Türk bilim insanlarımızdan birini araştırınız.

Türk bilim insanlarımızdan birini araştırınız. 

Bilime İz Bırakan Türk Bilim İnsanı: Cahit Arf

1910 yılında Selanik’te doğan Cahit Arf, Balkan Savaşları‘nın başlamasıyla ailesi ile beraber İstanbul’a göç etmiştir. 5.sınıfı okumaya İzmir’de başlayan Arf orada tanıştığı matematik öğretmeni sayesinde matematiğe olan ilgisini fark etmiştir. Lise de arkadaşlarının çözemediği soruları çözmeye başladığında ise ailesi yeteneğini fark etmiş ve onu Fransa’daki St. Louis Lisesi’ne göndermişlerdir. Girdiği sınavları kazanarak birçok bilim insanını yetiştiren Fransa’daki École Normale Supérieure’e kaydolmuştur. Burada da eğitimini başarı ile bitiren Cahit Arf, Türkiye’ ye geri dönüp Galatasaray Lisesi’nde matematik öğretmenliği yapmış ve İstanbul Üniversitesi Fen Fakültesinde de doçent adayı olarak çalışmıştır.

Matematikçilerin çok zor dediği doktora konusuna tek başına çalışmış ve tamamlamış olan Cahit Arf, bu çalışması sayesinde kendi adını tüm dünyaya duyurmuştur. Doktora çalışmalarında bulduğu sonuçlar bugün literatüre ‘Hasse – Arf Teoremi‘ olarak geçmektedir.

1943’te profesör 1955’te ordinaryus profesör olmuştur. 19963’te kurulan TÜBİTAK‘ın gelişmesinde büyük emeği olmuştur. Hatta matematiğe olan katkıları sebebi ile 1974’te TÜBİTAK Bilim Ödülü, Cahit Arf’a verilmiştir. 1983–1989 tarihleri arasında Türk Matematik Derneği’nin başkanlığını yapmıştır. Matematiği adeta sanat haline getiren Arf, sadece bulduğu teoriler ile değil yaptığı konferanslar ve konuşmalarla da bilime pek çok katkıda bulunmuştur. 1997 senesinde kalp rahatsızlığı yüzünden vefat eden Cahit Arf’ın silueti 2009 senesinden beri 10 Türk Lirasının üzerinde yer almaktadır.

 

Yaşadığınız çevrede yapılan geleneksel el sanatlarını araştırınız.

Yaşadığınız çevrede yapılan geleneksel el sanatlarını araştırınız. Yaşadığınız çevrenin el sanatlarıyla ülkemizin diğer yerlerinin geleneksel el sanatlarını benzerlikler ve farklılıklar yönünden karşılaştırınız.

 

Geçmişten günümüze kadar gelmiş olan ve farklı uygarlıklardan almış olduğumuz kültürel mirasın da izlerini taşıyan önemli bir değer olarak karşımıza geleneksel el sanatlarımız çıkmaktadır. Kendi öz değerlerimizle geçmişten gelen kültürel unsuları birleştirdiğimiz el sanatlarının çok geniş kapsamlı olarak yapılabildiğini söylemek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda ülkemizde yapılan başlıca el sanatlarını aşağıdaki gibi sıralamak mümkün olmaktadır:

  • Ebru sanatı
  • Deri işlemeciliği
  • Çömlekçilik
  • Seramik ve Çinicilik
  • Halıcılık ve Kilimcilik
  • Maden işlemeciliği
  • Taş işlemeciliği
  • Bakırcılık
  • Gümüşçülük
  • Ağaç işlemeciliği

Bölgemizde Seramik ve Çinicilik yoğun olarak yapılan bir el sanatları uğraşı olarak tanımlanmaktadır. Çini yapma işine Çinicilik denilmektedir. Esasında farklı bir türden oluşan kilden elde edilen seramik parçasına çini adı verilmektedir. Çini elde edilmeden önce zahmetli bir pişirme süreci ve yüzey sırlanması yapılmaktadır. Ayrıca çininin bir yüzeyi çeşitli renk ve motiflerle de süslenmektedir. Çinicilik son derece zahmetli bir uğraş olarak tanımlanabilmektedir. Bölgemizde yapılan el sanatlarıyla diğer bölgelerde yapılan el sanatları faaliyetlerinin birbirleriyle benzer özellikte olduklarını söylemek mümkün olmaktadır. Bu kapsamda her iki bölgede de el sanatlarının görsel bir değere sahip olduklarını ve bir emeğin sonucu olarak ortaya konduklarını belirtmek mümkün olmaktadır.

