Yaşadığınız yerde insanların doğal çevrede yaptıkları değişimler nelerdir?

Yaşadığınız yerde insanların doğal çevrede yaptıkları değişimler nelerdir? Örnekler veriniz.

Son yıllarda hızla yayılan bir betonarme durumuyla ne yazık ki karşı karşıyayız. Hangi yöne baksak yeni inşaatlar ve kesilen ağaçlar gözümüze çarpıyor. Özellikle deniz kıyılarında yapılan yeni lüks oteller ve pansiyonlar o bölgedeki yeşil alanının katledilmesine neden oluyor. Büyük şehirlerde ise yeşili görmek neredeyse imkânsız hale geldi. Kentsel dönüşüm yapılan yerlerde bile ağaçlandırmanın çok az olduğu görülmekte. Sadece bazı sitelerde yeşillikler ve ağaçlandırma yapılıyor ancak onlarda yeterli değil.

 

Eski yapılar hızlıca yıkılıyor ve yerine yenileri yapılıyor. Ancak yapılan bu yeni yapıların hiçbir estetik güzelliği olmadığı gibi çok yüksek katlı olarak inşa edilmeleri de maalesef görsel bir kirliliğe yol açıyor. Bununla birlikte, çevremizde bulunan piknik alanlarında ateş yakılması sonucu çıkan yangınlarda birçok ağacın yok olmasına neden oluyor. Bu yerlere yeniden ağaç dikilmediği gibi yine rant peşinde koşanların ellerine teslim edilip beton yığınlar haline getiriliyor.

Eski evlerin ve sokakların o muhteşem mimarisinin ve düzeninin şu sıralar görmek nerdeyese imkânsız. Ancak sit alanı olarak kabul edilmiş ve koruma altına alınmış birkaç yapı dışında her an çevremiz farklı bir şekilde dizayn edilmeye devam ediyor. Bu durumun sonlandırılması için daha fazla tedbirin alınması ve bu çevre katliamının biran önce önüne geçilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

Ülkemizde yaşayan insanların güvenlik ihtiyacı nasıl karşılanmaktadır?

Ülkemizde güvenlik ihtiyacı çeşitli yollarla sağlanmaktadır. Devletimiz, insanların güvenliğini sağlamak için gece gündüz çalışmak zorundadır ve çalışmaktadır. Dolayısıyla da özellikle kentlerde kolluk kuvvetlerinin varlığı polis teşkilatının çalışması güvenliğin sağlanması açısından oldukça etkilidir. Ülkemizde yaşayan kişilerin güvenlik ihtiyacını sağlamak üzere başta polisler olmak üzere;

 • Sağlık görevlileri
 • İtfaiye görevlileri
 • Arama kurtarma ekipleri

gibi ekipler 24 saat aralıksız çalışır. Kırsal bölgelerde jandarma ekipleri görev yaparak güvenliği sağlar. İnsanların yaşama hakkını koruyup güvenliğini sağlamak devletin en asli görevlerinden biridir çünkü her ne olursa olsun insana önem verilmelidir.

 

Adalet kurumları: Adalet, hakkın gözetilmesi ve yerine getirilmesidir. Haklı ve haksızın ayırt edilmesi ise adaletle sağlanır. Adaletin karşısında zenginle fakir ya da güçlüyle güçsüz eşit haklara sahiptir. Adalet, hukuk kurallarına göre bağımsız yargı neticesinde oluşur. Mahkemeler, kişilerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarını çözmek ve suçluları kanunlara görecezalandırmak için kurulmuştur. Hakim, savcı, avukatlar Adalet Bakanlığına bağlı olarak çalışırlar ve mahkeme, karakol, cezaevi, Danıştay, Yargıtay, adli tıp kurumu ve anayasa mahkemesi gibi kurumları vardır. Devletin en önemli görevlerinin başında güvenliği sağlamak vardır. Toplumu iç ve dış çatışmalardan ve saldırılardan koruması devletin asli görevleri arasındadır.

