Yabancı Dillerden Türkçe’ye Girmiş Kelimeler 4. Sınıf Türkçe

YABANCI DİLLERDEN TÜRKÇE’YE
mouse  fare
computer  bilgisayar
modem  çevirge
joy-stick  kumanda kolu
printer  yazıcı
scanner  tarayıcı
navigasyon  yolbul
adaptör  uyarlayıcı
animasyon  canlandırma
e-mail  elektronik posta
online  çevrimiçi
laptop  dizüstü bilgisayar
disk  disket
dublaj  seslendirme
bariyer  engel
reyting  izlenme
diskalifiye yarış dışı bırakılmak
antrenör  çalıştırıcı
ofis  işyeri
GİREN KELİMELER

faks  belgegeçer
fast food  hazır yemek
full time  tam gün
global  küresel
ice-tea  soğuk çay
asistan  yardımcı
demo  tanıtım
skor  sonuç
orijinal  özgün
alternatif  seçenek
jüri  seçici kurul
oryantasyon  yönlendirme
lansman  tanıtım
metot  yöntem
aktivite  etkinlik
final  son
spiker  konuşmacı
aktif  etkin

4. Sınıf Türkçe 1. Dönem Konu Tekrarı

MASAL ALAN ADAM
Seksen üç ev ve binlerce ağaçtan oluşan bir köyde mutlu insanlar yaşıyordu.
Bir gün bu köye elinde iki torba bulunan bir adam geldi. Torbalardan birinin boş, öbürünün dolu olduğu daha ilk bakışta anlaşılıyordu. Ama köydeki hiç kimse dolu torbada ne olduğunu ve boş torbaya ne dolduracağını bilmiyordu.
Köyün başlangıcındaki ilk ev kırmızı kapılı evdi. Yabancı adam bu evin önünde durdu ve kırmızı kapıyı vurdu. Evin hanımı kapıyı açıp da karşısında bir yabancı görünce sordu:
-Ne istiyorsunuz?
-Masal alıyorum, dedi yabancı. Masalınız var mı?
(…)
(İlk altı soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız.)

 1. Köyün başlangıcındaki ilk ev nasılmış ?
  A) Yeşil kapılı B) Kırmızı kapılı
  C) kırmızı kaplı D) Yeşil çatılı
 2. Köye elinde ne bulunan bir adam gelmiş ?
  A) bir torba B) sepet C) çuval D) iki torba
 3. Yabancı adam nerede durmuş ?
  A) Köyün en büyük evinin önünde
  B) İlk ağacın önünde
  C) Yolun sonunda
  D) Kırmızı kaplı evin önünde
 4. Adam köye niçin gelmiş ?
  A) Masal satıyormuş B) Masal satın alıyormuş.
  C) Meyve satıyormuş. D) Altın dağıtıyormuş.
 5. Ne zaman köye bir adam gelmiş ?
  A) Bir gece B) Bir akşam üstü
  C) Bir gün D) Bir yaz
 6. Adamın dolu torbasında ne olduğunu ve boş torbasına ne koyacağını kim biliyordu?
  A) hiç kimse B) herkes
  C) bazıları D) köylüler
 7. 1. salık 2. salgı 3. saklı 4. sanal 5. saman

Numaralandırılmış sözcüklerin alfabetik sıralaması, aşağıdaki seçeneklerden hangisinde doğru verilmiştir?
A) 3 – 5 – 1 – 4 – 2 B) 3 – 2 – 1 – 5 – 4
C) 5 – 4 – 1 – 2 – 3 D) 4 – 2 – 1 – 3 – 5

