup, kendilerine verilen sunum süresini çok aşmıştır.

KİTAPÇIK HAZIRLAMA PROJESİ İÇİN DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI
Öğrencinin
Adı Soyadı :
Sınıfı :
Açıklama : Aşağıdaki dereceli puanlama anahtarı, hazırladığınız çalışmanızı değerlendirmek için hazırlanmıştır. Bu anahtarı aynı zamanda çalışmanızı hazırlarken hangi ölçütlere dikkat edeceğiniz konusunda size bilgi vermektedir.

PUAN ÖLÇÜTLER
KAPAK
A-Kapağın Tasarımı
3 Kapak tasarımı kişiye özgün ve etkileyici.
2 Kapak tasarlanmış ancak kişiye özgün ve etkileyici değil.
1 Kapak tasarımı eksil yapılmış veya hiç yapılmamış.
B-Kapağın İçeriği
3 Kapakta gerekli bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiş.
2 Kapakta gerekli bilgilere yer verilmiş.
1 Kapakta bilgilere eksik yer verilmiş veya hiç verilmemiş.
İÇERİK
3 İçerikte istenen bilgilere tam ve doğru olarak yer verilmiş.
Konuyla ilgili yapıyı en iyi temsil eden örnekler kullanılmış.
Konuyla ilgili mantıksal çıkarımlar yapılmış
2 İçerikte istenen bilgilere kısmen yer verilmiş.
Konuyla ilgili örneklere yer verilmiş.
Konuyla ilgili mantıksal çıkarımlar kısmen yapılmış.
1 İçerikte istenen bilgilere ulaşılamamış.
Konuyla ilgili verilen örnekler yeteriz.
Konuyla ilgili mantıksal çıkarım hiç yapılmamış.
MATERYAL KULLANIMI
3 Özgün, yeterli düzeyde, çeşitli görsel materyaller kullanılmış.
2 Yeterli düzeyde görsel materyal kullanılmış ancak görsel materyaller özgün ve çeşitli değil.
1 Kullanılan görsel materyaller yeterli değil.
Materyal Uyumu
3 Konuyla görsel materyaller arasında tam bir uyum sağlanmış.
2 Konuyla görsel materyaller arasında kısmen uyum sağlanmış.
1 Konuyla görsel materyaller arasında uyum sağlanamamış.
KAYNAKÇA
3 Konuya uygun çeşitli kaynaklar kullanılmış ve kaynaklar doğru belirtilmiş
2 Konuya uygun yetersiz kaynak kullanılmış ve kaynaklar belirtilmiş.
1 Konuya uygun hiç kaynak kullanılmamış veya kaynaklar belirtilmemiş.

PROJE DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ
Projenin Adı :
Adı ve Soyadı :
Sınıfı :
No :

GÖZLENECEK
ÖĞRENCİ KAZANIMLARI DERECELER
Zayıf Kabul Edilebilir Orta İyi Çok İyi
1 2 3 4 5
I. PROJE HAZIRLAMA SÜRECİ
Projenin amacını belirleme
Projeye uygun çalışma planı yapma
Grup içinde görev dağılımı yapma (Grup çalışması ise)
Belirlenen konunun önemini ortaya koyma
Hazırlanan proje sonunda ne tür sonuçlara ulaşılmak istendiğini ortaya koyma
TOPLAM
II. PROJENİN İÇERİĞİ
Proje konusunda bilimsel açıdan doğru bilgiler aktarma
Toplanan bilgileri analiz etme
Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
Yapılan çalışmanın orijinal olmasına özen gösterme
Yapılan çıkarımların nedenlerini ortaya koyma
Yapılan çalışmada eleştirel düşünme becerisini gösterme
Hazırlanan raporun, resimler, gazete haberleri, çizimler, tablo, grafik ve istatistiklerle destekleme
Metne aktarılan tüm bilgilerde Türkçeyi doğru biçimde kullanma
Yararlanılan kaynakları rapora yansıtma
TOPLAM
III. SUNU YAPMA
Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
Sorulara cevap verme
Verilen sürede sunuyu yapma
Sunum sırasında Türkçeyi doğru biçimde kullanma
TOPLAM
GENEL TOPLAM

16. Ders sırasında, okul içinde, veya nöbetlerde, öğrencilerin ve öğretmenlerin herhangi bir kazayla ve olumsuzlukla karşılaşmaması için gerekli iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerinin alınması gerektiği ifade edildi. Bu konuda okul idaresi, nöbetçi öğretmen ve hizmetli ile işbirliği yapılmasının yararlı olacağı anlatıldı.

17. Zümre Başkanı ………………………… 2018-2019 Eğitim-Öğretim yılının başarılı bir yıl olmasını dileyerek toplantıyı bitirdi

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret.

