Seviye Tespit Sınavı 2. Sınıf Türkçe

PARAYI VEREN DÜDÜĞÜ ÇALAR
Bir gün Nasrettin Hoca pazara giderken çocuklar etrafını sarmışlar. Hepsi birer düdük ısmarlamış, ama para veren olmamış. Hoca çocukların tümüne olumlu cevap vermiş: —“Peki, olur…” Çocuklardan yalnız biri, elinde para olduğu halde, Hoca’ya şunları söylemiş: —“Şu parayla bana bir düdük getirir misin?” Hoca akşama doğru pazardan dönmüş. Yolunu bekleyen çocuklar hemen Hoca’nın etrafını sararak düdüklerini istemişler. Nasrettin Hoca, cebinden bir düdük çıkarıp kendisine para veren çocuğa uzatmış. Ötekileri bağırmaya başlamışlar: —“Ya bizim düdükler nerede?” Hoca’nın cevabı kısa ve anlamlı olmuş: —“Parayı veren düdüğü çalar.”
( İlk 3 soru parçaya göre cevaplayınız)
1-Nasrettin Hoca nereye gidiyormuş?

2- Çocuklar Nasrettin Hoca’dan ne istemiş?

3- ‘’ Ya bizim düdükler nerede?’’ sorusuna Hoca ne cevap vermiş?

4- “Bir yılda kaç mevsim vardır ( )” cümlesinin sonuna hangi noktalama işareti konulmalıdır?

a) Nokta b) Soru işareti c) Ünlem işareti

5-“Yaşlı” sözcüğünün zıt anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

a) Genç b) İhtiyar c) Çocuk

6-“Motorsiklet” sözcüğünü hecelerine ayırarak hece sayısını karşısına yazınız?

7- m-k-a-e-l

Yukarıdaki harflerden aşağıdaki sözcüklerden hangisi yapılabilir?
a) Kitap b) Kalem c) Mektup
8-“Manavdan elma, armut, şeftali aldım.”
Yukarıdaki cümle kaç sözcükten oluşmuştur?

9-“Ahmet sabah erkenden kalktı. Elini yüzünü yıkadı. Kahvaltısını yaptı. Çantasını alıp okulun yolunu tuttu.”
Yukarıda kaç cümle vardır?

10- -Eyvah ( ) Ocağı açık unuttum ( ) – Hangi sokakta oturuyorsun ( )

Yukarıdaki cümlelerde parantez içindeki boşluklara sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?
a) , . . b) ! ! ? c) ! . ?

11- Aşağıdakilerden hangisi hecelerine doğru ayrılmıştır?
a) Uç-ak b) Tel-e-viz-yon c) Kap-lum-ba-ğa

12- “Tibet sipor yapmayı sever.”
Yukardaki cümlede yanlış yazılan sözcük aşağıdakilerden hangisidir?
a) Sever b) Tibet c) Sipor

13- “ Doğum gününde Aslı’ya hediye aldım.”
Yukardaki cümlede geçen altı çizgili sözcük yerine aşağıdakilerden hangisi kullanılır?
a) Armağan b) Yaşlı c) Geldi
14- sincap-bardak-zeytin
Yukarıdaki sözcükleri sözlük sırasına göre sıralayınız?

15-Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir?
a) Kasaptan bir kilo b) Pazar günü pikniğe gittik. c) Türkiye’nin başkenti Ankara’dır.

16-Aşağıdaki cümlelerin hangisinde özel ad vardır?
a) Bugün çok yağmur yağdı. b) Ayşe kahvaltıda simit yedi. c) Yarın teyzem bize gelecek.

17-Ahtapot sözcüğünde kaç tane ünlü(sesli) harf vardır?

18-Özel adlara gelen ekler hangi noktalama işareti ile ayrılır?
a) Soru işareti b) Nokta c) Kesme işareti

19- çok-Aslı-yapmayı-resim-sever
Yukarıda karışık olarak verilen sözcüklerden anlamlı bir cümle uluşturunuz?

20- “gül” sözcüğü hangi cümlede farklı anlamda kullanılmıştır?
a) Mehmet fıkraya çok güldü. b) Bahçeden sarı gül topladım. c) Anneme gül verdim.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

İsim Konusu Özeti 2. Sınıf Türkçe

Tekil isimler:Sayıca tek bir varlığı bildiren isimlere tekil isim denir.

Örnekler:Silgi, kalem, ayı, koyun, ördek, kitap, ağaç, keçi, televizyon, kartal,vb.

