Haksızlığa uğradığınız zaman ne yaparsınız?

Haksızlığa uğradığınız zaman ne yaparsınız? Anlatınız.

İnsanların haklarını bilmeleri son derece önemlidir. Bunun yanı sıra insanların haklarını koruyabilmeleri de en az haklarını bilmeleri kadar önemlidir. Çünkü koruyamadıktan sonra hakların bilinmesi çok da büyük bir önem taşımamaktadır. Nitekim haklar ancak korunabildiği sürece etkindir.

Temel eğitim dönemlerinde çocuklara haklarının ne olduğu öğretilirken bu haklarını nasıl koruyabilecekleri ve nasıl kullanabilecekleri de öğretilmelidir.

Haksızlığa uğrandığında, hakkın korunması hususunda yapılan temel iki hata vardır. Bunlardan birincisi haksızlığa uğrayan ya da kendisi uğramasa bile bir haksızlığı gören kişinin bu haksızlığa karşı sessiz kalmasıdır. Çünkü haksızlığa karşı bir tepki gösterilmez ve sessiz kalınırsa bu hakkın korunabilmesi mümkün değildir. Bu sebeple haksızlık karşısında asla sessiz ve tepkisiz kalınmamalıdır. İslam inancında da bu konu ile ilgili “Haksızlık karşısında sessiz kalan dilsiz şeytandır.”  diye bir söz vardır. Bu söz de yine bu durumu özetleyen bir sözdür.

 

Haksızlığa karşı yanlış tepki göstermek de yine sessiz kalmak kadar büyük bir hatadır. Bu yanlış tepkinin ne olduğunu açıklamak gerekirse örnek olarak fiziksel bir müdahalede bulunmaya gerek yokken böyle bir müdahalede bulunmak gösterilebilir. Örneğin bir kişi sırada sizin arkanızdayken önünüze geçmeye çalışırsa burada bir haksızlık söz konusudur. Bu haksızlık karşısında, haksızlığa uğrayan ya da haksızlığa uğramasa dahi bu haksızlığı gören kişilerin sırada öne geçmeye çalışan kişiyi uygun bir dil ile uyarması gerekmektedir. Bu olayda haksızlığın meydana gelmesine sebep olan kişiye fiziksel bir müdahalede bulunmak da bir haksızlık meydana getirecektir. Yine uyarının uygun bir dille yapılması da çok önemlidir. Kişi hakkını savunmak için başka bir kişiye hakaret ederse burada da yine bir haksızlık meydana gelecektir. Kişiler haklarını korumak isterken kendilerini haksız duruma düşürecek eylemlerden uzak durmalıdırlar.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Haklarımızı öğrenmek neden önemlidir?

Haklarımızı öğrenmek neden önemlidir?

İnsanlık elinde bulundurduğu hakları kazanabilmek için yüzyıllardır bu uğurda mücadele etmektedir. Bu mücadele için de pek çok insan canı pahasına savaşmıştır. Bunun sebebi insan haklarının insanın temel, mutlak hakları olması ve insanlık onurunu korumak için var olmasıdır.

Bu denli zor bir şekilde kazanılan bu hakların herkes tarafından biliniyor olması gerekmektedir. Çünkü bu hakları bilmiyor olmak geçmişte bu hakların kazanılması için savaşan insanların hatıralarına bir hakaret niteliğindedir. Bu sebeple tüm insanlara temel eğitim verilirken haklarını öğretmek ve ayrıca bu haklarını nasıl kullanacaklarını ve koruyacaklarını da öğretmek gerekmektedir.

 

İnsanlar haklarını bilmezse kendilerini koruyamazlar. Haksızlığa uğradıklarında bunun farkında olmazlarsa bu haklarını koruma şansları da yoktur. Yani haklarını bilmeyen insanların haberleri dahi olmadan zarara uğrayacakları aşikardır. Elbette bu kar zarar ilişkisi tek taraflı değildir. Haksızlığa uğrayarak zarar eden bir kişi olduğu için karlı tarafta da haksız bir şekilde yarar sağlayan bir kişi vardır. Bu durum da elbette istenmeyen bir durumdur. Böyle durumların oluşmaması için insanların haklarını bilmesi gerekmektedir.

