Zarflar Konu Anlatım 8. Sınıf Türkçe

ZARF (BELİRTEÇ)

Eylemlerin , sıfatların ya da kendi türündeki sözcüklerin anlamlarını zaman , yer- yön , nicelik, durum , soru bakımından inceleyen sözcüklerdir.

1)Durum Zarfları: Eylemleri durum bakımından etkiler. Fiillere sorulan ‘’nasıl’’ sorusuna cevap verir.

Düşüncelerinizi güzel anlatıyorsunuz. (nasıl anlatıyorsunuz?)

Sınavı mutlaka kazanmalıyım. (durum zarfı)

Bora koşarak gitti. (nasıl gitti?)

Gökyüzü masmavi görünüyor. (nasıl görünüyor?)

Ağır ağır yürüdü. (nasıl yürüdü?)

2)Zaman Zarfları: Eylemleri zaman bakımından inceleyen zarflardır. ‘’Ne zaman’’ sorusuna cevap verir.

Dün sinemaya gittik. (ne zaman gittik?)

Eski çamlar şimdi bardak oldu. (ne zaman bardak oldu?)

Az sonra gösteri başlayacak. (ne zaman başlayacak?)

Levent bu akşam ders çalışacak. (ne zaman ders çalışacak?)

NOT: Zaman anlamı taşıyan her sözcük zaman zarfı değildir.

Arabayı dün aldı, bugün sattı. (zaman zarfı)

Bizler dünü unutup bugünü düşünelim. (isim)

Akşamın hayrından sabahın şerri iyidir. (isim)

3) Azlık-Çokluk/ Miktar (Ölçü) Zarfı: Eylemleri , sıfatları , zarfları azlık-çokluk , miktar , ölçü bakımından etkiler. ’’Ne kadar’’ sorusuna cevap verir.

Bir saat daha bekleyelim. (ne kadar daha bekleyelim?)

Çok iyi insandır. (ne kadar iyi?)

Sınav iki saat sürdü. (ne kadar sürdü?)

En güzel resmi sen çizdin. (ne kadar?)

 

4) Yer-Yön Zarfları: Eylemleri yer yön bakımndan etkiler. ‘’Nereye’’  sorusuna cevap verir.

Çocuk dışarı çıktı.(Nereye çıktı?)

Herkes içeri girsin.(Nereye girsin?)

Biraz ileri git! (nereye git?)

NOT: Yer-yön bildiren zarflar çekim eki aldığından isim olurlar.

Çocuklar dışarıya çıktı. (isim)

Aşağıya inelim. (isim)

NOT: İsmin hal eklerini alırlarsa zarf olamazlar.

Yukarı mahalle ile maç yaptık. (sıfat)

5) Soru Zarfları: Eylemleri soru bakımından etkiler.

Ne zaman geleceksin?

Bugün ne kadar çalışacağız?

Oraya nasıl gideriz?

Ne biçim konuşuyorsun?

NOT: ‘’ Ne’’ sözcüğü ‘’ neden , niçin’’ anlamına geldiğinde soru zarfı olur.

Bana ne aldın? (zamir)     Bana ne bakıyorsun? (soru zarfı)

Ne alayım? (zamir)            Sabaha kadar ne ağladın? (soru zarfı)

NOT:  Bir cümlede soru anlamı zarfla , zamirle , sıfatla  , edatla sağlanabilir.

Sen kime güveniyorsun? (zamir)                   Gidecek misin? (edat)

Nasıl bir insandır? (sıfat)                                 Nasıl geldin? (zarf)

NOT:  En ve daha sözcükleri üstünlük zarfı olarak kullanılır.

Yaşar Kemal daha iyi yazıyor.

Beni en iyi sen anlarsın.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Genel Konu Tekrarı 3. Sınıf Türkçe

Eflatun’a iki soru sormuşlar; – Birincisi, İnsanoğlunun sizi en çok şaşırtan iki davranışı nedir ? Eflatun tek tek sıralamış, Çocukluktan sıkılırlar ve büyümek için acele ederler.Ne var ki çocukluklarını özlerler. Para kazanmak için sağlıklarını yitirirler.Ama sağlıklarını geri almak için de para öderler. Yarınlarından endişe ederken bugünü unuturlar.Sonuçta, ne bugünü, ne de yarını yaşarlar. Hiç ölmeyecek gibi yaşarlar. Ancak hiç yaşamamış gibi ölürler. Sıra gelmiş ikinci soruya; -“Peki sen ne öneriyorsun?” Bilge yine sıralamış, Kimseye kendinizi “sevdirmeye” kalkmayın ! Yapılması gereken tek şey, sadece kendinizi “sevilmeye” bırakmaktır. Önemli olan; hayatta,”en çok şey’e sahip olmak” değil, “en az şey”e ihtiyaç duymaktır
Soru 1) Eflatun’a kaç soru sorulmuş ?