2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI SIDIKA ÇALIŞKAN ORTAOKULU I. DÖNEM SOSYAL BİLGİLER ve TC. İNKILAP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK DERSLERİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANT

ALINAN KARARLAR

1. Yıl içinde yapılacak çalışmaların planlanmasının çalışma takvimine uygun olmasına,

2. Sosyal Bilgiler konularının işlenişinde değişiklikler göz önünde bulundurularak öğretim programına, kazanımlara, etkinliklere ve ara disiplinlere dikkat edilmesine,

3. Kılavuz kitap olduğu gerekçesi ile günlük planların kılavuz kitaptan uygulanmasına, ancak uygulamanın okul ve çevre imkanları dahilinde gerçekleşeceği için yıllık planlar üzerinde düzeltmeler yapılabileceğine,

4. 5.sınıflarda Öğretmen Kılavuz Kitabı olmadığı için derse hazırlık yapılmasına,

5. Derslerde soru – cevap, tartışma, düz anlatım, karşılaştırma, drama, örnekleme, çizim, haritada gösterme münazara, örnek olay incelemesi, problem çözme gibi öğrenciyi aktif kılan yöntemlerin kullanılmasına,

6. Konuların işlenişinde “yakından uzağa, somuttan soyuta, basitten karmaşığa” ilkelerine uyulmasına,

7. Eğitimin görselleşmesi ve bilgilerin daha uzun süre muhafazası için okul imkanları dahilinde akıllı tahtalar, haritalar, dergiler, gazeteler, küre, fotoğraflar ve diğer yardımcı kitaplar kullanılmasına,

8. Yazılı sınavların 5.,6. ve 7. sınıflar Sosyal Bilgiler için en az 2, 8.sınıf T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersi (biri merkezi sınav olmak üzere) 2 yazılı yapılmasına, Yazılı sınavlarda kısa cevaplı tekniklerin ve test tekniğinin uygulanmasına, konuların tamamını kapsayan soruların sorulmasına, ders içi performans notlarının dersin işlenişi sırasında öğrencilerin ders veya derslerdeki etkinlikleri neticesine göre verilmesine,

9. Yıl içerisinde öğrencilere her dönem ya da eğitim öğretim yılı içerisinde en az 1 proje ödevi verilebileceğine, bu ödevlerin dereceli puanlama sistemine göre değerlendirilmesine, kılavuz kitaplarından verilen proje görevlerinin değerlendirilmesinde yine kitaptaki dereceli puanlama anahtarının kullanılmasına,

10. Proje ödevi değerlendirme ölçeğinin bir örneğinin zümreye eklenmesine,

11. Yakın çevredeki tarihi ve doğal varlıklarımızın bulunduğu yerlere geziler düzenlenmesine karar verildi

………………………… ………………………… ………………………… ………………………… ………………………… Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret. Sos Bil. Öğret.

11/09/2017
Necati Özbek
Okul Müdürü

Ortaokul Matematik Sene Başı Zümre

 

AYHAN ERKAN ORTAOKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU TOPLANTI TUTANAĞIDIR.

Toplantı No: 1
Toplantı Tarihi: …/09/20..
Toplantı Yeri: Okul Müdür Odası
Toplantı Saati: 09.00
Toplantıya katılanlar: …………………… (Okul Müdürü)

……………….. ( Matematik Öğretmeni)

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama,yazman seçimi
 2. 1739 Sayılı Milli Eğitim Temel Kanunun Okunması.(2.madde)
 3. İlköğretim kurumları yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.( OÖİKY -Madde 35)
 4. Bir önceki yılın zümre kararlarının değerlendirilmesi.
 5. Yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yapılması
 6. Öğretim programlarının incelenerek programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması,yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanımların dikkate alınması,
 7. Matematik dersinin amaçları,
 8. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin belirlenmesi,
 9. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi
 10. Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenmesi,
 11. Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması
 12. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
 13. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,
 14. Okul ve çevre imkanları göz önüne alınarak yapılacak deney, proje gezi ve gözlemlerin belirlenmesi
 15. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılması,
 16. Sınavların planlanması,
 17. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi,  planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanması,
 18. Yetiştirme kurslarının planlanması,
 19. 8.sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar
 20. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değerlendirilmesi,
 21.  Dilek ve temenniler, kapanış.