 1. “Babası . . . . . .amcasının duymasını istemedi. . . . . . . araları fazla iyi değildi. . . . . kimseye söylememeleri için çocuklarını ve eşini tembihledi.”
  Bu paragraftaki boşluklara aşağıdakilerden hangisinde yazılı sözcük ya da sözcük grubu getirilemez?
  A) Çünkü B) Buna benzer
  C) Bu olanları D) Özellikle
 2. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde karşılaştırma yapılmamaktadır ?
  A) Hasan’ın ayakkabısının aynısından aldı.
  B) Onun gibi başarılı olacağınızı düşünmüyorum.
  C) Sizin arabadan farklı olarak bu araba daha küçük.
  D) Okuldaki çocuklar onu merak ettiler.
 3. Bir nazlı kuşa benzer . . . . . . . . . .. . dediğin.
  Ev ister, ekmek ister.
  Öpülmek, okşanmak ister.
  Şairin bu dörtlükteki boşluğa aşağıdakilerden hangisini getirmesi uygun olur?
  A) Çocuk B) Vatan C) Ağaç D) Çiçek
 4. Dedem merdivenden yavaş yavaş iniyordu.
  Yukarıdaki cümlede aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Nasıl? B) Ne zaman? C) Kim? D) Nereden?
 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde büyük harflerin kullanımıyla ilgili yanlışlık yapılmıştır?
  A) Yaz tatilinde Isparta’ya gidelim.
  B) Dün Ankara Kalesi’ni gezmişler.
  C) Bana bu kitabı Onur verdi.
  D) Ali dedi ki: “bana mektup yazın.”
  Uzun boylu adamın başında tek bir tane bile saç
  yoktu. Kısa boylu adamın ise saçları çok gürdü. Uzun boylu adamın başı her kış çok üşüyormuş. Bu yüzden kışları mutlaka şapka takarmış. Bir gün gazetede bir yazı okumuş. Yazıda insanların başına saç ekilebileceği yazıyormuş. Adam buna inanmamış. Yazı çok uzunmuş ama adam sonuna kadar okumuş. Karar vermiş çok para kazanıp gelecek yaz başına saç ektirecekmiş.
 6. Uzun boylu adam gazetedeki yazıyı nasıl bulmuş?
  A) bilgilendirici B) sıkıcı C) komik D) uzun
 7. Uzun boylu adam, gelecek yaz ne yapmaya karar vermiş?
  A) Tatile gidecekmiş. D) Daha çok kitap okuyacakmış.
  C) Yüzme öğrenecekmiş. B) Başına saç ektirecekmiş.
 8. Uzun boylu adam, kışları niçin şapka takıyormuş?
  A) Şapka takmayı sevdiği için
  B) Şapkasını başkalarına göstermek için
  C) Başı üşüdüğü için
  D) Güzel görünmek için
 9. Uzun boylu adam, nerede bir yazı okumuş?
  A) Gazetede B) Dergide
  C) Kitapta D)Ansiklopedide
 10. Uzun boylu adamın başı ne zaman üşüyormuş?
  A) Akşamları B) Sabah erken saatte
  C) Kışları D) İlkbaharda
 11. Kimin saçı çok gürmüş?
  A) Uzun boylu adamın B) Kısa boylu adamın
  C) Gazete okuyanların D) Tüm kısa boylu insanların
 12. Cümlelerdeki altı çizili sözcüklerden hangisi eş seslidir?
  A) Anne ve babamla çarşıda gezdik.
  B) Oturdukları beyaz evin bahçesi çok şirindi.
  C) Antalya’ya İdil’in arabasıyla gittik.
  D) Ay tutulması yarın gerçekleşecekmiş.
 13. Aşağıdakilerden hangisi Niçin sorusuna verilen cevaplardan birisidir?
  A) Karnemi aldığım için sevinçliydim.
  B) Zor günlerimde hep yanımda oldu.
  C) Hayatlarında ilk defa sinemaya gittiler.
  D) Bir köşede uyuyup kalmışlar.
 14. “mi” soru eki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bulunmamaktadır?
  A) Bana bir şarkı söyler misin
  B) Düşeceğimi anlayınca elimi tuttu
  C) İki dakika görüşebilir miyiz
  D) Erzurum’a kar yağdı mı
 15. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte daha önce gelir?
  A) Kaz B) Kazan C) Kazak D) Kazma
 16. “En güzel hediyeler ( ) kese kese altınlar prensese verilmek için hazırlandı.”
  Yukarıdaki cümlede yay ayraçla ( ) gösterilen yere hangi noktalama işareti konmalıdır?
  A) nokta ( . ) B) üç nokta ( … )
  C) virgül ( , ) D) noktalı virgül ( ; )
 17. Seçeneklerin hangisindeki sözcük çifti, anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?
  A) sert – yumuşak B) akıllı – zeki
  C) bayat – taze D) dar – geniş