Sağlık kurumları: Her toplumda sağlığın önemli bir yeri vardır. En başta sağlıksız nesillerin yaşadığı toplumların ilerlemesi ve kalkınması mümkün değildir. Dolayısıyla da ülkemizde sağlığa ciddi önem verilir. Sağlık kurumları, insanların hastalıklardan korunma, teşhis ve tedavi hizmetlerini vermek sebebiyle kurulmuştur.

Temel hak ve özgürlükleri kullanmanın sizler için önemi nedir?

Aşağıda verilen temel hak ve özgürlükleri kullanmanın sizler için önemi nedir? (Özel Hayatın Gizliliği Hakkı  ve Katılım ve Düşünce Özgürlüğü)

 • Özel Hayatın Gizliliği Hakkı: Benim özel yaşamım gizli olmalı ve hiç kimse bunu ihlal etmemeli.
 • Katılım ve Düşünce Özgürlüğü: Katılım ve düşünce özgürlüğü kişilerin birey olarak kendilerinin kıymetli olmasını sağlar.

Özel hayat, insanların yaşam alanlarının en önemli olanıdır. Özel yaşamın gizliliği; kişisel eşyaların gizliliği, haberleşme özgürlüğü ve hane dokunulmazlığı gibi konuları ele alır.

 

Evrensel yasalar insan haklarıyla ilgili pek çok düzenlemeler yapmış, bununla alakalı maddeler hazırlamıştır. Dünyada ve ülkemizde insan hakları ve özel hayat belirlenen yasalarla koruma altına alınmıştır.

Özel hayatın gizliliği ve korunması dini açıdan da büyük önem taşır ve bu gizliliği korumak için belirli yasaklar konulmuştur bunları;

 • Laf taşımak, bir kişinin ardından konuşmak, kusurlarını açığa vurmak
 • Özel eşyayı karıştırmak ve kişiye ait yazıları okumak

Şeklinde sıralayabiliriz.

 

Katılım hakkı 18 yaşına gelene dek kişilerin aile ortamında yadadış ortamlarda düşüncelerini açıktan söyleme hakkıdır. Düşünce özgürlüğü, bir kişinin herhangi bir olay karşısında birbirine saygı göstererek olayları kafasında irdelemesi ve o olay hakkındaki fikirleridir.

Katılım hakkı, çocuk ve gençlerin fikirlerini net bir biçimde ortaya koyabilmesini sağlamaktır. Eğer birey fikirlerini zamanında ortaya koymazsa asosyal bir kişi olur ve çekingen davranır. Fakat o kişiye izin verilirse gelecek dönemlerde güzel işler yapar.

Düşünce özgürlüğüne saygı duymak oldukça önemlidir, çünkü fikirler herkesin kendi düşüncesidir ve kişi özgür düşünür. Hiç kimse sizin sevginize, ilgi alanlarınıza ve hayallerinize müdahale etmemelidir. Bunu yaparlarsa duyguların körelmesine sebep olurlar. Düşüncelerin kısıtlanması, kişiyi ağır psikolojik travmalara ve depresyona sokabilir.

Ortak miras nedir ve özellikleri nelerdir?

Ortak miras nedir ve özellikleri nelerdir?

Ortak miras; insanlık tarihi boyunca insanların ortak çabaları sonucunda oluşmuş olan tarihi değerler olarak tanımlanmaktadır. Ortak miras varlıkları; tüm insanlık tarafından korunması gerekli olan değerler olarak tanımlanmaktadır. Ortak miras varlıklarının korunmasında pek çok ulusal ve uluslar arası kurum ve kuruluşlar görev almaktadır. Ortak miras varlıklarının tek bir millete ait olmadıkları; insanlığın ortak değeri oldukları bilinmektedir.

