4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan 2015-2016

Metin işleme sürecinde öğrenci¬lerin etkinliklere verdiği cevaplar. Öğrenci Ürün Dosyası Ürün De¬ğerlendirme Formu, Kelimelerle Çalışma Gözlem Formu, Tema Kazanımlarına Yönelik Gözlem Formu, Öz Değerlendirme Formu kullanılarak değerlendirilir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=e4e99fca0d73dedff9d67341da986674″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

2015-2016 Türkçe 3. Sınıf Yıllık Plan

Dinleme kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4
Dinlediğini anlama: 1, 2, 3, 10, 11, 18
Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme: 1

Konuşma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
Kendini ifade etme: 1, 3, 8, 11
Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma: 7, 9

Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama: 1,2, 3, 10, 11, 14, 21, 25
Anlam kurma: 1,2
Söz varlığını geliştirme: 1, 4
Tür, yöntem ve tekniklere uygun okuma: 3, 5

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=b1201ec2bf4a1bac109cc66a43faaa77″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

2. Sınıf Türkçe Yıllık Plan 2015-2016

DİNLEME
Dinleme kurallarını uygulama:1,2,3
Dinlediğini anlama:1,2,7,11,12,13,16,17,20,21,22,24
Tür, yöntem ve tekniklere uygun dinleme:1,2

KONUŞMA
Konuşma kurallarını uygulama: 1,2,3,4,5,6,7,8,9, 10, 11
Kendini ifade etme:,3,5, 8,10,11,13,14
Tür, yöntem ve tekniklere uygun konuşma:1,2,3,4,5,6

OKUMA
Okuma kurallarını uygulama: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
Okuduğunu anlama:1,2,7,8,9,10,11,12,13,15,16,17,20,21,24
Anlam kurma:1
Söz varlığını geliştirme:1,2,3,4
Tür, yöntem ve tekniklere uygun okuma:1,3,4,5,6,7,8,10,

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=ead623f3725d13c9d90067aa12ea59e8″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

2015-2016 1. Sınıf Türkçe Yıllık Plan

DİNLEME
Dinleme Kurallarını uygulama
1,2,3
Dinlediğini anlama
1,2,3,4,5,7,9,10,11,12,13,14,15,17
Tür Yöntem ve Tekniklerine Göre dinleme
1,2,3

KONUŞMA
Konuşma Kurallarını Uygulama
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11
Kendini Sözlü Olarak İfade Etme
1,2,4,5,6,7,8,9,10
Tür Yöntem ve Tekniklerine Göre Konuşma
1,2,3,4,6,7,8

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=fc95c2751d9868bc366bdc8113ddc72e” target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-8-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]8. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/6-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]6. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-5-sinif-turkce-yillik-plan/” target=”blank” ]5. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-turkce-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]4. Sınıf Türkçe Yıllık Plan[/button]

2015-2016 Türkçe 7. Sınıf Yıllık Plan

1. Dinleme/izleme kurallarını uygulama
2. Başkalarını rahatsız etmeden dinler/izler.
4. Dinleme/izleme yöntem ve tekniklerini kullanır.
2. Dinleneni/izleneni anlama ve çözümleme
1. Dinlenenin/izlenenin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
4. Dinlediklerinin/ izlediklerinin ana fikrini/ana duygusunu belirler.
5. Dinlediği metindeki yardımcı fikirleri belirler.
7. Dinlediklerinde/izlediklerinde sebep-sonuç ilişkilerini belirler.
8.Dinlediklerinde amaç-sonuç ilişkilerini belirler.
10. Dinlediklerini/ izlediklerini kronolojik sıra ve mantık akışı içinde özetler.
14. Dinlediklerine /izlediklerine ilişkin karşılaştırmalar yapar.
17. İpuçlarından hareketle dinlediklerine/ izlediklerine yönelik tahminlerde bulunur.
18. Dinlediklerinin/ izlediklerinin öncesi ve/veya sonrasına ait kurgular yapar.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=b7607e60241f744e40589bb9e683d2d1″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