TOPLANTI GÜNDEMİNİN GÖRÜŞÜLMESİ:

 1. ılış, yoklama ve yazman seçimi:. Yapılan yoklamada zümre öğretmenlerinin toplantıda hazır bulundukları görüldü. Matematik dersi zümre öğretmenler kurulunda yazman olarak ……………….. seçildi.
 2. 1739 sayılı Mili Eğitim Temel Kanunun 2. maddesi okundu. Buna göre;
 3. a) Atatürk ilke ve inkılâplarına, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Türk milletinin milli, ahlâki, insani ve manevi değerlerini benimseyen, koruyan, Türkiye Cumhuriyetine karşı görevini ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getirmiş yurttaşlar yetiştirmek,
 4. b) Beden, zihin, ahlâk, ruh, ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş kişilikte, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı, sorumluluk sahibi, yaratıcı, verimli kişiler olarak yetiştirmek;
 5. c) İlgi, istidat ve kabiliyetlerini geliştirmek, bir meslek sahibi yapmak.
 6. İlköğretim yönetmeliğinin zümre öğretmenleri bölümünü okunması.(Madde 35): İlköğretim Yönetmeliğinin zümre öğretmenleri ile ilgili maddeleri okundu. (Madde 35):

Zümre öğretmenler kurulu

 • Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.
 • Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.
 • Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.
 • Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.
 • Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.
 • Gündemin eksiksiz olduğuna karar verildi.
 1. Matematik zümre başkanı ……………….. seçilmiştir.

Bir önceki yılın zümre öğretmenleri kararlarının gözden geçirilmesi:(Madde 35)

Matematik zümre öğretmenleri bir önceki yılın zümre kararlarını gözden geçirdiler. Alınan bütün zümre kararlarına zümre öğretmeninin uyduğu anlaşıldı.

 1. Okul Müdürü ………………..; Matematik dersinin ATATÜRK İLKE VE İNKILÂPLARI doğrultusunda işlenmesi: Atatürkçülük ve Atatürk’ün matematik ilmine verdiği önem 2212,2457 ve 2504 sayılı tebliğler dergisi dikkate alınarak işlenmelidir.
 2. Yıllık planların hazırlanması: Ünitelendirilmiş Yıllık plânlar İlköğretim ve matematik müfredat programına ve tebliğler dergisine uygun olarak yapılacaktır. Yıllık plânlar yapılırken;
 1. Ünitelere kaç saat zaman ayrıldığına,
 2. Plânlarda ayrılan saatlere uyulmasına,
 3. Hedeflerin İlköğretim programından doğru olarak alınmasına ve davranışların yazılmasına,
 4. Kazanımlarla ilgili kazandırılacak değerlerin yazılmasına, karar verildi.

Günlük planlardan ve Ünitelendirilmiş matematik yıllık planlarından yararlanılabilir.

Matematik müfredat programlarında değişmiş olan bölümler incelendi.

Değişiklikler;

Sınıf 5.sınıf 6. sınıf 7.sınıf 8. sınıf
Kazanım sayısı (2013 programı) 57 69 53 54
Kazanım Sayısı (2017 programı) 56 59 48 52

 

 1. Yeni Matematik Dersi Öğretim Programında;
 1. Öğrencilerin duygusal, zihinsel ve sosyal yeteneklerini mümkün olduğu kadar eş ölçüde geliştirmelerine imkân verilmiş,
 2. Hayal gücünün geliştirilmesi ve öğrencinin hayal gücü ile yaklaştığı güzel nesneye dair hissettiği duyguları öz güvenle ifade edebilmesi önemsenmiş,
 • Eleştirel düşünme biçimini içselleştiren, analitik ve yaratıcı düşünme becerilerinin gelişmesine izin veren bir yolla hayati tecrübeyi, eskimez yeniyi bulmaya, ona ihtimam göstermeye ve yeniden üretebilmenin yollarını bulmaya önem verilmiş,
 1. “Birey” olmanın aynı zamanda çok daha geniş bir “dünya ailesi ”ne ait olmak olduğunun bilincine varacak, yaşadığı topluma ve ülkesine, toprağına samimi bir hisle bağ kuracak, bilim ve teknolojiyi etkin şekilde kullanarak ve gerekli teknik bilgi, birikim, beceri ve yeterliliklere sahip kuşaklar yetiştirmek hedeflenmiştir.

Öğretim programlarında yer alan kazanımların kapsadığı temel beceriler Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi esas alınarak ele alınmıştır. Anahtar beceriler ise;

 • Ana Dilde İletişim
 • Yabancı Dillerde İletişim
 • Matematiksel Yetkinlik ve Bilim/Teknolojide Temel Yetkinlikler
 • Dijital Yetkinlik
 • Öğrenmeyi Öğrenme
 • Sosyal ve Vatandaşlıkla İlgili Yeterlilik
 • İnisiyatif Alma ve Girişimcilik Algısı
 • Kültürel Farkındalık ve İfade

Matematik Dersi Öğretim Programı’nın ulaşmaya çalışğı genel amaçlar ,

Öğrenci;

 1. Matematiksel okuryazarlık becerilerini geliştirebilecek ve etkin bir şekilde kullanabilecektir.

Rakam okuma-yazma, veriye dayalı tablo oluşturma, tablodan grafiği elde etme veya grafikten tablo elde etme, cebirdeki kazanımlar vb.