…………………………………………………………………………

Soru 2) Eflatun’a sorulan b1. soruyu yazınız.

……………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Soru 2)İnsanlar para kazanmak için nelerini yitirirmiş ?

…………………………………………………………………………….

Soru 3) Eflatun’a göre insanlar yarınlarından endişe ederken neyi unuturlarmış ?

……………………………………………………………………………….

Soru 4) Eflatun’a sorulan 2. Soruyu yazınız.

……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………

Soru 5) Yapılması gereken tek şey Eflatun’a göre neymiş ?

………………………………………………………………………………..

Soru 6) Hayatta önemli olan şey neymiş ?

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………

Soru 7)İçinde soyut kelime olan 3 tümce yaz.

1) ………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………..

Soru 8) İçinde  birleşik kelime olan 3 tümce yazınız.

1) ………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………..

Soru 9) İçinde CİNS isim olan 3 tümce  yazınız.

11) ………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………..

Soru 10) 4 tane olumsuz tümce yazınız.

1) ………………………………………………………………………..

2) ……………………………………………………………………….

3) ……………………………………………………………………..

4) …………………………………………………………………………

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Fiillerde Kişi ve Zaman 3. Sınıf Türkçe

                          FİİLLERDE  ZAMAN  ve  KİŞİ   ETKİNLİĞİ

FİİL

 

BEN SEN O BİZ SİZ ONLAR
Sev

 

Sevdim Sevdin Sevdi Sevdik Sevdiniz Sevdiler
Yen

 

           
Gez

 

           
Kal

 

           
Öp

 

           

 

           
Kaç

 

           
Koş

 

           
Gör

 

           

 

 

MASTAR GELECEK ZAMAN

-BEN-

GEÇMİŞ ZAMAN

-SEN-

ŞİMDİKİ ZAMAN

              -O-

GENİŞ ZAMAN

-BİZ-veya –SİZ-

Gezmek

 

Gezeceğim Gezdiniz Geziyor Gezeriz
Silmek

 

       
Gelmek

 

       
Gitmek

 

       
Yıkamak

 

       
Gülmek

 

       
Ağlamak

 

       
Oynamak

 

       
Yamamak

 

       

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 3,00 toplam 5)
Loading...

Genel Tekrar Testi 2. Sınıf Türkçe

1) “ Ressam tablosunda canlı renkler kullanmış.” tümcesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı hangisidir?
A) parlak B) solgun C) güzel
2) Aşağıdakilerden hangisi özel ad değildir?
A) çorap B) Salih C) Norveç
3) 1. Leylekler yuvaya döndü. 2. Susuzluktan bitkiler kurudu.
3. Yeni bir şehre taşınıyoruz. Yukarıdaki cümlelerden hangisi sekiz heceden oluşmuştur?
A) 1 B) 2 C) 3
4) Aşağıdakilerden hangisinin yazımı yanlıştır?
A) yanlış B) sovan C) sebep
5) Aşağıdakilerden hangisi çoğul ad değildir?
A) gözler B) yollar C) kiler
6) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş seslidir?
A) poşet B) kır C) kuyu
7) Aşağıdaki sözcüklerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
A) ye-ni-l-gi B) pel-i-kan C) te-sa-düf
8) “ Bağımsızlığımıza kavuşmak için uzun yıllar savaş yapmışız.” tümcesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı hangi seçenekte  kullanılmıştır?
A)Arkadaşlarımla bugün barıştım. B) Depolar yangında yok olmuş.
C) Dedem dünya harbine katılmış.
9) Aşağıdaki sözcüklerin hangisi sözlükte ilk sırada yer alır?
A) söğüt B) sayı C) sivri
10) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde topluluk adı yoktur?
A) Müzik grubunu yeni kurduk. B) Bulutlar dağıldı, güneş açtı.
C) Bugün bir düzine kalem aldım
11) Aşağıdakilerden hangisi özel adlar arasında sayılmaz?
A) Renk adları B) Dil adları C) Ülke adları

12) “ Uzun süre soluk alamadı.” tümcesinde altı çizili sözcüğün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) hava B) nefes C) soğuk
13) Aşağıdaki sözcüklerin hangisinde kesme (‘) işaretinin kullanılmasına gerek yoktur?
A) Ankaradan B) Anamura C) İzmirli
14) Hangisinde varlığın özelliğini bildiren bir sözcük vardır?
A) Piknikte yağmur yağdı. B) Temmuzda tatile gideceğiz
C) Gölden büyük bir balık yakaladım.

15) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sayıların yazımı doğrudur?
A) On beş günlük bir tatile girdik. B)Yolculuk oniki saat sürecekmiş.
C) Onyedi yaşına girerken doğum gününü ben hazırlayacağım.
16) Hangi seçenekteki tümcenin sonuna soru işareti getirilmelidir?
A) Bebek güzel mi güzel B) Güneş battı hava karardı
C)Tatil için Bodrum’a gidelim mi
17) Adres yazarken aşağıdaki noktalama işaretlerinden hangisi kullanılmaz?
A) İki nokta B) Eğik çizgi C) Ünlem
18) Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
A) Geliyorum B) Ödevini yaptın mı C) Yemeği saat kaçta

19)Aşağıdaki sözcüklerden hangisi üç heceden oluşmuştur?
A) yetenek B) kütüphane C) ayakkabı
20) Tümcenin sonuna noktalama işaretlerinden hangisi getirilmez?
A) ünlem B) virgül C) nokta
ATATÜRK
Evimizde Atatürk’ün bir resmi var. Resimde Atatürk bir çocuğu okşuyor. Yüzünde bir gülümseme var. Babam ne zaman Atatürk’ün resmine baksa şöyle der:
– Büyük Atatürk, çocukları, gençleri ne çok severdi.
Onlara güvenir ve inanırdı.
( 5 soruyu yukarıdaki paragrafa göre yanıtlayınız.)
21) Paragrafta konuşan çocuğun evinde kimin resmi var?
A) Dedesinin B) Babasının C) Atatürk’ün
22) Atatürk’ün resmi ne yapıyor?
A) Araba ile dolaşıyor. B) Çocuğu okşuyor.
C) Olduğu yerden aileyi izliyor.
23) Atatürk’ün resimdeki yüz ifadesi nasıldır?
A) Yüzünde bir gülümseme var. B) Yüzünde üzgün bir ifade var
C) Yüzünde mutsuz bir ifade var.
24) Atatürk’ün resmine bakıp konuşan kimdir?
A) Çocuğun annesi B) Çocuğun dedesi
C) Çocuğun babası
25) Atatürk’ün çocuklar ve gençlerle ilgili taşıdığı duyguların hangisinden söz edilmiyor?
A) Onları çok sevdiğinden B) Onların davranışını beğendiğinden
C) Onlara güvendiğinden, inandığından

26) “ Çocuk …………….. havada terledi.” cümlesini uygun olarak tamamlayan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
A) sıcak B) açık C) soğuk

27) Aşağıdakilerin hangisinde “ mi “ soru ekinin yazımı yanlıştır?
A) Ayla okula mı gitti? B) Kitaplarını aldın mı?
C) Soruları sen demi anlamadın?

28) “aşçı – lokanta” arasındaki anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A)öğretmen – okul B)doktor – market C) polis – Pazar

29) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı yoktur?
A)Elifler, bu akşam bize misafirliğe gelecekler.
B)Bugün Özlemin annesi okula geldi.
C)Türkiyenin başkenti ankaradır.

30) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep sonuç ilişkisi yoktur?
A)Sonbahar gelince, göçmen kuşlar sıcak ülkelere gider.
B)Ayla kitabını evde unutmuş.
C)Şemsiyeyi almadan evden çıktığı için çok ıslanmış.

31) “Göçmen kuşlar gitti, ağaçlar yapraklarını döküyor.” Tümcesinde  kaç sözcük çoğul eki almıştır?
A) 3 B) 4 C) 5
32) Aşağıdaki atasözlerinden hangisi çalışkanlıkla ilgilidir?

A) İşleyen demir paslanmaz. B) Ana gibi yâr olmaz.
C) İnsan insanın aynasıdır.

33)Aşağıdaki kelimelerin hangisinde hem ince hem de kalın ünlü vardır?
A.Kelebek B.Misafir C.Turşu

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Varlıkların Özelliklerini Belirten Sözcükler 1. Sınıf Türkçe

Sıfat: 

Varlıkların özelliklerini renk, biçim, sayı, sıra, durum ve işaret yoluyla belirten kelimelere ön ad (sıfat) diyoruz.

