Çevrenizde bulunan bir sivil toplum kuruluşunun amaçlarını ve faaliyetlerini araştırınız.

Çevrenizde bulunan bir sivil toplum kuruluşunun amaçlarını ve faaliyetlerini araştırınız.

Öncelikle sivil toplum kuruluşları kimdir ona bakalım. Sivil toplum kuruluşları halkın içerisinde bulunan insanların kendi istekleriyle katılarak gönüllü olarak oluşturulmuş olan kurumlardır. Adı üstünde sivil halk herhangi bir ihtiyacını karşılayabilmek faydalı olabilmek amacıyla oluşturulmuş bir kuruluştur. Bu kuruluşları etrafımıza baktığımızda faydalı olabilecek çevre alanında ya da insanların faydasına olabilecek herhangi bir sağlık alanında kurulmuş olan sivil toplum örgütüne rastlayabiliriz.

Bu sivil toplum kuruluşları özel kurumlardan bağımsız olarak hareket etmektedirler. Kişiler kendi istekleri ile bu kuruluşlarda çalışmak için başvuruda bulunurlar. Ülkemizde de pek çok sivil toplum örgütü olmakla beraber bunlardan ikisinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Birisi TEMA vakfı diğeri ise Kızılay sivil örgütüdür.

Kızılay; insanların kan bağışı yaptıkları ve bu alınan kan bağışlarının hastaneler de zor durumda olan insanlara kan yardımında bulunmak için kullanıldığı bilinmektedir. Sağlık sektöründe önemli bir yeri olan Kızılay, yılın belirli dönemlerinde kan bağışına davet etmektedir. Amacı insanların hem kan akışını daha temiz ve işlevli hale getirebilmek hem de insanlardan alınan kanların zor durumda olan muhtaç konumda olan hastalar için kan yetersizliği olan hastalar için kullanılmaktadır. Tedavi için sağlık alanında kullanılan bu kanlar sonucunda kişiler başkalarının hayatlarını kurtarmışta olmaktadır.

TEMA vakfı ise çevrecilik faaliyetleri ile ilgili yapılanmada önemli bir yer tutar. Özellikle ülkemiz içerisinde ormanlık alanlara ya da boşta bulunan ama yeşillendirilmesi gereken hava sahası içinde yer alan bölgelerde yeşillendirme faaliyetlerinde bulunurlar. Ağaç dikimi dendiğinde aklımıza yine bu vakıf gelmektedir. Çevremizde yaşanabilecek herhangi bir doğal afet, çölleşme ya da kuraklık gibi sebeplerden kaynaklanacak olan sorunların önüne geçebilmek ve çözüm üretebilmek amacıyla kurulmuş bir vakıftır.

Kitle iletişimi ve düşünce özgürlüğü konusunda uygulanmasını istediğiniz bir madde tasarlayınız.

Kitle iletişimi ve düşünce özgürlüğü konusunda uygulanmasını istediğiniz bir madde tasarlayınız.

Kitle iletişimi dendiğinde pek çok insan topluluğunun bir arada bulunarak kullandığı iletişim araçları akla gelir. Bu yüzden de bu iletişim araçları toplu olarak bir arada bulunan ve aynı yaşam standartlarına ve ortak değerlere sahip olan kişilere yayın yaparlar. Kitle iletişim araçları olan televizyon radyo ve sosyal medya alanları bu yüzden insanların içinde bulundukları yaşam şartlarına hitap eden yayınlarda bulunurlar.

Bu tarz alanlarda kitle iletişimi ve kitle iletişim alanlarındaki özgürlük dendiğinde olması gereken en önemli unsur ve hayatımızda var olması gereken kural aslında kişilerin düşünce ve fikirlerini ifade ederken, başkalarının düşünce ve fikirlerine saygılı olmalarıdır. Kitle iletişim araçlarını da kullanırken her kesime hitap edebilecek ve kişilerin ahlaki değerlerine ya da kültürel değerlerine zarar verir. Başkasını rahatsız etmeyecek konular seçilmelidir.