 18. Nasıl yaşarım onlar olmadan
  Annem, babam, kardeşim
  Hep yardım ederler bana
  Hiçbir zaman ayrılamam onlardan
  Annemin şefkatli eli
  Babamın yardımı
  İşte ben de başarılıyım
  Annem ve babam sayesinde
  Bu şiire getirilebilecek en uygun başlık aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Başarının Sırrı B) Ailem
  C) Mutluluk ve Ben D) Kardeşlerim
  AĞRI DAĞI
  Türkiye’nin doğu ucunda, Ağrı ilinin sınırları içerisinde yer alan Ağrı Dağı, ülkemizin en yüksek dağıdır. Yüksekliği 5137 m olan bu dağ, sönmüş bir yanardağ kütlesidir. Zirvesi, kar ve buzullar ile kaplıdır. Bu kar ve buzul yıl boyunca erimez. Ayrıca, zirvesinde bulunan buzul, ülkemizdeki en büyük buzul olma özelliğindedir. Dağın yamaçları, bitki örtüsü yönünden zayıftır. Çünkü burada yağış azdır. Ağrı Dağı, yılın her mevsimi turist çeker. Doğal güzellikleri, av hayvanları, tarihsel özellikleri nedeniyle turistlerin ilgi odağıdır. Ayrıca, yüksek bir dağ olması sebebiyle birçok dağcının da göz bebeğidir. Ağrı Dağı’na tırmanmak ve Ağrı Dağı’ndan inmek neredeyse 4-5 gün sürmektedir.
  (İlk 4 soruyu metne göre cevaplayınız.)
 19. Ağrı Dağı, hangi ilimizdedir?
  A) Ağrı B) Van C) Muş D) Bingöl
 20. Ağrı Dağı’nın en önemli özelliği nedir?
  A) Ülkemizin doğu ucunda yer alması
  B) Türkiye’nin en yüksek dağı olması
  C) Yamaçlarında bitki örtüsünün olmaması
  D) Zirvesinin kar ve buzullarla kaplı olması
 21. Dağ, hangi özellikleri ile turistlerin ilgi odağıdır?
  A) Tırmanış ve inişin 4-5 gün sürmesiyle
  B) Sönmüş bir volkan olmasıyla
  C) Ağrı ilinin sınırları içerisinde olmasıyla
  D) Doğal güzellikleri, av hayvanları,
  tarihsel özellikleriyle
 22. Metinde, aşağıdakilerden hangisinden söz edilmemiştir?
  A) Yüksekliği 5137 m’dir.
  B) Zirvesindeki kar ve buzullar yıl boyunca erimemektedir.
  C) Ağrı Dağı, Büyük Ağrı ve Küçük Ağrı
  olmak üzere iki zirveden oluşmaktadır.
  D) Yüksek olması nedeniyle birçok
  dağcının göz bebeğidir.
 23. Kış mevsiminde atkı, eldiven ………………… giysiler kullanırız.
  Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yere hangi destekleyici ve açıklayıcı ifade gelmelidir?
  A) özellikle B) gibi C) yani D) açıkçası
 24. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili kelimenin yazımında yanlışlık yoktur ?
  A) Körpüyü geçince sola dön.
  B) Çarşanba pazarına gel.
  C) Öyle yemeğini yedik.
  D) Okula biraz geç geleceğim.
 25. “Annem ………….. ayva tatlısını çok iyi yapar.” cümlesindeki boşluğa aşağıdakilerden hangisi yazılırsa cümle anlamlı olur ?
  A) niçin B) ile C) özellikle D) ve
 26. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yazım yanlışı
  vardır ?
  A) Kesin gidiyor musun? B) Ne zaman geleceksin?
  C) Evde ki çiçeği aldın mı? D) Sen de gördün mü?
 27. Aşağıdaki seçeneklerden hangisinde büyük ünlü uyumuna uymayan bir kelime vardır ?
  A) Kalabalık B) Karpuz C) Karate D) Karışık
 28. Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde “mi” doğru kullanılmıştır?
  A) Sen demi çalışmadın?
  B) Biz mi size geleceğiz, sizmi bize geleceksiniz?
  C) Onunmu arabası var?
  D) Sen mi geleceksin?
 29. Aşağıdakilerden hangisi, bir yönüyle diğerlerinden farklıdır ?
  A) yorgan B) çekyat C) yastık D) çarşaf
 30. “Küçük kedi bahçeye çıkmış.” Cümlesindeki “küçük” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) iri B) büyük C) haylaz D) ufak
 31. Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “yüksek” sözcüğünün zıt anlamlısıdır ?
  A) Düzlük B) Alçak C) Yamaç D) Zirve
 32. “el” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Sabah kalkınca elimizi yüzümüzü yıkamalıyız.
B) Bana ellerden söz getirme.
C) Elinde çantasıyla yanıma geldi.
D) Sıcak çaydanlığa dokununca eli yandı.