 

Ortam miras varlıklarının özellikleri ise aşağıdaki gibi sıralanmaktadır:

 • Ortak miras eserleri; tarihi dönemlere ışık tutan eserlerdir
 • Ortak miras değerlerinden tüm milletlerin yararlanması mümkündür
 • Dünya üzerinde yaşayan tüm insanlar; ortak miras eserlerin korunmasından sorumludur
 • Bu eserler; uluslar arası sözleşmelerle korunan eserlerdir
 • Ortak miras değerlerinin gelecek nesillere aktarılması için devletler önlemler alır
 • Ortak miras değerlerinin korunmasında devlet erkanları da görev alır.

Teknolojik ürünleri kullanırken kendimize, başkalarına ve doğaya zarar verebiliriz

Teknolojik ürünleri kullanırken kendimize, başkalarına ve doğaya zarar verebiliriz diyen bir kişi bu sözüne kanıt olarak hangi durumları örnek gösterebilir?

Teknoloji günümüzde hayatımızın vazgeçilmez ve büyük bir parçasıdır. Yararları kadar elbette zararları da vardır.  Bu zararlara örnek olarak şunları gösterebiliriz;

 

1)En çok ve sürekli kullandığımız cep telefonlarının radyasyon yayması. Radyasyonun ileri seviyelerde kansere yol açabileceği.

2) Yine cep telefonunda kullandığımız uygulamalar yüzünden kişisel bilgilerimizin çalınabilmesi.

3) Ulaşım araçlarının kaza yapması durumunda hayatımızdan olabileceğimiz gerçeği.

4) Çok fazla ekrana bakmaktan dolayı göz hastalıkları ve bozuklukları.

5) A-sosyallik ve obezite teknoloji ile kendimize verebileceğimiz zararlardandır.

 

Teknolojik ürünler ile başkalarına zarar verebileceğimizin örnekleri;

 • Ulaşım aracının kaza yapması sonucunda başka bir insanın veya hayvanın canına zarar vermek.
 • Elektriğin hayatımızda ki önemi çok büyüktür ancak, elektrikten kaynaklı her gün onlarca iş yeri yanıyor ve can ve mal kaybı yaşanıyor.
 • Telefonumuzdan yayılan radyasyonu çevremizde olanlara da iletmemiz gibi örnekler verebiliriz.

Teknolojik ürünler ile doğaya verdiğimiz zararların şüphesiz başında teknolojik kirlilik gelir. Kullanılmış ürünlerin geri dönüştürülemediği durumlarda bu teknolojik ürünler çevremize zarar verir.

 

Elektrik santrallerinin kazaya uğramasıyla, kötü kimyasallar geniş alanlara yayılabiliyor ve çok sayıda canlı ve doğaya zarar verebiliyor. Kurulan fabrikaların insanlara ve çevreye zararları da korkunç boyutlardadır. Fabrika bacalarından çıkan zehirli gazlar atmosfere zarar verir, hava kirliliğine neden olur. Teknolojik ürünlerin kullanılmasıyla atmosfere salınan karbondioksit gibi gazlar küresel ısınmaya neden olur. Saç spreyleri, parfümler teknoloji sayesinde üretilen ve yine atmosfere zarar veren ürünlerdendir.

Yaşadığınız Yerde Bulunan İl Veya İlçe Müdürlüklerinden Birini Seçiniz.

Yaşadığınız Yerde Bulunan İl Veya İlçe Müdürlüklerinden Birini Seçiniz. İmkanınız Dahilinde Buraya Giderek yetkili Kişilerle, Müdürlüğün Görevi Ve Çalışmaları Hakkında Bir Araştırma Veya Röportaj Yapınız.

