Doğru Beslenmenin Sağlığımız Açısından Yararları Nelerdir?

Doğru Beslenmenin Sağlığımız Açısından Yararları

Beslenmek; karnımızı doyurmak ya da canımızı çektiği her şeyi yemek ve içmek değildir. Beslenme sağlığımızı korumak, geliştirmek ve yaşam kalitemizi yükseltmek için besin ögelerinin yeterli ve uygun olan zamanlarda bilinçli bir şekilde yapılması gereken bir eylemdir.

İnsan hayatının sağlıklı bir şekilde idame ettirebilmesi için elliye yakın besin ögesine ihtiyacı vardır. Eksik veya fazla alınan bu besinler büyüme ve gelişmeyi engeller akabinde sağlığımız bozulur. Vücudumuzun yenilenmesi, çalışabilmesi için gerekli olan enerji ve besin ögelerinin her birinin yeterli miktarda alınması ve vücutta uygun şekilde kullanılmasına Yeterli ve Dengeli Beslenme denir. Sağlığımızın korunmasında temel olan şey,  yeterli ve dengeli beslenmektir.

 

Yemek yeme alışkanlıklarımızı gözden geçirmemiz gerekebilir, öğün atlamak, sürekli abur cubur yemek, bol şekerli yiyecekler ve içecekler tüketmek sağlık açısından zararlı olan besinlerdir. Aşırı yağlı yiyecekler hem hantallık yapar, hem aşırı kilo almamıza sebep olur. Vücudumuza eklediğimiz her bir kilo yaşam kalitemizi düşürür. Hem öz güven eksikliği hem de hareket kısıtlığı yaşamaya başlarız. Meyveyi ve sebzeyi, tahılları, süt ürünlerini tüketmeyi alışkanlığımız haline getirmeliyiz. Su içmeyi günlük bir göreve dönüştürmeliyiz. Öğünlerimiz düzenli olmalı, ara öğünler yapmalıyız kendimize.

Doğru beslenmek, daha sağlıklı bir yaşama sahip olmamızı sağlar. Sağlam bir vücut ve ruha sahip olmak yaşam kalitesi açısından önemli, bunu unutmamak gerekir.

Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz?

Günde kaç saat televizyon izliyorsunuz? Televizyon izlemenin faydalarını ve zararlarını tartışınız.

Günde 3 saat televizyon izliyorum. Bu saatin süresi teknolojik cihazların artması ile azalmaktadır. Bunu sebebi televizyon izlemeye ayırdığımız vaktin bu cihazlara ayrılmasıdır. Televizyon ilk olarak insan hayatına girdiğinde çok daha fazla izlenirken şimdiler neredeyse evlerde televizyon hiç açılmamaktadır.

İnternet ve telefonlar televizyonun yerini almaya başlamıştır. Televizyonun insan hayatına çok büyük katkıları olduğu gibi çok olumsuz etkileri de bulunmaktadır. Televizyonun insan yaşamına ve fikir dünyasına katkıları şunlardır:

 

  • Televizyon aracılığıyla ülkemizde ve dünyada yaşanan olayları çok hızlı şekilde öğrenmemiz mümkündür.
  • Televizyonun eğitici programları sayesinde bilgilenme çok hızlı şekilde gerçekleşmektedir. Bu durum çok daha hızlı gelişimin oluşmasını sağlamaktadır.

Bunların yanında televizyonun insan hayatından alıp götürdükleri de şu şekilde sıralanabilmektedir:

  • Öncelikle çok daha verimli geçirilebilecek vakitlerimiz televizyon karşısında hızla akıp gidiyor.
  • Televizyon izlemek insanın hayal gücünü öldürdüğü için özgün fikirleri ortaya çıkmıyor.
  • Televizyon düşünme kabiliyetimizi elimizden alıyor ve her şeyi yönlendirmek istedikleri şekilde bize sunuyor.
  • Televizyon izleyen insan uzun süre sabit şekilde durduğu için sağlık sorunları yaşayabiliyor.
  • Televizyon zihin olarak kişinin aktif olmasını engellediği için zamanla pratik düşünemeyen ve algılama sıkıntısı yaşayan insanlara dönüşüyoruz.

