Ünsüz Benzeşmesi Ve Ünsüz Yumuşaması 4. Sınıf Türkçe

Sevgili çocuklar aşağıdaki tabloda yer alan cümlelerde bazı yazım yanlışları yapılmıştır. Yanlış yazılan sözcüklerin doğrusunu yazıp hangi ses olayı olduğunu işaretleyiniz.

 

CÜMLELER

YANLIŞ

SÖZCÜK

 

DOĞRUSU

YUMUŞAMA

OLMUŞ

BENZEŞME

OLMUŞ

Hasta ilaçını içmemiş. ilaçını ilacını  
Ertuğrul sokakda top oynuyor. sokakda sokakta  
Ela sözcükü doğru yazmamış.        
Ahmet’e küçükgen oyuncak almamışlar.        
Ezel ağaçdan elma topluyor.        
Şevval eşyalarını dolapa yerleştirdi.        
Abdülaziz koltukun üzerinde zıplama.        
Yaren sorunun cevapını bulamadı.        
Kitapdan ne anladın Ali Mert?        
İlayda’nın babası çiçekcide çalışıyor.        
Eren kuşun kanatını iyileştirdi.        
Arda gözlükünü evde unutmuş.        
Ebru bu kitapı okudun mu?        
Umut çalışgan bir çocuktur.        
Yemekden önce elini yıka Öykü.        
Dolapı Ömer ve Berkan taşımışlar.        
Berat kardeşine emzikini vermemiş.        
Defterimi Elif’de unutmuşum.        

Selda DEMİRCİOĞLU

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ulama Konu Anlatımı 4. Sınıf Türkçe

ULAMA

Ulama, sözcüklerin söylenişiyle ilgili bir ses olayıdır.Ünsüzle biten bir sözcükten sonra ünlü ile başlayan bir sözcük geldiğinde sözcükler birbirine bağlanarak okunmasına ulama denir. Örneğin: Bebeğin arabasından atkımı alır mısın?

ETKİNLİK 1 Ulama olanlara var olmayanlara yok yazınız.

Bugün okullar Açıldı. ……………

Bugün Karaağaçta Konser var. …………..

Evin anahtarını kaybettim. …………

Pet şişeme su doldurdum. …………….

Aylin bugün anneler gününde ne aldın. …………….

Ertan bugün babalar gününde ne aldın? …………….

!BİLGİ! Bir cümle eğer ulama olacaksa en az 2 cümleden oluşmalıdır ve bu cümlenin özelliği ilk cümlede eğer son harfi ünsüzle bitip 2.cümle ilk harfi ünlüyle başlarsa buna ulama denir.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ünlü Düşmesi Konu Anlatımı 4. Sınıf Türkçe

Ünlü Düşmesi

İki heceli bazı kelimeler ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında ikinci hecelerindeki dar ünlüler düşer.

Örnekler
ağız→ ağzı
akıl → aklı
beyin → beyni
boyun → boynu
burun → burnu
karın → karnı
resim → resmi

Ünlüyle başlayan ek aldıklarında vurgusuz orta hecesindeki dar ünlüsü düşen kelimelerle oluşturulan ikilemelerde ikinci kelimenin dar ünlüsü düşmez.

Örnekler
ağız→ ağıza
burun → buruna
koyun → koyuna (yatmak)
omuz→ omuza
devirden → devire
nesilden →nesile
oğuldan → oğula
şehirden şehire

İçeri, dışarı, ileri, şura, bura, ora, yukarı, aşağı gibi sözler ek aldıklarında sonlarında bulunan ünlüler düşmez.

Örnekler
içerde değil içeride→ dışardan değil dışarıdan→ ilerde değil ileride→şurda değil şurada→burda değil burada→ orda değil orada→ yukarda değil yukarıda→aşağda değil aşağıda.

Kaynak: TDK

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (1 Oy, Ortalama: 1,00 toplam 5)
Loading...