Ülkemizde her bir kuruluş toplumun daha huzurlu ve güvenli bir şekilde, düzen içinde yaşaması için hizmet vermektedir. En üst kurumdan tutun en alt kuruma kadar tüm birimlerin hizmet cetveli insanlara hizmet etmek ve fayda sağlamaktır. Sorunlara çözüm üretmek ve huzuru sağlamaktır. İlçemizde görev yapan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü’nün görevleri: Kanun, tüzük, yönetmelik, yönerge, plan ve program dahilinde amirlerinin kendilerine verdiği yetkileri yapmaktır. Görev alanı içerisinde milli eğitim hizmetlerin incelemek ve görev alanına giren okul veya kurumların ihtiyaçlarını tespit ederek kendi yetki sınırları içerisinde yapmaktır. Yetkisi dışında olanları yetkili makamlara bildirmektir.

 

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetlerinden bir tanesi de hizmetlerin daha iyi yürütülmesi ve geliştirilmesi için çalışmaktır. Mümkün olduğu kadar bu düzeni sağlamaktır. Görev alanındaki gerekli durumları ilgili makamlara bildirmektir. Müdürlük çerçevesinde gerekli iş bölümünün yapılmasını sağlamaktır. Gerekli yazışma ve işlemleri takip etmek ve düzeni kontrol etmektir.

 

Örgün ve yaygın eğitim kurumlarının ders kitaplarının ve diğer araç ve gereçlerinin zamanında sağlanıp sağlanmadığını takip etmek  ve gerekli tedbirleri almaktır. Okullarda, kurumlarda ve bakanlık çerçevesinde açılan sınavların düzgün ve güven çerçevesinde geçmesini sağlamak ve sınav sonrası evrakların gerekli yerlere ulaşmasını sağlamaktır. Her yönü ile topluma hizmet etmektedir. Görev alanı içerisinde bulunan tüm kurumların takibini hassas bir şekilde yapmaktır. Okullarda sağlanan bu düzen ile çocukların daha verimli eğitim alması amaçlanmaktadır.

Ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ortak miras unsurlarını araştırınız.

Siz de ülkemizde ve dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan ortak miras unsurlarını araştırınız.

İnsanlık tarihi boyunca insanların ortak çabası sonucunca oluşturulmuş, tarihi birikimler ortak miras olarak tanımlanmaktadır. Ortak mirasın dünyada yaşayan tüm insanlar açısından son derece değerli varlıklar olduğunu söylemek mümkün olmaktadır. Yüzyıllarca süren ortak çaba sonrasında ortaya çıkmış olan ortak miras eserlerinin korunmasında tüm insanlık sorumluluk üstlenmektedir.

 

Ülkemizde ortak miras alanları olarak tanımlanan pek çok eser bulunmaktadır. Çünkü coğrafyamızda insanlık tarihi boyunca çok sayıda farklı medeniyet yaşamıştır. Göreme Milli Parkı ve Kapadokya bölgesi, ortak miras varlıklarına örnek olarak verilebilir. Yine ülkemizde ortam miras varlıkları arasında Divriği Ulu Camii, İstanbul Tarihi Yarımada, Truva Antik kenti de yer almaktadır. Bununla birlikte ülkemizdeki öne çıkan diğer ortak miras varlıkları arasında; Safronbolu Şehri, Selimiye Cami ve Külliyesi ve Çatalhöyük Antik Kenti de yer almaktadır.

 

Ortak miras varlıkları söz konusu olduğunda birtakım doğa harikası yerlerle bütünleşmiş bölgeler de listeye eklenmektedir. Ülkemizdeki Pamukkale Travertenleri ve Nemrut Dağı bu varlıklara örnek olarak verilebilir.Dünyada ortak miras varlıkları söz konusu olduğunda ilk akla gelen seçenekler arasında Mısır Piramitleri yer almaktadır. Yine İnka Medeniyetinden kalma Machu Picchu (Maşa Pişu) Şehri de dünya genelinde ön plana çıkan ortak miras değerleri arasında yer almaktadır. Bununla birlikte ortak miras eserlerinin dünyanın pek çok farklı bölgesinde bulunduğunu söylemek de mümkün olmaktadır. UNESCO, bu varlıkların korunmasında aktif bir şekilde rol almaktadır.