 1. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.
 2. Problem çözme sürecinde kendi düşünce ve akıl yürütmelerini rahatlıkla ifade edebilecek, başkalarının matematiksel akıl yürütmelerindeki eksiklikleri veya boşlukları görebilecektir.
 3. Rutin, rutin olmayan problemlerle beraber modelleme gerektiren durumlar üzerine dayalı olarak öğrencilerin karşılıklı olarak görüşlerini açıklamaları, birbirlerini matematiksel akıl yürütme ile ikna etmeleri, vb.
 4. Matematiksel düşüncelerini mantıklı bir şekilde açıklamak ve paylaşmak için matematiksel terminolojiyi ve dili doğru kullanabilecektir.
 5. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir. Farklı temsil biçimleri ile matematiksel düşünceyi ifade etme, matematiksel terminolojiyi doğru şekilde kullanarak görüşlerini paylaşmak.
 6. Matematiğin anlam ve dilini kullanarak insan ile nesneler arasındaki ilişkileri ve nesnelerin birbirleriyle ilişkilerini anlamlandırabilecektir. Matematik tarihi ve felsefesi dikkate alınarak matematiksel bilgi ve becerileri kazandırmak
 7. Üstbilişsel bilgi ve becerilerini geliştirebilecek, kendi öğrenme süreçlerini bilinçli biçimde yönetebilecektir.
 8. Tahmin etme ve zihinden işlem yapma becerilerini etkin bir şekilde kullanabilecektir.
 9. Araştırma yapma, bilgi üretme ve kullanma becerilerini geliştirebilecektir.

Akıl yürütme, ilişkilendirme, iletişim, modelleme ve ispat gibi matematiğe özgü üst bilişssel süreç becerileri ile tahmin ve zihinden işlem yapma, araştırma yapma, bilgi üretme becerilerinin kazandırılması

 1. Matematiği öğrenmede deneyimleriyle matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirerek matematiksel problemlere öz güvenli bir yaklaşım geliştirecektir.
 2. Sistemli, dikkatli, sabırlı ve sorumlu olma özelliklerini geliştirebilecektir.

Tüm kazanımlar ele alınırken öğrencilerin matematiksel içerikle etkileşiminde sürekli olarak matematiğe yönelik olumlu tutum geliştirme, özgüveni destekleme/geliştirme ve başladığı bir işi sorumluluk alarak sabırlı ve dikkatli şekilde tamamlaması beklenmektedir.

 1. Matematiğin sanat ve estetikle ilişkisini fark edebilecektir.
 2. Matematiğin insanlığın ortak bir değeri olduğunun bilincinde olarak matematiğe değer verecektir.

Matematik insanlığın ortak bir değeridir. Matematik tarihi ve matematiksel içerik bu ortak değeri yansıtmak için kullanılmalıdır. Farkı kültür ve medeniyetlerde üretilen matematiksel bilgi sanat ve estetik için olanaklar sunmaktadır. Öğrenme öğretme sürecine bunların entegre edilmesi sağlanmalıdır.

