2016-2017 Türkçe Sene Başı Zümre Toplantı Tutanağı

GÜNDEM:

1. Açılış Ve Yoklama
2. Bir Önceki Yılın “Zümre Öğretmenler Kurulu” Kararlarının Okunup Değerlendirilmesi
3. Öğrenci Başarısını Arttırmak İçin Alınacak Tedbirler
4. ( 5. 6. ve 7.) Sınıflara Ait Ders Kitaplarının Ve Öğretim Programının İncelenerek Görüşülmesi
5. Türkçe Dersi Yöntem Ve Teknikleri İle Yıllık Ve Ders Planlarıyla İlgili Açıklamalar
6. Türkçe Dersi Araç Ve Gereçleri
7. Ölçme Ve Değerlendirme
8. Proje Ödevlerinin Belirlenmesi
9. Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş Sisteminin Değerlendirilmesi
10. Okuma Saati Uygulaması
11. Millî Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliğinin Değişen Maddelerinin İncelenmesi
12. Dilek Ve Öneriler

Zümrenin tamamını Word dosyası olarak indirmek için Tıklayın.

Anlamlı ve Kurallı Cümle Oluşturma 2. Sınıf Türkçe

Aşağıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı ve kurallı cümleler yapalım.

Amcam         sarı                   aldı             Ali              kazak 

……………………………………………………………………………

Kadın                   yeni           almış                    yaşlı           elbise

…………………………………………………………………………

Gelecekler           okul          ile      okula                  Sedanur     servisi

…………………………………………………………………………..

Porsuk        takım      yaptı          ile         arkadaşları          çalışması

…………………………………………………………………………..

Ucuz                    bu              sene           eşya            beyaz    

………………………………………………………………………….

Yemeye          başladı      yemleri          kuşlar               bütün  

………………………………………………………………………….

Dersinde       dinlemedi          öğretmeni    Efe                Türkçe

………………………………………………………………………….

Karşılaştırma Cümleleri 4. Sınıf Türkçe

CÜMLE DÜZEYİNDE ANLAM
1.KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ
İREM: Bu dönem kaç tane hikaye kitabı okudun? İZEM:15 tane kitap okudum.
İREM: Benim okuduğum kitap senden fazlaymış İZEM: Evet, sen daha fazla okumuşsun.
Yukarıdaki konuşmada İrem ile İzem okudukları kitap sayılarını karşılaştırmışlar. İrem, ’benim okuduğum kitap senden fazlaymış’ diyerek karşılaştırma yapmış.
Varlıklar, kavramlar, durumlar ya da olaylar arasındaki benzerlikleri veya farklılıkların belirtildiği cümlelere karşılaştırma cümleleri denir.
ÖRNEKLER:
1.Aslan fareden daha güçlüdür. ———– Aslan ile fare karşılaştırılmış.
2.Eren’in Ceren kadar boyu vardır.———Eren ile Ceren’in boyları karşılaştırılmış.
3.Yılmaz,matematik dersinde Köksal’a göre başarılıdır.—Yılmaz ile Köksal karşılaştırılmış.
4.Amacı Berfin gibi disiplinli olmak.——— Kişi Berfin ile karşılaştırılmış.
5.Geçen yıla nazaran, bu yıl kar çok yağdı.——Bu yıl geçen yılla karşılaştırılmış.
Yukarıdaki cümlelerde görüldüğü gibi daha,gibi,göre,kadar,daha,ayrı,benzer,farklı,nazaran ifadelerinden yararlanılır.
Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere aşağıdaki ifadelerden uygun olanı yazınız.
Göre-kadar-gibi-daha
1.Ben senin …………….. çalışkan değilim.
2. Senin boyuna ……….. ben kısayım.
3.Ahmetcan,Sametcan’dan …………… başarılıdır.
4.Ben senin …………. yaramaz değilim.
Aşağıya karşılaştırma anlamlı cümleler yazınız.
1………………………………………………………………………………………………………………….
2………………………………………………………………………………………………………………….
3…………………………………………………………………………………………………………………..
4…………………………………………………………………………………………………………………
5……………………………………………………………………………………………………………

Önem Belirten İfadeler 4. Sınıf Türkçe

ÖNEM BELİRTEN İFADELER

 
SAMETCAN:- Abi bu dünyada yardıma ihtiyacı olan ne çok insan var.
ŞAKİRCAN: – Özellikle Afrika’da böyle insanların sayısı çok fazladır.
SAMETCAN:-O zaman o insanlara yardım etmek için proje hazırlayalım.
ŞAKİRCAN: En iyisi bu konuda arkadaşlarımızdan da yardım alalım.
Yukarıdaki konuşmada Şakircan, anlatılan durumun önemli yerlerini belirtmek için altı çizili ifadeler kullanmıştır.
Cümlelerde önemli olan bir düşünceyi ,olayı, kavramı veya durumu belirtmek için ’başlıca, özellikle, en iyisi, daha iyisi, en kötüsü, daha kötüsü, en önemlisi ‘gibi ifadeler kullanırız.Bu ifadelere önem belirten ifadeler denir.

