Yönler Çalışma Kağıdı 2. Sınıf Hayat Bilgisi

Örümcek Adam’ın
* Batısına bir yıldız,
* Doğusuna bir çiçek,
* Kuzeyine bir elma,
* Güneyine bir güneş
* Kuzeydoğusuna bir çöp adam,
* Kuzeybatısına bir top,
* Güneydoğusuna bir kutu,
* Güneybatısına bir artı çiziniz.

cats

Barbie’nin
* Batısına bir balon,
* Doğusuna bir araba,
* Kuzeyine bir uçurtma,
* Güneyine bir ev çiziniz.
* Kuzeydoğusuna 3,
* Kuzeybatısına 5,
* Güneydoğusuna 12,
* Güneybatısına 25 yazınız.

cats

Hazırlayan: Jale İpek

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Yönler Konusu 2. Sınıf Hayat Bilgisi

cats

* Doğuya çiçek,
* Batıya balon,
* Kuzeye ev,
* Güneye güneş,çiz.
* Kuzeydoğuya kendi adını,
* Güneydoğuya annenin adını,
* Kuzeybatıya babanın adını,
* Güneybatıya kardeşinin adını yaz.

cats

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İşitme Engelli Öğrenci Matematik Dersi Bep 4. Sınıf

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI FORMU

 

Öğrencinin Adı Soyadı :                                                                                                                                  Sınıfı Numarası  :  4  

Eğitim Programını Hazırlayanlar  :                                                                                                                Hazırlama Tarihi  :  21.10.2015

 

Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Sorumlu Kişiler
  MATEMATİK    
İkişer Ritmik sayar 10.1-    2’den başlayarak ikişer ritmik sayar.

10.2-    2’nin katı olan bir sayıdan başlayarak ikişer ritmik sayar.

10.3-    Nesneleri ikişer ritmik sayar.

10.4-     Nesne resimlerini ikişer ritmik sayar.

10.5-    10’dan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.

2’nin katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru ikişer ritmik sayar.

21.10.2015

06.11.2015

 
Beşer ritmik sayar 9.1-       5’ten başlayarak beşer ritmik sayar.

5’in katı olan bir sayıdan başlayarak beşer ritmik sayar.

9.2-        Nesneleri beşer ritmik sayar.

9.3-        Nesne resimlerini beşer ritmik sayar.

9.4-       20’den başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.

5’in katı olan bir sayıdan başlayarak geriye doğru beşer ritmik sayar.

16.11.2015

27.11.2015

 
İki basamaklı doğal sayıları kavrar 14.1-Doğal sayı kartları içinden, gösterilen iki basamaklı doğal sayının aynısını gösterir.

14.2-   Doğal sayı kartları içinden, söylenen iki basamaklı doğal sayıyı gösterir.

14.3-   Gösterilen iki basamaklı doğal sayının kaç olduğunu söyler.

İki basamaklı bir doğal sayıyı onluk ve birliklerine ayırır.

5-İki basamaklı bir doğal sayıdaki onluk ve birlikleri gösterir.

14.6-   Söylenen iki basamaklı doğal sayıyı rakamla yazar.

7-Rakamla yazılı iki basamaklı doğal sayıyı yazıyla yazar.

8-İki basamaklı bir doğal sayıdan önce ve sonra gelen sayıyı söyler.

30.11.2015

18.12.2015

 
Eldeli toplama işlemi yapar 1. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı bir doğal sayıyı eldeli
toplayıp sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayı ile iki basamaklı bir doğal sayıyı eldeli toplayıp
sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayı ile tek basamaklı iki doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
4. İki basamaklı üç doğal sayıyı eldeli toplayıp sonucunu yazar/söyler.
21.12.2015

04.03.2016

 
Onluk bozmayı gerektiren çıkarma işlemi yapar İki basamaklı bir doğal sayıdan onluk bozmayı gerektirecek şekilde bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

15.2-   İki basamaklı bir doğal sayıdan, onluk bozmayı gerektirecek şekilde iki basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

15.3-   Üç basamaklı bir doğal sayıdan, onluk, yüzlük bozmayı gerektiren bir basamaklı bir doğal sayıyı çıkarıp sonucunu yazar/söyler.