Konuştuğunuz zaman çevrenizdekilerin sizi dinlemelerini ister misiniz?

Konuştuğunuz zaman çevrenizdekilerin sizi dinlemelerini ister misiniz? Sizce bunu sağlamak için konuşurken nelere dikkat etmelisiniz?

 

Her insan gibi konuşurken elbette dinlenmek isterim. Çünkü dinlenmek insanın kendisini önemli hissetmesini sağlar. Bu da bir insan için çok önemlidir. Çoğu zaman insanlara bir derdimiz olduğunda bunu anlatırken onların dinlemediğini fark ettiğimizde kendimizi kötü hissedebiliriz ya da biriyle bir konuyu tartışırken dinlenmediğimizi fark ettiğimizde tartışma daha da uzar ve olay bir türlü sonuca ulaşmaz. Zaman zaman kendimizi bu konuda sınayabiliriz ve biz insanları gerçekten dinliyor muyuz, yoksa hep konuşacaklarımızı mı düşünüyoruz. Biriyle konuşurken o kişi sizin anlatımlarınızla ilgili size yanıt vermiyor ve başka bir olaydan bahsediyorsa o kişi tarafından dinlenmediğimizi anlayabiliriz.

Konuşurken de bizi dinleyen kişinin gerçekten bizi dinleyip dinlendiğine iyi dikkat etmek gerekir ya da bizim konuşmalarınız çok uzun süre ve kası taraf bundan rahatsızlık duyabilir. Konuşurken de iyi dinlenebilmek için konuşmalarınızı kısa ve öz tutmanız gerekmektedir. En az kelimeyle çok fazla konuşmak ya da az sözle çok şey anlatmak da denilebilir. Bu yönteme dikkat etmek gerekmektedir. Sürekli olarak konuşmak ve karşı tarafı hiç dinlememek bir konuşma ve dinleme için etkili bir yol değildir. Hatta sürekli konuşan kişinin yanında kimse bulunmak istemeyebilir. Çünkü insanlar bazen birbirlerine konu hakkında düşüncelerini söylemek ister. Konudan kişinin karşısında çok konuştuğu için sürekli olarak susmak da sıkıcı olacaktır.

Mesela öğretmenimiz bize bol bol dinleme ve konuşma etkinlikleri yapmakta ve sürekli insanların birbirlerini dinleme oranlarının çok az olduğunu bu yüzden de  bu konunun Türkçedeki çoğu konudan daha önemli olduğunu söylemektedir. Biz arkadaşlarımızı dinlerken sırayla parmak kaldırıyoruz ve birisi konuşurken de onu etkili bir şekilde dinlediğimizi göstermek için asla söz hakkı istemeyiz. Çünkü karşımızdakini dinlerken sadece onun söylediklerine motive olmanız gerekmektedir. Etkili konuşmak için önce dinlemek gerekir.

İtilaf, periskop, istihbarat, koğuş, batarya, boğaz, onbaşı anlamı ve cümleler

İtilaf, periskop, istihbarat, koğuş, batarya, boğaz, onbaşı kelimelerinin anlamı ve bu kelimeler ile ilgili cümleler yazdık.

İtiraf: Herkesin bilmesinde sakınca görülen bir gerçeği gizlemekten vazgeçip açıklama, bildirme, söyleme.
Cümle: Yıllardır sakladığı sırrı daha fazla dayanamayıp itiraf etti.

 

Periskop: Denizaltılarda, tanklarda, siperlerde kullanılan, görünmeksizin ve gözü çevirmeksizin bütün çevreyi görmeye olanak sağlayan optik aygıt.
Cümle: Denizaltının periskopu arızalandığı için limana yanaşmak zorunda kaldı.