2015-2016 8. Sınıf Türkçe Konuları

8. sınıf türkçe konuları 2015-2016
8. sınıf türkçe konuları 2015-2016

 

2015-2016 8. Sınıf Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler

» Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 • Tanım Cümleleri
 • İçerik (Konu) Cümleleri
 • Üslup (Biçem) Cümleleri
 • Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
 • Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
 • Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Davranış Cümleleri
  • Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Görüş Cümleleri
  • Yakınma (Şikayet) Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Özlem (Hasret) Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Çaresizlik Cümleleri
  • Beğeni Cümleleri
  • Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • Endişe (Kaygı) Cümleleri
  • Gözlem Cümleleri
  • Kesinlik Bildiren Cümleler
  • Kararlılık Bildiren Cümleler
  • Kararsızlık Bildiren Cümleler
  • Eşitlik Bildiren Cümleler
  • Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler
 • Kalıplaşmış Cümle Yapıları

» Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
  • Öyküleme
  • Açıklama
  • Tartışma
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme
  • Sayısal Verilerden Yararlanma
  • Benzetme
 • Anlatım Özellikleri
  • Doğallık
  • Akıcılık
  • Yoğunluk
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Özgünlük
  • Özlülük
  • Kalıcılık
 • Anlatıcı Türleri
  • Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
  • Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 • Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama
  • Paragrafı İkiye Bölme
  • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
  • Cümlelerin Yerini Değiştirme

» Yazım Bilgisi

 • Ses Bilgisi
  • Ünlü Daralması
  • Ünlü Türemesi
  • Ünlü Düşmesi
 • Yazım (imla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Pekiştirmelerin Yazımı
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)

» Dil Bilgisi

 • Fiilimsi(Eylemsi)
 • İsim – Fiil (Mastar)
 • Sıfat Fiil (Ortaç)
 • Zarf – Fiil (Bağ – Fiil)
 • Cümlenin Ögeleri
  • Yüklem
  • Özne
  • Nesne
  • Dolaylı Tümleç
  • Zarf Tümleci
 • Fiillerde Çatı *
  • Özne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
   • Etken Fiil
   • Edilgen Fiil
  • Nesne-Yüklem İlişkisine Göre Fiiller
   • Geçişli Fiil
   • Geçişsiz Fiil
 • Cümle Çeşitleri
  • Yüklemine Göre Cümleler
   • Fiil (Eylem) Cümlesi
   • İsim (Ad) Cümlesi
  • Öge Dizilişine Göre Cümleler
   • Kurallı (Düz) Cümle
   • Devrik Cümle
  • Yapılarına Göre Cümleler
   • Basit Cümle
   • Birleşik Cümle
   • Sıralı Cümle
   • Bağlı Cümle
 • Anlatım Bozuklukları
  1. Anlamsal Bozukluklar
   1. Gereksiz Sözcük Kullanılması
   2. Anlamca Çelişen Sözcüklerin Kullanılması
   3. Sözcüğün Yanlış Anlamda Kullanılması
   4. Sözcüğün Yanlış Yerde Kullanılması
   5. Deyimin Yanlış Anlamda Kullanılması
   6. Anlam Belirsizliği
   7. Mantık ve Sıralama Yanlışlığı
  2. Yapısal Bozukluklar
   1. Özne-Yüklem Uyumsuzluğu
   2. Eklerle İlgili Yanlışlar
   3. Öge Eksikliği
   4. Yüklem Eksikliği
   5. Tamlama Yanlışları
   6. Bağlaç Yanlışları

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Yazı (Metin) Türleri
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Destan
  • Efsane
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Gezi Yazısı
  • Tiyatro
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Haber
  • Deneme
  • Makale
  • Eleştiri (Tenkit)
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Röportaj
  • Fıkra

2015-2016 7. Sınıf Türkçe Konuları

7. sınıf türkçe konuları 2015-2016
7. sınıf türkçe konuları 2015-2016

 