 1. Öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi: Zümre öğretmenleri sınıflarda sessiz ve tek düze bir öğretim şeklinden uzaklaşmak gerektiğini ,aktif ,fikirlerini rahatça belirten öğrenciler görmek istediklerini belirttiler.Bunun için ; zayıf öğrencilere kolay soruların yöneltilmesi,konuların karşılıklı konuşarak işlenmesinin başarıyı arttıracağını belirttiler.Sınıf içindeki bir tek yöntemin kullanılamayacağını ,yerine göre soru cevap,anlatım,problem çözme,uygulama,…vb gibi öğretim metotlarının kullanılması gerektiğini belirttiler.Öğrenci merkezli bir eğitim yönteminin benimsenmesine karar verildi.
 2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planlarının görüşülmesi :2018-2019 Eğitim Öğretim yılı içerisinde sene başından itibaren tespiti yapılan BEP olan öğrencilerin seviyelerine uygun ders planı ve yıllık plan hazırlanmasına karar verildi.
 3. Matematik dersinin diğer dersler ile ilişkisi (Zümre öğretmenleri ile ilişkisi):
 1. Eğitimin bir bütün olduğu düşünülürse; Matematik dersi öğretmenleri diğer zümre öğretmenleri ile işbirliği yapmak zorundadır. Yeni uygulanan matematik müfredat programı bu işbirliğini zorunluluk kılmaktadır. Öğretmenler ortak konularını tespit ederek birlikte derslerini işlemeli ve öğrencilerine anlatmalıdır.
 2. Türkçe dersi zümre öğretmenlerinden;Güzel konuşma ve yazma, söylemek istediklerini doğru olarak ifade etme, dinlediklerini düzgün olarak yazma, okuduklarını doğru olarak anlama ve anlatma, sınav sisteminde paragraflı soruların çoğunlukta olması ve okuma güçlüğü gibi vb konular için,
 • Görsel sanatlar dersi zümre öğretmenlerinden;Şekil,şema,düzlem,doğru,grafik,çizim,koordinat,yerbelirtme,istatistik,açılar,çokgenler,çember,daire, silindir,prizmalar,kümeler,perspektif,cisimlerin görünümleri,fraktallar,geometrik cisimlerin alanları ve hacimleri,Geometrik Cisimlerin kodları, Geometrik Cisimlerin simetri düzlemleri, Geometrik Cisimlerin arakesitleri,…vb gibi yeteneklerin geliştirilmesi için,
 1. Fen ve teknoloji dersi zümre öğretmenlerinden;Kesirler,ondalık kesirler,çok büyük ve çok küçük sayılar,alan ve hacim,ölçüler (ağırlık, sıvı, hacim, uzunluk,arazi,…vb gibi),karekök ve kareköklü işlemler,oran ve orantı…vb gibi konular ,
 2. Sosyal bilgiler dersi zümre öğretmenlerinden;Atatürkçülük konuları ve milli bayramlar ve ölçekler, harita bilgisi
 3. Müzik dersi zümre öğretmenlerinden;Kesirler ile müzik arasındaki ilgi (Vuruşlar) ,
 • Beden eğitimi dersi zümre öğretmenlerinden;Saha Çizimi (Voleybol, basket, futbol sahalarının… Çizimi) ile çokgenlerin ilgisini Görüşleri alınarak yıllık plânlar yapılırken faydalanma yoluna gidilmelidir.

Her zümreye veya zümre başkanlarına kendi konusu ile ilgili bilgi verilmelidir.

 1. Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması ;

Matematik ve matematiğin diğer derslerle ilişkisi incelenerek bilim ve teknolojideki gelişmelere bağlı olarak uygulamaların ve verilen örneklerlerin çeşitlendirilmesine karar verildi. Güncel olarak EBA daki gelişmelerin ders içeriğine yansıtılmasına karar verildi.

 1. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması ; Matematik dersinde verilen örneklerin günlük yaşama yönelik kullanılabilir olmasına karar verildi.
 2. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi,

Dönem içerisinde MEB tarafından belirlenen matematik materyallerini kazanım uygunluğuna göre öğrencilerin etkin bir şekilde kullanmasına karar verildi.

Her bir öğrencide  bu materyaller dışında  cetvel,pergel,iletki seti olmasına önem verilmeli  ve ders araç gereçlerinin eksiksiz  dikkat edilmesine karar verildi.

 1. Okul ve çevre imkanları göz önüne alınarak yapılacak deney, proje gezi ve gözlemlerin belirlenmesine dönem içinde konu ve kazanım uygunluğuna ve iş sağlık ve güvenlik şartlarına uygunluğuna göre planlanmasına karar verildi.
 2. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılması ;

Matematik dersinde yapılan tüm yazılı ve sözlü yoklamaların belirlenen ölçütlere göre puanlanmasına karar verildi. Bu sınavların öğrencilerin öğrenme düzeyini öğrenmek, geri dönüt almak üzere sınav analizlerinin yapılması hususuna dikkat edilmesine karar verildi.

 1. Öğrenci başarıları anında ve öğrencilerin hepsinin huzurunda değerlendirilmelidir. Yazılı soruları sınıf seviyesine göre hazırlanıp, öğrencilerin başarı seviyeleri göz önünde tutularak değerlendirme yapılmalıdır.
 • Dönem en az 3 yazılı sınav yapılacak ve en az 1 Ders içi performans notu verilecektir. (3. Yazılılar test olarak yapılabilecek.)
 • Sınavlar ilköğretim yönetmeliğinin belirtilen ölçme ve değerlendirme esaslarına göre yapılacaktır. 2018-2019 eğitim öğretim yılında yapılacak olan sınavların hem çoktan seçmeli hem de yazılı cevaplandırma gerektirecek şekilde hazırlanarak bir ders saati içerisinde, sorular fotokopi yapılarak, soruların cevaplarının puanları sınav kâğıtlarında belirtilerek, işlenen son konular ağırlıklı olmak üzere son başa doğru azalarak hazırlanacak ve uygulanacaktır.
 • Öğrencilere en az bir hafta önceden sınav günü ve saati duyurulacak ve ölçme değerlendirme sonuçları en geç on gün içerisinde öğrencilere duyurulacaktır. Bir dönem boyunca tüm sınıflara enaz 3’er sınav yapılmasına karar verilmiştir.
 • Proje konuları zümrede karar verilen konular dâhilinde ( EK 1) dağıtılarak puanlama önceden öğrencilere bildirilecektir.Öğrencilere her bir dönemde en az iki adet ders içi performans notu verilecektir. İsteyen tüm öğrencilere yıl içerisinde proje görevi verilecektir.
 • Sınavların zamanları 5., 6., 7., 8. sınıflar için aşağıdaki tabloda belirtilmiştir
I. Dönem I. Yazılı Kasım ayının ilk haftası II. Dönem I. Yazılı Mart ayının 4. haftası
I. Dönem II. Yazılı Aralık ayının ilk Haftası II. Dönem II. Yazılı Nisan ayının 4. haftası
I. Dönem III. Yazılı Ocak  ayının  ilk haftası II. Dönem III. Yazılı Mayıs ayının 4. haftası