Uyarı:

Ön adlar varlıkların adlarından önce gelir. Yani önce ön ad, sonra varlık adı gelir.

Örnek: Siyah eşek (renk bildiriyor)

Yuvarlak masa ( biçimini bildiriyor )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 2,00 toplam 5)
Loading...

2015 2. Sınıf Türkçe Sene Sonu Genel Değerlendirme Testi

1-“ Basit” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) kolay B) karışık
C) sade D) süslü
2-“Ödül” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) başarı B) zafer
C) mükâfat D) para
3- “İtina” kelimesinin anlamdaşı nedir?
A) dikkat B) özen
C) sorumluluk D) inceleme
4- “Irak” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) uzak B) yabancı
C) akraba D) yüksek
5-“Tamir” kelimesinin anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yapım B) onarım
C) ek D) kaynak
6-“Esir” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) tembel B) bağlı
C) tutsak D) hasta
7-“Fil çok güçlü bir hayvandır.” Cümlesinde koyu yazılı olan kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazabiliriz?
A) ağır B) saldırgan
C) vahşi D) kuvvetli
8-“Araba çok hızlı gidiyordu.” Cümlesinde koyu renkli kelimenin yerine aşağıdakilerden hangisini yazarsak anlamı değişmez?
A) sürekli B) koşucu
C) süratli D) telaşlı
9-“Çoğul” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) çok B) iyi
C) tekil D) kalabalık
10-“Sevinç” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) yorgunluk B) müjde
C) üzüntü D) hasret
11-“Şişman çocuk yere düştü.” Cümlesinde koyu yazılan kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
A) uzun B) kısa
C) zayıf D) tombul
12- “Bu adam çok cimri” cümlesinde koyu yazılan kelimenin zıt anlamlısı hangisidir?
A) çalışkan B) kıskanç
C) atak D) cömert
13-“Tüketici” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) müsrif B) verimsiz
C) tuzlu D) üretici
14-“Bayat” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) çürük B) ezik
C) taze D) yumuşak
15-“Alacak” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A) para B) verecek
C) tutar D) borç
16-“Bahçemizden gül topladım.” Cümlesinde hangi kelime eş seslidir?
A) gül B) topladım
C) Bahçemizden D) hiç biri
17-“Fırından beş tane taze ekmek aldım.” Cümlesinde eş sesli kelime hangisidir?
A) aldım B) ekmek
C) beş D) fırın
18-“Yazın memleketime gitmek, orada saz kursuna katılmak istiyorum.” Cümlesinde eş sesli kelimeler
hangileridir?
A) yaz-memleket B) gitmek-katılmak
C) yaz-saz D) memleket-kurs
19-Aşağıdaki kelimelerden hangisi eş seslidir?
A) çay B) yaprak
C) tuz D) kavak
20- Niçin kondun a bülbül bahçemdeki asmaya,
Ben yarimden ayrılmam götürseler asmaya.
Yukarıdaki şiirde sesteş kelime hangisidir?
A) bülbül B) yarim
C) kondun D) asmaya
21-Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır?
A) Acemi- usta B) Aktif-pasif
C) Genç-yaşlı D) Kara-siyah
22-Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır?
A)Azami-asgari B) Güzel-çirkin
C)Esir-tutsak D) Artı-eksi
MUSTAFA OKUMUŞ
23-Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır?
A) Gerçek-sahte B) Görev-vazife
C)Açık-kapalı D)Hatırlatmak-unutmak
24-Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır?
A) İl-vilayeti B) Alt-üst
B) İyi-kötü D) Artı-eksi
25-Aşağıda verilen zıt anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış yazılmıştır?
A) Konuk-misafir B) Ağır-hafif
B) Kalabalık-ıssız D) İniş-çıkış
26-Aşağıda verilen eş anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir?
A) ince-kalın B) yoksul-fakir
C) hikaye-öykü D) esir-tutsak
27-Aşağıda verilen eş anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir?
A) Okul-mektep B) küçük-büyük
C) İhtiyar-yaşlı D) hürriyet-özgürlük
28-Aşağıda verilen eş anlamlı kelimelerden hangisinin karşılığı yanlış verilmiştir?
A) Doktor-hekim B)eksik-fazla
C)Bereket-bolluk D) yurt-vatan
29-Aşağıda verilen cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler birlikte kullanılmıştır?
A) Güneş her zaman doğudan doğar.
B) Mehmet gece uyur, gündüzleri ders çalışır.
C) Zamanı iyi kullanmak gerekir.
D) Sonbaharda yağmurlar yağmaya başlar.
30-Aşağıda verilen altı çizili kelimelerden hangisi eş seslidir?
A) İşimi zamanında yaparım.
B) Vazifemi yapmadan ben rahat edemem.
C) Küçük kardeşime ablam bakıyor.
D) Sahneye çıkmadan önce heyecanımı yatıştırmaya çalışırım.