Son yıllarda televizyondan çok daha fazla olumsuz etkisi bulunan internet, telefon ve bilgisayar hayatımızın her anını kaplamış durumdadır. Bu durum sosyal iletişimin azalmasına sebep olmaktadır.

Genel Ağ haberinde yer alan girişimcinin başarılı olmasının sebepleri neler olabilir?

Genel Ağ haberinde yer alan girişimcinin başarılı olmasının sebepleri neler olabilir? Tartışınız. (HABER: “Manda yetiştiriciliğini bildiğim ve bu konuya hâkim olduğum için kadınlara örnek olabilecek bir proje hazırladım. İşletmemde gıda güvenliğini ön planda tutarak tereyağı, yoğurt, Çerkez peyniri, Edirne tipi peynir çeşitlerini üreterek pazarlıyorum. Ürün çeşitliliğini zamanla artırmayı planlıyorum.)

Her insanın başarılı olduğu bir alan vardır. Kimi güzel yemek yapar ve aşçı olur kimi tıp bilimine ilgi duyar doktor olur, kimi güzel dikiş diker ve terzi olur. Bütün bu meslekler bizim yaşamımızı tamamlayan ve hayatı yaşanabilir hale getiren mesleklerdir. Tüm meslek erbabı mesleğini güzel yapsa sadece fırıncı işini yapmasa ekmeksiz kalırdık. Bu durumda fırıncılık mesleği en çok aranan meslek olurdur.

 

Her insan kendi uğraştığı ve çok iyi bildiği alanda çalışmalarına devam etmelidir. Bu çalışmalar sırasında bazı desteklere ihtiyaç duyulabilmektedir. Örnekte kadın çiftçi çok iyi bildiği bir alanda kendini geliştirmek ve bu işten kazanç sağlamak istemiştir. Hazırladığı proje tereyağı, yoğurt, peynir yapmakla ilgilidir. Bu işi girişimci ruhuyla bir projeye dönüştüren kadın bu işe hakim olduğu için ve bu konuda kabiliyeti olduğu için başarılı olmuştur.

İnsanlar çok para kazanmak üzere değil de başarılı olmak ve sevdiği işle ilgilenmek için yola çıkarlarsa bu işte amaçlarına ulaşmış olurlar. Girişimci ruha sahip olmak çok önemlidir fakat kişi bilmediği bir konuda proje hazırlayıp destek aldığında bu iş çok uzun süreli olmayacaktır. Çünkü kişi hakim olmadığı bir işi veya sevmediği bir işi çok uzun süre devam ettiremez. Başarıl olmak ve kazanmak isteyen insanlar sevdikleri alanda çalışmalar yaparak mutlu olmanın yollarını aramalıdır. Bu hayattaki en büyük başarı anlamına gelmektedir.

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir?

15 Temmuz’da yaşanan darbe girişiminin engellenmesini sağlayan değerlerimiz nelerdir? Tartışınız.

Türk Milleti bağımsızlığına hep düşkün olmuştur. Başka güçler tarafından etki altına alınma gibi bir durum söz konusu olduğunda tüm gücüyle bu zincirlere ve idaresinin yok edilmesine karşı çıkmıştır. 15 Temmuz da bu etki altına alma ve bağımsızlığın birileri tarafından yok edilmesi olarak görülmüş ve millet bunun karşısında durmuştur.

