Harfler Etkinliği 1. Sınıf Türkçe

HARFLER VE ALFABE
Alfabemizdeki harflerin sırası şöyledir. Sırasıyla ezberle.

A B C Ç D E F G Ğ H I İ J K L M N O Ö P R S Ş T U Ü V Y Z

a b c ç d e f g ğ h ı i j k l m n o ö p r s ş t u ü v y z

 Alfabemizde kaç tane harf var? ———————–
 Alfabemizin ilk harfi hangisidir? Yaz……………………….
 Alfabemizin son harfi hangisidir? Yaz……………………….
 Alfabemizde 15. Harf hangisidir? Yaz………………………
 Sesli harfler hangileridir? Yaz…………………………………
 İsmini yaz…………………………………………….
 İsminde kaç tane harf var sayısını yaz…………………………
 M harfi alfabede kaçıncı sırada? Yaz…………………………
 V harfi alfabede kaçıncı sırada yaz.
Aşağıda alfabedeki sırası verilmiş harflerden şifre oluşturulmuş. Şifreyi çöz bakalım.

—-/—–/—–/—–/—–/—–
1 / 7 / 6 / 21 / 12 / 17

cats

Yukarıdaki iplere asılı olan balonlarda alfabemizdeki harfler var.  Ama bazı harfler silinmiş.  Bu harfleri tamamlayınız.

8. Sınıf Türkçe Proje Konuları 2017-2018

Konu: Bir Oyun Yazma Ve Oynama

Bu çalışmayı yaparken izleyeceğiniz yol:

 1. Bir çalışma planı oluşturunuz.
 2. Tiyatro hakkında  kapsamlı bir araştırma yapınız.
 3. Herhangi bir konuda bir oyun yazınız.
 4. Aranızda rol paylaşımı yapınız.başka arkadaşlarınızdan da destek alabilirsiniz.
 5. Hazırladığınız oyunu sınıfta arkadaşlarınıza sununuz..
 6. Çalışmanızı belirtilen tarihte teslim ediniz.

7. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

KONULAR :

 1. Derste kullanmış olduğumuz metinlerin yazarları kendi dallarında ün yapmış kişilerdir. Sizlerden bu yazarlardan birini seçmenizi ve onunla ilgili araştırma yapmanızı istiyorum. Seçtiğiniz yazarla ilgili aşağıdaki soruları yanıtlayacak bir araştırma yapınız.

 

 1. Kişisel Özellikleri ve eğitim durumu nedir?
 2. Yaşamında nelerle mücadele etmiştir?
 3. Ne tür yazılar yazmıştır?
 4. Yazılarında genel olarak nelere değinmiştir?
 5. Yazarın önemli yapıtları nelerdir?

 

 1. Bir hafta boyunca televizyon izleyin ( Ödevlerinizi bitirdikten sonra) . Televizyonun dilimize olumlu katkılarını ve olumsuz etkilerini program adı vererek örneklerle inceleyiniz. İnceleme yaparken:

 

 1. Hangi kanalda saat kaçta ve programın adını belirleyin.
 2. Seçtiğiniz programların tek yönlü olmamasına özen gösterin.
 3. Haber programları, magazin programları, şov programlarını dikkatle izleyin ve notlar alın.
 4. Günlük aldığınız notları derleyip belli bir düzen haline getirin. ( olumlu – olumsuz )
 5. Bu programların eleştirisini yapın.

 

 1. Farklı öykülerden tek bir öykü oluşturma

 

 1. Okuduğunuz iki ya da üç öykünün adlarını belirleyin.
 2. Kahramanlarını çıkarın
 3. Bu kahramanları kullanarak yeni bir öykü yazın.
 4. Bu öyküyü oluştururken farklı olasılıklar düşünmeye çalışın.
 5. Eğer…….. olsaydı/ olmasaydı ne olurdu? Sorularına yanıt veren bir öykü yazmaya çalışın.

 

 

 1. Çevremizdeki doğal güzellikleri tanıma ve tanıtma

 

 1. Bulunduğunuz yöredeki tanıtmaya değer olan güzellikleri belirleyin
 2. Bunların tarihi ve kültürel geçmişini elde etmeye çalışın
 3. Bunların günümüzdeki kullanımını ve bize kattıklarını belirlemeye çalışın
 4. Bu güzelliklere gereken önem veriliyor mu? Verilmiyorsa bize neler düşüyor?