Çoğul isimler: Sayıca birden fazla varlığı bildiren isimlere çoğul isimler denir. Tekil isimlere “-ler, -lar” eki getirilerek çoğul isim yapılır.

Örnekler:Ayılar, silgiler, kalemler, ördekler, kuzular, çamlar, kitaplar, televizyonlar, keçiler, kartallar, vb.

Topluluk İsimleri: Tekil oldukları halde çokluk ifade eden isimlere topluluk ismi denir.

Örnekler:halk, orman, demet, düzine, deste, ordu, bölük, küme, sürü, aile, millet…. Topluluk adları“-ler, -lar” çoğul eki alarak kullanılabilir.

Örnekler: Ordular, ormanlar, desteler, kümeler…

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2017-2018 2. Sınıf Türkçe Kazanımları

2017-2018 ÖĞRETİM YILI 2. SINIF TÜRKÇE DERSİ KAZANIMLARI

(2017-2018 yılında05/08/2015 tarihli ve 71 sayılı kararlı müfredat kazanımları uygulanacak)

05/08/2015 tarihli ve 71 sayılı kararıyla kabul edilen İlköğretim Türkçe Dersi (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8. Sınıflar) Öğretim Programının 2017 – 2018 eğitim ve öğretim yılından itibaren 1 ve 5. sınıflarda; 2018-2019 eğitim ve öğretim yılından itibaren tüm sınıf düzeylerinde uygulamadan kaldırılması (17.07.2017 sayılı karar)

 

T2.1. SÖZLÜ İLETİŞİM

T2.1.1. Düşüncelerini ve duygularını ifade eden, seviyesine uygun cümleler kurar.

T2.1.2. Akranlarıyla ve yetişkinlerle bir konuyu konuşur/tartışır.

T2.1.2.1. Göz teması kurarak işitilebilir bir ses tonuyla konuşur.

T2.1.2.2. Konuşmalarında kelimeleri doğru telaffuz eder.

T2.1.2.3. Konu dışına çıkmadan önceden belirlenmiş kurallara uyarak konuşur.

Başkalarını dinleme, konuşmasında uygun hitap ifadeleri kullanma, başkalarının sözünü kesmeme, konuşmanın bitmesini bekleme, akış içinde söz alarak konuşmaya katılma vb.

T2.1.3. Tanıdığı kişileri, yerleri, bildiği olayları anlatır ve bunlarla ilgili düşünce ve duygularını ifade eder.

Olayları oluş sırasına göre anlatması sağlanır.

T2.1.4. Topluluk önünde konuşur.

T2.1.5. Bir masalı veya olayı ana hatlarıyla anlatır.

Masallar veya metinlerle birlikte resimler vb. görselleri kullanarak bir olayı, düşünceyi ve duyguyu ifade etmesi sağlanır.

T2.1.6. Basit resimlerden anlamlar çıkarır ve bunları birbirine bağlayarak bir olayı açıklar. T2.1.7. Dinlediklerinin/izlediklerinin konusunu belirler.

T2.1.8. Dinlediklerinde ve izlediklerinde gerçek unsurları ve hayal unsurlarını ayırt eder. T2.1.9. Metni takip ederek dinler.

T2.1.10. Dinlerken/izlerken vurgu, tonlama ve telaffuza dikkat eder.

T2.1.11. Verilen yönergeleri takip eder ve uygular.

T2.1.12. Dinlediği/izlediği bir okuma metni, sözel sunum veya medya içeriği hakkında sorular sorar ve sorulan sorulara cevap verir.

T2.1.13. Dinlediklerini zihninde canlandırarak olayın nasıl gelişeceğini ve sonucunu tahmin eder.

T2.1.14. Kısa bir hikâyeyi, masalı, olayı ve durumu dramatize eder.

T2.1.15. Konuşmacının sözlü olmayan (jest, mimik ve beden dili vb.) mesajlarını anlar.

 

T2.2. OKUMA

Anlama

T2.2.1. Okuduklarının konusunu belirler.

T2.2.2. Okuduklarında ne, nerede, ne zaman, nasıl, niçin ve kim sorularına cevap arar. T2.2.3. Okuduğu metni ana hatlarıyla anlatır.

T2.2.4. Görseller, yazılı metinler ve medya metinlerinden ne anladığını ifade eder. T2.2.5.Okuduğu metinlerdeki hikâye unsurlarını belirler.

T2.2.6. Okuduğu metindeki olayları ve işlemleri oluş sırasına göre açıklar.

Bir işin yapılmasında işlem basamaklarının açıklanması sağlanır.

