Eş Sesli Ve Zıt Anlamlı Sözcükler 4. Sınıf Türkçe

4-F SINIFI ÇALIŞMA KAĞIDI

*Aşağıdaki sözcüklerin zıt anlamlılarını karşılarına yazalım.

Hızlı–…………….       Acemi–…………..  Ucuz–…………..      Yaramaz–……..               Genç–……………

Karanlık–…………      Soru–………….    Yerli–………….        Derin–……….                   Yaş–…………..

Kibar–…………         Alçak–………..       Hafif–…………         Bayat–……….                 Afacan–………..

Ödül–…………            Körpe–……..        Perakende–………     Çift–………….         Çözüm–……….

 

*Aşağıdaki sözcüklerde bulunan eş sesli sözcükleri bulalım ,ikinci anlamlarıyla cümlede kullanalım.

Dün çok şiddetli dolu yağdı.

………………………………………………………………….

Bahçedeki otları yol.

…………………………………………………………………..

Armut ağacının  dalına çıktım.

………………………………………………………………….

Yemeğe biraz daha yağ koy.

………………………………………………………………….

Anneme gül aldım.

………………………………………………………………..

Boğazlarım çok ağrıyor.

………………………………………………………………….

Bine kadar saydım.

………………………………………………………………..

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Gerçek Anlam Mecaz Anlam Etkinliği 4. Sınıf Türkçe

*Aşağıda verilen sözcükleri gerçek ve mecaz anlamlarıyla cümlede kullanalım.

Bozulmak,ince,yanmak,karanlık,kırılmak,kaldırmak,soğuk,

Gerçek Anlam

Mecaz Anlam

1-…………………………………………………………………………  1-………………………………………………………………………….

2-………………………………………………………………………..   2-…………………………………………………………………………

3-………………………………………………………………………..   3-…………………………………………………………………………

4-………………………………………………………………………..   4-……………………………………………………………………….

5-………………………………………………………………………..   5-……………………………………………………………………….

6-……………………………………………………………………….    6-…………………………………………………………………………

7-……………………………………………………………………….    7-…………………………………………………………………………

 

*Aşağıdaki altı çizili sözcüklerin gerçek ya da mecaz hangi anlamda kullanıldıklarını karşılarına yazınız.

Zeynep’in gözleri doldu. (…………………….)

Aysel’in makası çok keskin. (…………………..)

Hurşit acı biberi çok sever. (…………………..)

Kara haber tez duyulur.(…………………)

Tiyatro biletlerimiz yandı. (…………………..)

 

*Aşağıdaki sözcüklerin karşısına ünlü harflerini yazalım,kalın olanları yuvarlak,ince olanları kare içine alalım.

Cümle:                                               Kutucuk:                                       Bozulmak:

Söyledim:                                          Arıza:                                                     Kaporta:

Üçgen:                                              Kesiyordu:                                      Hakem:

Beşiktaş:                                               Ücretsiz:                                            Polis:

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İşitme Engelli Öğrenci Türkçe Bep 4. Sınıf

BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ EĞİTİM PROGRAMI FORMU

 

 

Öğrencinin Adı Soyadı :                                                                                                                               Sınıfı Numarası      :  4-

Eğitim Programını Hazırlayanlar  :                                                                                                   BEP Hazırlama Tarihi  :  21.10.2015

Uzun Dönemli Amaçlar Kısa Dönemli Amaçlar Başlangıç-Bitiş Tarihi Sorumlu Kişiler
Sözcükleri okur 1. Verilen sözcüğü tek başına okur.
2. Verilen sözcüğü sınıfla birlikte okur.
21.10.2015

22.01.2016

 
Sözcüklerden yeni cümleler oluşturur 1. Verilen tümceyi modele bakarak yazar.
2. Söylenen tümceyi yazar.
21.10.2015

22.01.2016

 
Cümleleri okur 1. Verilen tümceyi tek başına okur.
2. Verilen tümceyi sınıfla birlikte okur.
21.10.2015

22.01.2016

 
Cümlelerden metin oluşturarak okur 1. Işığa uygun şekilde oturur.
2. Dik durur.
3. Kitapla göz arasındaki mesafeyi ayarlar.
21.10.2015

22.01.2016

 
Metin okur 1. Gözü ile takip ederek okur.
2. Sözcükleri tam ve doğru olarak söyler.
3. Tümcenin anlamına uygun tonlama ve vurgulamalara dikkat ederek okur.
4. Noktalama işaretlerine uygun duraklar.
08.02.2016

29.04.2016

 
Nesne resimlerini isimlerine göre eşler
  1. Karışık olarak verilen iki resim-ismi eşleştirir
  2. Karışık olarak verilen üç resim-ismi eşleştirir
  3. Karışık olarak verilen dört resim-ismi eşleştirir
  4. Karışık olarak verilen beş resim-ismi eşleştirir
02.05.2016

17.06.2016

 

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Destekleyici Ve Açıklayıcı İfadeler Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Türkçe

DESTEKLEYİCİ VE AÇIKLAYICI İFADELER

Günlük hayatımızda bir konuyu desteklemek ve açıklamak için bazı ifadeler kullanırız.Bunların en önemlileri; örnek olarak ,örneğin,hatta,gibi,yani,özellikle,açıkçası,doğrusu,başka bir deyişle,açıklamak gerekirse gibi sözcüklerdir. Destekleyici ve açıklayıcı ifadeler konuşmamızın ya da yazımızın daha iyi anlaşılmasını sağlar.