 

 

 1. Ulusal Kültür Değerlerimizden Sözlü Kültür Ürünlerini tanıtmak

 

 1. Öncelikle kültürün anlamı belirlenmeli
 2. Türk kültürünün özellikleri genel hatlarıyla ortaya konulmalı
 3. Sözlü kültür ürünlerimiz belirlenmeli
 4. Sözlü kültür ürünleri bize neler katıyor? Biz onlara neler katabiliriz.
 5. Bu kültürün yaşamını devam ettirebildiğini düşünüyor musunuz? Eğer hayır diyorsanız alınabilecek önlemler için önerilerinizi ve uygulama şekillerini belirtiniz.

 

 

 1. ”Her sabah pencerenize konan kuşların sesleriyle uyanıyorsunuz. Ancak bir  sabah o alıştığınız kuş seslerini duyamıyorsunuz. Dışarı çıkıp çevrenize bakıyorsunuz. Yaşadığınız çevrede hiç kuş olmadığını fark ediyorsunuz.”
  Sizden bu durumun nedenlerini araştırıp bir rapor hazırlamanız ve hazırladığınız raporla birlikte bir dilekçe yazarak, bu sorunu çözmek üzere girişimde bulunmanız isteniyor.”
 1. Bu olay doğal mı yoksa insanlığın doğaya müdahalesinden doğan bir sonuç mu? Bunu belirtiniz.
 2. İnsanlığın etkileri var ise bunlar nelerdir sebep ve sonuçlarıyla belirtiniz.
 3. Bulunduğumuz bu durumu değiştirmek için neler yapılabileceğini uygulama planıyla birlikte belirtiniz.
 4. İnsanoğlu bu duruma düşmesin diyorsanız onlara hangi yol ya da araçla ulaşır ve neler anlatmak veya göstermek istersiniz

 

 

 1. ”Sınıfınızla, okulunuzla ve öğretim hayatınızla ilgili çeşitli sorunlarınızı anlatabileceğiniz bir yetkili ile görüşme olanağı buldunuz. Sizden onu sorunlarınızın çözümü konusunda ikna etmeniz bekleniyor. Bu amaçla bir konuşma hazırlayınız ve sınıfta sununuz. ”

 

 1. Sınıfınızla, okulunuzla ve öğretim hayatınızla ilgili dile getirebileceğiniz sorunlarınızı belirleyip öncelik sırasına yerleştirin
 2. Bu sorunlardan çözüme kavuşturulabileceğini düşündüklerinizi çözüm önerileriyle birlikte sunum haline getirin. ( fotoğraflar, dilekçeler, mektuplar vb. kullanılabilir.)
 3. Ulaştığını kişinin size hangi konularda yardımcı olabileceğini daha önceden bulduğunuz örnek olaylarla ortaya koymaya çalışın.
 4. Sorunlarınızın çözüme kavuştuğunda elde edeceklerinizi en etkileyici anlatımınızla ulaşmaya çalıştığınız kişiye sunun.

 

 

 1. Yaşanılan yerin folklorik özelliklerini ( gelenek görenek, mani, türkü, efsane…) derleme.

 

 1. Öncelikle hangi konuyu ele alacağınızı belirleyin.
 2. Bu konuyla ilgili araştırmaları nerden yapabileceğinizi belirleyin
 3. Araştırmalarınızı hangi şekilde sunum haline getirebileceğinizi öğretmenlerinizle paylaşın
 4. Araştırmalarınızı ilgi çekecek araç gereçleri kullanarak renklendirip sunumunuzu gerçekleştirin.