 1. Aşağıdaki kelimelerden hangisi sesteş değildir ?
  A) Yol B) Çay C) Kapı D) Dal
 2. Cenk : Misafir – Konuk
  Cihan : Hakem – Hakim
  Bülent : Sonbahar – Güz
  Erdinç: Kelime – Sözcük
  Hangisinin söylediği sözcük anlamdaş değildir ?
  A) Cenk B) Cihan C) Bülent D) Erdinç
 3. “Buraya çok uzak bir şehirde dayısıyla birlikte yaşıyordu.”
  Yukarıdaki altı çizili sözcüğün yerine aşağıdakilerden hangisi yazılabilir ?
  A) Mesafe B) Irak C) Yakın D) Ara
 4. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır ?
  A) Zayıf – Cılız B) Alıcı – Satıcı
  C) Az – Çok D) Artı – Eksi
 5. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir ?
  A) Çeşit – Tür B) Zayıf – Şişman
  C) Birey – Fert D) Vatan – Yurt
 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde altı
  çizili sözcük, mecaz anlamda kullanmıştır?
  A) Annem sıcak su ile çamaşır yıkadı.
  B) Çuval oldukça ağır geldi.
  C) Marangoz çubukları ince kesmiş.
  D) Öğretmen ve öğrencileri tatlı bir sohbete başladılar.
 7. “Kendisine yalan söylediğimizi sanınca
  köpürdü.” cümlesindeki hangi sözcük gerçek anlamının dışında kullanılmıştır?
  A) yalan B) söylediğimizi
  C) sanınca D) köpürdü
 8. Aşağıdaki cümlelerde altı çizili sözcükleri, ilgili
  kutucuklara yazalım.
  a. Tahtaya bir doğru çizerek özelliklerini anlattı..
  b. Gözünün içine baka baka yalan söyledi.
  c. Ev sahibi bizi çok sıcak karşıladı.
  ç. Soğuktan ellerim dondu.
  d. Oyuncular ikinci sahnenin provası için toplandılar.
  e. Yüreği yanıyor ama kimseye belli etmemeye çalışıyor.
  f. Bu soğuk havada nereye gidiyorsun

