2018-2019 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Şiirde her sözcük yer alabilmeli, şairanelikten kaçınmalı ve söz sanatları kullanılmamalıdır diyen Cumhuriyet Dönemi edebî topluluğu …………………………………………………………….

Garip hareketinin kurucuları: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oktay Rifat Hozorcu ……………………………………………………………. isimli şiiriyle Garip anlayışından uzaklaşarak ……………………………………………………………. şiirine yönelmiştir.

II. Dünya Savaşı’nın toplumda yaydığı inançsızlık, her şeye güvensizlik ve kurulu düzene meydan okuma yaklaşımı edebiyatta ……………………………………………………………. ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Garipçiler şiir anlayışlarını ……………….. yılında yayımlanan……………………………………………………………. ifade etmişlerdir.

Garipçiler duygudan çok ……………………………………………………………. hitap etmişlerdir.

 

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

7.Aşağıda verilen bilgiler doğru ise(D) yanlış ise (Y) yazınız.(10 p)

1. Makale,fıkra ve deneme gerçek yaşamdan kaynaklanan yazılardır.( )
2. Anıda süslü,sanatlı bir anlatım,akıcı bir üslup kullanılmalıdır.( )
3. Öğretici metinler,bir konu veya sorun hakkında bilgi veren,düşünceler aktaran,öneriler sunan yazılardır( )
4. Siyasi,edebi ve askeri anılar,tarihi bilgilere destek olur( )
5. Makalelerde konunun derinliğine ve ayrıntılarına inilmez;anlatım sadedir( )

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

1. Cumhuriyet’in ilanından sonra pek çok alanda inkılap yapılmıştır. Bunlardan beş tanesini yazınız.(10 p)

2. Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının özellikleri hakkında üç maddelik bilgi veriniz.(10 p)

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

2017-2018 9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı

2017-2018 12. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Müfredatı

Ünite 1 HİKÂYE

1. 1980 sonrası dönemde yazılmış dört hikâye

2. Küçürek hikâye örnekleri

Ünite 2 ŞİİR

1. Yedi Meşale Topluluğu’ndan bir şiir

2. Toplumcu eğilimleri yansıtan bir şiir

3. Cumhuriyet döneminden mistik yönelimleri yansıtan bir şiir

4. Cumhuriyet dönemi bağımsız şairlerinden üç şiir

5. Garip şiirinden bir örnek

6. Mavi Hareketi’nden bir şiir

7. İkinci Yeni şiirinden bir örnek

8. Hisar Topluluğu’ndan bir şiir örneği

9. Cumhuriyet döneminden dinî duyarlılıkları yansıtan bir şiir

10. Cumhuriyet döneminden iki halk şiiri örneği

11. 1980 sonrası Türk şiirinden üç örnek

Ünite 3 SENARYO

1. Türk edebiyatı eserlerinden sinemaya uyarlanmış bir metin, bu metinden üretilen senaryo metni ve filmin ilgili bölümü

Ünite 4 ROMAN

1. 1923-1980 arasında farklı duyarlılıklarla yazılmış üç roman

2. 1980 sonrasında farklı duyarlılıklarla yazılmış iki roman

Ünite 5 TİYATRO

1. Cumhuriyet döneminden (1960 sonrası) bir dram, bir komedi, bir trajedi

2. Cumhuriyet döneminden ( 1960 sonrası) bir epik tiyatro

Ünite 6 DENEME

1. Cumhuriyet döneminden birdeneme .

2. Batı edebiyatından bir deneme.

3. 1923-1960 dönemi Türk edebiyatından bir deneme.

4. 1960 sonrası Türk edebiyatından iki deneme.

Ünite 7 ANI

1. Cumhuriyet öncesi Türk edebiyatından iki anı
2. Cumhuriyet Dönemi Türk edebiyatından bir anı

Şunlar da İlginizi Çekebilir:

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-9-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-10-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-mufredati/” target=”blank” ]2017-2018 10. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

[button color=”orange” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2017-2018-11-sinif-turk-dili-ve-edebiyati-konulari/” target=”blank” ]2017-2018 11. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Konuları[/button]

12. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

 1. Aşağıdaki cümleleri doğru yanlış olarak değerlendiriniz. (10 puan)

(              ) Fazıl Hüsnü Dağlarca, Kurtuluş Savaşı dönemini anlatan başarılı epik şiirler yazmıştır.

(              ) İkinci Yeni şiirinin önemli isimlerinden olan Cahit Külebi, şiirde anlam kapalılığını savunmuştur.

(              ) İsmet Özel, ilk dönemlerinde İkinci Yeni etkisiyle yazmasına rağmen asıl kimliğini toplumcu şiirle bulmuştur.

(              ) Attila İlhan, şiir dışında farklı edebi türlerde eser vermemiştir.