*Aşağıdaki cümleleri açıklayıcı ve destekleyici ifadelerle tamamlayalım.

  • Bu kadar çabuk gelmene şaşırdım. ………………………. geç kalacağını düşünmüştüm.
  • Süt, su, sirke ………………..maddeler sıvı maddelerdir.
  • Naciye kedileri çok sever,……………………onun kadar sevenini görmedim.
  • Okulda …………………..uymamız gereken kural,derslere zamanında girmektir.
  • Et,süt,yumurta ………………….besinler protein bakımından zengindir.
  • Yasemin’in önemli bir rahatsızlığı yok,…………………sağlıklı olduğunu söyleyebiliriz.

1-“İkizlerin çoğu çift yumurta ikizidir,yani birbirlerine tıpatıp benzemezler.”cümlesinde açıklayıcı ifade aşağıdakilerden hangisidir?

a-çift                         b-çoğu                         c-yani                                       d-tıpatıp

2-“Otuz yaşındaki bir insan ömrünün yaklaşık on yılını ……………………..ömrünün üçte birini uyuyarak geçirmiştir.”  cümlesinde boş bırakılan yere hangi destekleyici kelimeler yazılmalıdır?

a-bana göre                                         b-gibi                  c-başka bir deyişle                          d-örneğin

3-“Köpeklerin kulakları çok iyi duyar.Kedilerin de işitme duyuları çok gelişmiştir………………….köpeklere oranla daha iyidir.”paragrafında boş bırakılan yere hangi destekleyici sözcük gelmelidir?

a-örneğin                      b-hatta                      c-yani                                   d-özellikle

Aşağıdaki boş yerlere baştaki sözcüğün eş anlamlısını  yazalım.

Kibar— Annem çok …………………..bir insandır.

Medeniyet—Bu …………………….bize atalarımızdan miras kaldı.

Öykü—Anlattığınız ………………….çok güzeldi.

Alaka—Gösterdiğiniz ………………….için çok teşekkür ederim.

Saadet—Sizlere sağlık ve ……………………….dilerim

Irmak—Dün …………………..kenarına geziye gittik.

Asır—Bu ………………..çok büyük gelişmeler olacak.

Teminat— Bu iş için bana ………………….verebilir misin?

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Alfabetik Sıralama Etkinlik 4. Sınıf Türkçe

ALFABETİK SIRALAMA

Alfabemiz 29 harften oluşur. Noktalı yerleri verilmeyen harflerle tamamlayalım.

cats

Aşağıda verilmiş olan kelimeleri alfabetik sıraya koyunuz

cats

1) “ceket, kiraz, demir, güneş”
Yukarıdaki kelimeler sözlük sırasına göre  sıralandığında hangisi ilk sırada yer alır?

A) ceket B) demir C) güneş D) kiraz

2) “ sıra, para, kara, çıra”

Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında hangisi son sırada yer alır?

A) para B) kara C) çıra D) sıra

3) “ olay, uzun, elek, incir”
Yukarıdaki kelimeler sözcük sırasına  göre sıralandığında hangisi ikinci sırada yer alır?

A) uzun B) elek C) incir D) olay

4) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden önce yer alır?

A) muz B) kümes
C) pirinç D) tarla

5) Aşağıdaki kelimelerden hangisi sözlükte diğerlerinden sonra yer alır?

A) leylek B) lokma
C) lüfer D) lale

6) Aşağıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında hangisi sondan ikinci sırada yer alır?

A) Hakan B) Harun
C) Hasan D) Hamit

7) Aşağıdakilerden hangisi sözlükte daha önce yer alır?

A) kum B) kumluk
C) kumaş D) kuzu

8) Atasözleri sözlüğünü sırasıyla incelemeye başlayan Orhan aşağıdaki atasözlerinden hangisiyle daha önce karşılaşır?

A) Ne ekersen onu biçersin.
B) Tatlı dil yılanı deliğinden çıkarır.
C) Sakla samanı gelir zamanı.
D) Her horoz kendi çöplüğünde öter.

9) I. karga II. kedi
III. kuzu IV. koyun

Ömer yukarıdaki kelimeleri alfabetik sıraya göre sıralamıştır. Hangi kelimeler yer değiştirilirse yapılan hata düzeltilmiş olur?

