4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

36) Aşağıdaki cümlelerin hangisi bir metnin sonuç cümlesi olabilir ?

A) Pırıl pırıl bir bahar sabahıydı. B) Sonunda Ahmet hatasını anladı, herkesten özür diledi.
C) Mete, sınıfımızın en sevilen öğrencisiydi. D) Köy, kasabanın hemen yakınındaydı.

37) Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma söz konusudur?

A) Dürüstlük herkes için gereklidir.
B) Sözüne bağlılıkta senin gibisini görmedim.
C) Önemli olan planlı ve sürekli çalışmaktır.
D) Bitirme sınavları haziranda başlar.

38) Aşağıdaki tümcelerin hangisinde boş bırakılan yere “ancak” sözcüğü getirilemez?

A) Ali çok yaramaz ……….. oldukça zekidir.
B) Sizinle ……….. bir şartla anlaşabilirim.
C) Her şeye ……….. bizimle gelmek istedi
D) Gerçeği anladı ……….. iş işten geçmişti.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 4. Sınıf Türkçe 2. Dönem 1. Yazılı

1)Şiddetli bir deprem sırasında ne yapacağımız, o anda nerede olduğumuza bağlıdır.Eğer deprem sırasında bir binada bulunuyorsak içeride kalıp sağlam mobilyaların yanına ‘‘kapan kurtul’’hareketi ile kendimizi korumalıyız k ki devrilen eşyalar bize zarar vermesin.Dışarıdaysak üzerimize düşebilecek şeylerden uzak kalacağımız açık alanlara gitmeliyiz.
Yukarıdaki paragraf aşağıdaki hangi sorunun cevabı olabilir?

A)Depremin sebepleri nelerdir?
B)Depreme dayanıklı binalar nasıl yapılmalıdır?
C)Deprem sırasında neler yapmalıyız?
Depremin şiddetini nasıl azaltabiliriz?

2)Kitap okumayla barışık olmanın yolları vardır.Okumayı ihtiyaç olarak gören insan buna vakit bulur.Okumamak için bahaneler bulanlar, okumak istemeyenlerdir.

Yukarıdaki metinde ne anlatılmak istenmiştir?

A)Kitap okumanın çeşitli yolları vardır.
B)Okumayı eğlence olarak görürsek daha çok okuruz.
C)Okumamak için bahaneler bularak okuma ertelenmemelidir.
D)Okumayı ihtiyaç olarak gören insan okumak için vakit bulur.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Ünsüz Yumuşaması Konu Testi 4. Sınıf Türkçe

Ünsüz yumuşaması, Türkçedeki bir ses olayıdır. Süreksiz sert ünsüzlerle biten sözcüklerin, ünlüyle başlayan bir ek aldıklarında, sözcüklerin sonundaki  “ç, k, p, t” ünsüzlerinin yumuşayarak “c, g/ğ, b ve d”’ye dönüşmesidir.

Örnek 1: Kitap kelimesinin sonundaki p harfi Kitabı verir misin? cümlesinde b’ye dönüşür.

Örnek 2: Kağıt kelimesinin sonundaki t harfi Bu kağıdı kim yırttı? cümlesinde d’ye dönüşür.

1 – Aşağıdaki kelimelerin hangisi sonuna ünlü harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğrar?
a) okul b) traktör
c) simit d) karış

2 – Aşağıdaki kelimelerin hangisi sonuna ünlü harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğrar?
a) saray b) ağaç
c) adam d) kiraz

3 – Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime vardır?
a) Dost acı söyler.
b) Sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer.
c) Komşu komşunun külüne muhtaçtır.
d) Üzüm üzüme baka baka kararır.

4 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime yoktur?
a) Dost başa düşman ayağa bakar.
b) Masanın üzerindeki bıçağı düşürdü.
c) Uçağı kaçırınca ne yapacağını şaşırdı.
d) Çocuk, vazoyu kırınca mahcup oldu.

5 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime vardır?
a) Topukları yağlamak
b) Ayağını kaydırmak
c) Rahat yüzü görmemek
d) Takke düştü kel göründü

6 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime yoktur?
a) Tadını kaçırmak
b) Açığını bulmak
c) Mantar gibi yerden bitmek
d) Dilin kemiği yok

7 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime yoktur?
a) Yakasına yapışmak
b) Kabuğuna çekilmek
c) Ocağına düşmek
d) Mahalleyi ayağa kaldırmak

8 – Aşağıdaki kelimelerin hangisi sonuna ünlü harfle başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğramaz?
a) kılıç b) pantolon
c) tarak d) çorap

9 – Aşağıdaki deyimlerin hangisinde yumuşamaya uğramış kelime yoktur?
a) Ocağına incir dikmek
b) Pabucu dama atılmak
c) Yalvar yakar olmak
d) Hanım evladı

10 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime yoktur?
a) Yeni aldığı tarağı kaybetmiş.
b) Cüzdanını masanın üstünde unutmuş.
c) Ekmeğin ucundan ısırmış, utanmaz!
d) Adam, çocuğa temiz bir dayak çekti.