GERÇEK MECAZ TERİM

 1. Aşağıdaki cümlelerde eş sesli kelimelerin altını çizelim

3.Açıklamalarla deyimleri eşleştiriniz

 1. Aşağıdaki kelime çiftlerinden hangisi karşıt (zıt) anlamlı değildir ?
  A) dar – geniş B) uzun – kısa
  C) sert – yumuşak D) uygar – medeni

Cümlede geçen “el” sözcüğünün eş seslisi, aşağıdaki cümlelerden hangisinde kullanılmıştır?
A) Ahmet ellerini kullanmayı biliyor.
B) Elindeki tepsiyi yere bıraktı.
C) O ellerde çalışmak istemiyor, köyüne dönmek istiyordu.
D) Annem ellerinin arasına ellerimi aldı.

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde deyim kullanılmıştır?
  A) Her sabah Figen Hanım’la parkta yürüyorlar.
  B) Masadaki kitabı bana teyzem almıştı.
  C) Bahar gelince Zonguldak’a taşınacaklarmış.
  D) Saatim kaybolunca evin altını üstüne getirdim.
 2. Aşağıdaki tümcelerin hangisi, gerçek bir durumu anlatmaktadır?
  A) Yıldızlar gökyüzünde sohbet ediyordu.
  B) Arkadaşım ve ben Ay’a gittik.
  C) Peri, sihirli değneğini salladı ve ortadan kayboldu.
  D) Elif’in gözleri prıl pırıldı.
 3. “Ödül” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Hediye B) Armağan C) Hatıra D) Sürpriz
 4. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde karşılaştırma yapılmamıştır?
  A) Serkan, Ali’ye göre daha güçlü bir sporcu.
  B) Sizin sokağınız da bizimki kadar temiz.
  C) Lale, alışveriş yapmak için markete gitti.
 5. “Can, boğazdan gelir.” atasözünün anlamı aşağıdakilerden hangisidir?
  A) Bir kişi için kendi canı, başkasının canından daha tatlıdır.
  B) İnsan konuşup görüşmek, dertleşmek için arkadaş arar.
  C) Beslenmesine dikkat etmeyen kişinin sağlığı, yaşamı tehlikeye düşer.
  D) Bir yerde, bir işte tutunup başarı kazanabilmek için yılmadan çalışmak gerekir.
 6. Aşağıdaki cümlelerden hangisi kurallı değildir?
  A) Sınıf arkadaşıma doğum gününde kuş alacağım.
  B) Karşıdan karşıya geçerken bakın sağınıza solunuza.
  C) İstanbul’un Avrupa yakasında bir ev kiralamış.
  D) Kardeşim, anlamadığı soruları açıklamamı istedi.
 7. Aşağıdaki sözcük çiftlerinin hangisinde
  diğerlerinden farklı bir anlam ilişkisi vardır?

A) B)

C ) D)

 1. “Tatmak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin
  hangisinde gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Gizem, yeni yaptığım kurabiyeyi tattı.
B) Yalnız başına kalınca kimsesizliği tattı.
C) Büyük bir eve taşınınca rahatlığı tattı.
D) Hayatında ilk defa yoksulluğu tattı.

        GÜNEŞLİ ADA

Bir zamanlar köpüklü dalgaları. Yemyeşil kıyıları döven uçsuz bucaksız bir deniz vardı. Bu büyük denizin ortasında da birçok irili ufaklı ada… Güneşli Ada’nın her tarafı yemyeşil ağaçlarla, bin bir türlü çiçeklerle kaplıydı. Dağlardaki pınarlardan çıkan buz gibi sular, derelerden şırıl şırıl akardı. Adada her türlü meyve ağaçları vardı.

Güneşli Ada’da çalışkan ve iyi yürekli insanlar yaşardı. Kimi balıkçılık yapardı kimi de bahçesini eker biçer, tarımla uğraşırdı. Ada’nın güneşli gökyüzünden çocukların sesleri eksik olmazdı.

Günlerden bir gün ufukta bir gemi göründü. Herkes merak içinde limana koştu. Gemi limana demir attı.
1, 2, 3, 4 ve 5. soruları yukarıdaki metne göre cevaplayınız.

 1. Güneşli Ada’nın her tarafı nelerle kaplıydı ?
  A) Uçsuz bucaksız kumsallarla
  B) Yemyeşil yosunlar ve taşlarla
  C) Yemyeşil ağaçlarla, bin bir türlü çiçeklerle
  D) İrili ufaklı balıkçı motorlarıyla
 2. Dağlardaki pınarlardan çıkan sular nasıl akardı ?
  A) Şırıl şırıl B) Yavaş yavaş
  C) Coşkun D) Hırçın hırçın
 3. Hangisi adadaki insanların özellikleridir?
  A) Tembel – Utangaç B) Kötümser – Üzgün
  C) İnatçı – Mutsuz D) Çalışkan – İyi yürekli
 4. Adanın güneşli gökyüzünden ne eksik olmazdı.

