Dilek Kipleri 7. Sınıf Türkçe

HABER(BİLDİRME) KİPLERİ DİLEK KİPLERİ

1. Haber (Bildirme) Kipleri

Zaman kavramı taşıyan kiplerdir, yani zaman ekleriyle yapılırlar.

a) Bilinen (görülen, bilinen, di’li) Geçmiş Zaman Kipi: “-dı/-di/-dı/-di, -tı/-ti/-tu/-tü”
b) Öğrenilen(duyulan, anlatılan, miş’li) Geçmiş Zaman Kipi: “-mış/-miş/-muş/-müş”
c) Şimdiki Zaman Kipi: “-yor”
d) Gelecek Zaman Kipi: “-acak/-ecek”
e. Geniş Zaman Kipi: “-r” ; “-ar/-er” ; “-ır/-ir/-ur/-ür

2. DİLEK KİPLERİ

Dilek kipleri, fiillere dilek anlamı katan kiplerdir. Zaman kavramı taşımazlar.
a) Gereklilik Kipi: “-malı/meli”
b) İstek Kipi: “-a /-e
c. Dilek-Şart Kipi: “-sa/-se”
d) Emir Kipi: Eki yok. Birinci şahısların (Ben-Biz) çekimi yoktur.

***Uygun kutucuğu işaretleyiniz.

7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

3.Aşağıdaki cümlelerin içinde geçen kelimelerden hangilerinin zarf olduğunu bulup, ne zarfı olduğunu yazınız.(30p)
– Otobüsü yakalamak için hızlı hızlı koşuyordu ki telefonunu evde unuttuğunu hatırladı.

-Buse, onlara gelen karşı komşusunu içeri davet etti.

-Dün sabah babam, kardeşim ve ben kardan adam yaptık.

4. Aşağıdaki cümlelerin öznel veya nesnel olup olmadığını yazınız. (20p)
– Türkiye’nin başkenti İstanbul’dur ( )
-Güneş sisteminde 8 gezegen vardır. ( )
-Cansu çok güzel resim yaptığından, bu bölümle ilgili üniversiteye gitmeli. ( )
-Gözlerini rengi bence maviydi, ama herkes yeşil olduğunu düşünüyor ( )

2018-2019 7. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

İnsan, bütün varlıklar içinde işlenmeye ve gelişmeye en elverişli olanıdır. Yeter ki yetiştirilmesine gereken önem verilsin ve bu konuda titizlik gösterilsin. İnsanını ihmal eden bir ulusun ekonomisi de sosyal ve kültürel yaşamı da ihmal edilmiş olur.
Az gelişmiş ulusların geri kalış nedenleri incelendiğinde, insanların ulusal ve çağdaş ihtiyaçlara göre eğitilmemiş olduğu görülür. Kalkınmış ulusların gücü, ekonomi, endüstri ve ticaretteki başarılarından çok, eğitilmiş kadrolarından ileri gelir. Çünkü maddî güçler bir gün kaybedilebilir. Onun için bir ülkenin en sağlam yatırımı, eğitime yaptığı yatırımdır.
Prof. Dr. Cemal YILDIRIM
NOT :İlk dört soru yukarıdaki metne göre cevaplandırılacaktır.

1. Yukarıdaki metnin konusunu yazınız. (5 Puan)

2. Yazar, “insan” hakkında neler söylüyor? (5 Puan)

3. Yazar ikinci paragrafta, hangi kavramları karşılaştırıyor? (5 Puan)

4. Yazara göre, “az gelişmiş olmanın sebepleri” nelerdir? (5 Puan)

2018-2019 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

1. Yukarıdaki paragraf aşağıdaki sorulardan hangisine cevap olarak yazılmıştır?
a) Ebeveynler çocuklarından ne beklemektedir?
b) İyi anne-baba nasıl olunur?
c) Mutlu çocuk nasıl yetiştirilir?
d) Çocuklarla kaliteli zaman geçirmek ne demektir?

“Mahallenin erkek çocukları sokakta futbol oynuyorlardı. Birdenbire orada beliren on yaşlarında bir kız, meşin topu kapıp kaçmaya başladı. Oğlanlar hemen peşine takıldılar.”

2. Aşağıdaki seçeneklerden hangisi yukarıdaki metinde anlatılanla ilgili değildir?
a) Yazar gözlemlediği bir olayı anlatmaktadır.
b) Anlatıcı tekil III. kişidir.
c) Yazar duyduğu bir olayı anlatmaktadır.
d) Yüklemler III. kişiyle çekimlenmiştir.

 

2018-2019 7. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı

19.yüzyılın büyük İngiliz ressamlarından William Holman Hunt’ın, bir bahçeyi tasvir eden tablosu Londra Kraliyet Akademisinde sergileniyordu.

Hunt’ın “Kâinat Işığı” adını verdiği bu tabloda geceleyin elinde bir fenerle bahçede duran filozof kılıklı bir adam görülüyordu. Adam, serbest kalan eliyle bir kapıyı vuruyor ve içeriden bir cevap bekler gibi görünüyordu.

Tabloyu inceleyen bir sanat eleştirmeni Hunt’a dönerek: “Güzel bir tablo doğrusu, ama manasını bir türlü kavrayamadım.” dedi. “Adamın vurduğu kapı hiç açılmayacak mı? Ona kapı kolu takmasını unutmuşsunuz da..”