T2.2.7. Okuduğu metinde önemli noktaları fark eder.

Önemli noktalara (büyük harfle yazılı, renkli, altı çizili, koyu vb) ve alt başlıklara dikkat etmesi sağlanır.

T2.2.8. Bir bilgiye veya içeriğe erişmek için başlıklar, sözlük ve içindekiler gibi ögeleri bilir ve kullanır.

T2.2.9. Bir metinde bilmediği kelimeleri belirler ve bu kelimelerin anlamlarını sözlük vb. kaynakları kullanarak öğrenir.

T2.2.10. Okuduğunu anlamlandırmada görsellerden yararlanır.

 

Akıcı Okuma

T2.2.11. Okuduğu kelimeleri doğru telaffuz eder, yazım kurallarına ve noktalama işaretlerine dikkat ederek okur.

T2.2.12. İşitilebilir bir ses tonuyla okur, vurgu ve tonlamalara dikkat eder.

T2.2.13. Parmakla takip etmeden, sınıf düzeyine uygun hızda okur.

T2.2.14. Türün özelliklerine uygun okur.

T2.2.15. Bir diyaloğu kahramanları canlandırarak okur.

T2.2.16. Şiiri düz yazıdan ayırt eder.

 

Söz Varlığı

T2.2.17. Anlamını bilmediği sözcükleri öğrenir.

Sözcükleri öğrenmek için görseller, resimli sözlük, sözlük, kelime haritası, kelime duvarı, kelime kartları ve benzer araçlar kullanılacaktır.

T2.2.18. Kelimelerin zıt ve eş anlamlılarını bulur.

 

T2.3.YAZMA

T2.3.1. Büyük harf, nokta, virgül, ünlem, soru işareti, kısa çizgi ve kesme işaretini uygun yerlerde kullanır.

T2.3.2. Harf, kelimeler ve cümleler arasında uygun boşluklar bırakır.

T2.3.3. Anlamlı ve kurallı cümleler yazar.

T2.3.4. Herhangi bir olayı ve etkinliği oluş sırası içinde yazar.

T2.3.5. Herhangi bir işin yapılmasını oluş sırası içinde yazar.

T2.3.6. Dikte yoluyla, bakarak ve serbest yazma çalışmaları yapar.

T2.3.7. Duygu ve düşüncelerini yazarak ifade eder.

T2.3.8. Duygu ve düşüncelerini ifade ederken uygun bağlama ögelerini kullanır.

ör.: ve, veya, çünkü vb.

T2.3.9. Yazdıklarını kontrol ederek ifade, harf, noktalama gibi yanlışları varsa bunları belirler ve düzeltir.

T2.3.10. Yazdıklarını paylaşır.

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

Sene Sonu Değerlendirme Soruları 2. Sınıf Türkçe

2. SINIF TÜRKÇE DERSİ YIL SONU DEĞERLENDİRME TEST SORULARI

S1 . Türkçemizde bir hecede en az kaç harf bulunur ?

A. 2 B. 3 C. 1

S2 . Hangi seçenekte ünlü harflerin hepsi aynıdır ?

A. ödüllendirmek B. kıvırcık C. kalabalık

S3 . Alfabemizin 20 . harfi aşağıdakilerden hangisidir ?

A. P B. R C. Ö

S4 .Hangi sözcük sözlükte diğer ikisinden önce gelir ?

A. vatan B. şehit C. gazi

S5 . Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangileri karşıt ( zıt ) anlamlıdır ?

A. ihtiyar – yaşlı B. tembel – çalışkan C. öğretmen – muallim

S6 . Aşağıdakilerden hangisi birleşik sözcüktür ?

A. domates B. salatalık C. sivrisinek

S7 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi “- lık , – lik “ eklerinden birini alarak türemiştir ?

A. çelik B. sağlık C. delik

S8 . “ Yeşil …………… kırmızı otomobili alabilirsin. “ cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük

yazılmalıdır ?

A. veya B. ama C. fakat

S9 . Aşağıdakilerden hangisi cümle değildir ?

A. gel B. Ali kırmızı kalemini evde C. ver

S10 . Hangi cümlenin sonuna soru işareti koymalıyız ?

A. Arkadaşlarımı çok seviyorum B. kahvaltımı yaptım C. Kaç kalemin var

S11 . Aşağıdakilerden hangisi noktalama işareti değildir ?

A. x B. . C. ?

S12 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisinin yazımı doğrudur ?