 

 • 2018-2019 Eğitim Öğretim Yılında 8.sınıflar için birinci dönem merkezi sistem ortak sınavın 2018 yılı Kasım ayının son haftasında, ikinci dönem merkezi sistem ortak sınavın ise 2018 yılı Nisan ayının son haftasında yapılması planlanmıştır.
 • Birinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı, eğitim öğretim yılının başından “birinci dönem merkezi sistem ortak sınav”ın yapılacağı tarihe kadar olan konu/kazanımlarla sınırlı olacaktır.
 • İkinci dönemde yapılacak merkezi sistem ortak sınavda sorulacak soruların kapsamı ise eğitim öğretim yılının balından “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav”ın yapılacağı tarihe kadar işlenecek olan tüm konu kazanımlarla sınırlı olacaktır.
 • “Birinci dönem merkezi sistem ortak sınav”ın ve “ikinci dönem merkezi sistem ortak sınav ın yapılış tarihi itibariyle, çalısına takviminde belirtildiği şekilde konu, kazanımların süresi içinde işlenmesi ve bu bağlamda öğrencilerin eksiklerinin kalmaması için okul yönetimleri ve öğretmenler gerekli tedbirleri alacaktır.
 1. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanması ;

Öğrenciler, bir ders yılında istedikleri ders veya derslerden bireysel ya da grup çalışması şeklinde öğretmen rehberliğinde en az bir proje hazırlar. Öğrencilerin başarılarının belirlenmesinde ders ve etkinliklere katılımı ve performans görevleri de dikkate alınır.
Projeler önceden belirlenen ölçütlere göre hazırlanan değerlendirme ölçeği veya dereceli puanlama anahtarına göre değerlendirilir. Öğrenciler, çalışmalarında yararlandıkları kaynak veya kişileri de belirterek öğretmenin belirleyeceği süre içinde çalışmalarını verirler. Projeler verildikleri dönemde değerlendirilir.

 

AYHAN ERKAN ORTAOKULU …/…. SINIFI ….. DÖNEM PROJE GÖREVİ DERECELİ PUANLAMA ANAHTARI

EK-1

PROJE GÖREVİ DEĞERLENDİRME ÖLÇEĞİ

Grup adı: ……………………………………………

Projenin adı: …………………………

Matematik: ………………..                                                        Tarih :

I. PROJEYİ  HAZIRLAMA SÜRECİ 1 2 3 4 5
1.Projenin amacını belirleme
2.Projeye uygun plan yapma
3.İhtiyaçları belirleme
4.Grup içinde görev dağılımı yapma
5.Farklı kaynaklardan bilgi toplama
6.Projeyi plana göre gerçekleştirme
7.  Ekip çalışmasını gerçekleştirme
TOPLAM  

 

II. PROJENİN İÇERİĞİ 1 2 3 4 5
1.    Türkçe’yi doğru ve düzgün yazma
2.    Bilgilerin doğruluğu
3.    Toplanan bilgilerin analiz edilmesi
4.    Elde edilen bilgilerden çıkarımda bulunma
5.    Toplanan bilgilerin düzenlenmesi
6.    Kritik düşünme becerisini gösterme
7.    Yaratıcılık yeteneğini kullanma
TOPLAM  

 

III. SUNU YAPMA 1 2 3 4 5
1.    Türkçe’yi doğru ve düzgün  konuşma
2.    Sorulara cevap verebilme
3.    Konuyu dinleyicilerin ilgisini çekecek şekilde sunma
4.    Sunuyu hedefe yönelik materyalle destekleme
5.    Sunuda akıcı bir dil ve beden dilini kullanma
6.    Sunuyu verilen sürede yapma
TOPLAM

 

PROJE DEGERLENDİRME BÖLÜMLERİ PUAN
I. PROJEYİ  HAZIRLAMA SÜRECİ  
II. PROJENİN İÇERİĞİ  
III. SUNU YAPMA  
GENEL TOPLAM  

 

YORUMLAR VE ÖNERİLER:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

0-45 arası;Yetersiz,geliştirilmeli.