 

ÖRNEKLER:
1.Evimizin en güzel yeri salon kısmıdır.
2.Başınıza gelebilecek en önemli olaylardan birisi dostluk kurmaktır.
3.Başlıca içeceğimiz sudur.
4.En iyisi ben bu akşam matematik sınavına çalışayım.
Aşağıda verilen önem belirten ifadelerle örnekteki gibi cümleler kuralım.
Başlıca amacımız daha iyi bir takım olabilmektir.
En iyisi ………………………………………………………………………………………………………………
En kötüsü…………………………………………………………………………………………………………..
Daha iyisi…………………………………………………………………………………………………………….
Özellikle………………………………………………………………………………………………………….
En önemlisi…………………………………………………………………………………………………..
Başlıca……………………………………………………………………………………………………………
Daha kötüsü………………………………………………………………………………………………….

Sert Ünsüzlerin Benzeşmesi Etkinliği 4. Sınıf Türkçe

SERT ÜNSÜZLERİN BENZEŞMESİ  

sert_unsuzlerin_benzesmesi

Yukarıdaki örneklere baktığımızda, sonu sert ünsüzle biten kelimelere yumuşak ünsüzlerle başlayan bir ek getirildiği zaman, eklerin başındaki ünsüz sertleşmektedir.

cats

Aşağıdaki cümlelerde ünsüz benzeşmesi olan sözcükleri yazalım.

Hayatta en hakiki mürşit ilimdir.

Akşamki maçta bizim takım  üç bir yenildi.

Sabahtan uğradım ben bir güzele.

Yuvayı yapan dişi kuştur.

Simitçinin simitleri mis gibi kokuyordu.

Aşağıdaki kelimelerin hangilerinde ünsüz benzeşmesi olduğunu bularak işaretleyelim.

cats

Hazırlayan: Hasan Kayık

Eş Sesli Kelimeler Tablosu 2. Sınıf Türkçe

     SÖZCÜK      SÖZCÜK SÖZCÜK      SÖZCÜK SÖZCÜK        SÖZCÜK      SÖZCÜK
Yüz: bir sayı
Yüz: surat ,çehre
Yüz: yüzmek
Saç: başı kaplayan kıllar
Saç: demir levha

 

İç: herhangi bir yerin sınırları içerisinde kalan
İç: İçecek
Bağ: üzüm yetiştirilen bahçe
Bağ: bağlamak için kullanılan araç
Ak: beyaz
Ak: akmak
Düş: rüya
Düş: düşmek
Çay : Akarsu

Çay : İçecek

Yaz: mevsim adı
Yaz: kalemle yapılan şey
Sakin: durgun sessiz
Sakin: bir yerde oturan
İt: köpek
İt: itmek
Atlet: atletizmle uğraşan kimse
Atlet: kolsuz erkek fanilası
Açık: kapalı olmayan
Açık: koyu olmayan renk
El: bir organımız
El: yabancı
Baş : Lider

Baş: Kafa

Yaş: doğuştan beri geçen zaman
Yaş: ıslak
Saz: ince kamış
Saz: çalgı
İn: küçük mağara
İn: inmek
At: bir hayvan
At: atmak
: yemek yemesi gereken
Aç: açmak
Ekmek: tohumu toprağa atma
Ekmek: tahıldan yapılmış yiyecek
Kan: Vücuttaki kırmızı sıvı

 

Kan : Kanmak, inanmak

Top: yuvarlak oyun aracı
Top: büyük mermi atan ateşli silah.
Koca: bir kadının eşi
Koca: büyük iri

 

Hayır: olumsuzluk belirten söz
Hayır: iyilik
Asma: üzüm veren bitki
Asma: asma işi

 

Dal:  Ağacın gövdesinden ayrılan kollar

Dal: Suya dalmak

Ocak: yılın birinci ayı
Ocak: ateş yakmaya yarayan yer
Ocak: taş ve maden çıkarılan yer
Ben : kişi

Ben : Yüzdeki leke

Toka: el sıkışmak
Toka: kadınları saçlarını tutturmaya yarayan araç
Kır: beyaz ve siyah karışımı renk
Kır: şehir dışı olan boş ve geniş alan
Hayat: yaşam
Hayat: avlu,samanlıkların ön kısmı
Alay: belli sayıdaki askeri birlik
Alay: biriyle eğlenme
Dil: bir organımız.
Dil:lisan,anlaşma