31- Aşağıda verilen cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi eş anlamlıdır?
A) Arkadaşlarla oyun oynamak çok güzel.
B) Şekerli içecekleri sevmem.
C) Bayramda babam bana armağan aldı.
D) Ormanlar yurdumuzun süsüdür.
32-Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konulur?
A) Mehtap ev erkenden gelmek için
B) Matematik sorularını yapabildin mi
C) Pazardan elma, armut ve kivi aldım
D) Denizin serin sularında yüzdüm
33- Aşağıda verilen tümcelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?
A) Annene armağan almak ister misin
B) Büşra yarın kiminle görüşecek
D) Ders çalıştıktan sonra da arasam mı
C) Yaş gününe bizi çağırır
34- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur?
A)Büyüklerimize karşı saygılı olmalıyız. B)Akşamları geç mi yatıyorsun!
C)Tüh, yine cüzdanımı düşürmüşüm! D)Süleyman ne zaman gelecek?
35-“Et süt ve yumurta çok besleyicidir”. Cümlesinde hangi kelimeden sonra virgül ( , ) konmalıdır?
A) Et B) Süt C) Ve D) Çok
36- “İstanbul’a hiç gittin mi” cümlesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) ( . ) B) ( , ) C) ( ? ) D) ( ! )
37- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinden sonra kesme işareti konmaz?
A)Atatürk Selanik’te doğdu.
B)Cumhuriyet 1923’te ilan edildi.
C)Sel duvar’ı yıktı.
D)Zil 9.30’da çalacak.
38- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna nokta konmalıdır?
A)Futboldan çok hoşlanıyorum
B)Kaç kilo elma alacaksınız
C)Of, az daha çarpışıyorduk
D)Hangi takımı tutuyorsun
39- “Otobüslerde dolmuşlarda adım atacak yer yoktu.” Cümlesinde, hangi kelimeden sonra virgül konmalıdır?
A) Yer B) Adım C) Otobüslerde D) Atacak
40- Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra soru işareti konmalıdır?
A)Adam lokantaya girdi
B)Nasıl bir kitap istiyorsunuz
C)Derslerine hiç çalışmıyorsun
D)Sakın ha, yolda hiç top oynama
MUSTAFA OKUMUŞ
41- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti konmaz?
A)Akşamki filmi izledin mi
B)Ne kadar para harcadın
C)Mustafa birazdan gelir
D)Tanju kiminle konuşuyor
42- Aşağıdaki cümlelerin hangisinden sonra ünlem işareti konmalıdır?
A)Toplantı biraz önce bitti
B)Öf, oda çok pis kokuyor
C)Öğretmenimiz bizi çağırmış
D)Kim bana yardım edecek
43- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna ünlem işareti konmaz?
A)İzmir’de kaç gün kalacaksın
B)Vah vah, çok yazık olmuş
C)Aman biraz acele et
D)Vay, demek sen de buradasın
44- Aşağıdaki cümlelerde, altı çizili kelimelerin hangisinde kesme işareti kullanılması yanlıştır?
A)İstanbul 1453’te alındı.
B)Turan seni kapı’da bekliyor.
C)Bu yaz Çanakkale’ye gideceğiz.
D)Otobüs 10.30’da gelecek.
45- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde noktalama işareti yanlış kullanılmıştır?
A)Çantamı sen mi aldın?
B)Hey, çabuk yanıma gel!
C)Burcu çiçekleri suluyor.
D)Eyvah, pantolonumu yaktım?
46- “Kardeşin satranç oynamayı biliyor.” Cümlesi hangi şekilde yazılsaydı sonuna soru işareti konulurdu?
A)Kardeşin satranç oynamayı iyi biliyor
B) Kardeşin satranç oynamayı bilmiyor
C) Kardeşin satranç oynamayı biliyor mu
D) Kardeşin satranç oynuyor
47- Hangi noktalama işaretinden sonra büyük harfle başlanmaz?
A) Nokta B) Soru İşareti C) Virgül D) Ünlem
48- “Ahhh” kelimesinden sonra, hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) ( . ) B) ( , ) C) ( ? ) D) ( ! )
49- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna üç nokta (…) konmalıdır?
A) Bu parayla oyuncak alabiliriz
B) Bilet bulamamış, geri döndü
C) Bütün işler bana kaldı: Çamaşır, bulaşık, ütü D) Babasına doğru sevinçle koştu
50- Hangi tümcenin sonuna ünlem işareti konmalıdır?
A) Yanındakilerle birlikte karşıya geçti
B) Hangi şehirden geldiğini ben de bilmiyorum
C) Ah, parmağım kesildi
D) Konsere bayıldım
51- Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna nokta (.) konmaz?
A) Uzun zamandır seninle görüşemedik
B) Dallar meyveleri taşımıyor
C) Sen gittiğinden beri
D) Giysilerini dolaba koydu
52- Aşağıdaki tümcelerin hangisinin sonuna yanlış noktalama işareti konmuştur?
A) Kimden aldın bu kitapları?
B) Kimmiş bakalım bu sözleri söyleyen?
C) Kim dinler artık bu saçmalıkları?
D) Kimin hata yaptığını buldum?
53- “ Bunları kim söyledi bilmiyorum “
Yukarıdaki tümcenin sonuna hangi noktalama işareti konmalıdır?