4. Sınıf Türkçe Dil Bilgisi Konuları

HAFTA
1 Mecaz Anlam –Gerçek Anlam
2 1-Ana Fikri Bulma
2- İsim Olan Kelimeleri Belirleme
3-Eş Anlam-Zıt Anlam
4-Özetleme Tekniği
5-Sebep-sonuç ilişkileri
3 1-Şiirde Anaduygu Ve Konuyu Ve Şiire Başlık Bulma
2-Yapım Ekleri
3-Eşsesli  Kelimeler
4-Sorgulayıcı Yazma
4 1-Yapım Eki
2-De Eki Ve De Bağlacı
5 1-Öznel ve Nesnel Yargı
2-betimleme
3-Karşılaştırma Cümleleri
4-Özetleyen ve Sonuç bildiren cümleler
6 1-Açıklayıcı bilgilendirici yazılar
2-Betimleme
3-Eş anlam ve zıt anlam
4-deyimler
7 1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
2-Giriş ve sonuç cümleleri
3-Mektup yazar
4-ünlem işareti
8 1-Anafikir ve yardımcı fikirler
2-cümlenin öğeleri
9 1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
2-Duygusal ve abartılı ifadeler
3- Öznel ve Nesnel Yargı
4-noktalama işaretleri
5-hikaye unsurları
10 1- Eş anlam ve zıt anlam
2–Gerçek Ve Mecaz Anlam
3-Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler
4-konu,anafikir,yardımcı fikirler
5-zihin haritası
6-genel ve özel durum cümleleri
7-ismin hal ekleri
11 1-Betimleme
12 1-Özet Çıkarma
2-Başlık Bulma
13 1-Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler
2-Karşılaştırma cümleleri
3-Davetiye ve tebrik kartı
4-özetleme
5-genel ve özel durum cümleleri
6-kurum kuruluş isimleri
7-destekleyici ve açıklayıcı cümleler
14 1-Duygusal ve abartılı ifadeler
2- Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler
3- Sebep-sonuç ilişkileri
4-deyimler
5- Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
6-ismin yerini tutan kelimeler
15 1-Farklı Düşünceye Yönlendiren İfadeler
2 Sebep-sonuç ilişkileri –
3-betimleme   4- eşsesli kelimeler
16 1-Betimleme
2-özet bildiren cümleler
17 1-Öznel ve Nesnel Yargı
2-özetleme
3-kelime türetme
18 1-Eş-Zıt Anlamlı Kelimeler
2-deyimler
19                 20 1-Betimleme         2-Mektup yazar
3-deyimler
4-yazım yanlışları
21                  22 1-Öznel ve Nesnel Yargı
  2-Özetleme
3-Ki bağlacı
23 1-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
2-duygusal ve abartılı ifadeler
24 1-Eşsesli kelimeler                                      2-özetleme
3- tırnak işareti                                      4-ki eki ve ki bağlacı
5-fiiler ve fiillerde zaman
25 1-öznel ve nesnel yargı
2Konu,anafikir,yardımcı fikirler
3-eş anlam
4-öznel-nesnel yargı                5-genel ve özel durumlar
26 1-duygusal ve abartılı ifadeler
2-önem belirten ifadeler
3- konu,anafikir,yardımcı fikirler
4-mektup azma
27 1-kelime türetme-kök-ek
2- destekleyici ve açıklayıcı cümleler
3-zamirler
4-fiilin cümledeki görevi
28 1-duygusal ve abartılı ifadeler
2-betimleyen ve tanımlayan ifadeler
3-eş anlamlı kelimeler
4-sıra sayılarına gelen ekler
5-fiilde zaman ve kişi
29 1-genel ve özel durum cümleleri
2-özetleyen ve sonuç bildiren cümleler
3-öznel-nesnel yargı
4-özetleme
5-ismin hal ekleri
30
31 1-KARŞILAŞTIRMA CÜMLELERİ
2-Betimleyen ve tanımlayan ifadeler
3- Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
4-davetiye ve tebrik kartı yazar
32 1-öznel-nesnel yargı
2-kesme işareti
3-kısa çizgi
4-karşılaştırma cümleleri
33                   34 1-EŞSESLİ KELİMELER
2-Eş ve zıt anlam
3 Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam –
35                   36 1-öznel-nesnel yargı
2-Sebep-sonuç ilişkileri
3-Mecaz Anlam –Gerçek Anlam-Terim anlam
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ünsüz Yumuşaması Konu Özeti 4. Sınıf Türkçe

Türkçede p, ç, t, k sert ünsüzler le bten sözcükler sonlarına ünlü harf le başlayan br ek aldıklarında p, ç, t, k sert ünsüzler yumuşayarak b, c, d, g olur. Bu duruma ünsüz yumuşaması denir.

Örnek:

kitap kitap-ı Masadaki kitabı okudum. p → b

kulak kulak-ı Kulağı duymuyor. k → ğ

kağıt kağıt-ı Boş kağıdı verdm. t → d

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ünsüz Benzeşmesi Çalışma Kağıdı 4. Sınıf Türkçe

Aşağıda sözcüklere belirtilen ekleri getirerek yazalım.

SÖZCÜKLER GELEN EKLER YENİ SÖZCÜKLER
Sert ce
kitap
market den
simit ci
sokak dan
süt
ışık dan
çalış gan
at
güç den
barış dan
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

4. Sınıf Tüm Dersler 1. Ünite Konu Özetleri

TÜRKÇE

Gerçek anlam: Bir sözcüğün söylendiği zaman aklımıza gelen ilk ve asıl anlamına gerçek anlam (temel anlam) denir. Sözcüğün sözlükteki anlamı, onun gerçek anlamını ifade etmektedir.

ÖRNEK:

Babam acı biber yedi. (gerçek anlam)

Ağır kutuyu kaldıramadı. (gerçek anlam)

Mecaz anlam: Bir sözcüğün gerçek anlamının dışında, farklı bir anlamda ve çoğunlukla da soyut olarak kullanılmasına mecaz anlam denir.

ÖRNEK:

Bu haber ona çok acı verdi. (mecaz anlam)

Ödevini çok ağır yaptı. (mecaz anlam)

* Aşağıdaki tümcelerde kalın yazılı sözcüklerin gerçek anlamda mı mecaz anlamda mı kullanıldığını işaretleyiniz.