 

Mal: bir kimsenin mülkiyetinde bulunan
Mal: büyükbaş hayvan
Ocak: Yılın birinci ayı

Ocak: Ateş yakmaya yarayan yer

Soluk: nefes
Soluk: rengi atmış
Kaz: bir kümes hayvanı
Kaz: toprağı kazmak
Gül: bir çiçek
Gül: gülmek
Ay: yılın on ikide biri
Ay: gök cismi
Dolu: içi doldurulmuş olan
Dolu: bir yağış biçimi
Pas: madenlerin yüzeylerinde oluşan tabaka
Pas: oyuncuların topu başkasına geçirmesi
An: Çok kısa zaman parçası
An: Anmak, hatırlamak
Pazar: haftanın son günü
Pazar: belli şeylerin satıldığı yer

 

Bin: Bir sayı.

Bin: Binmek

Bel: insanın göğüsle gövde arasındaki dar bölge
Bel: toprak kazmaya yarayan araç
Al: kırmızı
Al: almak
Don: iç çamaşır
Don: suların buz tutması

 

Çekmek : kısalmak

Çekmek :uzaklaştırma

Kara: Siyah
Kara: Toprak parçası

Yazım Ve Noktalama İşaretleri Testi Çöz 2. Sınıf Türkçe

1. Hangisinin sonuna nokta konulmalıdır?

A) Eyvah elimi kestim B) Saatini çok beğendim C) Nereye gidiyorsun

2. Hangisi cümledir?

A) gidiyoruz B) balık C) yolculuk
3. “Şoför……………….oldukça ………………… sürüyordu.” ifadesinde noktalı yerlere sırasıyla hangi kelimeler yazılmalıdır?

A) taksiyi-dertli B) otobüsü-dikkatli C) arabayı-kesin
4. Hangisi yanlıştır?

A) Cümlede gereksiz kelime kullanabiliriz.

B) Cümlenin ilk harfi büyük yazılır.

C) Her cümlenin sonuna nokta konulmaz.
5. “Yatarken televizyonu kapatmayı unutma!“ cümlesinde hangi sorunun cevabı yoktur?

A) ne zaman B) neyi C) nasıl
6. “ Kazağını ( ) gömleğini ( ) pantolonunu güzelce yıkadı ( )” bu cümlede parantez içlerine sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) (,) (.) (?)

B) (,) (,) (?)

C) (,) (,) (.)

7. Hangi cümlenin sonuna noktalama işareti yanlış konulmuştur?

A) Hava kararmadan dönmelisin? B) Yarın erkenden yola çıkmalıyız. C) Yaşlı kadın ağlamaya başladı.

8. Hangisinin ilk harfi daima büyük yazıl-malıdır?

A) köpek B) karabaş C) kedi
9. Hangisi hem hece hem de kelimedir?

A) gül B) mavi C) yarım
10. Hangisi sözlükte önce gelir?

A) kelebek B) kapı C) kitap
11. “Ödevlerini yaptın mı” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A) ( ! ) B) ( ? ) C) ( . )
12. Aşağıdakilerden hangisinde kesme işareti (‘) yanlış kullanılmıştır?

A) Türk’lük B) Türkiye’de C) Türkçe’nin
13. “Hey Berat( ) Bu gün okula gelecek mi-sin( )” tümcesinde boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gel-melidir?

A) ( , ) ( ! ) B) (! ) ( . ) C) ( ! ) ( ? )

14.”Ders zili çaldı mı, çok sevinirdik” tümcesinin sonuna aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi gelmelidir?

A) Soru işareti (? ) B) Ünlem işareti (!) C) Nokta (.)
15.”Eee, yeter artık” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) Ünlem işareti (!) B) Nokta (.) C) Soru işareti (? )
16. “Kitaplarımı defterlerimi kalemimi pergelimi cetvelimi ve silgimi çantama yerleştirdim.” tümcesinde kaç tane virgül kullanmak gerekir?

A) 1 B) 2 C) 4
17. Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konması gerekir?

A) İstanbul’a kar mı yağdı B) Konuyu hiç anlamaz olur muyum C) Hangi kitaba baksak acaba
18. Aşağıdaki tümcelerden hangisinin sonuna nokta(.) konulmalıdır?

A) Öğretmen dedi ki B) Test parasını getirdin mi C) Okulumu çok seviyorum
19.”Yetişin, boğuluyorum” tümcesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

A) Soru işareti(? ) B) Nokta(.) C) Ünlem işareti(!)