İnsanların haklarını nasıl öğrenecekleri sorusunun cevabı da kıymetlidir. Bu sorunun cevabına ulaşıldığında insanlar için önemli bir sorun çözülmüş olacaktır. bu sorunun cevabını arayacak olursak, insanların haklarını öğrenebilmeleri için görev ilk olarak bu insanların kendilerine düşmektedir. Bu insanlar korumaları gereken haklarını bizzat kendileri uygun kaynaklardan öğrenebilecektir. İkinci görev ise devletlere düşmektedir. Devletler temel eğitim ile ve eğitim programları ile bu hakları vatandaşlarına öğretebilirler.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Kimlik kartında hangi bilgilere yer verilmiştir?

Kimlik kartında hangi bilgilere yer verilmiştir? Söyleyiniz. 

Kimlik kartları kişilerin ayırt edilmesini sağlayan belgelerdir. Bu belgelerde kişilerin bazı bilgileri ve fotoğrafı yer alır. Bu bilgilerin ayırt edici bilgiler olmaları gerekmektedir. Ayrıca bu bilgilerin kişilerin tanımlanmasına da yardımcı olan belgeler olmaları gerekmektedir. Örneğin kimliklerde yer alan din ve medeni hal kısmı bununla ilgili bilgilere örnektir.

Fotoğraflar kimlikte yer alması gereken en önemli şeylerden bir tanesidir. Çünkü bir kişi başka birinin kimlik belgesini kendisinin gibi kullanmaya çalışırsa bu durum en kolay şekilde fotoğraf ile anlaşılabilecektir. Bu fotoğrafların da taşıması gereken nitelikler vardır. Çok eski fotoğraflar ayırt edicilik özelliğini taşımadıkları için kimlik kartlarında kullanılamayacaktır. Ayrıca fotoğraf yeni olsa dahi kişinin yüzünde büyük bir değişiklik olduysa (estetik vs. gibi) bu fotoğraf da yenisiyle güncellenmelidir.

 

Bu bilgilerin dışında kimlik kartlarında kan grupları da yer almaktadır. Bunun sebebi kişilere acil bir şekilde kan gerektiğinde ve kişi de kan grubunu söyleyemeyecek durumda ise buradan bakılarak hayatta kalmasının sağlanmasıdır. Çünkü bir kişi çok ciddi bir şekilde kan kaybediyor ve bilinci de yerinde değilse kişinin kendisine sorarak kan grubunu öğrenmek mümkün değildir. Ailesine ya da arkadaşlarına ulaşarak onlardan bu bilgiyi öğrenmek de çok uzun bir zaman alacaktır. Kişinin bu denli kan kaybettiği bir durumda saniyelerin bile önemi varken böyle bir zaman kaybı hayati olacağı için kimlik kartlarında kan grubu da yer almaktadır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Felsefi bir yaklaşımla düşüncelerini yazmayla felsefi problem hakkında yazma arasında fark var mıdır?

Felsefi bir yaklaşımla düşüncelerini yazmayla felsefi problem hakkında yazma arasında fark var mıdır? Açıklayınız.

Geçmişten gelen felsefi bir problem hakkında yazı yazmak, problemi oluşturan fikirlerin ayrıntılı olarak bilinmesini gerektirir. Bu problemi doğru irdeleyip çeşitli argümanlarla destekleyerek ve ispata dayandırarak geliştirmek önemlidir. Akla ve mantığa uygun yeni ve özgün çözümlerle felsefi bir problemi çözerek net ve tutarlı bir yazı oluşturmak önemlidir.

