Dilek Kipleri 7. Sınıf Türkçe

HABER(BİLDİRME) KİPLERİ DİLEK KİPLERİ

1. Haber (Bildirme) Kipleri

Zaman kavramı taşıyan kiplerdir, yani zaman ekleriyle yapılırlar.

a) Bilinen (görülen, bilinen, di’li) Geçmiş Zaman Kipi: “-dı/-di/-dı/-di, -tı/-ti/-tu/-tü”
b) Öğrenilen(duyulan, anlatılan, miş’li) Geçmiş Zaman Kipi: “-mış/-miş/-muş/-müş”
c) Şimdiki Zaman Kipi: “-yor”
d) Gelecek Zaman Kipi: “-acak/-ecek”
e. Geniş Zaman Kipi: “-r” ; “-ar/-er” ; “-ır/-ir/-ur/-ür

2. DİLEK KİPLERİ

Dilek kipleri, fiillere dilek anlamı katan kiplerdir. Zaman kavramı taşımazlar.
a) Gereklilik Kipi: “-malı/meli”
b) İstek Kipi: “-a /-e
c. Dilek-Şart Kipi: “-sa/-se”
d) Emir Kipi: Eki yok. Birinci şahısların (Ben-Biz) çekimi yoktur.

***Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

3.Aşağıdaki cümlelerin içinde geçen kelimelerden hangilerinin zarf olduğunu bulup, ne zarfı olduğunu yazınız.(30p)
– Otobüsü yakalamak için hızlı hızlı koşuyordu ki telefonunu evde unuttuğunu hatırladı.

-Buse, onlara gelen karşı komşusunu içeri davet etti.

-Dün sabah babam, kardeşim ve ben kardan adam yaptık.

4. Aşağıdaki cümlelerin öznel veya nesnel olup olmadığını yazınız. (20p)
– Türkiye’nin başkenti İstanbul’dur ( )
-Güneş sisteminde 8 gezegen vardır. ( )
-Cansu çok güzel resim yaptığından, bu bölümle ilgili üniversiteye gitmeli. ( )
-Gözlerini rengi bence maviydi, ama herkes yeşil olduğunu düşünüyor ( )

2018-2019 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

İnsan, bütün varlıklar içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanıdır. Yeter ki yetiştirilmesine gereken önem verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. İnsanını ihmal eden bir ulusun ekonomisi de sosyal ve kültürel yaşamı da ihmal edilmiş olur.
Az gelişmiş ulusların geri kalış nedenleri incelendiğinde, insanların ulusal ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Kalkınmış ulusların gücü, ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok, eğitilmiş kadrolarından ileri gelir. Çünkü maddî güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ülkenin en sağlam yatırımı, eğitime yaptığı yatırımdır.
Prof. Dr. Cemal YILDIRIM
NOT :İlk dört soru yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.

1. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız. (5 Puan)

2. Yazar, “insan” hakkında neler söylüyor? (5 Puan)

3. Yazar ikinci paragrafta, hangi kavramları karşılaştırıyor? (5 Puan)

4. Yazara göre, “az gelişmiş olmanın sebepleri” nelerdir? (5 Puan)