Kişilerin ahlaki değerlerine, kültürel değerlerine ya da dini değerlerine herhangi bir saldırı, iğneleme ya da kötüleme tarzında bir faaliyette bulunan kişiye cezai yaptırım uygulanmalıdır. Bundaki amaç da kişinin ilerleyen zamanlarda başka birinin yine aynı faaliyette bulunup toplumun tümden değerlerine zarar verebilecek bir yapılanmanın ortaya çıkmasına engel olmaktır.

Herkes düşüncelerini özgürce olarak ifade edebilmeli fakat bu tarz platformlarda düşünceleri ifade edilirken başkalarının düşüncelerine de saygılı olunmalıdır. Milli değerlerimiz, içinde içinde bulunduğumuz durumlar ve yaşam şartları oluşan süreçlerinde verilen onca emeğin ve savaşın boşa gitmemesi için bu tarz halkın değerlerine dikkat etmek gereklidir.

Kitle iletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz?

Kitle iletişim araçlarını kullanırken nelere dikkat etmeliyiz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Kitle iletişim araçları dendiğinde bir ortak bölgede yer alan halkın ortak olarak kullandığı iletişim aracı anlamına gelmektedir. Kitle; bir araya gelmiş aynı amaç için var olan pek çok insanın bulunduğu gruba bu isim verilir. Bu kişilerin yani ortak düşünce ve duyguda olan bir üretim bekleyen insan topluluğunun kullanmış olduğu iletişim araçları hepsinin ortak ürünü olacağı için öncelikle faydalı olmalıdır. Kişiye fayda sağlayan ve bulunmuş olduğu zeminden farklı bir noktaya kayıp gitmesine engel olacak bir yapıda olmalıdır.

Radyo, televizyon, telefon, e-mail, faks ve günümüzde daha çok sosyal medya mecraları kitle iletişim araçları içerisinde düşünülebilmektedir. Ortak gruba hitap edecek olan bu tarz oluşumların kişinin içinde bulunduğu değerleri yansıtması gerekir. Ahlakı yapıyı bozmaması ve kişinin kültürel yapısını koruması da önemlidir. Kitle iletişim araçları kullanılırken de bu maddelere kişinin de dikkat etmesi gerekir. Genellikle kişiye yayın yapan televizyon ya da radyo tarzı kitle iletişim araçları hitap edilen kesime uygun bir şekilde bir zemin belirlemelidir. Milli değerlerden ve ahlaki kavramlardan yoksun bir şekilde yapılabilecek olan her türlü yayın kişinin bulunmuş olduğu içinde olduğu topluma toplumun değerlerine zarar verecek bir konuma gelebilir.

Yine bizler de bu tarz kitle iletişim araçlarını kullanırken oldukça saygılı ve terbiyeli olmalıyız. Belirlenmiş olan kurallara riayet etmeliyiz. İnsanlara zarar verecek bir durumda bırakmamalıyız. Oluşturulmuş olan kuralları unutmayarak bu tarz yerlerde de sürdürmeye devam etmeliyiz. Bu tarz toplu alanlarda oluşabilecek olan zorbalığı önlemeli ve bizlerde zorbalık yapmamalıyız.

Medya araçlarının kültürel değişime etkisi ile ilgili düşüncenizi yazınız.

Medya araçlarının kültürel değişime etkisi ile ilgili düşüncenizi yazınız.

Medya kendi içerisinde yazılı ve görsel olarak iki farklı gruba ayrılır. Yazılı ve görsel medya dendiğinde aklımıza da insanların ilgi alanlarına hitap edebilecek ve toplumları yönlendirecek içeriklerinin oluşturulduğu platformlar gelir. Görsel dendiğinde televizyonlar yazılı dendiğinde de gazeteler daha çok akla gelmektedir. Bunun çeşitleri çoğaltılabilir ve bunların herbirine medya araçları adı verilir. Günlük hayat içerisinde insanların hayat faaliyetlerine bu kadar etki eden ve her yerde karşımıza çıkabilecek olan medya araçlarını bizlerden bağımsız bir noktada tutamayız.

Günlük hayatımızda bu kadar var olmaları demek; muhakkak bize tesirleri olacak demektir. Olumlu ya da olumsuz etkilerini düşündüğümüzde insanların tamamı ile içinde bulundukları kültürel yapıya ve üretilen ürünlerin üreticisine göre de şekil almaktadır. Hal böyle olunca medya araçları insanların kültürel olarak zihni olarak ya da manevi olarak da değişmelerin de büyük rol oynamaktadırlar.