A) çocukların sesleri B) Martıların sesleri
C) Güneşin gülümsemesi D) Uçakların sesleri

 1. Adada aşağıdaki ağaçlardan hangileri vardı ?
  A) Çam B) Gürgen
  C) Kavak D) Meyve
 2. Alfabemizin 5. 12. 29. 6. harfleri sırasıyla yazıldığında hangi sözcük oluşur ?
  A) Dizi B) Bizi C) Dize D) Bize
 3. Aşağıdakilerden hangisi sözlük sırasına göre sıralanmamıştır?
  A) merdiven – mor – mutlu – mübarek
  B) fakir – fikir – feda – füze
  C) cazip – cevap – cilve – Cuma
  D) takı – tel – telefon – teyp

Yukarıda yazılı olan cümlede büyük ünlü uyumuna uymayan sözcük hangisidir ?
A) sizler B) soruyu C) cevaplarsanız D) oyun

 1. “Ulus” sözcüğünün eş anlamlısı aşağıdaki cümlelerin hangisinde kullanılmıştır?
  A) Türkler tarihin her döneminde devletlerini kurmuştur.
  B) Vatandaşlık görevini yerine getirmeni bekliyoruz.
  C) Yurdundan ayrı kalan çok insan vardır. D) Bizim milletimiz vatanını çok sever.
 2. Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi eş anlamlı değildir ?

A) Ilık – Serin B) Seri – Hızlı
C) Teklif – Öneri D) Mektup – Name

 1. Aşağıdakilerden hangisi olumlu cümledir?
  A) Ortağım şirket toplantısına katılmayacakmış.
  B) Misafirlere çay ve kek ikram ettik.
  C) Geçen günden beri ondan haber alamadık. D) Bugün hava dünkü kadar sıcak değil.
 2. Aşağıda karışık olarak verilen sözcükleri düzenleyip anlamlı bir atasözü oluşturalım. Altına yazalım.
  dönmez – ile – değirmen – su – taşıma ……………………………………………………..

…………
Çiftçinin biri, bir gece bülbülü dinleyerek bülbülün sesine hayran olmuş.
Ertesi gün akşama kadar hep bülbülü düşünmüş.
Ertesi gece evinin önünde bir tuzak kurarak bülbülü yakalamış. Sevinçle,
– Artık benim oldun, diye bir çığlık atmış. Bundan böyle yalnız benim için öteceksin!
Bülbül yanıt vermiş:
– Biz bülbüller, tutsak iken ötemeyiz ki!
( İlk 8 soruyu yukarıdaki metne göre cevaplayınız. )

 1. Metne en uygun başlık aşağıdakilerden hangisi olabilir ?
  A) Bülbülün Esareti B) Çiftçinin Tuzağı
  C) Çiftçi İle Bülbül D) Çiftçinin Kurnazlığı
 2. Bülbülün sesine kim hayran olmuş ?
  A) Köylü B) Çiftçi C) Gül D) Kurt
 3. Olay ne zaman meydana gelmiştir ?
  A) Akşam B) Öğle C) Gündüz D) Gece
 4. Çiftçi, bülbüle tuzağı nerede kurmuş ?
  A) Evinin önünde B) Ormanda
  C) Ağacın üstünde D) Penceresinin altında
 5. Yakalanan bülbül çiftçiye ne demiş ?
  A) Lütfen beni bırak .
  B) Tutsak iken ötemeyiz.
  C) Lütfen beni öldürme.
  D) Senin de yüreğin yansın.
 6. Bülbül niçin tutsak edilmiştir?
  A) Tüyler parlak olduğu için.
  B) Eti lezzetli olduğu için.
  C) Sesi güzel olduğu için.
  D) Gözleri renkli olduğu için.
 7. “Ertesi gece evinin önünde bir tuzak kurarak bülbülü yakalamış.”
  Cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?
  A) Ne ? B) Nerede ? C) Ne zaman ? D) Niçin
 8. Metinde geçen olaylardan hangisi hayal ürünü bir ifadedir?
  A) Çiftçinin, bülbülün sesini dinlemesi
  B) Bülbülün sesinin güzel olması
  C) Çiftçinin bülbüle tuzak kurması
  D) Bülbülün konuşması

