Cins İsimler Konu Özeti 3. Sınıf Türkçe

Aynı türden olan varlıklara, olaylara, kavramlara verilen isimler cins isimlerdir.

TÜR ADI

Cins İsim ve tür adı eş anlamlı kelimelerdir.

Tür isimlerinin ilk harfini sadece cümle başında büyük harfle yazarız.

Tür isimleri tek bir varlığın ismi olarak belirtilirse özel isim olur.

Bazı varlık adları hem özel ad hem de tür adı olarak kullanılır.

 

Özel İsimler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

Doğada gördüğümüz canlı cansız her şeyin bir adı vardır.

Canlı ve cansız varlıklar ile kavramları karşılayan sözcüklere ad( isim ) denir.

Varlıklara veriliş şekillerine göre isimler ikiye ayrılır: 1-Özel İsimler 2-Cins İsimler.

Tek bir varlığa verilen isimler başka bir deyişle bir başka eşi veya benzeri olmayan varlıklara verilen isimler özel isimlerdir.

Ülke adları-Kıta adları- Şehir adları-Millet adları- gezegen ve yıldız adları

İnsan adları-Din adları- Dil adları-Hayvan özel adları- Kurum adları ve Kuruluş adları.

İl-ilçe-semt-mahalle-cadde-köy-sokak-apartman adları-Dağ-göl-deniz-ırmak-dere adları

Kitap-gazete-dergi adları-yayınevi-dükkan-mağaza adları- Bayram adları-Savaş adları

Özel isimlerde geçen ‘’ ve – de – ki – ile – ya – ya da ‘’ bağlaçlarını ve ‘’ mi –mı –mu –mü’’ gibi soru eklerini küçük harfle yazarız. Gençlik ve Spor Müdürlüğü

Kişi isimlerinden önce ve sonra yazdığımız unvan sözcüklerinin ilk harfini her zaman büyük harfle yazarız. Doktor Hakan Bey

Özel isimler yumuşamaya uğramaz. Yani özel adlara gelen ekler okunuşunu yumuşatarak değiştirir ama özel isim olduğu gibi yazarız. Faruk’a yazarız ama Faruğa diye okuruz

Özel isimlere getirilen ‘’ -ler –lar ‘’ eklerini ve sonrasında gelen ekleri kesme işareti ile ayırmayız. Türkler , İzmirliler,

Özel isimlere gelen çekim eklerini kesme işareti ile ayırırız. Ayşenaz’ın annesi İstanbul’a gidecek.

Özel isimlere getirilen‘’–ci –cı –cu –cü –lik –lık –luk -lük –li –lı –lu -lü –siz –sız ‘’
gibi yapım eklerini kesme işareti ile ayırmayız. Yani bu ekler özel isme gelirse özel isim ile ek arasına kesme işareti koymayız.Atatürkçülük, Bursalı

Özel isimlerin ilk harfini her zaman büyük harfle yazarız. Ankara’dan teyzem gelecek.

Harf Ve Hece Bilgisi Konu Anlatımı 3. Sınıf Türkçe

Ağzımızdan çıkan sesler, yazıda harf adını verdiğimiz simgelerle gösterilir.

Bir dildeki harflerin belirli bir kurala göre sıralanmasıyla oluşan bütünlüğe ALFABE (abece) denir.

Türk alfabesinde 29 harf vardır. Bunların 8’ i sesli (ünlü) harf, 21’ i ise sessiz (ünsüz) harflerdir.

Alfabemizde 29 (yirmi dokuz) harf vardır. 1 Kasım 1928 yılında kabul edilmiştir

Kendi başına okunabilen harflere sesli (ünlü)harf denir. Alfabemizde sekiz (8) tane ünlü harf vardır.

Kendi başına okunamayan sesli (ünlü) bir harf yardımıyla okunabilen harflere sessiz (ünsüz) harf denir. Alfabemizde 21 tane ünsüz harf vardır.

Sesli (ünlü) harfler ; a , e , ı , i , o , ö , u , ü .

Sessiz (ünsüz) harfler ; b,c,ç,d,f,g,ğ,h,j,k,l,m,n,p,r,s,ş,t,v,y,z.

Ağzımızın bir hareketi ile söylenen seslere hece deriz. Her hecede bir sesli harf bulunur. Türkçede heceler en az bir, en çok dört sesten oluşur.