2015-2016  7. Sınıf Türkçe Konuları

» Anlam Bilgisi

» Sözcükte Anlam

 • Gerçek (Temel) Anlam
 • Yan Anlam
 • Mecaz Anlam
 • Terim Anlam
 • Eş Anlamlı (Anlamdaş) Kelimeler
 • Yakın Anlamlı Kelimeler
 • Zıt (Karşıt) Anlamlı Sözcükler
 • Eş Sesli (Sesteş) Sözcükler
 • Genel ve Özel Anlamlı Sözcükler
 • Somut ve Soyut Anlamlı Sözcükler
 • Nitel ve Nicel Anlamlı Sözcükler
 • Deyimler
 • Atasözleri
 • Özdeyişler (Vecizeler)
 • Yansıma Sözcükler
 • İkilemeler

» Cümlede Anlam

 • Neden-Sonuç (Sebep-Sonuç) Cümleleri
 • Amaç-Sonuç Cümleleri
 • Koşul-Sonuç (Şart-Sonuç) Cümleleri
 • Karşılaştırma Cümleleri
 • Öznel ve Nesnel Yargılı Cümleler
 • Doğrudan ve Dolaylı Anlatım
 • Eş Anlamlı Cümleler
 • Yakın Anlamlı Cümleler
 • Karşıt (Zıt) Anlamlı Cümleler
 • Açıklama İlişkili Cümleler
 • Tanım Cümleleri
 • İçerik (Konu) Cümleleri
 • Üslup (Biçem) Cümleleri
 • Kinayeli Anlatım İçeren Cümleler
 • Aşamalı Durum Bildiren Cümleler
 • Cümle Yorumlama
  • Cümlenin Konusu
  • Cümlenin Ana Fikri
  • Cümleden Çıkarılabilecek Yargı
  • Cümleden Çıkarılamayacak Yargı
  • Cümle Tamamlama
  • Cümle Oluşturma
  • Düşüncenin Yönünü Değiştiren Sözcükler
 • Anlamlarına Göre Cümleler
  • Öneri (Teklif) Cümleleri
  • Varsayım Cümleleri
  • Eleştiri Cümleleri
  • Öz Eleştiri Cümleleri
  • Davranış Cümleleri
  • Ön Yargı (Peşin Hüküm) Cümleleri
  • Uyarı Cümleleri
  • Görüş Cümleleri
  • Yakınma (Şikayet) Cümleleri
  • Hayıflanma Cümleleri
  • Pişmanlık Cümleleri
  • Sitem Cümleleri
  • Küçümseme Cümleleri
  • Azımsama Cümleleri
  • Şaşırma Cümleleri
  • Beklenti Cümleleri
  • Özlem (Hasret) Cümleleri
  • Tasarı Cümleleri
  • Tahmin Cümleleri
  • Olasılık (İhtimal) Cümleleri
  • Çaresizlik Cümleleri
  • Beğeni Cümleleri
  • Onay (Bir Düşünceye Katılma) Cümleleri
  • Abartma Cümleleri
  • Endişe (Kaygı) Cümleleri
  • Gözlem Cümleleri
  • Kesinlik Bildiren Cümleler
  • Kararlılık Bildiren Cümleler
  • Kararsızlık Bildiren Cümleler
  • Eşitlik Bildiren Cümleler
  • Bilinenin Soruyla Vurgulandığı Cümleler

» Parçada Anlam

 • Anlatım Biçimleri
  • Betimleme
  • Öyküleme
  • Açıklama
  • Tartışma
 • Düşünceyi Geliştirme Yolları
  • Tanımlama
  • Karşılaştırma
  • Örneklendirme
  • Tanık Gösterme
  • Sayısal Verilerden Yararlanma
  • Benzetme
 • Anlatım Özellikleri
  • Doğallık
  • Akıcılık
  • Yoğunluk
  • Tutarlılık
  • Açıklık
  • Özgünlük
  • Özlülük
  • Kalıcılık
 • Anlatıcı Türleri
  • Birinci Kişi Ağzıyla Anlatım
  • Üçüncü Kişi Ağzıyla Anlatım
 • Paragrafın Anlam Yönü
  • Paragrafın Ana Düşüncesi
  • Paragrafta Yardımcı Düşünceler
  • Paragrafın Konusu
  • Paragrafın Başlığı
  • Paragrafın Anahtar Kelimesi
  • Paragrafta Soru
  • Metinde Olay, Zaman, Yer ve Varlık Kadrosu
  • Paragrafta Duygular
  • Paragrafta Duyular
  • Paragrafta Karakter
 • Paragrafın Yapı Yönü
  • Paragrafın Bölümleri
   • Giriş Bölümü
   • Gelişme Bölümü
   • Sonuç Bölümü
  • Paragraf Oluşturma
  • Paragraf Tamamlama
  • Paragrafı İkiye Bölme
  • Paragrafın Akışını Bozan Cümle
  • Cümlelerin Yerini Değiştirme
 • Tablo ve Grafik İnceleme, Görselleri Yorumlama
  • Tablo İnceleme
  • Grafik İnceleme
  • Görsel Yorumlama