A. picama B. kıravat C. yalnız

S13 . “ Yemekte ………………. yedin ? “ cümlesinde boş bırakılan yere ne yazılmalıdır ?

A. kebap B. ne C. kuru fasulye

 

S14 . “Ulus “ sözcüğünün eş anlamlısı ( anlamdaşı ) hangi sözcüktür ?

A. devlet B. millet C. vatan

S15 . Hangi seçenekteki sözcüklerin tamamı tür adıdır ?

A. Kedi , Okul , Kapı , Samsun B. Balık , Bal , Merve , kum C. dal , sel , keser , balta

S16 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi ad değildir ?

A. geleceğim B. keçi C. defter

S17 . Hangisinde varlığın biçimi belirtilmektedir ?

A. İki köpek B. Taze simit C. Yuvarlak masa

S18 . Hangi eylem henüz gerçekleşmemiştir ?

A. acıkmış. B. gelecek. C. oturuyor.

S19 . “ Taze ekmek aldım .” cümlesinde hangi sözcük eylem bildirmektedir ?

A. aldım B. ekmek C. taze

S20 . Hangi eylem devam eden bir eylemdir ?

A. koşuyor B. koştu C. koşacak

S21 . Hangi cümlede “ deyim “ vardır. ?

A. Kurt sürüye saldırdı. B. Kirazın içinden kurt çıktı. C. Düğünde kurtlarımı döktüm.

S22 . Aşağıdaki sözcüklerden hangisi eş sesli sözcüktür ?

A. Kel B. kal C. kar

S23 . Aşağıdakilerden hangisi hem harf , hem hece , hem de sözcüktür ?

A. O B. Şu C. Sen

S24 .” ………………..yere oturdum. “ cümlesinde boş bırakılan yere hangi sözcük yazılmalıdır?

A. Onlar B. Biz C. Ben

S25 . Aşağıdaki soruların hangisine “ evet “ ya da “ hayır “ diye cevap veremeyiz ?

A. Neden sobayı yakmadın ? B. Baban işten döndü mü ? C. Kahvaltını yaptın mı ?

NOT : Yıl boyu işlenen bütün konuları kapsar. Her soru 4 puandır.

Hazırlayan : Kadir ERİŞGİN ( 1304 )

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...

2. Sınıf Türkçe Sıfatları Bulma Etkinliği

ÖN  ADLARI  BULMA  ETKİNLİĞİ ( SIFAT )

Adların , rengini , durumunu , biçimini , sayısını , yerini  belirten  sözcükleri  bulunuz.  ( 88  tane  ön  ad  bul .)                

1 AZICIK 37 TUZLU 73 YENİ 109 ÇOCUK
2 GÜZEL 38 PİŞMİŞ 74 HIZLI 110 KIRMIZI
3 DEFTER 39 KISA 75 SİLGİ 111 UZUN
4 DÖRDÜNCÜ 40 KİTAP 76 SARI 112 ADAM
5 KALEM 41 YORGUN 77 MEYVE 113 BU
6 YARIM 42 SEBZE 78 KIZGIN 114 KAZAK
7 KORKUNÇ 43 MUTSUZ 79 ÇEYREK 115 YARAMAZ
8 ISSIZ 44 YEŞİL 80 KAĞIT 116 BEŞİNCİ
9 ULU 45 ACI 81 ŞU 117 GÖMLEK
10 KADIN 46 KUTU 82 MASKE 118 CİNGÖZ
11 MAVİ 47 KÜÇÜK 83 BU 119 BÜTÜN
12 UZUNCA 48 EKMEK 84 KONSERVE 120 TARLA
13 KALIN 49 EKŞİ 85 YARIMŞAR 121 CILIZ
14 REÇEL 50 RESİM 86 ŞARKI 122 DÜZ
15 KONUŞKAN 51 HASTA 87 BOZUK 123 MADEN
16 ÖRDEK 52 KIVRIK 88 CAMİ 124 MOR
17 EĞRİ 53 O 89 ÇÜRÜK 125 FİL
18 BİRİNCİ 54 TÜRKÜ 90 BAVUL 126 YENGEÇ
19 BALIK 55 ŞIMARIK 91 GENİŞ 127 İKİNCİ
20 İKİZ 56 ARABA 92 BİRKAÇ 128 TABAK
21 BEBEK 57 BOŞBOĞAZ 93 LALE 129 ÇATAL
22 ÖBÜR 58 TURUNCU 94 İHTİYAR 130 ÖTEKİ
23 PARA 59 PATATES 95 JİLET 131 SANDALYE
24 CANCİĞER 60 DAR 96 KARANLIK 132 MİMAR
25 TIRTIL 61 BİR 97 ÜÇÜZ 133 TUZSUZ
26 KIVIRCIK 62 DÜĞME 98 HALI 134 KİLİM
27 SİYAH 63 HIZLI 99 MİNİK 135 KIPKIRMIZI
28 YATAK 64 KÜÇÜCÜK 100 AYI 136 BEYAZ
29 ZOR 65 OKUL 101 ŞİŞKİN 137 YUMURTA
30 İKİ 66 YALNIZ 102 ŞİŞE 138 TEMİZ
31 FARE 67 KEDİ 103 ÜÇÜNCÜ 139 ÖĞRENCİ
32 KİRLİ 68 GENÇ 104 ÇAY 140 ÜÇ
33 BEŞİNCİ 69 ŞAKACI 105 TANIDIK 141 HIRSLI
34 YORGAN 70 DOKTOR 106 ÜÇER 142 USTA
35 ESKİ 71 KISACIK 107 BARDAK 143 ŞEKER
36 SAKAT 72 ALTI 108 MUTLU 144 YAŞLI