{Grup çalışması olabilir}

 

 1. “Atatürk’ün anılarını derleme”
 1. Atatürk’ün hangi konuları içeren anılarını derleyeceğinizi belirleyin
 2. Atatürk’ün anılarına nerelerden ulaşabileceğinizi öğretmenlerinizden de faydalanarak belirleyin
 3. Ulaştığınız bilgileri nasıl sunmanız gerektiğiyle ilgili bilgi alışverişinde bulunun
 4. Anıların derlemesini kalıcı hale getirmek için bir çalışma gerçekleştirmeyi hedefleyip bu doğrultuda sunum yapın

{Grup çalışması olabilir}

 

 1. Eğitici köşe yazıları derleme ve bunların yorumunu yapma

 

 1. Derleyeceğiniz köşe yazılarını nerden derleyeceğinizi belirleyin
 2. Köşe yazılarının hangi konuda eğiticilik içerdiğini belirtiniz
 3. Bu yazıların sizce vermeye çalıştığı mesajları ortaya koymaya çalışın.
 4. Bu yazılara yönelik sizin yorumlarınızı içeren yazılarınızı mutlaka yazın.

{Grup çalışması olabilir}

 

 1. Kitap incelemesi, tanıtımı, özeti ve eleştirisini yapma

 

 1. Öğretmenlerinizin ve sizin birlikte belirleyeceğiniz bir kitabı okuyarak incelemeye alın.
 2. Kitabın içeriğini, olayını, kişilerini, zamanını vb. belirli bir plan dâhilinde sunun
 3. Mutlaka kitabın bir özetini oluşturun
 4. Kitap ile ilgili düşüncelerini mutlaka bir eleştiri yazısı şeklinde sunun
 5. Kitabı daha iyi tanıtmak için değişik araçlardan da yararlanarak bir bilgisayar sunumu yapın

 

12.“Umut, mutluluk, kaygı, yalnızlık, özlem, bağışlama, takdir etme.” Kavramlarından birini kullanarak afiş hazırlama.

 1. Konulardan afiş hazırlamayı düşündüğünüz birini seçmek
 2. Konuyu afiş yapabilmek için uygun metinler, resimler ve sloganlar ayarlamak
 3. Bunları afişe en uyumlu şekilde yerleştirmek
 4. Afişin amacına uygun ilgi çekiciliği elde etmesini sağlamak<

{Grup çalışması olabilir}

6. Sınıf Türkçe Proje Ödevi Konuları

6. SINIFLAR TÜRKÇE DERSİ PROJE KONULARI 2017-2018

SIRA PROJE ŞEKLİ KONUSU
1 Takvim Hazırlama Noktalama işaretlerinin kullanımı ile ilgili yapraklı takvim hazırlar. (Her ay için bir noktalama işareti)
2 Takvim Hazırlama Sözcükte Anlam konusunu anlatan yapraklı takvim hazırlar. (Her aya bir konu gelecek şekilde)
3 Takvim Hazırlama Cümlede anlam konusu ile ilgili konular on iki aya dağılacak biçimde yapraklı takvim hazırlar.
4 Takvim Hazırlama Paragrafta Anlam konularını 12 aya dağılacak biçimde

yapraklı takvim hazırlar.

5 Takvim Hazırlama Ses Bilgisi konusunu 12 aya dağılacak biçimde yapraklı takvim hazırlar.
6 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Değerler Eğitimi

7 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle Düşünceyi Geliştirme Yolları.

8 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle Anlatım Biçimleri.

9 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle İsimler ve Zamirler

10 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle İsim ve Sıfat Tamlamaları

