Edatlar ve Özellikleri Konu Anlatımı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Edatlar ve Özellikleri

Edatlar kelimelere ve cümlelere farklı anlamlar kazandırırlar. Örneğin “Sen benim için dünyanın en güzel insanısın” cümlesindeki “için” edatı “görelik” anlamıyla kullanılmıştır.

“Her şey senin için hazırlandı” cümlesinde “için” edatı “uğruna,yoluna” anlamıyla kullanılmıştır.

“Benim için ne konuştunuz?” cümlesinde “için” edatı “hakkında” anlamında kullanılmıştır.

Edatlar değişik anlam ilgileriyle kendilerine cümleler içerisinde yer bulurlar. Anlamda ilgi kurma yönleriyle önemli bir yere sahiptirler. Eğer cümleden edatı çıkarırsanız anlam bozulur.

Örneğin: “Senden başka kimim var benim?”cümlesindeki “başka” edatı cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulur.

Bazı edatlar, bağlaç olarak kullanılabilirler.

“Trenle yolculuk çok eğlencelidir.” bu cümlede “ile” edat, “Tren ile uçak en güvenilir araçlardır” bu cümlede ise bağlaçtır.

Edatların yerini tutan bazı ekler vardır. Bu ekler cümlede edatla aynı anlamı taşıyacak şekilde kullanılırlar.

Edatlar cümlede sıfat ya da zarf öbeği içerisinde yer alırlar.

Masal Konu Anlatımı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Masal, hepimizin hafızasında “bir varmış bir yokmuş” olarak işlenen tür e verilen isimdir.

Masallar anonim eserlerdir. Yani yazarı ve söyleyeni belli değildir. Kuşaktan kuşağa geçerek devam ederler. Masallar tamamen hayal ürünüdür.

Genellikle yazımızın başında söylediğimiz tarzda bir tekerleme ile başlar.

Masallar kesin ve net olarak belirtilmeyen yer ve zamanları anlatırlar. Örn: Evvel zaman içinde… Kaf dağının ardı… vb

Masallar kısa kısa cümlelerden oluşur. Bu sayede anlatım akıcı ve sade bil dile kavuşur.

Masallarda geçmiş zaman kullanılır.

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

S-5)Manzume ve şiirle ilgili olarak verilen cümlelerin karşısına doğru ise “D”, yanlış ise “Y” yazınız. ( 8 p)
• Şiirde anlatılanları düzyazıyla ifade ederiz, manzumede anlatılanları düzyazıyla ifade edemeyiz. ( )
• Şiirde olay örgüsü yoktur, manzumede olay örgüsü vardır. ( )
• Şiirde bireysellik duygu ve çağrışım geri plandadır. ( )
• Manzumede toplumsal konular yaşanmış ya da yaşanabilecek olaylar işlenir. ( )
• Şiirde çok anlamlılık ve imge ağır basarken manzumede sözcükler genellikle mecaz anlamında kullanılır. ( )
• Manzumeler genellikle didaktik metinlerdir ( )
• Yapı ve dil-anlatım yönüyle manzumeler hikayeye daha yakındır. ( )
• Manzum hikâyeler birer manzumedir. ( )

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. “Edebiyat” ne demektir? Açıklayınız. 10p
Cevap: Edebiyat; duygu, düşünce, hayal ve gözlemleri dilin imkanları ölçüsünde sözlü ya da yazılı ifade etme sanatıdır.

2. “Edebiyat ve gerçeklik” konusunu, tarih bilminden yararlanılarak yazılmış bir edebî eserden hareketle açıklayınız.( Küçük Ağa, Yorgun Savaşçı, Ateşten Gömlek, Muhteşem Yüzyıl gibi eserleri dikkate alınız.) 10p

Cevap: Edebiyat gerçekliği, tarihi bir gerçeklikten yola çıkarak oluşturulabilir. Sanatçı, araştırarak elde ettiği bilimsel verileri
kendi sanatçı kişiliğiyle yeniden kurgulayıp roman, tiyatro, hikaye, sinema gibi değişik sanat eserlerine dönüştürebilir. Ancak bu eserlerden gerçek tarihi öğrenemeyiz; çünkü özneldir. Küçük Ağa romanı Kurtuluş Savaşından esinlenerek oluşturulmuş bir edebi gerçekliktir ve üslup kaygısıyla yazılmıştır.

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları

Ünite 1 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATINA GİRİŞ

1. İletişim (Tıkla-Çalış)

2. Dil ve kültür arasındaki ilişki (Tıkla-Çalış)

3. Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri

4. Türk edebiyatının dönemleri

5. Türkçenin tarihî gelişim dönemleri

6. Bilim ve sanatın amaç ve yöntemleri

7. Metinlerin sınıflandırılması

8. Edebiyatın güzel sanatlar içerisindeki yeri

9. Edebiyatın bilim dallarıyla ilişkisi

10. Edebî metinlerin özellikleri

Dilbilgisi Konuları:

Ses Bilgisi : Türkçenin kullanımından doğan farklılıklar

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

İletişim, vurgu, tonlama

Ünite 2 HİKÂYE

1. Cumhuriyet döneminden bir olay hikâyesi

2. Cumhuriyet döneminden bir durum hikâyesi

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 3 ŞİİR

1. Cumhuriyet döneminden hece ölçüsüyle yazılan iki şiir

2. Cumhuriyet döneminden aruz ölçüsüyle yazılan bir şiir

3. Cumhuriyet döneminden serbest tarzda yazılmış iki şiir

Dize, beyit, dörtlük, bent

Ünite 4 ROMAN

1. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatından iki roman

Ünite 5 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden üç tiyatro (trajedi, komedi, dram) örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 6 MASAL / FABL

1. Türk halk edebiyatından bir masal örneği

2. Doğu edebiyatından bir masal örneği

3. Divan edebiyatından fabl özelliği gösteren bir mesnevi örneği

4. Batı edebiyatından bir fabl örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 7 MEKTUP / E-POSTA

1. Cumhuriyet döneminden bir özel, bir edebî mektup; iki e-posta örneği

2. Divan edebiyatından bir mektup örneği

3. Tanzimat Dönemi’nden bir mektup örneği

Dilbilgisi Konuları:

Metin üzerinden yazım ve noktalama hatalarını, anlatım bozukluklarını düzeltme

Ünite 8 GÜNLÜK / BLOG

1. Cumhuriyet döneminden iki günlük örneği İki blog örneği

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-12-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]