Tüm gün maruz kalınan sosyal medya alanları, TV, radyolar, gazete, dergi gibi yazılı yayınlar medya araçlarını oluşturur. Bu medya araçları bir saniye dahi içinde bulunduğumuz hayattan kopmadan var oldukları için muhakkak ki kültürün değişiminde insanın üzerinde büyük etkiye sahiplerdir.

İnsan üzerinde bu tarz bir etkiye sahip olan yayın kanallarının olumlu bir etki mi ya da olumsuz bir etki mi olup olmadığı içerik ile ilgili bir durumdur. Bazen kültürel değişimi olumlu yönde etkileyebilirken olumsuz yönde etkileyebilmektedir. Biz bu araçlar aracılığı ile yabancı kültürün ve farklı ülkelerde yapılan yayınlarında bir süre sonra bizde de kullanılmaya ve birazcık farklılaştırarak medya araçlarında sunulmaya başlandığını da görmekteyiz. Ve diyebiliriz ki bu tarz farklı kültürlerin ürünlerinin bizim kültürümüzde medya araçları aracılığı ile yansıtılması sonucunda kültürel olarak büyük bir farklılığa sebep olduğu söylenebilir.

Günlük konuşmalarınızda kültür ve sanat faaliyetleriyle ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız?

Günlük konuşmalarınızda kültür ve sanat faaliyetleriyle ilgili düşüncelerinizi paylaşır mısınız? Niçin?

Kültür ve sanat etkinlikleri, hayatımızın bir parçasıdır. Resim, müzik, tiyatro, bale, sinema, opera gibi etkinler, kültür ve sanat etkinliklerini oluşturur. Bu etkinlikler hayatımızın içinde önemli bir yer kaplar. İnsanlar, bir şekilde bu etkinliklerle karşı karşıya gelir ve bu etkinliklere katılırlar. Her insan, yaradılışı bakımından diğer insanlarla etkileşim halindedir. Beğendikleri ya da beğenmedikleri şeyleri, deneyimlerini, gördüklerini çoğu zaman diğer insanlarla paylaşma ihtiyacı duyarlar. Bir sohbette kültür ve sanat faaliyetleriyle ilgili herhangi bir konu açılabilir ve kişiler, bunlar hakkında fikirlerini paylaşabilirler. Hayatımızda yer tutan bu etkinlikler hakkında konuşmak da son derece doğal bir durumdur.

Karşıdaki insana kendimizi tanıtmak, hayatımızdan bir şeyler paylaşmak, beğenilerimizi ortaya koymak adına bu etkinliklerle ile ilgili az ya da çok düşünceler paylaşılır. Karşımdakinin beni tanıması, herhangi bir beğenimi dile getirmek, insanlarla paylaşımda bulunmak, beğendiğim bir etkinliği önermek, benzer zevklerdeki kişilerle iletişim kurabilmek için kültür ve sanat faaliyetleri ile ilgili düşüncelerimi paylaşırım.

İnsanlar, hayatta güzel şeylere, estetik duygusunu tatmin edecek etkinliklere ihtiyaç duyarlar. Ruhu bir şekilde güzelliklerle beslemek gerekir. Kültür ve sanat etkinliklerine katılmak ya da bu etkinliklerle ilgili konuşmak, düşüncelerimizi paylaşmak ruhu doyurur. Bu etkinlikler, günlük yaşamın bir parçası haline gelmişse zaten onlarla iç içe yaşanıyorsa günlük yaşamda var olan bu etkinlikler hakkında insanlar bir şekilde konuşurlar ve düşüncelerini paylaşırlar.

Gelişmiş dil kavramından ne anlıyorsunuz?

“Gelişmiş dil” kavramından ne anlıyorsunuz? Düşüncelerinizi söyleyiniz.

