2018-2019 8. Sınıf Türkçe Konuları

1.TEMA OKUMA KÜLTÜRÜ

KİTAPLARLA KURULAN DOSTLUK
OKUMA SERÜVENİM NASIL BAŞLADI?
SARI TRAKTÖR
OKUMAK (Serbest Okuma Metni)
KÜTÜPHANE (Serbest Okuma Metni)

2.TEMA ATATÜRK

İŞTE ONUN EVRENSELLİK ANLAYIŞI
ONUNCU YIL NUTKU
ATATÜRK VE BİLİM
ATATÜRK’TE MİLLET SEVGİSİ (Serbest Okuma Metni)
GAZİ MUSTAFA KEMAL’İN BALIKESİR HUTBESİ (Serbest Okuma Metni)

3.TEMA MİLLÎ KÜLTÜR

TÜRKÜLER DOLUSU
EVLİYA ÇELEBİ
ORTA OYUNU
YUNUS EMRE (Serbest Okuma Metni)
BAĞLAMACIYA (Serbest Okuma Metni)

4.TEMA KİŞİSEL GELİŞİM

EMPATİ İLE YAŞAMAK
KARANFİLLER VE DOMATES SUYU
MARTI
HELLEN KELLER (Serbest Okuma Metni)
ADAM OLMAK (Serbest Okuma Metni)

5.TEMA TOPLUM HAYATI

ERGENEKON DESTANI
MİSAFİRLİKLERİMİZ
İMECE
TASMALI GÜVERCİN (Serbest Okuma Metni)
SEYFİ BABA (Serbest Okuma Metni)

6.TEMA ZAMAN VE MEKÂN

GÜNEY İLLERİ
BİR GÖL NASIL BİNGÖL OLDU?
ZAMANI KAZANMAK VEYA KAYBETMEK
TÜRK EVİNDE TÜRK DİLİ, TÜRK DİLİNDE TÜRK EVİ (Serbest Okuma Metni)
YURDUM (Serbest Okuma Metni)

2018-2019 8. Sınıf Türkçe Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 8. Sınıf Türkçe dersinde güncel olarak işlenen kitaptır.

8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

19. Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakiler¬den hangisidir?
A) Sanatçıların birbirinden farklı olması olanak¬sızdır.
B) Sanatta özgünlük özentiyle değil, kendini aş¬makla kazanılır.
C) Usta sanatçıları kılavuz görenler başarıya ulaşır.
D) Her sanat dalı belli aşamalardan geçerek ge¬lişir.

İyi bir eleştirmen geniş görüşlüdür. Tek bir akıma, şaire, çağa, zevke takılıp kalmaz. Çeşitli çığırları, kişileri, dönemleri, güzellikleri kendi ölçüleri ve za¬manları içinde kavramaya, değerlendirmeye çalı¬şır.

20.Bu parçada aşağıdakilerden hangisine değinilmemiştir?
A) Eleştirmenin ileri görüşlü olması gerektiğine
B) Eleştirmenin herhangi bir kişiye göre hareket etmeyeceğine
C) Eleştirmenin, eseri kendi şartlan çerçevesin¬de değerlendirdiğine
D) Eleştirmenin farklı dönemlerde farklı görüşle¬ri olabileceğine

Kimsenin hakkında ileri geri konuşmayı sevmem. Sahip olduğum her şeye başkaları da sahip olsun isterim. Yaşamın çirkinlerinden çok, güzelliklerini görmeye çalışırım. İnsanlara ön yargıyla asla yak¬laşmam. “Hatasız kul olmaz.” sözünü, yaşamımın temel ilkelerinden biri sayarım.

21. Bu parçanın yazarı için aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) İyimserdir. B) Hoşgörülüdür.
C) Dedikoduyu sevmez. D) Çok konuşmayı sevmez.

2018-2019 8. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

(1)Onun hoşgörüsü de çok önemlidir. (2)”Yaratılmışı hoş gördük, yaratandan ötürü” diyebilecek olgunluktadır. (3)Yunus Emre bir halk şairi değil halkın şairidir.(4)Yunus Emre’nin “Risalettün- Nushiyye” ve “Divan” olmak üzere iki eseri vardır.