Öğretmenin konuşmasında geçen altı çizili
sözcüklerin eş anlamlıları, aşağıdakilerin hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) söylev – sözcük – al B) söylev – hece – beyaz
C) kitap – sözcük – pembe D) kitap – cümle – mor

 1. yudum – yolcu – yorum – yıldız
  Yukarıdaki sözcükleri alfabetik sıraya dizersek sıralama aşağıdakilerden hangisi olur?

A) yorum – yudum – yolcu – yıldız
B) yıldız – yorum – yudum – yolcu
C) yıldız – yolcu – yorum – yudum
D) yolcu – yıldız – yorum – yudum

 1. I- Onun kadar temiz yürekli bir insan görmedim.
  II- Sözlerin onu çok kırdı.
  III- Elindeki sabun çok köpürdü.
  IV- Sezer açık sözlü biriydi.
  Hangi sembolle gösterilen cümledeki altı çizili sözcük, gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) I B) II C) III D) IV
 2. Aşağıdaki cümlelerde hangi sözcükler eş seslidir? Bu sözcüklerin altlarını çizelim.
  A. Ahmet, ayakkabısına yeni bağ aldı.
  B. Ayla, 12. yaş gününü arkadaşları ile kutladı.
  C. Bu yaz bizim için çok iyi geçecek.
  D. Gül, dalında güzeldir.
 3. Türkçe sözcüklerin ilk hecesi kalın ünlü ile başlarsa sonraki ünlüler de kalın, ince ünlü ile başlarsa sonraki ünlüler de ince olur. Buna büyük ünlü uyumu denir.

Buna göre aşağıdaki sözcüklerden hangisi büyük ünlü uyumu kuralına uymaz?
A) Kalabalık B) Öğrenci
C) Tertemiz D) Sandalye

 1. “Ak saçlı ninem, gençlik anılarını anlatıyordu.” Cümlesindeki “ak” sözcüğü hangi cümlede aynı anlamda kullanılmıştır?
  A) Elif’in gözlerinden yaşlar akıyordu.
  B) Adamın saçlarına aklar düşmüştü.
  C) Şelalenin suları çok hızlı akıyordu.
  D) Kızılırmak, Karadeniz’e akar.
 2. Aşağıdaki cümlelerde geçen altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
  A) Dayım, ağır bir ameliyat geçirdi.
  B) Bu ince düşünceniz için teşekkür ederim.
  C) Bahçedeki ağacın gölgesinde dinlendi.
  D) Kardeşini kırdığının farkında mısın?
 3. Aşağıdaki deyimlerden hangisi “Aynı şeyden bahsetmek, çok anmak” anlamındadır?
  A) Dilinden düşürmemek B) Dili çözülmek
  C) Göz açtırmamak D) Göze batmak

De Ki Mi Eklerinin Yazımı 4. Sınıf Türkçe

-DE, -Kİ VE -Mİ EKLERİNİN YAZIMI

-ki Ekinin Yazımı:

Sıfat yapan ve zamir yapan (ilgi eki) –ki’ler ek durumunda oldukları için bitişik yazılır. Bu ekleri çıkarınca anlam bozulur. Fakat bağlaç olan –ki kelime durumundadır ve ayrı yazılır.