 

Cumhuriyet rejiminin en güzel şekilde uygulandığı ülkemiz bu yönetim biçiminin verdiği özgürlük ortamı ile çok büyük gelişmeler yaşanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin bu ilerlemesini kaldıramayan güçler onun önüne set çekmeye çalışmıştır. Bu set bir darbe girişimi olarak karşımıza çıkmıştır. Darbeyi planlayanlar milletimizin bağımsızlığını ve Cumhuriyete olan güvenini sarsmaya çalışmıştır. Türk milleti bu darbe girişimine karşı sağduyulu olarak davranmış ve durması gereken yeri topluca belirlemiştir. Bu yer bağımsızlığın kayıtsız şartsız millete ait olduğu düşüncesidir.

Atatürk’ün Türkiye Cumhuriyeti’ni kurarken belirlediği temel değerler bu darbe girişimi sırasında da Türk milletine ışık olmuştur. Tarihimizde darbeler bu milleti hep geriye götürmüş faaliyetlerdir. Yapılan darbelerin ülkenin her yönden zarar görmesine sebep olması millet olarak darbelerin önünde bir set halinde durmamızı sağlamaktadır. Sorun olarak görülen duruma karşı millet seferber olmuş ve tankların önüne yatmıştır. Bu tankların milletin gelecek güzel günlerini çalmasına izin verilmemiştir. Millet geleceğin parlak olduğuna olan inancı ile bir bütün olmuştur.

Dünya Barışına Katkı Sağlamak İçin Neler Yapmalıyız?

Dünya Barışına Katkı Sağlamak İçin Neler Yapmalıyız?

Dünya barışına katkı sağlamak için hem bireysel hem de toplumsal olarak çaba göstermeliyiz. Osho’nun çok güzel bir sözü vardır. “Sen dünyasın; o yüzden sen değişirsen dünya değişir.’’ Yani demek istediğim şu ki, önce kendimizden ve çevremizden başlamalıyız. Çevremizdeki insanlara hangi din, dil, ırk ve mezhepten olursa olsun saygılı ve hoşgörülü davranmalıyız. Biz saygısız, hoşgörüsüz kötü davranırsak bizden başka herkes de kötü davranmaya başlar ve bu böyle yayılıp gider.

 

Önce kendimiz, kendi içimizde iyiliği, saygıyı, barışı, hoşgörüyü ve kabul etmeyi benimsersek çevremize de bunu aşılar, bunu veririz. Ve toplum için de aynı şekilde çabalayıp, topluma barışı, huzuru yayabiliriz. Herkes insan olarak üzerine düşen görevi, barışa katkı sağlamak amacıyla yaparsa, hem toplum içinde hem de Dünya’da barışı sağlamış oluruz. İnsan haklarını koruyup, her türlü canlıya yapılan şiddete daha duyarlı davranıp, çevremizde olup biten olumsuzluklara karşı iyiliği savunup, bireylerin hak ve özgürlüklerine saygı duyup, siyasi görüşleri, ırkları ve birçok farklılıklara karşı saygılı davranıp, saygılı konuşursak elimizden gelen birçok katkıyı da sağlamış oluruz.

Dünya bizim dünyamız, barışı korumalı ve korumak için de elimizden geleni yapmalıyız. Önce kendimizden başlayıp yavaş yavaş çevremize barışı öğretmeli, yaymalıyız. Topluma her zaman yararlı bir birey olmalıyız. Adalete, eşitliğe özen göstermeliyiz. Büyük önder Atatürk’ün sözüyle kapatmak ve barışın önemini bu sözle pekiştirmek istiyorum. “Yurtta sulh, Cihanda sulh.”

Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeler

Demokrasi ile ilgili olarak geçmişteki uygulama veya gelişmeleri öğrendiklerinizi değerlendirerek aşağıdaki tabloda uygun olan yerlere yazınız.

Aşağıda yer alan bu tablo geçmişten günümüze Demokrasinin Dünya’da ve Türk- İslam Devletleri’nde gerçekleşen gelişimlerini içermektedir.

