Ülkemizdeki üretim faaliyetlerinin çok çeşitli olmasının nedenlerini araştırınız.

Ülkemizdeki üretim faaliyetlerinin çok çeşitli olmasının nedenlerini araştırınız. Edindiğiniz bilgileri aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

 

Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerinin çok çeşitli olmasının en büyük nedeni bulunduğumuz bölgenin coğrafi şartlarının uygun olmasıdır. Dört farklı iklimin aynı anda yaşandığı ülkemizde yılın her mevsimi çeşitli sebze ve meyve yetiştiriciliği kolaylıkla yapılmaktadır. Bunun diğer bir nedeni ise ülke topraklarının verimli olmasıdır. Düz ve ovaların çok olması da tarımın yapılmasını elverişli hale getirmektedir.

 

Bununla birlikte tarım arazilerinin olduğu bölgelerin sulak olması ve sulanabilir alanların çokluğu da üretim faaliyetlerinin artmasının nedenleri arasındadır. Aynı zamanda ülkemizdeki kaynakların zenginliği ve iş gücünün fazla olması da diğer çevre ülkelere nazaran üretim faaliyetlerinin çok çeşitli olmasını sağlamaktadır.

 

Türkiye’nin dünya üzerindeki yeri düşünüldüğünde birçok ülkenin sahip olmadığı avantajlara sahip bir ülke olduğu da söylenebilir. Ülkemizin bir bölgesindeki iklim şartları diğer bölgenin iklim şartlarından farklı olduğu için farklı sebze ve meyvelerin kolaylıkla yetişmesini sağlamaktadır. Örneğin Konya ovasında buğday yetişirken Akdeniz bölgesinin tropik iklim şartlarına sahip olması nedeniyle turaçgillerin yetişmesine olanak sağlamaktadır. Böylece yılın her mevsiminde her türlü sebze ve meyvenin üretimi gerçekleştirilir. Bunun için Türkiye diğer ülkelere ihracat yaparak onlarında gıda ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Aynı zamanda ülkemiz kendi kendine yetebilen nadir ülkelerden biridir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (139 Oy, Ortalama: 4,25 toplam 5)
Loading...

Yakın çevrenizde yapılan üretim faaliyetleri nelerdir?

Yakın çevrenizde yapılan üretim faaliyetleri nelerdir? Aşağıdaki noktalı yerlere yazınız.

Yaşadığım çevrede en fazla yapılan üretim faaliyetleri arasında tarım ve hayvancılık gelmektedir. Bunun dışında sanayi fabrikalarında yetiştirilen bu tarım ürünlerin işlenmesi gerçekleştirilir. Ayrıca tekstil işlerinin yapıldığı atölyelerde de çeşitli üretim faaliyetleri yapılmaktadır. Böylece hem bölgenin ekonomik düzeyi hem de ülkenin milli gelirine büyük katkılar sağlanmaktadır.

 

Tarımsal faaliyetler daha çok şu alanlarda yapılmaktadır.

 • Buğday ve arpa üretimi
 • Çeltik(pirinç) üretimi
 • Üzüm bağcılığı
 • Seracılık ve bahçecilik(Sebze ve meyve)
 • Meyve ağaçlarının bakımı
 • Ayçiçeği yetiştirmek
 • Şeker pancarı üretimi
 • Mısır yetiştirmek
 • Her türlü sebzenin tarlalarda normal yetiştirilmesi ve seralarda bakımı
 • Çevremde yapılan hayvancılık faaliyetleri ise şunlardır:
 • Arı kovanlarının bakımı
 • Küçükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Büyükbaş hayvan yetiştiriciliği
 • Tavukçuluk
 • Balıkçılık (alabalık tesisleri vb.)
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (49 Oy, Ortalama: 4,33 toplam 5)
Loading...

Çevrenizdeki bitkileri ve hayvanları korumak için neler yapabilirsiniz?

Çevrenizdeki bitkileri ve hayvanları korumak için neler yapabilirsiniz?

Çevremizdeki hayvanları ve bitkileri korumak bizim insanlık vazifemiz aynı zamanda da doğanın dengesinin korunması için en önemli etkenlerden biridir. Bunun için elimizden geldiğince bu canlılara yardım etmeli ve yaşayabilmeleri için destek olmalıyız. Böylece hem doğanın dengesi bozulmaz hem de insanoğlunun dünya üzerinde yaşaması kolaylaşır. Çünkü insanlar yaşabilmek için tükettikleri tüm besin maddelerini hayvanlardan ve bitkilerden karşılamaktadır. Eğer bu canlılar yok olursa veya sayıları azalırsa insanların da hayatlarını sürdürmeleri de mümkün olmaz.