A) II – III B) I – II
C) II – IV D) III – IV

10) Aşağıdaki deyimlerden hangisi deyimler sözlüğünde diğerlerine göre son sırada yer alır?

A) eli kulağında B) eli uzun
C) eli bol D) eli sıkı

11) düdük, dümen, ………………………, düzen

Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralanmıştır. Noktalı yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) düzgün B) dönek
C) dünya D) duman

12) I- tembel II- temiz III- temel

Yukarıdaki kelimeler alfabetik sıraya göre sıralandığında sıralama nasıl olur?

A) I – II – III B) III – I – II
C) III – II – I D) I – III – II

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Deyimler ve Anlamları 4. Sınıf Türkçe

DEYİMLER VE ANLAMLARI
Aşağıdaki deyimlerin numarasını anlamlarının bölümüne yazarak eşleştiriniz.

DEYİM                                                                                                     ANLAMI

1 Hesap sormak   Bir kimseyi,olayı veya şeyi abartmak.
2 Gözünde büyütmek   Başka birinin düşüncesine göre iş yapmak,davranmak.
3 Aklına uymak   Çok kızmak,öfkelenmek.
4 Barut kesilmek   Bir işin kazancıyla giderini karşılaştırarak bir sonuca varmak,düşünmek.
5 Tabanları yağlamak   Bir konuda zarar görüp,aynı şeyi yapmama konusunda dikkatli olmak.
6 Ağzı yanmak   Hile,düzen ve dalavere ile iş yapmak.
7 İpucu vermek   Uzak bir yere yürüyerek  gitmek,hızlıca koşmak.
8 Dolap çevirmek   Aranılan şeyi bulmaya yarayan,onu açıklamaya yarayan bilgiyi vermek.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

4. Sınıf Türkçe Değerlendirme Soruları

BOZ YILAN KALESİ

Bu  köyün yolundan  geçen arabacılar  tabak  gibi  dümdüz  ovada  birdenbire  bir duvar  gibi  yükselen  uçurumun  önüne  gelince  dizginleri  çekerek  atları  durdururlar  ve  kamçılarının  ucuyla  yolculara uçurumun  tepesini  gösterirler:

-Yılan  Kalesi!                                                                                                                                           Ve yolcuların tepedeki kocaman kaleye merakla baktıklarını görünce “deh” diye arabayı sürer ve ilave  ederler:

-Bu  kalede  kocaman  bir   boz yılan  yaşarmış. Vaktiyle  burada  oturan  bir  paşanın ruhuymuş…  Kalede  paşanın  gizli  hazinesini  korur  ve  kimseyi  içeri sokmazmış…

 

( 1-5. Soruları metne göre cevaplayın.) (5×8=40 puan)

1-Arabacılar  atları  nerede  durdururlarmış?  …………………………………………………………….

2-Metinde ova neye benzetiliyor?  ……………………………………………………………………….

3-Vaktiyle kalede kim oturuyormuş?  …………………………………………………………………….

4-Bozyılanın kalede görevi ne?  …………………………………………………………………………..

5-Boz yılan niçin kalede yaşarmış?  ………………………………………………………………………

6- Aşağıda verilen kelimelerin eş anlamlılarını ve zıt anlamlılarını yazınız.

  Kelime    Eş Anlamı                                           Kelime      Zıt Anlamlı         

Okul        ……………….                                     Az           …………….

Mana       ………………                                      Savaş      …………….

Yanıt       ………………                                      Uzak       …………….

Sene        ………………                                      Özgür      …………….

Misafir    ………………                                      Yavaş      …………….

İmtihan   .………………                                      Yüksek    …………….

7- Aşağıda altı çizili sözcükleri mecaz ve gerçek anlam yönünden inceleyip karşısına yazınız.(10 puan)

     Ömründe rahat yüzü görmedi.      …………….…

Haberi duyunca içim parçalandı.  …………….…

Ağacın dalları sallanıyordu.          ……………….

Düğün, mahalleyi ayağa kaldırdı. ……………….

Üzüm, çok faydalı bir meyvedir.  ……………….

8- Aşağıdaki deyimleri açıklamaları ile eşleştiriniz. ( 10 puan)

 

Deyimler                                                            Açıklamaları

 

1- Ağız birliği etmek                                   (    ) Bir olayla iki sonuç elde etmek

2-Bir taşla iki kuş vurmak                           (    ) Bir şey üzerinde çok düşünmek

3-Gözü gibi sakınmak                                 (    ) Bir konuda anlaşarak aynı biçimde konuşmak

4-Kafa yormak                                            (    ) İşini güven altına almak

5-Eşeği sağlam kazığa bağlamak                (    ) Bir zarar gelmesin diye özenle korumak

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...