Dil, duygularımızı ve düşüncelerimizi açıklamak için başvurduğumuz, diğer insanlarla iletişimimizi sağlayan, kendi içerisinde kuralları olan bir kavramdır.  Bu kavram, aynı dili konuşan insanları birleştirir, onların ortak malı haline gelir ve sosyal yapıyı korur. Dünya üzerinde pek çok farklı dil bulunur. Bu diller, toplumdan topluma farklılık gösterir ve birbirinden değişik özelliklere sahiptir. Dünyada konuşulan diller arasında çeşitli yapısal farklılıklar vardır. Bazı diller, basit kelime yapısına sahipken bazı dillerin hazinesinde karmaşık yapılı kelimeler bulunur. Diller, yapı bakımından tek heceli, çekimli ya da eklemeli olmalarına, fiillerin cümle içindeki kullanım yerlerine ve bunlar gibi farklı özelliklere göre değişiklik gösterir. Dillerden bazıları, eski oluşumlu iken bazı dillerin oluşumu daha yeni zamanlara dayanır. Dillerin başka dillerden kelime alma sayıları da farklılık gösteren bir durum olarak karşımıza çıkar.

Bazı diller, gelişmiş dil kategorisine girer. Bir dilin gelişmiş olabilmesi için o dilin dağarcığındaki kelimelerin, yabancı kelimelerden uzak olması gerekir. İnsanoğlunun var olduğu sürece yeni kelimeler üretilir. Gelişmiş dillere bu kelimeler, söz konusu olan dilin öz yapısına, kendi kurallarına göre girer ve bunlar, artık o dile ait olur. Yani kelime, gelişmiş dil içerisinde özümsenir. Böylece gelişmiş diller, yalnızca kendi diline ait kelimeleri kullanırlar.

Gelişmiş dillerde bir zenginlik, bir anlam derinliği vardır. Bu dilleri kullanan insanlar, kendilerini, duygularını ve düşüncelerini net, açık ve iyi bir şekilde anlatabilirler.

Genel Ağ dilinin Türkçe üzerindeki etkisi ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

Genel Ağ dilinin Türkçe üzerindeki etkisi ile ilgili düşüncelerinizi arkadaşlarınızla paylaşınız.

İnternet kullanımının yaygınlaşması günlük yaşamı her açıdan değiştirmekte ve etkilemektedir. İnsan yaşamındaki en önemli unsur olan dil de bundan nasibini almıştır. Dilimizin tarihsel gelişim ve değişim süreci şimdi yepyeni bir şekle büründü. İnternetin yaygın kullanımı ve etkileşimlerin kolaylaşması, İngilizceden Türkçeye kelime akışını ve etkileri önemli ölçüde arttırmıştır. Hatta bu etki o kadar üst düzeydedir ki gelecek dönemlerde dilimizin yozlaşması söz konusu olabilir.

İnternet ortamında bir acelecilik söz konusudur. Kullanıcılar metinlerini yazarlarken; noktalama, büyük küçük harf kurallarını göz önünde bulundurmayı bırakmışlardır. Yanı sıra; kısaltmaların kullanımı da önemli ölçüde artmıştır. Örneğin; ‘Merhaba’ yerine ‘Mrb’, ‘Selam’ yerine ‘Slm’ kullanılmaya başlandı. Bunlardan daha ilginç örnekler de vardır. Mesela; ‘Dişi’ yerine ‘Dishi’ kullanılması gibi.

Plaza dili dediğimiz bir dilin oluşmasında da bahsettiğimiz genel ağ dili etkili olmuştur. ‘Dosya Eklentisi’ yerine ‘Attachment’ , ‘E-posta’ yerine ‘E-mail’ gibi bir çok değişim mevcuttur. Bu değişimlere sebep olan en önemli şey, bilişim terimlerinin dilimize tam manasıyla çevrilememesidir.

Yüzyıllarca gelişim ve değişimle ilerleyen dilimiz, internet tehdidi altındadır. Bu dil sadece yazılı kullanılıyor gibi gözükse de yavaş yavaş konuşma dilimize de geçmeye başladı. Bu yozlaşmaları önleyebilmek adına; bilişim terimlerine işlevsel ve kullanımı kolay Türkçe karşılıklar bulmamız önemlidir. Yüzyıllardır kullanılan dilimizi korumak adına; onu düzgün ve doğru kullanmak gerekir.