45-60 arası;Orta düzeyde,geliştirilmeli.

60-80 arası:İyi,daha da geliştirilebilir.

80-100 arası;Çok iyi

 1. Yetiştirme kurslarının planlanması ;

Yetiştirme kursları öğrencilerin istediği derslerden alması doğrultusunda açılacaktır. 2 Ekim 2017 tarihinden itibaren başlayacak olan kurslarımızda öğrencilerimizin başarılarını artırılmalarına ve eksikliklerinin gidermelerine öncelikli olarak amaçlanmasına karar verildi.

 1. sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalar ;Derslerin sınava yönelik sorularla ve denemelerle çeşitlendirilip işlenmesine karar verildi.
 2. Dilek ve temenniler: 2018-2019 eğitim ve öğretim yılı başarılı bir yıl olması dileği ile toplantıya son verildi.

AYHAN ERKAN ORTAOKULU

2018-2019  EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

1.DÖNEM MATEMATİK DERSİ ZÜMRE ÖĞRETMENLER KURULU

ALINAN KARARLAR

 1. Yapılacak planlamaların; eğitim ve öğretim ile ilgili mevzuata, okulun kuruluş amacına ve Atatürk ilke ve inkılaplarına uygun yapılmasına karar verildi.
 2. Yeni öğretim programlarının incelenerek programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması,yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanımların dikkate alınmasına karar verildi.
 3. Matematik dersinin amaçları doğrultusunda ders işleyişine dikkat edilmesine karar verildi.
 4. Derslerin işlenişinde uygulanacak yöntem ve tekniklerin yeni öğretim planına ve değerler eğitimine uygun olarak seçilmesine karar verildi.
 5. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları (BEP) ile ders planları yapılmasına karar verildi.
 6. Diğer zümre ve alan öğretmenleri ile yapılabilecek işbirliği ve esasların belirlenerek kazanımların etkili ve günlük yaşama uygun işlenmesine karar veridi.
 7. Öğretim alanı ile ilgili bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılmasına karar verildi.
 8. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılmasına karar verildi.
 9. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için kitap,araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenerek öğrencilerin etkin bir şekilde somut materyal kullanmalarına dikkat edilmesi gerektiğine karar verildi.
 10. Okul ve çevre imkanları göz önüne alınarak yapılacak deney, proje gezi ve gözlemlerin belirlenmesine karar verildi.
 11. Öğrenci başarılarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacı ile uygulanan sınav analizlerinin yapılmasına önem verilmesine karar verildi.
 12. Birinci ve İkinci Dönem olmak üzere Matematik dersinden 3 yazılı yoklama yapılmasına karar verildi. En az 3 sözlü notunun uygun puanlama ölçütlerine göre verilmesine karar verildi.
 13. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konularını belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme ve değerlendirmeye yönelik ölçeklerinin hazırlanmasına karar verildi.
 14. Yetiştirme kurslarının öğrencilerin ilgi ve istibdat kabiliyetlerine uygun okul şartları yeterlilik çerçevesinde gönüllük esasına bağlı seçimle açılmasına karar verildi. Açılan kurslarda öğrencilerin başarılarının artırılmasına yönelik çalışmalar yapılmasına karar verildi.
 15. sınıf öğrencilerin merkezi sınavlarda başarısının artırılmasına yönelik yapılacak çalışmalara önem verilmesine karar verildi.

………………..

Matematik Öğretmeni

………………..

OKUL MÜDÜRÜ

Kimya Sene Başı Zümresi

……………………………… MESLEKİ VE TEKNİK ANADOLU LİSESİ 2018-2019 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI KİMYA DERSİ  ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ SENE BAŞI ZÜMRE  TUTANAĞIDIR

Toplantı No:                  1

Toplantı tarihi:              …..09.20..

Toplantı yeri  ve saati: …………………. Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi  11.30

Toplantıya Katılanlar: ………………………

GÜNDEM MADDELERİ

 1. Açılış ve yoklama
 2. Bir önceki toplantıda alınan kararlar.
 3. Planlamaların; eğitim ve öğretimle ilgili mevzuat, okulun kuruluş amacı ve ilgili alanın öğretim programına uygun yapılması,
 4. Öğretim programlarının incelenmesi, programların çevre özellikleri de dikkate alınarak amacına ve içeriğine uygun olarak uygulanması, yıllık plan ve ders planlarının hazırlanması ve uygulanmasında konu ve kazanım ağırlıklarının dikkate alınması.