Hunt gülümsedi ve ekledi: “Adam herhang bir kapıya vurmuyor ki! Bu kapı, insan kalbini simgeliyor. Ancak içerden açılabilir. Bunun için dışında kolu yok…”

SORULAR

1-  Hunt’ın “Kâinat Işığı” adını verdiği bu tabloda neler anlatılıyor? (5 puan)

 

2- Tabloyu inceleyen sanat eleştirmeninin bir türlü anlayamadığı şey nedir? (5 puan)

 

3- Hunt gülümseyerek verdiği cevapla aslında neyi anlatmak istemiştir? (10 puan)

 

4- Aşağıdaki cümlelerde bulunan fiillerin altını çizip,  çeşidini tabloda  (X) işaretleyiniz. (10 puan)

                      CÜMLELER İŞ(KILIŞ) DURUM OLUŞ
Ali o sabah ormana geldi.
Dedem her geçen gün daha  da yaşlanıyor.
Kedi peyniri hemen yemiş.
Sınıftayken beni aradı.
Kitaptaki sayfalar yer yer çürümüş.

 

5- Aşağıda verilen eylemleri istenilen zaman ve kişilerde çekimleyiniz. ( 10 puan)   

EYLEM ÇEKİMLENECEK ZAMAN ÇEKİMLENECEK KİŞİ ÇEKİMLENMİŞ HALİ
Yazmak Gelecek zaman II. çoğul kişi
Konuşmak İstek kipi I.çoğul kişi
Okumak Dilek şart kipi I. tekil kişi
Oynamak Geniş zaman II. çoğul kişi
Yürümek Şimdiki zaman III. çoğul kişi

 

6- Cümlelerdeki hangi kiple çekimlendiğini tabloya (X) işaretleyiniz. ( 5 Puan )

CÜMLELER Gereklilik K. Şart Kipi İstek Kipi Emir Kipi
Bu akşam sınava hazırlanmalıyım.
Yere döktüğün elmaları topla.
Verilen ödevleri beraber yapalım.
Sinemaya gideceğiz eğer kazanırsam.
Hemen eve git!

 

7- Aşağıdaki cümlelerdeki sayıların yazımlarına dikkat ediniz. Yazımı doğru olan cümlelerin sonuna “D” yanlış olanların başına “Y” yazınız. (5 Puan)

CÜMLELER “D” veya “Y”
Uykusunu alabilmek için akşam saat 22.00’da yatıyormuş.
Cebindeki fındıkları 7’şer adet paylaştık.
“Dokuz taş”, dokuz taşla oynanan bir oyundur.
Müzik dersinde bu hafta onaltı vuruşluk notayı öğrenmişler.
Seneye 2’inci sınıfa gidecek.

 

8-            I. İlkokul öğretmenimiz oldukça yaşlanmış.
II. Behçet Necatigil’in şiirlerini okuyorum.
III. Yaz tatilin de boyun nasıl da uzamış?
IV. Hastalıktan iyice sararmış zavallıcık.
V. Buraya geldiğini neden söylemedin?

Yukarıdaki cümlelerden hangi ikisinin yüklemi iş (kılış) bildirmektedir? (5 Puan)
A) I ve IV                                               B) II ve III
C) I ve II                                D) II ve V

9- Aşağıdaki cümlelerden hangisinde bir çekimli fiil yoktur? (5 Puan)
A) Kırlangıçları izliyorum.
B) Bir gün onu anlayacaksın.
C) Maçın daha başlarıydı.
D) Demek ki değer bilirmiş.

10- Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili eylem farklı bir kiple çekimlenmiştir? (5 Puan)

A) Bu problemlerin hepsini çözmeliyim.

B) Çiçeğin yaprakları gün geçtikçe soluyor.

C) Tenis oynamayı da

D) Suphi Bey , Anadolu’yu gezecek.

11- “Bundan sonra sık sık bunu tekrarlayalım.”

Yukarıdaki cümledeki eylemin kipi ve kişisi aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir? (5 Puan)

A) Şart kipi , 1. Tekil şahıs

B) İstek kipi , 1. Çoğul şahıs

C) İstek kipi 1. Tekil şahıs

D )Şart kipi 1. Çoğul şahıs

12- Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yükleminde “zaman” anlamı yoktur? (5 Puan)

A) Tatlı sözleriyle hepimizin kalbini kazandı.

B) Çocuklar arka bahçede oynuyorlar.

C) Çalışmasına ara verip dışarı çıktı.

D) Yarın sözlüklerinizi de getirin.

13- Aşağıdaki dizelerin hangisindeki fiilin kişisi diğerlerinden farklıdır? (5 Puan)

A) Bu çamlıkta söylemiş son sözlerini babam

B) Şu karşıki bayırda verdim kuzuyu kurda

C) Karıştım o gün bu gün bu zavallı çobanla

D) Gönlümü yayla yaptım Bingöl çobanlarına

 

                                                         GÜRAY KARAGÖZ-TÜRKÇE ÖĞRETMENİ

Şunlar da ilginizi çekebilir:

5. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

6. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

8. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019