11 Broşür Hazırlama En az beş sayfalık tanıtım broşürü hazırlanacak.

KONU: Örneklerle Ek-Kök-Gövde-Yapı

12 Albüm Hazırlama Ünlü Türk yazarlardan seçeceği 10 yazar hakkında araştırma yapar, “Yazarlar Albümü” hazırlar.
13 Albüm Hazırlama Ünlü Türk şairlerden seçeceği 10 şair hakkında araştırma yapar, “Şairler Albümü” hazırlar.
14 Albüm Hazırlama Atatürk’ün doğumundan ölümüne kadar hayatını ve devrimlerini araştırarak “Atatürk Albümü” hazırlar.
15 Albüm Hazırlama Şehir adları efsanelerini araştırarak şehirleri de tanıtan “Şehir Adları Efsaneleri Albümü” hazırlar.
16 Albüm Hazırlama Yazı türlerini ve özelliklerini araştırarak yazı türlerini tanıtan “Örneklerle Yazı Türleri Albümü” hazırlar.
17 Albüm Hazırlama Beş meslek dalı hakkında araştırma yaparak meslekleri tanıtan “Meslekler Albümü” hazırlanacak.
18 Albüm Hazırlama Bir yazar, bir şair, bir sporcu, bir bilim adamı, bir sanatçı, bir lider ve bir iş adamı hakkında araştırma yapar ve “Örnek İnsanlar Albümü” hazırlar.
19 Albüm Hazırlama El sanatları, yemek, kıyafet, halk oyunu, bayram, düğün gibi kültür ögelerinden en az beş tanesini tanıtan “Türk Kültürü Albümü” hazırlar.
20 Günlük Tutma Günlüklerin biçim ve özelliklerini araştırır, Türk Edebiyatında günlüklerden iki örnek verir, 30 gün süreyle günlük tutar.
21 Seçme Şiir Defteri Tutma Türk edebiyatındaki ünlü şairlerin şiirlerini araştırır, beğendiği şiirlerden 20 tanesini yazar.

5. Sınıf Türkçe Proje Konuları 2017-2018

Proje Konuları:

* Okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afiş tasarımı hazırlama.

(UMUT, MUTLULUK, KAYGI, YALNIZLIK, ÖZLEM, BAĞIŞLAMA, TAKDİR ETME konularından bir ile ilgili olacak)

* Kitap okuma ve faydaları ile ilgili okul ve sınıf panolarında sergilenmek üzere afişler hazırlama.

* Bir şiiri düz yazıya çevirme.

* Şiirler üzerinde redifleri, uyakları ve çeşitlerini bulma.

* Şiir türleri hakkında bilgi toplama, örnekler bulma.

* Sevgi temasını işleyen şiirleri derleme çalışması.

* Vatan, bayrak, kahramanlık konulu şiirleri toplama.

*İstanbul konulu şiirleri derleme.

* Atasözü ve özdeyiş açıklama. (Konusu belirlenebilir.)

* Düğün veya nişan törenleri, asker uğurlama, şenlik vb. yöresel geleneklerin anlatılması.                                                 * Bilinen bir kişi, hayvan, eşya, yer ve olayla ilgili betimlemeler yapma.                                                               * Sözcüklerin gerçek ve mecaz anlamlarını araştırarak, sözcükleri bu anlamlarına uygun biçimde cümlede kullanma.                                                                                                                                                                           *  “ de” ve “ki”lerin görevlerini, yazımına  ilişkin kuralları araştırma, bunları örnek cümlelerle gösterme.

* Bir paragrafın kelimelerinin köklerini, eklerini ve eklerin çeşitlerini inceleme.

* Biyografi yazma.

* Yaratıcı masal yazma çalışması.

* Yaratıcı öykü yazma çalışması.

* Bir konuda karikatür hazırlama.

* Türkçedeki ses olayları hakkında bir çalışma.

* Çevre kirliliğine neden olan faktörler ve çözüm önerileriyle ilgili çalışma.

* Savaşsız, yaşanabilir bir dünya oluşturmak için neler yapılmalıdır?

* Türkler, bugüne kadar hangi alfabeleri kullanmışlardır? Yeni Türk alfabesinin kabul edilmesinin nedenleri hakkında çalışma.

* Vatan ve bayrak sevgisi neden yüce bir sevgidir? Vatan ve bayrak konulu bir araştırma yapma.

* Evimize gelen konuklara nasıl davranmalıyız? Misavirperverlik konulu bir araştırma yapma.

* – Bayrağımız sizin için neler ifade ediyor? Yurdumuza neden sahip çıkmalıyız? Sahip çıkmazsak neler olur? Konulu araştırma yapma.

* Türkülerimizin özellikleri ve bizde hissettirdiği duygular nelerdir? Konulu bir araştırma yazısı yazma.

* Çeşitli meslek guruplarını tanıtan poster çalışması yapınız.