5.Derslerin işlenişinde uygulanacak öğretim yöntem ve tekniklerinin belirlenmesi.

6.Özel eğitim ihtiyacı olan öğrenciler için bireyselleştirilmiş eğitim programları ile ders planlarının görüşülmesi.

7.Diğer zümre ve alan öğretmenleriyle yapılabilecek işbirliği ve esaslarının belirlenmesi

8.Öğretim alanı ile bilim ve teknolojideki gelişmelerin izlenerek uygulamalara yansıtılması.

 1. Öğrencilerde girişimcilik bilincinin kazandırılmasına yönelik çalışmaların yapılması.
 2. Derslerin daha verimli işlenebilmesi için ihtiyiaç duyulan kitap, araç-gereç ve benzeri öğretim materyallerinin belirlenmesi.
 3. Okul ve çevre imkanlarının değerlendirilerek yapılacak deney, proje, gezi ve gözlemlerin planlanması.
 4. Öğrenci başarısının ölçülmesi ve değerlendirilmesi amacıyla sınav analizlerinin yapılması.
 5. Sınavların, beceri sınavlarının ve ortak sınavların planlanmamsı.
 6. Öğrencilerin ulusal ve uluslararası düzeyde katıldıkları çeşitli sınav ve yarışmalarda aldıkları sonuçlara ilişkin başarı durumları.
 7. Öğretim programları, okul ve çevre şartları dikkate alınarak eğitim kurumlarının kademe ve türüne göre proje konuları ile performans çalışmalarının belirlenmesi, planlanması ve bunların ölçme değerlendirilmesine yönelik ölçeklerin hazırlanması.
 8. İş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin değedlendirilmesi.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

1.Toplantı, müdür yardımcısı …………………. başkanlığında Kimya dersi öğretmeni ………………….’in katılımı ile başlamıştır.

 1. Bir önceki toplantıda alınan kararlar gözden geçirildi. Alınan kararların bu eğitim öğretimle ilgili kısmı ilgili gündem maddelerinde değerlendirilecektir.
 2. ………………….: Planlar, Milli Temel Kanunu çerçevesinde; Türk Milli Eğitiminin Genel amaçları ve temel ilkeleri ve Kimya dersi öğretim programı esas alınarak hazırlanacaktır.
 3. ………………….: Kimya dersi öğretim programıyla öğrenecilerin;

a- Kimya biliminin evrendeki olayların anlaşılmasındaki önemini kavramaları,

b- Bilimsel sorgulamanın doğasını aanlamaları,

c- Bilimin doğası üzerine farkındalık kazanmaları

d- Bilimsel süreç becerilerini kullanarak bilimsel bilgi üzertmeleri problem çözmeleri ve bilimsel bilgiyi paylaşmaları

e- Kimya biliminin ilke prensip ve yöntemlerini günlük hayattaki olay ve ya durumlarla ilişkilendirmeleri,

f- Kimya biliminin toplumsal hayata ekonomiye ve teknolojiye etkisini fark etmeleri,

g- Etik ve sosyal etkilerini düşünerek kimyanın uygulamaları ile ilgili bilimsel dayanakları olan kararlar vermeleri,

ğ- Farklı enerji kaynaklarının kullanımına yönelik sosyobilimsel olaylarla ilgili çıkarımda bulunmaları

h- Kimyanın gelişimine katkıda bulunan bilim insanları hakkında bilgi sahibi olmaları,

ı- Medeniyet tarihimizde öne çıkan düşünür ve bilim insanlarının bilime yön veren fikir ve çalışmalarını yorumlamaları amaçlanmaktadır.

Bu çerçevede hazırlanan ders müfredat programında belirtilen ders saatleri esas alınarak yıllık ve günlük planlar hazırlanmalı. Yeni programda 9. sınıflarda kazanım sayıları değişmiş ve yeni bir ünite eklenmiş. Ayrıca yıllık planlara değerler eğitimi  ile ilgili değerler de yerleştirilecek.

………………….; Okulumuzda 11 ve 12. sınıflarda Kimya dersi seçilmedi.

………………….; Bu durumda  9. sınıflarda:

Ünite No                   Ünite Adı Kazanım  Sayısı Süre

Ders Saati

1 Kimyanın Bilimi       7        6
2 Atom ve Periyodik Sistem       5       16
3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler       11        22
4 Maddelerin Halleri       10        20
5 Doğa ve Kimya        5         8
   Toplam       38        72

 

 1. sınıflarda:
Ünite No                   Ünite Adı Kazanım  Sayısı Süre

Ders Saati

1 Asitler, Bazlar, Tuzlar       8        20
2 Karışımlar       8        16
3 Kimyasal Türler Arası Etkileşimler       15        18
4 Maddelerin Halleri       13        18
Toplam       44         72