A) ( ? ) B) ( . ) C) ( , ) D) (! )
Ahmet’in hastalandığını duyduğumda çok üzüldüm. Dün gece hastaneye yatırmış-lar. Anneme söyledim.
Annem, “ Aman Sena’cığım sağlığına dikkat etmelisin. Temiz olmalı ve dişlerini düzenli fırçalamalısın. Üşümemek için kıyafetlerini mevsime uygun giymelisin. Bir de beslenmene özen göstermen gerekir. Yoksa sen de hasta olursun.” dedi.
Aygün ASLAN
( 54-55 ve 56. soruyu metne göre cevaplayınız.)
54- Ahmet niçin hastaneye yatırılmış?
A. Ameliyat olmak için
B. Hastalandığı için
C. Annesi hastanede yattığı için
55- Aşağıdakilerden hangisi Sena’nın hasta olmamak için dikkat etmesi gerekenlerden değildir?
A. Temizlik B. Giyim C. Arkadaş
MUSTAFA OKUMUŞ
56- Sena niçin üzülmüş?
A. Annesi ona kızdığı için
B. Ahmet hasta olduğu için
C. Dişlerini fırçalamadığı için
57-
Yukarıdaki sözcükler zıt anlamlılarıyla birlikte verilmiştir. Zıt anlamı olmayan sözcük hangisidir?
A. Kısa B. Az C. Büyük
58- “ Adam bu işi az çok biliyordu.”
Cümlesinde hangi sözcük zıt anlamı ile birlikte kullanılmıştır?
A. Çok B. İşi C. Bu
59- Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin zıt anlamı yoktur?
A. Dolu B.Çiçek C. Arka
60- Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. şehir – kent B. akıl – us C. taze – bayat
61- “Güzel – çirkin” kelimeleri arasındaki anlam ilişkisi aşağıdaki seçeneklerin hangisinde vardır?
A. ıslak – kuru B. fayda – yarar C. beyaz – ak
62- “ Taze” kelimesinin zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Fırından çıkan kek çok güzel kokuyor.
B. Annem pazardan taze meyve aldı.
C. Aldığım ekmek bayat çıktı.
63- “ Çözdüğüm soru çok kolaydı.” Cümlesin-de renkli yazılan sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Tarif ettiğin lokantayı zor buldum.
B. Annemin valizini kolayca taşıdım.
C.Yarışma için basit bir konu seçtim.
64- “ Şişman” ile “ zayıf” sözcükleri arasındaki anlam ilişkisi “ceza” sözcüğü ile aşağıdakilerden hangisi arasında vardır?
A. öfke B. ödül C. dayak
65- “ Bahçeye kocaman bir kardan adam yaptık.” cümlesinde altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. büyük B. iri C. Ufak
66- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt an- lamlı sözcükler bir arada kullanılmamıştır?
A. Çantamın için bir kalem, bir silgi var.
B. Mahallede büyük küçük herkes eğlendi.
C. Çalışkan karınca tembel böceği geçti.
67- Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler verilmiştir?
A. acı – ekşi B. siyah – kara C. dar – geniş
68-
Yukarıdaki sözcükler zıt anlamlılarıyla birlikte verilmiştir. Zıt anlamlısı verilmeyen sözcük hangisidir?
A. temiz B. kısa C. alçak
69- Aşağıdakilerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler verilmiştir?
A. hızlı – yavaş B. kaşık – çatal C. sert – taze
70- “ kötü” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Ablam güzel yemek pişirir.
B. Betül fena kız değildir?
C. Öğretmenler iyi öğrencileri sever.
71- “ Kalın bir kitap okudum.” cümlesinde
altı çizili sözcüğün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
A. büyük B. geniş C. İnce
72- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada verilmiştir?
A. Ayşe büyük küçük herkesi çağırdı.
B. Üzerime geniş bir elbise giydim.
C. Sıcaktan yüzü simsiyah olmuştu.
73- “ Sert” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
A. Elime kalın bir sopa aldım.
B. Yaşlı kadın yumuşak bir şal örmüş.
C. Ödevini dün akşam erkenden yapmıştı.
74- “ Yaz – kış” sözcük çifti arasındaki
anlam ilişkisi aşağıdakilerden hangisinde vardır?
A. güzel – hoş B. sabah – akşam C. ince – kibar
75- “ Bahçede çocuklar çok oyun oynadı.” cümlesindeki hangi sözcüğün zıt anlamlısı vardır?
A. oyun B. çocuk C. çok
MUSTAFA OKUMUŞ
76- Aşağıdaki sözcüklerin hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
A. komik – gülünç B. açık – kapalı C. konuk – misafir
77- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşıt anlamlı sözcükler birlikte kullanılmıştır?
A. Çınar, kibar ve nazik bir çocuktur.
B. Hülya, yağmurlu havaları hiç sevmez.
C. Barış ve Savaş aynı sınıfta okuyormuş.