*  Bir satıcı olsaydınız, satacağınız ürünleri nasıl pazarlardınız? Reklamını nasıl yapardınız? Konulu bir araştırma.  ( Oyunla da desteklenebilir)

* Ülkemiz için canını çekinmeden veren kişiler ile ilgili sunu hazırlama.(Şiirler, anılar, yaşananlar…)

* Büyüklerinizin eskiden oynadığı oyunlar ile sizin oynadığınız oyunlar arasındaki farklar nelerdir? Büyükleriniz hangi oyunları oynamışlar, siz hangi oyunları oynuyorsunuz? Bu oyunların sizlere ve çocuklara kazandırdıkları ile ilgili araştırma.

* Ninnilerimiz konulu araştırma yapma.

* Kendi soy ağacını hazırlama ve biyografisini anlaşılır bir şekilde sunma.

* Meslek tanıtımı yapma. Bir meslek sahibi ile mesleğinin özellikleri hakkında röportaj yapma(grup çalışması)

* Herhangi bir konuda röportaj yapma( eğitim, sağlık, ekonomi, spor, iletişim vb.)

* Deyimlerin ve atasözlerinin çıkış kaynaklarını araştırma.

* Kitap inceleme. ( Hikâye ya da romanı inceleme )

* Bir ya da iki ay süre ile günlük tutma(Belli bir süreye ilişkin kısmı değerlendirmek üzere)

* Kurtuluş savaşında Türk kadınının katkılarını anlatan bir araştırma yazısı hazırlama.

* Halk türkülerinin ortaya çıkış süreci (bir kasete kendi sesinden kaydetme ve bu türküleri kasete çekme çalışması)

* Bir hikâyede geçen sözcükleri yapı bakımından inceleme.( kitabın ilk 10-15 sayfası)

* Türk destanları ( Alp Er Tunga Sagusu, Oğuz Kağan Destanı, Bozkurt, Türeyiş,Göç Destanı) hakkında araştırma yapma.

* Bilinen bir masalı yeni tasarladığı kapak ve resimlerle sunma.

* Atatürk’ün  çeşitli konulardaki sözlerini,  sınıflandırarak resimli olarak derleme.

* Atatürk’ün kişilik özellikleri ile ilgili çalışma.

* Atatürk ile ilgili anıları derleme.

* Atatürk’ün yaşadığını varsayarak onunla bir röportaj yapınız.

*Atatürk konulu şiirleri derleme.

*  Karacaoğlan’ın hayatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz; beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.

* Âşık Veysel ŞATIROĞLU’NUN hayatı, sanatı ve eserleri hakkında bilgi veriniz. Beğendiğiniz beş adet şiirini yazınız.

* Nasrettin Hoca kimdir? Fıkralarından en az 20 tanesini yazınız.

* Ömer Seyfettin, Reşat Nuri Güntekin,  Memduh Şevket Esendal veya Sait Faik Abasıyanık’ın bir hikâyesinin incelenmesi.

* Mimar Sinan’ın hayatı-eserlerinin albümü.

* Türkçemize sahip çıkma, doğru kullanma ( araştırma ödevi)

* Türkçe ile ilgili bir konu seçerek anket yapma

* Türkçemizin doğru kullanılması ile ilgili uyarı levhaları hazırlayınız.

* Türkçemizin güzel kullanılması ile ilgili bir afiş hazırlayın. Bu konuyu televizyonda reklam olarak gösterecek olsaydınız nasıl bir reklam senaryosu hazırlardınız?

* Çevresinde bulunan mağaza adlarını ve tabelalarını inceleme( Neden bu ismi verdikleri, ne üzerine çalıştıkları, amaçları…)

* Dilimizde kullanılan yabancı sözcüklerin Türkçe karşılıklarını bulma çalışması.

* Türkçenin kullanımıyla ilgili yapılan yanlışlıkların gözlem  yoluyla tespiti  ve bu yanlışlıkları düzeltme çalışması.

* İlgilendiği bir yazar, şair ya da önemli birini tanıtma.

2017-2018 Türkçe 4. Sınıf Performans Konuları

1- 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Programı hazırlar.
2- Temada öğrendiği kelime ve kavramlardan oluşan bir bulmaca hazırlar.
3- Metin bölümlerini kullanarak( giriş, gelişme, sonuç) istediği bir konuyla ilgili hikaye, masal vs. yazar.
4- İstediği bir yazarın hayatını araştırır ve sunar.