-ki eki Örnek Nasıl yazılır? Çıkarınca
Sıfat yapan -ki Sabahki yemek Bitişik yazılır Anlam bozulur
Zamir yapan -ki Onunki (onun ödevi) Bitişik yazılır Anlam bozulur
Bağlaç olan -ki Öyle yoruldum ki Ayrı yazılır Anlam daralır

Not: Eğer cümle içinde “-ki” nin bitişik mi ya da ayrı mı yazılır konusunda kafamız karışırsa  “-ki”ye “-ler” çokluk ekini getiriniz. Eğer anlamda bozulma olmazsa bitişik yazılır. Ama anlam bozulur ise bu “ki” bağlaç olduğundan ayrı yazarız.

de Ekinin Yazımı:

 • Kullandığınız cümlede “de/da”yi çıkardığınızda anlam eğer bozuluyor ise bu “de/da” ek olan “-de/-da” dır ve bitişik yazılır.
 • Eğer anlam bozulmuyor ise bu “de/da” bağlaç olan “de/da” dır ve ayrı yazılır.
-de eki Örnek: Nasıl yazılır? Çıkarınca
Hal eki olan -de Evde misafir var. Bitişik yazılır Anlam bozulur
Bağlaç olan -de Olsa da yesek. Ayrı yazılır Anlam daralır

Not: -de’ ve ‘-da’nın ayrı mı, bitişik mi olduğunu anlamanın diğer kolay yolu: Cümlede ‘de’ ve ‘da’ yerine ‘dahi’ sözcüğünü kullanın. Anlam bozuluyorsa ‘dahi’ anlamında değildir, ayrı yazılmaz.

-mi Ekinin Yazımı:

-mi eki ister soru anlamı katsın ister katmasın ayrı yazılır. Kendinden önceki kelimenin büyük ünlü uyumuna uyar. Aldığı ekler ise –mi eki ile birlikte ayrılır.

 • Soru anlamı vermek için kullanılır.

      Aldık mı?     Kardeşin mi?

 • Seçenek sunma amacıyla kullanılır:
        Alır mı almaz mı bilemem.
 • Şart, koşul bildirebilir:

      Derslerine çalıştı mı kazanır.

 • Zaman anlamı katar:

      Buraya geldi mi size de uğrar.

 •  Şaşırma, hayret, beklenmezlik bildirir; ünlem ifade eder:

     Aniden babasına rastlamasın mı!

 • Tehdit, korkutma bildirir:

     Sopayı elime aldım mı görürsün.

 • Fiile kesinlik anlamı katar:

     Sizin işinizi yaptı mı yaptı.

Ulama 4. Sınıf Türkçe

Aşağıdaki cümlelerde ulama yapılan yerleri işaretleyiniz.

1) Bu gelinin altınları da bayağı fazlaymış.
2) Bünyamin’in en iyi arkadaşı Sami’dir
3) Bu karşıdan gelen adam kim?
4) Merve bahçenin önündeki kediyi besliyor.
5) Damdaki beyaz güvercinler için hep güzel hayaller kuruyor.
6) Sakın bir daha annenin ardından ağlama.
7) Selin ödevini internetten araştırmış.
8) Maden, Elazığ’ın en güzel ilçelerinden birisidir.
9) Süleyman odanın ortasına yemek dökmüş.
10) Hayal ötesi bir diyardır, Maden.
11) Niçin perdenin önünde duruyorsun?
12) Kürşatlar bahçeye dikmek için ağaç almışlar.
13) Pembeli, güzel ev sizin mi?
14) Yanan ışık gözlerimi rahatsız ediyor.
15) Mutluluktan gözlerinin içi parlıyor.
16) Çocuklar, arabalarıyla sokakta oyun oynuyor.
17) Esma, yatağın üstüne oturmuş.
18) Kader yine televizyon izliyor.
19) Mücahide ayvanın iyisinden anlıyor.
20) Babası, Zehra’yı yanağından öptü.
21) Rüveyda ile Ramazan yürüyerek eve gidiyorlar.
22) Osman’ın annesi okula gelirken kardeşine rastladı.
23) Şehriban’ın ninesi çok iyi peynir yapar.
24) Burhan, Emrah’ın en iyi arkadaşıdır.
25) Bize beş kilogram peynir al.
26) Beni bu halılar için mi rahatsız ettin?
27) Çok güzel bir fotoğraf olmuş.
28) Odanın içi mis gibi kokuyor.
29) Canan ile Şeyma yeniden arkadaş oldular.
30) Bu sabun, ellerin için çok iyi gelecektir.