11 – Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yumuşamaya uğramış bir kelime vardır?
a) Sütü ne zaman sağıyorsunuz?
b) Yoğurdu akşamdan mı mayaladınız?
c) Sandalyenin arkasına mı saklanmış?
d) Dünden beri telefonu açmadı mı?

12 – Aşağıdaki kelimelerden kaç tanesi ünlü ile başlayan bir ek aldığında yumuşamaya uğrar?
“kolay, kilit, uçurum, üzüm, sinek, ilaç, kalp”

a) 5 b) 4 c) 3 d) 2

Mehmet Gürdal TEKİN

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Sebep (Neden) Sonuç – Amaç Sonuç – Koşul (Şart) Cümleleri 4. Sınıf Türkçe

SEBEP (NEDEN)SONUÇ – AMAÇ SONUÇ – KOŞUL(ŞART)CÜMLELERİ-2-

S CÜMLELER HANGİSİ?
1 Her akşam olduğunda beni hatırla.  
2 Hızlı koşabilirsin ancak kalbini fazla yormayacaksın  
3 İçeri girebilirsin; fakat önce bilet almalısın.  
4 İnsanlığın iyi olması için dua ediyor  
5 İşlerimi bir yoluna koyarsam gerisi kolay  
6 İyi bir iş bulurum diye İstanbul’a gittim  
7 Kardeşi iyileşsin diye Allah’a dua ediyor.  
8 Kardeşi iyileşsin diye Allah’a dua ediyor.  
9 Karnımı doyurmak için lokantaya gidiyorum  
10 Kazanamama korkusuyla gece gündüz çalışıyor  
11 KENDİMİZİ YENİLERSEK ÇAĞDAŞ DÜNYAYA UYUM SAĞLARIZ  
12 Kimseyi üzmeyin ki başkaları da sizi üzmesin.  
13 Kirazlar olgunlaşmadan onları canım çekmiyor  
14 KİTABI ALABİLMEK İÇİN KAYDINIZI YAPTIRMANIZ GEREKİYOR  
15 Kitap okursan düşünme yeteneğin gelişir  
16 Maddi imkansızlık yüzünden okuyamamış.  
17 MAHALLEMİZİ GÜZELLEŞTİRMEK İÇİN BİR PROJE HAZIRLADIK  
18 Malzeme yetersizliğinden inşaat yarım kaldı.  
19 Müdür, yaşlı adama ters ters baktı. Adamcağız utancından büzüldükçe büzüldü  
20 Müzik dinleyebilirsin ama sesini fazla açmayacaksın.  
21 Ona sık sık öğüt verirdi; iyi bir insan olsun diye.  
22 Onu görmedikçe, yardımcı olamam.  
23 Otobüse binemediği için çevresinden yardım istedi  
24 Öfkesini yenmek için dışarı çıktı.  
25 Öfkesini yenmek için dışarı çıktı.  
26 Öğretmen derse girince gürültü kesildi  
27 Para gelmezse ürünler gönderilmeyecek  
28 Pencerenin açılmasıyla kağıtlar etrafa dağıldı  
29 Personelin maaşı arttığıldıtaktirde verimi artar  
30 Sabaha kadar eğlenmiş ki bu saate kadar uyuyor  
31 Saha çamur olduğu için maç ertelenmiş.  
32 Sen istemedikçe biz buradan gitmeyiz  
33 Seni mutlu edeyim diye bu hediyeyi aldım.  
34 Seni ziyaret edemedim, çünkü hastaydım.  
35 Senin sevgin bittiği için rüzgarlar sustu, yağmurlar yağmaz oldu  
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 2. Yazılı

13) “Sınıf” kelimesine uygun hal ekleri getirerek ( sınıf – sınıfı – sınıfa –sınıfta -sınıftan ) cümlelerdeki boşlukları tamamlayınız. (5P)

• Dün ………………………………yeni bir öğrenci geldi.
• Bizim ………………………..…..okulun en başarılı sınıfıdır.
• Dün çantamı …………………………………….unuttum.
• Bizim ……………………………çok başarılı buluyorlar.
• Bu yıl bu ……………………………….ayrılacağım.

 

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2018-2019 4. Sınıf Türkçe 1. Dönem 1. Yazılı

11) Aşağıdaki cümlelerin doğru olanlarının başına (D ) Yanlış olanın başına(Y ) yazınız.

Alfabemizde 32 harf vardır.
Alfabemizde 8 tane ünlü harf vardır.
Alfabede 5. Sırada (E ) harfi yer alır.
Ha- nı – me- li

sözcüğü bu şekilde hecelere ayrılır.

‘’Özlem’’ sözcüğünün eş anlamlısı ‘’hasret‘’ tir.

12)Aşağıdaki kelimeleri hecelerine ayırınız 

 Kelime Hecelere ayrılışı
kelebek  
Atatürk  
Hatunsuyu  
kalorifer
Malatya  

13)Aşağıdaki zıt anlamlı sözcükleri eşleştiriniz.

1 Geç   zor
2 kolay   kapalı
3 cevap   erken
4 sabah   akşam
5 açık   soru

TIKLA – TAMAMINI İNDİR

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...