 

Felsefi bir yaklaşımla düşüncelerini yazma ile felsefi problem hakkında yazma arasında büyük bir fark vardır. Felsefi problem hakkında yazmak, problemin tüm detaylarını bilmek ancak kabul etmemek ve kendi görüşünü dayandırabilinecek sağlam temeller gerektirir. Felsefi düşüncelerini yazmak ise bir konuda kendi düşüncelerini kolaylıkla anlatabilmekten geçer.

Felsefi bir yaklaşımla düşüncelerini yazmak için illa ki bir felsefe problem olması gerekmez. Her konuda fikirlerinizi felsefi bir yaklaşımla yazılabilir. Eğer bir felsefi probleme atıfta bulunulması gerekiyorsa bu problemle ilgili tüm ayrıntıların bilinmesi ve ayrıntıların iyi bir şekilde irdelenmesi gerekir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ampute Millî Futbol Takımımız milletimize hangi özellikleriyle örnek olmaktadır?

Ampute Millî Futbol Takımımız milletimize hangi özellikleriyle örnek olmaktadır?

Öncelikle çok teşekkürler bize yaşattıkları için. Ampute kelime anlamı itibari ile fiziksel özürlülük, fiziksel sakatlık anlamında, aynı zamanda da kolu ya da bacağı kesilmiş kişiler içinde kullanılmakta olan bir tabirdir.

Ampute futbolu engelli bireylerin spor yaparak yaşama sıkı sıkı bağlanmaları amacı ile hayata geçerlidir. Bu spor dalında bizim temsilcilerimizin hikâyesi ise oldukça acıklı ve guru duyulası. Kimisi trafik kazasında, kimisi elektrik çarpması sonucu, kimisi tarlada çalışırken, kimisi ise Şırnak’ta askerlik görevini yerine getirirken mayına basması sonucu, kol veya bacak uzuvlarını kaybettiler. Bu yaşadıkları onlara hayat tarafından vurulan çok ağır bir darbe oldu. Peki onlar ne yaptılar? Kaderlerine boyun mu eğdiler? Belki her biri farklı zamanlarda intihar etmeyi düşündü. Yaşadıkları bu olaylar sonrasında en dipte olduklarını da düşündüler. Kimisi hiçbir zaman evlenemeyeceğini, kimisi insanların kendisine olan yaklaşımını, kimisi artık yarım olduğunu, kimisi ise artık hiçbir şey yapamayacağını düşündü.

 

Hayatın size vurduğu en büyük darbe neydi? Bunu bir düşünün sonrada içinden çıkılıp çıkılamayacak bir durum olup olmadığını düşünün. Ampute Milli Futbol Takımımız bize çok şey öğretti ama en çok hayallerimizden ve mücadelemizden vazgeçmememiz gerektiğinin apaçık bir şekilde gösterdiler. Ne durumda olursanız olun hayaliniz, hedefiniz ne ise asla vazgeçmeyin ilk günkü heyecanınızla hayallerinizin, hedeflerinizin peşinden koşun.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (4 Oy, Ortalama: 3,00 toplam 5)
Loading...

Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için neler yapılmalıdır?

Çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanmaları için neler yapılmalıdır?

Çocukların temel haklarından yararlanabilmesi ve ülkenin gelişmişliği arasında doğru orantılı bir ilişki vardır. Yani ülkenin gelişmişlik seviyesi arttıkça çocukların temel haklarından yararlanabilme oranları da yükselmektedir. Dolayısıyla çocukların barınma, beslenme ve sağlık hizmetlerinden gerektiği gibi faydalanabilmeleri için ülkenin gelişmişlik düzeyinin artması gerekmektedir.