 

Hayvanları ve bitkileri korumak için yapabileceklerimizi şöyle sıralayabiliriz:

 • Doğaya zarar verecek kimyasal maddeleri kullanmaktan kaçınmalıyız.
 • Bilinçsiz bir şekilde avlanmamalıyız ve yılın belli dönemlerinde getirilen av yasaklarına uymalıyız.
 • Çevredeki binaların yapılmasında ve geliştirilmesinde biyolojik canlılığa zara verecek yöntemleri kullanmamalıyız.
 • Yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanılmasına öncelik vermeliyiz.
 • Çeşitli nedenlerle kesilen veya tahrip olan ağaçların yerine hemen yenilerini dikmeliyiz.
 • Kanalizasyon ve atık sularla tarım arazilerini sulamaktan kaçınmalıyız.
 • CFC denilen gazların bulunduğu ürünlerden uzak durmalı ve tüketmemeliyiz.
 • Özel araçlarımızı gereksiz yere kullanmaktansa daha çok toplu taşıma araçlarına öncelik vermeliyiz.
 • Fabrika bacalarına filtre takılmasını sağlamalıyız.
 • Sanayi fabrikalarının atıklarını belli şartlar dâhilinde tahliye edilmesine önem vermeli içme sularına zararlı atıkların karışmasını önleyecek tedbirler almalıyız.
 • Sokak hayvanlarını yiyecek ihtiyaçlarını karşılamalı ve özellikle yaz aylarında belli yerlere su kapları koymalıyız.
 • Piknik alanlarında ateş yakmamalıyız ve eğer mangal yapılmışsa ateşin sönüp sönmediğini iyice kontrol etmeliyiz.
 • Ağaçları ve ormanları korumalı yaşanan orman yangınlarından sonra hemen ağaçlandırma faaliyetlerine başlamalıyız.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Kültürel mirası korumanın önemi nedir?

Kültürel mirası korumanın önemi nedir?

Bir toplumun sahip olduğu kültürel mirası, o toplumun bir bakıma kimliğini gösterir. Kültürü olmayan uluslar başka milletlerin etkisi altında kalabilir ve böylece asıl kimliklerinden uzaklaşabilir. Bu nedenle geçmişten günümüze kadar gelen kültürel mirasımızı korumalı ve yaşatmalıyız. Aynı zamanda bizden sonra gelecek olan nesillere sahip olduğumuzu kültürel mirası bırakmamız da bizim elimizdedir.

 

Hiçbir toplum kendi kültürel değerlerini kaybetmemeli ve yaşaması için elinden gelen tüm gayreti göstermelidir. Ancak bu sayede bir millet olduklarını ve kopulmaz bir bağ ile birbirlerine bağlı olduklarını tüm dünyaya gösterebilirler. Aksi halde o toplumun bağımsızlığından veya egemenliğinden söz etmek mümkün değildir.

 

Kültürel mirasın korunması için öncelikle bireyler olarak bizlere ve daha sonra devlet yönetiminde bulunan kişilere büyük görevler düşmektedir. Ancak bu şekilde asıl benliğimizden kopmadan ve nerden geldiğimizi unutmadan geleceğe güvenle bakabiliriz. Geçmişte başka ülkelerin sömürgesi altında yaşayan toplumları incelediğimizde kendi öz benliklerini kaybettiklerini ve sömürgesi olan ülkenin değerlerini benimseyerek hayatlarına devam ettiklerini görürüz. Bu çok acı bir tablodur.

 

Bir toplumun dili, dini ve kültürü değişmeye başladıysa o toplumun gerçek anlamda bir özgürlüğünden bahsetmekte mümkün değildir. Bu nedenle gelenek ve göreneklerimize sıkı sıkıya bağlı olarak yaşamaya gayret emli ve atalarımızdan bize miras kalan kültürel değerlerimize ne pahasına olursa olsun sahip çıkmalıyız. Ancak bu şekilde hür, bağımsız ve özgür bir millet olmayı başarırız.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (15 Oy, Ortalama: 3,07 toplam 5)
Loading...

Binaların sağlam yapılması niçin önemlidir?

Binaların sağlam yapılması niçin önemlidir?

Ülkemiz deprem kuşağında yer alan ülkelerden biridir. Günümüze kadar birçok büyük deprem yaşanmış ve bu depremlerden dolayı çok fazla can ve mal kaybı yanşamıştır. Yaşanan bu kayıpların en büyük nedeni yapı ruhsatlarına uymayan binaların inşa edilmesidir. Her ne kadar son yılarda depreme dayanıklı konutlar yapılmaya başlansa da çok eski tarihleri yapıların son durumu pek iç açıcı değildir.

 

Öncelikle yaşanabilecek deprem ve diğer doğa olaylarından daha az zararla çıkabilmek için yaşayacağımız binaların sağlam yapılması çok önemlidir. Böylece hem can kayıpları azalır hem de milli gelirimize büyük zararlar gelmez. Çünkü yaşanan depremler sonucu kişisel servetimiz azalacağı gibi ülke ekonomisi de büyük ölçüde etkilenmektedir.