Kör bıçakla elmayı kesiyordu.

– Kışın kalın giysiler giymeliyiz.

– Bizi çok sıcak karşıladılar.

– Evine bağlı bir insandı.

MATEMATİK

1.Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla noktalı yerlere yazınız.

– Beş bin üç yüz kırk bir…………………

– Sekiz bin altı yüz dört………………….

– Yedi bin dokuz yüz elli…………………

– Bin sekiz yüz on dokuz………………..

2.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

– 6016……………………………………………

– 8654…………….……………….……………..

– 3210…………………….……………………….

– 9080………………….………………………….

3.Aşağıda okunuşları verilen sayıları rakamlarla noktalı yerlere yazınız.

– Yirmi beş bin yüz elli iki………………………

– Kırk altı bin yedi yüz on dört………………….

– On üç bin iki yüz otuz sekiz..…………………

– Elli dört bin on ……………….………………..

4.Aşağıdaki sayıların okunuşlarını noktalı yerlere yazınız.

– 46 656……………………………………………

– 68 924…………….……………….……………..

– 35 789…………………….……………………….

– 19 000………………….………………………….

* Aşağıdaki Milli Bayramların tarihlerini rakamla yazınız.

– Cumhuriyet Bayramı: ………………………………………………………

– Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı: ……………………………….

– Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı: ……………………….

– Zafer Bayramı: …………………………………………………………………

FEN BİLİMLERİ

DESTEK ve HAREKET

İskelet: Vücudumuza destek olan ve dik durmamızı sağlayan yapıya iskelet denir. İskeletimiz sert bir yapıya sahip birçok kemiğin bir araya gelmesiyle oluşur. İskeletimiz 4 kısımdan oluşmaktadır. Bunlar; 1. Kafatası 2. Göğüs Kafesi 3. Omurga 4. Kollar ve Bacaklar

Eklemler: Kemiklerimizi birbirine bağlayan ve hareket kolaylığı sağlayan yapılardır. Konuşmak, kafamızı sağa sola çevirmek, oturmak, yazı yazmak gibi hareketleri eklemler sayesinde yaparız. Eklemler yardımıyla birbirine bağlanan kemiklerden oluşan iskeletimiz vücudumuza şekil verir.

Kaslar: Kaslarımız, kemik ve eklemlerle birlikte hareket etmemizde görevli olan yapılardır. Kaslar, bu hareketleri kasılıp gevşeyerek gerçekleştirmektedir.

SOSYAL BİLGİLER

BENİM DE BİR KİMLİĞİM VAR

– Bireye ait bazı bilgileri gösteren belgelere kimlik belgesi denir. – Kimliklerin içerisinde en önemlisi nüfus cüzdanımızdır. Nüfus cüzdanımızda bireyin değişmeyen özellikleri bulunur. Yaşadığı ülke, hangi ülkenin vatandaşı olduğu, T.C. kimlik numarası, anne adı, baba adı, doğum tarihi, doğum yeri, kan grubu gibi bilgiler mevcuttur. – Kimlik belgesinde, kişinin doğum yeri, doğum tarihi, T.C. kimlik numarası, anne ve baba adları, medeni hâli, kimliğin verildiği nüfus dairesinin adı, kan grubu bulunur. Yeni doğan her bebeğe kimlik çıkartılır.

– Nüfus cüzdanı bize İçişleri Bakanlığına bağlı bulunan Nüfus ve Vatandaşlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından doğumdan sonra verilir.

– Yeni Kimlik Kartı: Akıllı kimlik kartının ön yüzünde T.C. kimlik numarası, ad ve soyadı, kişinin fotoğrafı, doğum tarihi, seri no, son geçerlilik tarihi, cinsiyeti, uyruğu (T.C vatandaşı olduğu bölüm), kişinin imzası bulunur.

– Arka yüzünde anne ve baba adı, nüfus cüzdanını veren makam (T.C. İçişleri Bakanlığı) ve diğer bilgilerin saklandığı çip bulunur. Çip, kişinin nüfusa kayıtlı olduğu il, ilçe, mahalle, köy, cilt numarası, aile sıra numarası vb. kaydedildiği bölümdür.

İNSAN HAKLARI, YURTTAŞLIK ve DEMOKRASİ

İNSAN HAKLARI

Hak, kişinin herhangi bir şey üzerinde tartışılmaz ve herkes tarafından kabul edilmiş yetkisidir. Bu yetki hukuk tarafından sağlanmıştır. Temel haklar, kişinin insanca yaşayabilmesi için gerekli olan öncelikli haklardır. Bu haklar başkasına devredilemez, vazgeçilemez ve dokunulamaz haklardır.

– Yaşama Hakkı

– Dilekçe Hakkı

– Kişi Dokunulmazlığı Hakkı

– Seçme Ve Seçilme Hakkı

– Sağlık Hakkı

– Konut Dokunulmazlığı Hakkı

– Eğitim Hakkı

– Özel Yaşamın Gizliliği Hakkı

* Bu haklar devlet tarafından güvence altına alınır, korunur, kullanılması sağlanır.

* Bu haklar başkasına devredilemez ve anayasada yer alır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...