Kurdun biri çok acıkmış bir şekilde bir tarladan geçiyormuş,tarlada boydan boya arpa varmış. Kurt ne yapsın arpayı? Yiyemez ki! Bırakıp gitmiş. Yolda önüne bir at çıkmış. Onu görünce:“Ben de seni arıyordum” demiş; “Şurada arpa buldum, ama yiyemedim, sana sakladım, bayılırım senin dişlerinin gıcırtısına. Gel, sen ye, ben de seyredeyim.”At, kanmamış bu sözlere:“Yahu” demiş,“Ben kurtları bilmez miyim? Sen arpa yiyebilseydin karnını doyurmak zevkini bırakır da, kulaklarının zevkini düşünür müydün hiç?” demiş.
(78-79-80 ve 81. soruyu metne göre cevaplayınız)
78- Metne göre kurt tarlada ne görmüş? A. buğday B. arpa C. at
79- Kurt yolda kiminle karşılaşmış? A. at B. tilki C. aslan
80- Kurt, arpayı neden ata saklamış? A. Atı çok sevdiği için B. Arpa sevmediği için C. Atı düşündüğü için
81- At, kurda nasıl cevap vermiş? A. Ona teşekkür etmiş. B. Kurdun sözlerine inanmamış. C. Kurdu tebrik etmiş.
Bir ağacın dalında bir karga varmış.Karga bulduğu peynirden dolayı çok mutluymuş. Kocaman peyniri tam midesine indirmek üzereymiş ki, oradan geçmekte olan bir tilki kargayı görmüş. Kurnaz tilki kargayı kandırıp, peyniri alabilmek için demiş ki ‘Karga kardeş, ne kadar güzelsin,sesin de çok güzelmiş, ben bunca yolu senin sesini duyabilmek için geldim’ demiş. Bu güzel sözleri duyan karga gururlanmış ve ‘senin için bir şarkı söylerim’ demiş. Ağzını açar açmaz, peynir de ağzından düşmüş. Tilki hemen peynir parçasını alıp, kaçmış. Karganın eli de, karnı da boş kalmış.
(82-83-84 ve 85. soruyu metne göre cevaplayınız)
82.) Metne göre ağaçta kim varmış?
A. baykuş B. tilki C. karga
83.) Karganın ağzında ne varmış?
A. ekmek B. peynir C. zeytin
84.) Tilki, karganın elinden peyniri nasıl almış?
A. zorla almış B. hile ile almış
C. kendisinden istemiş
85.) Tilki, kargadan ne yapmasını istemiş?
A. Şarkı söylemesini B. Dans etmesini C. Havada uçmasını
86- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi sıfattır?
A. Kırmızı araba duvara çarptı.
B. Telefon üç kere çaldı.
C. Çok fazla televizyon izleme.
D.
87- Aşağıdaki cümlelerde altı çizili kelimelerden hangisi sıfattır?
A. Dünkü gezi çok güzeldi.
B. Gel sen ne çektiğimi bir de bana sor.
C. Nerede nasıl yaşarım bir de bana sor.
D. Kırmızı balık gölde kıvrıla kıvrıla yüzüyor.
88- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın rengini belirten bir kelime vardır?
A. Mavi balina çok acımasızdı.
B. Bu bilgisayar çok hızlı.
C. Hızlıca geldi.
D. Kitap okumayı çok seviyor.
89- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın sırasını bildiren bir kelime vardır?
A. Bu yarış çok zor.
B. Hangi koşucu önde?
C. Sarı formalı kişi birinci yarışçı oldu.
D. Dün hava çok soğuktu.
90- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde varlığın sayısını bildiren bir kelime vardır?
A. Gökten üç elma düştü.
B. Atatürk bin sekiz yüz seksen birde doğdu.
C. Atatürk bin dokuz yüz otuz sekizde öldü.
MUSTAFA OKUMUŞ
91- Aşağıdaki tümcelerin hangisinde renk bildiren sözcük varlığı nitelemek amacıyla kullanılmıştır?
A. En beğendiğim renk mavidir.
B. Beyaz, temizliği temsil eder.
C. Çocuk pembe gömleğini kirletmiş.
D. Doğayı sev, yeşili koru.
92- “Çok” sözcüğü hangi cümlede sıfat değildir?
A. Çok laf yalansız olmaz.
B. Az konuşan çok iş yapar.
C. Gün boyunca çok konuştu.
D. Çok mal göz çıkarmaz.
93- “Bebeğin mavi gözleri hepimizi büyüledi.” Bu cümlede ön ad (sıfat) olan sözcük hangisidir?
A) bebeğin B) gözleri C) mavi
94- “Kardeşim de ablam gibi güzel resim yapar.” Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir?
A) resim B) güzel C) ablam
95- “Bana göre bu resim daha güzeldir.” Bu cümlede ön ad (sıfat) olan kelime hangisidir?
A) bu B) resim C) güzeldir
96- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) yoktur?
A) Yeşil biberlerin hepsi acı değil.
B) Şahin’in resmi çok güzeldi.
C) Böyle güzel okul sevilmez mi?
97- Aşağıdakilerden hangisinde ön ad (sıfat) vardır?
A) kitabın yüzü B) karga gagası
C) dokuzuncu sokak
98- Aşağıdaki ön adlardan hangisinde varlıkların yerini işaretle belirten kelime yoktur?
A) şu kız B) bu adam C) şişman adam
99- “Kısa boylu adam, durmadan bağırıyordu.” cümlesinde varlığın biçimini belirten kelime hangisidir?
A) boylu B) kısa C) kısa boylu
100- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ön ad (sıfat) vardır?
A) Annemle parka gideceğim.
B) Bebeğin elleri beyazdı.
C) Kırık camdan çok soğuk geliyor.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Kurallı Cümle Oluşturma 1. Sınıf Türkçe

