5.Aşağıdaki boşlukları doldurunuz.10p Tanzimat edebiyatının ilk şairleri …………………………………ve ………………………………dir Tanzimat edebiyatını ilk üç sanatçısı ……………………………dır ilk resmi gazetemiz ………………………………dir İlk edebi romanımız…………………………………………………dır. ilk modern sözlük

Read More