 

İstihbarat: Haber alma.
Cümle: İstihbarat biriminin verdiği bilgiler doğrultusunda operasyon yapıldı.

 

Koğuş: Kışla, hastane, hapishane, yatılı okul gibi yerlerde, içinde birçok kişinin yattığı, barındığı büyük oda.
Cümle: Her sabah saat 6 da koğuşu uyandırma görevi bana aitti.

 

Batarya: Savaş gemilerinde yan yana konulmuş borda topları.
Cümle: Düşman gemisini görür görmez bataryalar ateşe başladı.

 

Boğaz: Boğaz, iki kara parçası arasında uzanan geçit biçimindeki coğrafi şekillere verilen addır.
Cümle: Çay içmenin en güzel olduğu yer boğaz kenarı.

 

Onbaşı: Askerlikte erbaş rütbesinin ilk basamağı.
Cümle: Mehmet amca askerliğini onbaşı olarak yapmış.

Horon, Halay, Tepmek anlamları ve cümle

Horon, Halay, Tepmek kelimelerinin anlamları ve bu kelimelerin içinde olduğu cümleler kuruyoruz.

Horon: Türkiye’nin Doğu Karadeniz Bölgesi’nde, birçok kişice el ele, kol kola tutuşularak, kemençe eşliğinde oynanan çok hızlı bir halk oyunu.
Cümle: Düğünde en çok ilgi görenler horon ekibiydi.

 

Halay: Davul zurna eşliğinde, el ele tutuşularak, kol kola girilerek ya da omuzlardan tutuşularak topluca oynanan ve değişik türleri bulunan bir Türk halk oyunu.
Cümle: Ülkemizdeki en popüler oyun türü halaydır.

 

Tepmek: Ayağıyla vurmak, üzerine basarak sıkıştırmak.
Cümle: Horon tepmekten ayakları şişmişti.

Uzun, büyük, ileri, cevap, arka, önce kelimelerinin zıt anlamlıları

“Uzun, büyük, ileri, cevap, arka, önce” kelimelerinin zıt anlamlılarını metinde bulunuz. Bunları metindekilerinden farklı birer cümlede kullanarak cümlelerinizi yazınız.

Uzun <=> Kısa

Büyük <=> Küçük

İleri <=> Geri

Cevap <=> Soru, Sual

Arka <=> Ön

Önce <=> Sonra

Onbaşı, rütbe, tabya, batarya, dümen, mazur, büst, mükâfat anlamı ve cümle

Onbaşı, rütbe, tabya, batarya, dümen, mazur, büst, mükâfat kelimelerinin anlamı ve bu kelimeler ile ilgili cümleler yazdık.

 

Onbaşı: Askerlikte erbaş rütbesinin ilk basamağı.
Cümle: Ahmet amca askerliğini onbaşı olarak yapmış.

 

Rütbe: Aşama, mertebe. Özellikle orduda subayların, astsubayların sahip oldukları aşama, derece.
Cümle: Arkadaşı Mahmut teğmen olduktan 3 yıl sonra bir sonraki rütbe olan Üsteğmenliğe yükselecek.

 

Tabya: Bir yerin savunulması için özel olarak yapılmış ve silahlarla donatılmış istihkâm.
Cümle: Bir ordunun en önemli bölümlerinde biriside tabyalardır.

 

Batarya: Bir subayın komutasındaki en küçük topçu birliği.
Cümle: İstediği hareketleri yapamayan bataryasına Ahmet Subay 1 saat ceza verdi.

 

Dümen: Hava ve deniz taşıtlarının, taşıta yön vermeye yarayan devingen parçası.
Cümle: Geminin dümeninde oluşan küçük arıza nedeniyle kalkış ertelendi.

 

Mazur: Mazereti olan.
Cümle: Gelen telefon sonrası beni mazur görün diyerek sofradan kalkıp gitti.

 

Büst: İnsan vücudunun genellikle omuzdan yukarısını gösteren yontu.
Cümle: Parka yeni yapılan büstü kimin kırdığı bulunamadı.

 

Mükafat: Ödül, değerlendirici, sevindirici davranış.
Cümle: Sınıfta en yüksek notu alan öğrenciyi öğretmen mükafatlandırdı.