07.03.2016

01.04.2016

 
Bir basamaklı sayılarla çarpma işlemi yapar 17.1-    Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir basamaklı olacak şekilde yan yana çarpıp sonucu yazar/söyler.

17.2-    Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç bir basamaklı çıkacak şekilde alt alta çarpıp sonucunu yazar/söyler.

17.3-     Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde yan yana çarpıp sonucunu yazar/söyler.

17.4-    Bir basamaklı bir doğal sayı ile bir basamaklı bir doğal sayıyı sonuç iki basamaklı çıkacak şekilde alt alta eldesiz çarpıp sonucunu yazar/söyler.

04.04.2016

06.05.2016

 
Kalansız bölme işlemi yapar 1. Tek basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
2. İki basamaklı bir doğal sayıyı tek basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
3. İki basamaklı bir doğal sayıyı iki basamaklı bir doğal sayıya kalansız bölerek sonucunu yazar/söyler.
09.05.2016

17.06.2016

 
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Kitaplar Ne İşe Yarar Özeti 2. Sınıf Hayat Bilgisi

KİTAPLAR NE İŞE YARAR ?
* Aradığımız bilgileri bulabilmek için kaynak kitaplardan yararlanırız.
* Araştırma ve inceleme yaparken yararlanılan kitaplar, kaynak kitaplardır.
Bunlar;
• Sözlük,
• Ansiklopedi,
• Yazım Kılavuzu,
• Deyimler Sözlüğü,
• Atasözleri ve Özdeyişler Sözlüğüdür.
* Yapılan araştırma ve incelemenin konusuna bağlı olarak farklı kitaplar kaynak kitap olarak seçilebilir.
* Kaynak kitaplardan yararlanırken önce araştırma konusu belirlenir. İlgili kaynağa bakılır.
* Aradığımız kitapları kütüphanelerden bulabiliriz.Kitabı bulduğumuzda içindekiler bölümüne bakarak sayfa numarasını öğrenip o sayfayı açarız.Böylece aradığımız bilgiye ulaşırız.
* Kelimelerin anlamlarını sözlükten öğreniriz.
* Kelimelerin doğru yazılışını yazım kılavuzundan öğreniriz.
* Deyimlerin anlamını deyimler sözlüğünden öğreniriz.
* Atasözleri ve özdeyişleri atasözleri ve özdeyişler sözlüğünden öğreniriz.
* Öğrenmek istediğimiz diğer bilgileri ansiklopedilerden öğrenebiliriz..
Ansiklopedi: Bütün bilim, sanat dallarını tek veya bir arada belli bir yönteme göre inceleyen eserdir.
Sözlük: Bir dilin kelime ve deyimlerini alfabe sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan eserdir.
Yazım Kılavuzu: Bir dildeki kelime veya kelime gruplarının alfabe sırasına göre doğru yazımını gösteren eserdir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Taşıtlar Ve Trafik Kuralları Testi 2. Sınıf

1) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma aracıdır?
A) otobüs B) otomobil C) traktör
2) Samsun’dan İstanbul’a deniz yoluyla gitmek isteyen Meral, hangi ulaşım aracına binmelidir?
A) tramvay B) uçak C) gemi
3) Aşağıdaki ulaşım araçlarından hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) otomobil B) kamyon C) tramvay
4) Aşağıdakilerden hangisi hava taşıtlarından birisi değildir?
A) helikopter B) uçak C) vapur
5) Aşağıdaki seçeneklerde taşıtlar ve sürücüleri eşleştirilmiştir. Hangi seçenekteki eşleştirme yanlıştır?

cats

6) Aşağıdakilerden hangisi deniz yolu taşıtı değildir ?
A) vapur B) kayık C) zeplin
7) Aşağıdaki taşıtlardan hangisi diğerlerinden farklıdır?
A) tramvay B) tren C) tır