 

Yaşanabilecek deprem ve sel felaketleri gibi doğal afetlerden etkilenmemek için sağlam binalara ihtiyaç vardır. Bununla birlikte evlerimizi, okullarımız ve diğer iş yeleri gibi toplu yaşanan mekânlarında sağlam olarak yapılması çok önemlidir. Son yıllarda başlatılan kentsel dönüşüm projeleri sayesinde birçok eski bina yıkılmakta ve yerlerine depreme dayanıklı binalar inşa edilmektedir. Geleceğe daha güvenle bakabilmek ve hayatta kalabilmek için bina inşaat ruhsatlarının sıkı denetim altında tutulması da en önemli etkenlerden biridir. Başta Belediyeler olmak üzere yapı inşaatlarını denetleyen diğer tüm kuruluşlarının işin ciddiyetine vakıf olarak hareket etmesi gerekir. Böylece yaşanacak olan doğal afetleri en az hasarlı binalarla ve en az can kayıplarıyla atlatabilmemiz mümkün olur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (3 Oy, Ortalama: 2,33 toplam 5)
Loading...

Televizyondaki hava durumu haberlerini izlemek neden önemlidir?

Televizyondaki hava durumu haberlerini izlemek neden önemlidir?

Babam her akşam hava durumunu dikkatlice izliyordu. Bunun nedenini küçükken pek anlamasam da artık nedenini biliyorum. Günlük hayatımızda hava durumunu takip etmemiz çok önemlidir. Bunun nedeni özellikle kış aylarında ertesi günün hava tahminlerinin nasıl olacağını öğrenmek alacağımız bazı tedbirleri de kolaylaştırır.

 

Okula giderken hava durumunun nasıl olduğunu bilirsek ona göre giyinir ve diğer önlemlerimizi alabiliriz. Örneğin hava yağmurlu olacaksa; yağmurluğumuzu veya şemsiyemizi yanımıza alarak ıslanmaktan kurtulabiliriz. Ya da başka bir etkinlik yapacaksak yine hava durumunu öğrenmemiz gerekir. Mesela; piknik yapmak, sinemaya gitmek veya bir arkadaşımızla buluşmak gibi.

 

Bunun için ev veya kapalı bir alanda o gün bulunmayacaksak mutlaka ertesi günkü hava tahminleri takip edip öğrenmeliyiz. Böylece zor bir durumda kalmaktan da kurtulmuş oluruz. Büyükler içinde hava durumu çok önemlidir. Biz öğrenciler gibi her gün işe giden anne ve babalarımızda hava durumuna göre hareket eder. Eğer kendi aracımızı varsa ve ertesi gün kar ve buzlanma olacaksa babalarımızı araçlarının lastiklerini ona göre değiştirir veya yanlarında zincir vb. şeyler bulundururlar. Bu sayede olası kazları ve yolda kalma durumları gibi olaylarında önüne geçilmiş olur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 5,00 toplam 5)
Loading...

Akrabalarınızla birlikte geçirdiğiniz günlere örnekler veriniz.

Akrabalarınızla birlikte geçirdiğiniz günlere örnekler veriniz.

Akrabalarımızla genellikle özel günlerde bir araya geliriz. Bu özel günler arasında; kına geceleri, düğünler, nişan merasimleri, doğum günü kutlamaları, piknik organizasyonları, Ramazan Bayramı ve Kurban Bayramlarıdır. Birde yeni bir bebek dünyaya geldiğinde veya acı bir olay olan yakın birini kaybettiğimizde yapılan cenaze törenlerinde buluşmak mümkün olur.

 

Akraba bağları hem dinimiz gem de sosyal hayatımız için büyük bir öneme sahiptir. Bu nedenle gelenek göreneklerimizde oldukça büyük bir öneme sahip olan akraba ve eş dost ziyaretlerini belli aralıklarla yapmalı ve aradaki sevgi bağını kuvvetlendirmeye çalışmalıyız. Böylece hem kaynaşmamız kolaylaşır hem de birbirimizi daha yakından tanıma fırsatı da yakalamış oluruz.

 

Eğer akrabalarımızla görüşmezsek, yeğenlerimizi veya kuzenlerimiz tanıyamayız. Birbirimize yabancı gibi büyüdüğümüz gibi başka yerlerde karşılaştığımızda da akraba olduğumuzu fark edemeyebiliriz. Bu nedenle özelikle özel günleri ve dini bayramları fırsat bilerek akraba ziyaretleri gerçekleştirmeliyiz.

 

Ayrıca dedelerimiz, anneannelerimiz ve babaannelerimiz yaşlandığında hem çocuklarını hem de torunlarını görmek isterler. Onları sık sık ziyaret ederek gönüllerini almaya çalışmalıyız. Aynı bölgede oturduğumuz akrabalarımızla düzenleyeceğiz piknikler de aile bağlarımızın güçlendirmek için çok fırsatlardan biridir. Bunun için özellikle yaz aylarında büyüklerimizden bir aile pikniği düzenlemelerini isteyebiliriz.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...