Karışık  verilen  kelimelerden  kurallı ve anlamlı  cümleler  oluşturalım.

1

seviyorum okulu çok
……………….    ……………..    ……………. .

 

2

zili çaldı ders
……………….    ……………..    ……………. .

 

3

deprem oldu Japonya’da
……………….    ……………..    ……………. .

 

4

televizyonu izlemem yakından
……………….    ……………..    ……………. .

 

5

ders önemlidir oyundan
……………….    ……………..    ……………. .

 

6

muslukları kapatalım açık
……………….    ……………..    ……………. .

 

7

etmemeliyiz arkadaşlarımızla kavga
……………….….    ……………..    ……………. .

8

top parkta oynadı Selim
…………….  …………….  …………..  ………….. .

 

9

fırçalarım akşam her dişlerimi
…………….  …………….  …………..  ………….. .

 

10

odasını kendisi Bekir toplar
…………….  …………….  …………..  ………….. .

 

11

Şevket’in var iki kardeşi
…………….  …………….  …………..  ………….. .

 

12

piknik köyde dayımlarla yaptık
…………….  ……………….  …………..  ………….. .

 

13

dinlemeyelim sesle yüksek müzik
…………….  …………….  …………..  …….….…….. .

 

14

tehlikelidir top oynamak sokaklarda
……………….  …………….  ……..……..  …………….. .

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 1,00 toplam 5)
Loading...