9) Aşağıdaki davranışlardan hangisi trafikte yapılmaması gereken bir davranıştır?
A) Yayaların kaldırımda yürümesi.
B) Araçların yeşil ışıkta geçmesi.
C) Yol boş olduğunda kırmızı ışıkta geçmek.
10) Aşağıdaki seçeneklerde belirtilenlerden hangisi yanlıştır?
A) Yayalar için kırmızı ışık yanıyorsa durmalıyız.
B) Şilep, yük taşımaya yarayan bir deniz taşıdır.
C) Zeplin, kara yolu taşıdır.
11) Trafik kurallarına uymak neden gereklidir?
A) Can güvenliği açısından önemlidir.
B) İyi bir öğrenci olmak için.
C) Cezalardan kurtulmak için.
12) Aşağıdaki taşıtlardan hangisi diğerlerinden daha hızlıdır?
A) otobüs B) tren C) uçak
13) En fazla yük ve yolcu taşıyabilen ulaşım taşıtları hangisidir?
A) Kara taşıtları B) Deniz taşıtları C) Hava taşıtları
14) En güvenli ve en ucuz ulaşım araçları hangisidir?
A) Kara taşıtları B) Deniz taşıtları C) Demiryolu taşıtları

15) Deniz taşıtlarının yolcu ve yük indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Liman B) Havaalanı C) İstasyon
16) Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir?
A) Tır B) Tren C) kayık
17) Demir yolu taşıtlarının yolcu ve yük indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Liman B) Havaalanı C) İstasyon
18) Deniz taşıtlarını kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Şoför C) Makinist
19) Kara taşıtlarını kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Şoför C) Makinist
20) Aşağıdaki taşıtlardan hangisini kullanana makinist denir?
A) Helikopter B) Vapur C) Tren
21) Hava taşıtlarını kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Pilot C) Makinist
22) Hava taşıtlarının yolcu ve yük indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Liman B) Havaalanı C) İstasyon
23) Treni kullanan kişilere ne denir?
A) Kaptan B) Şoför C) Makinist
24) Tramvayı kullanan kişilere ne denir?
A) Vatman B) Şoför C) Makinist
25) Kara taşıtlarının yolcu indirip bindirdiği yere ne denir?
A) Terminal B) Havaalanı C) İstasyon

26) Aşağıdakilerden hangisi kara taşıtı değildir?
A) at arabası B) bisiklet C) feribot
27- Ahmet “Kara Taşıtlarını” sayarken hangi seçenekte hata yapmıştır?
A) otomobil B) helikopter C) kamyon
28- Aşağıdakilerden hangisi bir kara taşıtıdır?
A) Tren B) Gemi C) Helikopter
29- Otobüslerin yolcu alıp bindirdikleri yere ne denir?
A) Liman B) Gar C) Terminal
30- Deniz taşıtlarını kullananlara ne ad verilir?
A) Pilot B) Kaptan C) Makinist
31- Aşağıdakilerden hangisi bir hava taşıtıdır?
A) Vapur B) Balon C) Tramvay
32- Yayalar ve sürücüler için yollara konulan işaretlere ne denir ?
A) afiş B) trafik işaretleri C) reklam levhaları
33- Aşağıdakilerden hangisi suda çalışan taşıtlardan biridir?
a) Kamyon b) Teleferik c) Gemi
34- Aşağıdakilerden hangisi doğru bir davranıştır?
a)Taşıtların penceresinden elimizi, kolumuzu ve başımızı çıkarmamak.
b) Park etmiş taşıtların arasından geçmek
c) Taşıtların arkasına asılmak.
35) Trenlerin gidip geldikleri yollara ne ad verilir ?
A) Havayolu B) Karayolu C) Demiryolu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2016-2017 1. Sınıf Kayıt Erteleme Dilekçesi

………………………….. İLK OKULU MÜDÜRLÜĞÜNE

BOZOVA

 

Velisi olduğum                              TC no’lu ……………………………….                           ‘in gelişiminin yetersiz olmasından dolayı 1. sınıfa kaydının  bir yıl ertelenmesini ve anasınıfına kaydının yapılmasını istiyorum.

Gereğini bilgilerinize arz ederim. …/09/201..

Adres

………………… Köyü

………………./………………….                                                                              Veli

……………..

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...