(              ) İkinci Yeni şiiri imgesel yoğunluk ve anlam kapalılığı bakımından divan şiirine benzer.

 1. Aşağıdaki cümlelerdeki boşlukları doğru bir şekilde doldurunuz. (10 puan)

Şiirlerinde; çocukluk özlemi, anılara düşkünlük, ev-aile sevgisi gibi konuları işleyen ……………………………………… Yedi Meşaleciler içinde şiire en sadık isimdir.

Garipçilere tepki olarak doğan ……………………………………… değişik imge, çağrışım ve soyutlamalarla yeni bir şiir amaçlamıştır.

İkinci Yeni sonrası toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen şairlerinden biri olan …………………………………….. 1974’te yayımladığı Amentü şiiriyle Müslüman dünya görüşünü benimsemiştir.

Cahid Zarifoğlu’nun deneme türünde yazdığı ……………………….………………………. ve günlük türünün başarılı bir örneği olan ………………………………… isimli eserleri, Türk edebiyatının başyapıtlarından sayılmalıdır.

 1. Dil ve üslup özelliklerini göz önüne alarak aşağıdaki şiirlerle şairleri eşleştiriniz. (10 puan)

Ataol Behramoğlu / Orhan Veli Kanık / Edip Cansever

Tüyden hafif olurum böyle sabahlar

Karşı damda bir güneş parçası,

İçimde kuş cıvıltıları, şarkılar;

Bağıra çağıra düşerim yollara;

Döner döner durur başım havalarda.

 

Sanırım ki günler hep güzel gidecek;

Her sabah böyle bahar;

Ne iş güç gelir aklıma, ne yoksulluğum.

Derim ki: ‘Sıkıntılar duradursun!’

Şairliğimle yetinir,

Avunurum.

Yaşamak mutlu bir devinimse.

 

Ölüsünü bekliyor Ruhi Bey

Bir yanda Ruhi Bey bir yanda ölü

Ve görmemek ister gibi ölüyü

Oturmuş bir iskemleye.

 

Ben ki bir ölüyü beklemekle geçirdim geceyi

Bir ölüyü ve ölünün bütün inceliklerini.

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Harlı bir ateş gibi derinde yanan

Haramilerin elinde bulunan

 

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Güngörmüş, bilge toprağım

Yunus, Pir Sultan ve Nazım

 

Türkiye, üzgün yurdum, güzel yurdum

Bozlak, ağıt, halay ve zeybek

Dumanı üstünde ekmek

……………………………………… ……………………………………….. …………………………………………..

 

 1. Aşağıdaki eserlerin kime ait olduğunu karşılarına yazınız. (10 puan)
 2. Hızır’la Kırk Saat ………………………….
 3. Günce ………………………….
 4. Üvercinka …………………………
 5. Dünyanın En Güzel Arabistanı ………………
 6. Huzur …………………………
 7. Aşağıdaki eserlerin türlerini karşılarına yazınız. (10 puan)

Sevda Sözleri      :              ……………………………

Semaver                              :              ……………………………

Karalama Defteri                :              ……………………………

Diyorlar ki            :              ……………………………

Üç İstanbul           :              ……………………………

 

 1. Adam şapkasına rastladı sokakta

Kim bilir kimin şapkası

Adam ne yapıp yapıp hatırladı

Bir kadın hatırladı sonuna kadar beyaz

Bir kadın açtı pencereyi sonuna kadar

Bir kadın kim bilir kimin karısı

Adam ne yapıp yapıp hatırladı

 

Yıldızlar kıyamet gibiydi kaldırımlarda

Çünkü biraz evvel yağmur yağmıştı

Adam bulut gibiydi, hatırladı

Adamın ayaklarının altında

Yıldızların yıldız olduğu vardı

Adam yıldızlara basa basa yürüdü

Çünkü biraz önce yağmur yağmıştı.

Cemal Süreya’ya ait yandaki şiirden yola çıkarak İkinci Yeni şiirinin özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….

 

 1. Sezai Karakoç’un şiir anlayışı hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 1. Makinalaşmak …………………………………………………………………….

trrrrum,                                                                                              …………………………………………………………………….

trrrrum,                                                                                              …………………………………………………………………….

trrrrum!                                                                                              …………………………………………………………………….

trak tiki tak!                                                                        …………………………………………………………………….

makinalaşmak istiyorum! (Nazım Hikmet)                 …………………………………………………………………….

 

Yukarıdaki şiirin, hangi akım etkisinde                              …………………………………………………………………….

yazıldığı ifade ederek akımın temel                      …………………………………………………………………….