5.ve 6. Soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

5) Yukarıdaki metinde numaralandırılarak verilmiş cümlelerin hangisinde
sebep- sonuç ilişkisi vardır?

A) 1 B) 2 C) 3 D) 4

2018-2019 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

11. Aşağıda verilen cümlelerdeki fiilimsilerin türlerini karşılarına yazınız. 5 PUAN
Oraya gidip bir süre dinlenmek istiyorum. (………………………/……………………..)
Tahtaya bakarak soruyu çözdü. (………………………..)
Yapılacak işleri sırasıyla gözden geçirdi. (………………………..)
Yollar yürümeden bitmez. (………………………..)

12. Aşağıdaki boş parantezlere uygun noktalama işaretlerini bırakınız. 10 PUAN
Haline bakanların hepsi üzülmüşlerdi ( ) Biraz heyecanı sükûn bulunca ona sordular ( )
( ) Kaç yıldır esirsin ( )
( ) Kırk ( )
( ) Adın ne ( )
( ) Kara Memiş ( )

 

2018-2019 8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı

KİTAP KORKUSU

Kitaptan niçin korkarlar? Bunu bir türlü anlayamazlar. Kitaptan korkmak, in­san düşüncesinden korkmak, insanı kabul etmemekdir. Kitaptan korkan adam düşünmeyip, insanı mesuliyet hissinden mahrum ediyor demektir. “Bırak, senin yerine ben dü­şünüyorum!” demekle, “Falan kitabı okuma!” demek arasında hiç bir fark yoktur. İnsanoğlu her şeyden evvel mesuliyet hissidir ve bilhassa fikirlerin mesuliyetidir. Ondan mahrum edilen insan, kendiliğinden bir paçavra hâline düşerken fark etmez.

Şüphesiz insanı korumamız lâzım gelen vaziyetler vardır. Fakat bu vaziyetler daha ziyade ferdin kendi dışındaki vaziyetlerdir. Bir insanı kendi içinde, düşün­cesinin mahremiyetinden korumağa hakkımız yoktur. Ortaçağ’dan bugüne kadar gelen zaman içinde insanlığın belki en büyük ka­zancı bu basit hakikati kendisine mal etmesidir.

Ahmet Hamdi TANPINAR

  1. Yukarıdaki okuma parçasının yazın türü nedir? (10 puan)
  2. Yukarıdaki okuma parçasında genel olarak hangi anlatım biçimi kullanılmıştır? (10 puan)
  3. Yukarıdaki okuma parçasında kullanılan düşünceyi geliştirme yolları nelerdir? (10 puan)
  4. Yukarıdaki okuma parçasında anlatım kaçıncı ağızdan yapılmıştır? (10 puan)
  5. Yukarıdaki okuma parçasında yer alan yazım yanlışlarını bulup yazınız. (10 puan)
  6. Yukarıdaki okuma parçasında geçen fiilimsileri çeşitlerine göre birer örnek veriniz.(15puan)

İsim-fiil  :

Sıfat-fiil :

Zarf-fiil :

7.Aşağıdaki paragrafta aynı kavram alanına giren kelimeleri  yuvarlak içine alınız. (5 puan)

“Bahçesinde çeşit çeşit lale vardı, bunları çocukları gibi sever, bakar bazen de onlarla konuşurdu. Karanfiller büyük, papatyalar beyaz, güller ise duvarın kenarına dizilmişti. Ama en çok bahçede orkideler dikkat çekerdi, bu Japonyalı buraya nasıl gelmişti, diye sorardı herkes…

8.” Zamanı bu kadar değerli yapan nedir?” sorusuna cevap veren bir kompozisyon yazınız, istediğiniz yazın türünü (deneme, makale, anı, hikaye vb. ) kullanabilirsiniz. Kompozisyon yazarken yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ediniz. (30 puan)

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019