2018-2019 Yeşili Koruma Kulübü Yıllık Planı

EYLÜL-EKİM-KASIM
1. Kulüp tüzüğünün hazırlanması
2. Okul genelinde kulübe seçilen öğrencilerin belirlenmesi
3. Kulüp başkan ve yardımcısının seçilmesi
4. Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi
5. Okul bahçesinin ekim-dikim işleri için hazırlanması.
6. Kulüp panosunun hazırlanması
7. Yeşil çevre ve Biz konulu yazı ve resimlerin kulüp panosunda sergilenmesi
8. Yeşili koruma bildirisinin kulüp panosunda sergilenmesi
9. Yeşil çevre ile ilgili olan internet site isimlerinin kulüp panosunda duyurulması
10. Belirli gün ve haftalar ile ilgili çalışmaların yapılması

2017-2018 Kızılay Kulübü Yıllık Planı

Kulübe öğrenci seçiminin yapılması

Sosyal Etkinlikler Yönetmeliği ve toplum hizmeti konusunda öğrencilerin bilgilendirilmesi , Kulüp temsilcisinin seçilmesi

Kulüp faaliyetlerinin belirlenmesi.

Kızılay Haftası ile ilgili görev dağılımı.

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

2017-2018 2. Sınıf Oyun ve Fiziki Etkinlikler Yıllık Planı

GENEL AMAÇLAR:

1. Temel ve birleştirilmiş hareket becerilerini, basit kurallı oyun ve fiziki etkinliklerde etkili ve öz güvenlekullanır.
2. Hareket becerileri ile ilgili kavramlarıkullanır.
3. Oyun ve hareket stratejilerini ve taktiklerinikullanır.
4. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinlik kavramlarıyla ilkeleriniaçıklar.
5. Sağlıklı olmak ve fiziksel uygunluğunu geliştirmek için oyun ve fiziki etkinliklere istekle düzenli olarakkatılır.
6. Oyun ve fiziki etkinlik dersinde, kültürel birikimimiz ve değerlerimizle ilgili aşağıdaki amaçlaraulaşılır:
a. Kültürümüze ve başka kültürlere ait geleneksel oyunlar ile dansları tanır veuygular.
b. Bayram, kutlama ve törenlere isteyerekkatılır.
7. Oyun ve fiziki etkinliklerde kendini tanıma, bireysel sorumluluk, kendine güven ve zaman yönetimi becerilerinigeliştirir.
8.Oyun ve fiziki etkinliklerde iletişim becerileri, işbirliği, adil oyun, sosyal sorumluluk, liderlik, doğaya duyarlılık ve farklılıklara saygı özelliklerini geliştirir.
9. Oyun ve fiziki etkinliklerdeki deneyimlerini problem çözme, hedef belirleme, plan yapma vb. süreçlerde kullanır.

TIKLA-İNDİR