Harfler birleşerek heceleri, heceler birleşerek kelimeleri, kelimeler birleşerek cümleleri, cümleler birleşerek metinleri oluşturur.

AŞAĞIDAKİ CÜMLELERDE BOŞ BIRAKILAN YERLERİ UYGUN SÖZCÜKLERLE TAMAMLAYALIM.
Hece – sekiz – harf –sesli – yirmi bir – sessiz– alfabe-üç-hece-bir-dört
1.Sesleri yazıda gösteren işaretlere …………………………………………… denir.
2.Alfabemizdeki “a,e,ı,i,o,ö,u,ü ” harfleri ………………………… harflerdir.
3.Ünlü harfler tek başlarına………………………………………oluşturur.
4.Türkçemizde ………………………………tane ünlü ( sesli) harf vardır.
5.”Ankara” sözcüğü ……………………………heceden oluşmaktadır.
6.”ğ,y,z”gibi harfler………………………(ünsüz) harflerdir.
7.Türkçemizde ………………………………tane sessiz (ünsüz) harf vardır.
8.Bir dildeki harflerin belli bir sıraya dizilmiş bütününe…………………………………………
9.Ağzımızdan bir çırpıda çıkan ses topluluğuna……………………. denir.

  1. Türkçede heceler en az ……………, en çok ……………. sesten oluşur.

Farklı Düşünmeye Yönlendiren İfadeler Konu Anlatımı 3. Sınıf Türçe

Cümle içerisinde yer alan bazı ifadeler sahip olduğumuz düşüncelerin yönünün değiştirerek bizi farklı düşünmeye yönlendirir. Kendisinden önceki ya da sonraki düşüncenin farklı olduğunu bizlere anlatan ifadelere farklı düşünmeye yönlendiren ifadeler denir.

Konuşurken ya da yazarken bir düşünceden farklı bir düşünceye geçerken ” fakat- ancak – ama- veya- ya da -yalnız – buna rağmen- yoksa-ne var ki” gibi ifadeler kullanırız.

Cümleler “ama, ancak, veya, ya da, buna rağmen, fakat, yalnız” gibi sözcüklerle farklı ifadelere bağlanır. Cümleyi okuduğumuzda düşüncenin değiştiğini anlarız. Aşağıdaki örnek cümleleri okuyalım ve inceleyelim.

 Sinemaya gidecektim ama misafir geldi
 Kış mevsimini çok seviyorum ancak soğuk havayı sevmiyorum.
 Çok hızlı koşmama rağmen sana yetişemedim
 Konuya çok çalışmıştı buna rağmen öğretmenin sorduğu soruyu bilemedi.
 Ayşe şimdi uyuyor ya da yemek yiyordur.
 Sıla hastalandı yoksa dondurma mı yedi?
 Bugün size uğradım; ama evde yoktun.
 Seni oyuna alırım yalnız mızıkçılık yapmazsan.

Büyük Ünlü Uyumu 3. Sınıf Türkçe

Aşağıdaki kelimelerden büyük ünlü uyumuna uyanlara (+), büyük ünlü uyumuna uymayanlara (–) işareti koyunuz.

1 kardeş  
2 komik  
3 Fatih  
4 fırın  
5 tablo  
6 vasıta  
7 tezgahtar  
8 çolak  
9 Bilal  
10 misafir  
11 konuk  
12 değişiklik  
13 tabela  
14 vatanım  
15 Türkçemiz  
16 kalemlik  
17 tiyatro  
18 bademcik  
19 sokak  
20 alırken  
21 helva  
22 pırasa  
23 patlıcan  
24 yazlık  
25 çamaşır  
26 perdeci  
27 sarımsak  
28 Halime  
29 çadır  
30 takdir  
31 teşekkür  
32 pehlivan  
33 gümüş  
34 gazeteci  
35 bina  
36 hakim  
37 savcı  
38 avukat  
39 öğretmen  
40 altın  
41 korner  
42 balık  
43 kimya  
44 coğrafya  
45 tarihçi  
46 terzi  
47 kadın  
48 erkek  
49 şemsiye  
50 terazi  
51 mektup  
52 asker  
53 maydanoz  
54 dakika  
55 saniye  
56 gezegen  
57 geliyor  
58 yapıyor  
59 numara  
60 fırsat  
61 indirim  
62 tırnak  
63 kasımpatı  
64 karanfil  
65 papatya  
66 menekşe  
67 karnıyarık  
68 şahane  
69 sehpa  
70 yalnızlık