özellikleri hakkında bilgi veriniz. (10 puan)

 

 1. Orhan Veli’yle ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır? (10 puan)
 2. La Fontaine’den fabl çevirileri vardır.
 3. Şiirlerinde günlük yaşamı yansıtmıştır.
 4. Garip akımı içinde yer almıştır.
 5. Şiirlerinin tümünü hece ölçüsüyle yazmıştır.
 6. “Vazgeçemediğim” şiir türünde bir yapıtıdır.

 

 1. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bilgi yanlışı vardır? (10 puan)
 2. Turgut Uyar, İlhan Berk, Ece Ayhan İkinci Yeni topluluğunda yer almış sanatçılardır.
 3. Attila İlhan, şiirlerinde modern insanın sorunlarını işlemiştir.
 4. Yaşar Kemal, şiirlerinde Halk şiirinin biçim özelliklerini kullanmıştır.
 5. Tarık Buğra, Küçük Ağa adlı romanında Kurtuluş Savaşı’na katılan Anadolu halkını ele almıştır.
 6. Mavi ve Kara adlı yapıtta Sabahattin Eyüboğlu’nun sanat ve edebiyat konuları ile ilgili denemeleri vardır.

Diğer Yazılılar:

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Türk Edebiyatı 2. dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”purple ” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-2-donem-1-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 2. Dönem 1. Yazılı (İndir)[/button]

12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı 2015-2016

OLVİDO
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.
Gün saltanatıyla gitti mi bir defa
Yalnızlığımızla doldurup her yeri
Bir renk çığlığı içinde bahçemizden,
Bir el çıkarmaya başlar bohçamızdan
Lavanta çiçeği kokan kederleri;
Hoyrattır bu akşamüstüler daima.

Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar
Unutuşun o tunç kapısını zorlar
Ve ruh, atılan oklarla delik deşik;
İşte, doğduğun eski evdesin birden,
Yolunu gözlüyor lamba ve merdiven,
Susmuş ninnilerle gıcırdıyor beşik
Ve cümle yitikler,mağluplar,mahzunlar…

AHMET MUHİP DIRANAS
1- )Yukarıdaki şiirin ikinci dörtlüğünde geçen söz sanatlarını bularak açıklayınız.(10p)
2-) Yukarıda verilen şiirin birinci birimini biçim özelliklerine (uyak düzeni,kafiye, redif, ölçü, nazım birimi) göre inceleyiniz(10p)
3-)Yukarıdaki şiirde ‘’unutuş’’ anlamına gelen ‘’Olvido’’ başlığıyla ‘’ Dalga dalga hücum edip pişmanlıklar’’mısrası arasındaki ilişkiyi şiirin bütününü dikkate alarak yorumlayınız.(10)
4-)Şiirde geçen yerli ve mahalli unsurları gösteriniz. Bu unsurların kullanılması bizi Öz Şiir anlayışında hangi sonuca ulaştırır?(10P)
5-Aşağıdaki eserlerin yazarlarını yazınız.(10p)
1- Sebil ve Güvercinler
2-Yalnızız
3- Okuruma Mektuplar
4-Düşten Güzel:
5- Aynadaki Yalan
6- Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatının özelliklerini yazınız.(10p)
7-.Sembolizm akımının özellikleri ve temsilcilerini yazınız.?(10P)
8-Cahit Sıtkı Tarancı’nın edebi kişiliği ve 5 eserini yazınız. (10p)
9)Aşağıdaki şiirin temasını yanına yazınız. (10P)
RUBAİ
Varlığın sırları saklı senden, benden;
Bir düğüm ki ne sen çözebilirsin ne ben. TEMA………..……………………
Bizimki perde arkasında dedikodu:
Bir indi mi perde, ne sen kalırsın ne ben.
Ömer Hayyam
10-Aşağıdaki boşlukları doğru olarak tamamlayınız.(10p)
a) ………………………………… belirli bir konuyu bir görüşü bir düşünceyi savunmak ve kanıtlamak için yazılır.(2P)
b) Peyami Safa geçim kaygısıyla yazdığı eserlerde ………………….. adını kullanır.
c)Eski Türk edebiyatında gezi yazısına ………………………………….. denirdi. (2P)
d) Necip Fazıl KISA KÜREK’in şiirlerinde ……………………….akımının etkisi görülür.
e)Öz şiir anlayışını sürdüren şairler daha çok Batı edebiyatındaki ……………………..……….akımından etkilenmiştir. (2P)

Diğer Yazılılar:

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/10-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]10. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

[button color=”pink” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/11-sinif-turk-edebiyati-1-donem-2-yazili-2015-2016/” target=”blank” ]11. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı (İndir)[/button]

Lise 4 Türk Edebiyatı 1. Dönem 1. Yazılı 2015-2016

Yüzünde bir çizgi, saçında bir ak Görünce, en son hazan, dedin mi? Elini alnına koyup dalarak,
Bahara dönsem bir an, dedin mi?

Yazılının tamamını word dosyası olarak indirmek için tıklayın