 

Dünyadaki demokratik uygulamalar Türk-İslam dünyasındaki demokratik uygulamalar
Tarihin ilk yazılı anayasası olan Magna Carta Libertatum dünyanın özgürlük adına attığı en büyük adımlardan biridir. Bunun sonucunda kralın yetkileri sınırlandırılır. Türk –İslam devletlerinde Hakanın kararlarını alırken danıştığı bir meclis vardır. Bu mecliste son sözü halk söylese de karar alınmadan önce Hakan’ın eşinin de bulunduğu kurultayda fikir telakkisi yapılırdı.
1689 yılında İngiltere’de yayınlanan ’Halklar Bildirgesi’ ile kralın yetkileri sınırlandırılmıştır. 29 Eylül 1808’de Osmanlı ‘da imzalanan Sened-i İttifak ile Padişah ayanları tanımış ve onlara yetkiler vermişlerdir.
1789 yılında Fransa’da gerçekleştirilen Fransız İhtilali ile monarşi yıkılmıştır. Bu ayaklanma monarşiyi ilk kez tartışmaya açmış ayaklanmadır. Bunun sonucunda Katolik kilisesi reforma zorlanmış ve Cumhuriyet kurulmuştur. Tanzimat Fermanı neticesinde Müslüman ve gayrimüslim halkın temel hakları koruma altına alınmıştır. Müslüman ve gayrimüslim halka can, mal, namus güvenliği ile daha önce Osmanlı’da olmayan özel mülkiyet hakkı verilmiştir.
1948 İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi ile devletler vatandaşlarının temel hak ve özgürlüklerini güvence altına almak için uzlaşmışlardır. Osmanlı Devleti’nde 1856 yılında yayınlanan Islahat Fermanı ile Müslüman ve gayrimüslimler eşit hale getirilmeye çalışılmıştır.

İnternet kullanarak neler yapıyorsun?

İnternet kullanarak neler yapıyorsun?

İnternet kullanarak çok fazla aktivite yapıyorum. Bilgiye ulaşma, sörf, film vs … Bunlar arasından en çok kullandığım bilgi edinme amaçlı olarak, bazı bilgi içerikli siteleri ziyaret etmektir. İnternet, bilgi birikimi açısından oldukça zengindir ve edinmek istediğim bilgilere internet üzerinden çok hızlı ve kolay bir şekilde sahip olurum. Bunlar dışında, oldukça yoğun bir internet kullanıcısıyım. Bu sebeple internet kullanarak yaptığım şeyler çok çeşitlidir. Mesela, yapabildiğim alışverişlerimi internetten yaparım.

 

Özellikle, giyim ve ev eşyası konusunda, internet hem ucuz hem de çok çeşidi bir arada bulundurmaktadır. İstediğim ürünü oturduğum yerden hiç yorulmadan inceleyebiliyorum. Aradığım ürünün internette çok çeşidi varsa ürünü satan tüm siteler arasında kolayca araştırma yaparak en güvenilir ve en uygun fiyatlı siteden ürünümü alıyorum. Alışveriş ve bilgi edinmek dışında, interneti eğlence amacıyla da oldukça fazla kullanıyorum. Gerek oyun siteleri gerekse sosyal medya mecralarında çok fazla vakit geçiriyorum. Bu ikisi arasından en çok sosyal medyada vakit geçiriyorum. Bunun en önemli sebeplerinde birisi, sosyal medyayı birçok farklı insanın kullanıyor olmasıdır.

Yani sosyal medyada, yakınlarımla iletişim kurabilirken yeni insanlarla da tanışabiliyorum. Ayrıca interneti yemek tarifleri ararken de çok kullanıyorum. İnternet üzerinde yemek tarifleri konusunda çok fazla içerik var. İsteğe göre hem videolu hem resimli anlatım kullanılabiliyor. Bu sayede hiç bilmediğim yemekleri yapabilmemin yanı sıra yapımı zor olan yemeklerin de yapım aşamalarına ve püf noktalarına ulaşabiliyorum.