» Yazım Bilgisi

 • Yazım (İmla) Kuralları
  • Büyük Harflerin Kullanıldığı Yerler
  • Sayıların Yazımı
  • Birleşik Kelimelerin Yazımı
  • Kısaltmaların Yazımı
  • “de/da” Bağlacının Yazımı
  • “ki” Bağlacının Yazımı
  • “mi” Soru Ekinin Yazımı
  • Pekiştirmelerin Yazımı
  • İkilemelerin Yazımı
  • Yazımı Karıştırılan Sözcükler
 • Noktalama İşaretleri
  • Nokta (.)
  • Virgül (,)
  • İki Nokta (:)
  • Noktalı Virgül(;)
  • Üç Nokta (…)
  • Soru İşareti (?)
  • Ünlem İşareti (!)
  • Tırnak İşareti (” “)
  • Kesme İşareti (‘)
  • Yay Ayraç (( ))
  • Kısa Çizgi (-)
  • Uzun Çizgi (–)

» Dil Bilgisi

» Fiiller (Eylemler)

 • Anlamlarına Göre Fiiller
  • İş (Kılış) Fiilleri
  • Durum Fiilleri
  • Oluş Fiilleri
 • Yapılarına Göre Fiiller
  • Basit Fiiller
  • Türemiş Fiiller
  • Birleşik Fiiller
   • Kurallı Birleşik Fiiller
    • Yeterlik Fiili
    • Tezlik Fiili
    • Sürerlik Fiili
    • Yaklaşma Fiili
   • Yardımcı Eylemle Kurulan Birleşik Fiiller
   • Anlamca Kaynaşmış Birleşik Fiiller
 • Fiil Çekimi
  • Fiillerde Kip
   • Haber (Bildirme) Kipleri
    • Bilinen (-di’li) Geçmiş Zaman
    • Öğrenilen (-miş’li) Geçmiş Zaman
    • Şimdiki Zaman
    • Gelecek Zaman
    • Geniş Zaman
   • Dilek (İsteme) Kipleri
    • Gereklilik Kipi
    • Şart (Koşul) Kipi
    • İstek Kipi
    • Emir Kipi
  • Fiillerde Kişi
  • Fiillerde Olumsuzluk
  • Fiillerde Soru
 • Birleşik Zamanlı Fiiller
 • Fiillerde Anlam Kayması
 • Ek Fiil (Ek Eylem)

» Zarf (Belirteç)

 • Durum (Hâl) Zarfı
 • Zaman Zarfı
 • Yer Yön Zarfı
 • Miktar (Ölçü) Zarfı
 • Soru Zarfı
 • Zarflarda Pekiştirme

 

» Edebi Türler ve Söz Sanatları

 • Söz Sanatları
  • Abartma (Mübalağa)
  • Benzetme (Teşbih)
  • Kişileştirme (Teşhis)
  • Konuşturma (İntak)
 • Düz Yazı Türleri
  • Masal
  • Hikaye (Öykü)
  • Roman
  • Anı (Hatıra)
  • Günlük (Günce)
  • Gezi Yazısı
  • Tiyatro
  • Biyografi
  • Otobiyografi
  • Deneme
  • Makale
  • Sohbet (Söyleşi)
  • Röportaj
  • Fıkra
  • Mektup
  • Dilekçe