 

Ülkemiz gelişmekte olan bir ülkedir. Bu sebeple de nüfusun artması amacıyla çocuk yapmak için halk teşvik edilmektedir. Bu doğru bir hamle olarak görülebilir ancak bu teşviklerin yanı sıra çocukların yaşayacakları hayatlar ile ilgili de çalışmalar yapılmalıdır. Ülkemizde bu da yapılmakla birlikte yeterli görülmemelidir. Çocukların sanat ve spor faaliyetleri ile ilgilenmeleri için hemen hemen her mahalleye ücretsiz spor tesisleri yapılmaktadır. Sanat faaliyetleri de halk eğitim merkezleri vs. gibi yerlerde yapılabilmektedir. Ayrıca okullarda da spor ve sanat faaliyetleri için kurslar verilmektedir. Çocuklar bu kurslara daha fazla yöneltilmelidir. Bunun gibi faaliyetler çocuğun fiziksel ve psikolojik gelişimi için çok önemlidir.

 

Çocukların barınma ihtiyacının daha iyi bir şekilde karşılanabilmesi için devlet, çocuğu olan ailelere kira yardımı vs. gibi bir yardım yaparsa bu konuda ülkemiz bir ilerleme kaydedecektir. Yine çocukların daha iyi beslenebilmesi için de böyle bir yardım düşünülebilir. Ancak bu yeterli olmayacaktır. Çünkü çocukların sağlıklı beslenebilmesi yalnızca para ile karşılanabilecek bir ihtiyaç değildir. Çünkü çocukların evde, sağlıklı ev yemekleri ile beslenmesi gerekmektedir. Ayrıca çocuklar hazır ve paketli yiyecekleri tüketmekten de kaçınmalıdır. Çünkü bu yiyecekler koruyucu maddeler içerdikleri özellikle çocuk sağlığını ciddi seviyede tehdit etmektedir. Bunlar yapılırsa çocukların sağlık açısından da çok fazla sorunu olmayacaktır. Ülkemiz sağlık hizmetleri konusunda Avrupalı ve Kuzey Amerikalı devletlerden çok geride değildir demek yanlış olmayacaktır. Ancak hastalanmadan önce alınacak önlemler arttırılırsa, sağlık hizmetlerine gerek kalmadan çocukların sağlıklı bir şekilde büyümeleri konusunda ciddi bir adım atılmış olacaktır. Yani yukarıda belirtilen barınma ve beslenme konusundaki öneriler uygulanırsa ya da bu önerilere benzer farklı şeyler yapılırsa çocuklar sağlıklı bir çevrede büyüyebilirler. Böylece hasta olup tedavi olma ihtiyacı duymak yerine hastalanmadan daha sağlıklı bireyler olarak yaşayabilirler.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 2,00 toplam 5)
Loading...

Doğayı gözlemleyerek yönümüzü bulmak için hangi yöntemleri kullanabiliriz?

Doğayı gözlemleyerek yönümüzü bulmak için hangi yöntemleri kullanabiliriz? Yazınız.

Yön bulmak için farklı yöntemler vardır. Bunlardan biride doğayı incelemek ve bazı işaretleri okuyarak yön bulmaktır. Bu nedenle doğayı kullanarak yönümüzü kolaylıkla bulma şansımız da vardır. Bunlardan birincisi güneştir. Güneş doğudan doğar ve batıdan batar. Bu anlamda iyi gözlemleyerek güneşe bakarak kolaylıkla yolumuzu yönümüzü belirleyebiliriz. Karınca yuvaları yön bulmada en eski en çok bilinen yöntemlerden biridir. Karınca yuvalarının yönü güneydir.  Akşam yolumuzu kaybedersek yıldızlara bakarak yön tayini yapabiliriz.

 

Kutup yıldızı, yani kuzey yıldızı olarak da bilinen parlak yıldız kuzeyi göstermektedir. Doğadaki yön göstericilerden biri de yosunlardır. Ağaçların veya taşların yosunlu kısımlarını fark ettiyseniz o yönün kuzeyi gösteriyor olduğunu da anlayabilirsiniz demektir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (9 Oy, Ortalama: 4,22 toplam 5)
Loading...