Hazırlayan  : Kadir  ERİŞGİN  ( 1312 )                                                                               

                                                                                          CEVAP  ANAHTARI

1 AZICIK 37 TUZLU 73 YENİ 109 ÇOCUK
2 GÜZEL 38 PİŞMİŞ 74 HIZLI 110 KIRMIZI
3 DEFTER 39 KISA 75 SİLGİ 111 UZUN
4 DÖRDÜNCÜ 40 KİTAP 76 SARI 112 ADAM
5 KALEM 41 YORGUN 77 MEYVE 113 BU
6 YARIM 42 SEBZE 78 KIZGIN 114 KAZAK
7 KORKUNÇ 43 MUTSUZ 79 ÇEYREK 115 YARAMAZ
8 ISSIZ 44 YEŞİL 80 KAĞIT 116 BEŞİNCİ
9 ULU 45 ACI 81 ŞU 117 GÖMLEK
10 KADIN 46 KUTU 82 MASKE 118 CİNGÖZ
11 MAVİ 47 KÜÇÜK 83 BU 119 BÜTÜN
12 UZUNCA 48 EKMEK 84 KONSERVE 120 TARLA
13 KALIN 49 EKŞİ 85 YARIMŞAR 121 CILIZ
14 REÇEL 50 RESİM 86 ŞARKI 122 DÜZ
15 KONUŞKAN 51 HASTA 87 BOZUK 123 MADEN
16 ÖRDEK 52 KIVRIK 88 CAMİ 124 MOR
17 EĞRİ 53 O 89 ÇÜRÜK 125 FİL
18 BİRİNCİ 54 TÜRKÜ 90 BAVUL 126 YENGEÇ
19 BALIK 55 ŞIMARIK 91 GENİŞ 127 İKİNCİ
20 İKİZ 56 ARABA 92 BİRKAÇ 128 TABAK
21 BEBEK 57 BOŞBOĞAZ 93 LALE 129 ÇATAL
22 ÖBÜR 58 TURUNCU 94 İHTİYAR 130 ÖTEKİ
23 PARA 59 PATATES 95 JİLET 131 SANDALYE
24 CANCİĞER 60 DAR 96 KARANLIK 132 MİMAR
25 TIRTIL 61 BİR 97 ÜÇÜZ 133 TUZSUZ
26 KIVIRCIK 62 DÜĞME 98 HALI 134 KİLİM
27 SİYAH 63 HIZLI 99 MİNİK 135 KIPKIRMIZI
28 YATAK 64 KÜÇÜCÜK 100 AYI 136 BEYAZ
29 ZOR 65 OKUL 101 ŞİŞKİN 137 YUMURTA
30 İKİ 66 YALNIZ 102 ŞİŞE 138 TEMİZ
31 FARE 67 KEDİ 103 ÜÇÜNCÜ 139 ÖĞRENCİ
32 KİRLİ 68 GENÇ 104 ÇAY 140 ÜÇ
33 BEŞİNCİ 69 ŞAKACI 105 TANIDIK 141 HIRSLI
34 YORGAN 70 DOKTOR 106 ÜÇER 142 USTA
35 ESKİ 71 KISACIK 107 BARDAK 143 ŞEKER
36 SAKAT 72 ALTI 108 MUTLU 144 YAŞLI

Hazırlayan  : Kadir  ERİŞGİN

1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (Henüz Oy Verilmemiş)
Loading...