Edatlar ve Özellikleri Konu Anlatımı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Edatlar ve Özellikleri

Edatlar kelimelere ve cümlelere farklı anlamlar kazandırırlar. Örneğin “Sen benim için dünyanın en güzel insanısın” cümlesindeki “için” edatı “görelik” anlamıyla kullanılmıştır.

“Her şey senin için hazırlandı” cümlesinde “için” edatı “uğruna,yoluna” anlamıyla kullanılmıştır.

“Benim için ne konuştunuz?” cümlesinde “için” edatı “hakkında” anlamında kullanılmıştır.

Edatlar değişik anlam ilgileriyle kendilerine cümleler içerisinde yer bulurlar. Anlamda ilgi kurma yönleriyle önemli bir yere sahiptirler. Eğer cümleden edatı çıkarırsanız anlam bozulur.

Örneğin: “Senden başka kimim var benim?”cümlesindeki “başka” edatı cümleden çıkarılırsa cümlenin anlamı bozulur.

Bazı edatlar, bağlaç olarak kullanılabilirler.

“Trenle yolculuk çok eğlencelidir.” bu cümlede “ile” edat, “Tren ile uçak en güvenilir araçlardır” bu cümlede ise bağlaçtır.

Edatların yerini tutan bazı ekler vardır. Bu ekler cümlede edatla aynı anlamı taşıyacak şekilde kullanılırlar.

Edatlar cümlede sıfat ya da zarf öbeği içerisinde yer alırlar.

Masal Konu Anlatımı 9. Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı

Masal, hepimizin hafızasında “bir varmış bir yokmuş” olarak işlenen tür e verilen isimdir.

Masallar anonim eserlerdir. Yani yazarı ve söyleyeni belli değildir. Kuşaktan kuşağa geçerek devam ederler. Masallar tamamen hayal ürünüdür.

Genellikle yazımızın başında söylediğimiz tarzda bir tekerleme ile başlar.

Masallar kesin ve net olarak belirtilmeyen yer ve zamanları anlatırlar. Örn: Evvel zaman içinde… Kaf dağının ardı… vb

Masallar kısa kısa cümlelerden oluşur. Bu sayede anlatım akıcı ve sade bil dile kavuşur.

Masallarda geçmiş zaman kullanılır.

Edebiyat Öğretmeni Maaşı

Kadrolu ve sözleşmeli edebiyat öğretmeni maaşı farklıdır. Ek ders saat ücretleri de farklıdır. Aşağıdaki rakamlar ek ders hariç tahmini rakamlardır.

Öğretmen maaşları ülke gündemini oldukça meşgul eden ve gelecek planlaması yapan gençlerin çokça üzerinde durduğu konulardan bir tanesidir. Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği de gün geçtikçe önem kazanan bir branş olarak önümüze çıkmaktadır.

Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenlerinin bu yıl alacakları maaşlar kademe ve derecelerine göre yani meslekteki çalışma süresine göre farklılık göstermektedir. Aşağıda bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeninin hizmet yılına göre tahmini alacağı maaşlar verilmiştir.

Türk Dili ve Edebiyatı öğretmenleri ayrıca yukarıda verilen maaşlara ek olarak haftalık 15 saat üzeri girdikleri her ders saati için ek ders ücreti alırlar. Bu ek ders ücreti ise ders başına yaklaşık 18 tl civarı olarak hesaplanmaktadır. Bir Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmeni haftalık 30 saate kadar derse girebilmektedir.

Not: Tabloda verilen rakamlar enflasyon farkı, aile yardımı, BES, sendika, ilksan vb kesintiler/ödemeler dikkate alınmadan hesaplanmıştır.

Servet-İ Fünun Edebiyatı Konu Özeti 11. Sınıf Türk Edebiyatı

Servet-i Fünun Edebiyatı(1896-1901)

Ahmet İhsan Tokgöz’’Fenlerin Zenginliği’’ Recaizade Mahmut Ekrem’in Tevfik Fikret’i getirmesi sonucu oluşan Edebiyat Dergisidir.

Bu Dönem Sanatçıları

Şiirde: Tevfik Fikret, Cenap Şahabettin, Ali EkremBolayır, Hüseyin Suat Yalçın, Hüseyin Siret Özsever, Faik Ali Ozansoy, Süleyman Nazif, Süleyman Nesip, Ahmet Reşit Rey ve Celal Sahir Erozan.
Nesirde: Halit Ziya Uşaklıgil, Mehmet Rauf, Hüseyin Cahit Yalçın, Ahmet Hikmet Müftüoğlu, Safveti Ziya ve Ahmet Şuayp.

Şiirde;
Biçim:Anjelnemon
Ahenk: Aliterasyon, Asonans
Kafiye: Kulak
Dil:Ağır,süslü
Ölçü: Serbeste Yakın
Konu: Hayal Hakitat,Kaçış vb.

İLK;
• Psikolojik roman: Eylül – Mehmet Rauf
• Batılı roman: Halit Ziya – Mai ve Siyah
• Mensur Şiir: Mezardan Sesler- Halit Ziya
• Sembolizm ve Parnazim’i edebiyatımıza getiren: Cenap Şehabettîn
• Fıkra yazarı: Ahmet Rasim
• Çocuk şiirleri: Tevfik Fikret / Şermin
• İstanbul’u kötüleyen şiir: Sis – Tevfik Fikret

Genel Özellikleri
• “Sanat için sanat’’
• “Kafiye kulak içindir” görüşünü benimserler.
• Şiirde olduğu gibi romanda da (devrin siyasal baskıları nedeniyle) sosyal konulardan uzak dururlar.
• Romanda, romantizmin kimi izleri bulunmakla birlikte genel olarak realizme bağlıdırlar.
• Betimlemeler gözleme dayalıdır ve nesneldir.
• Şiirde ilk defa bu dönemde konu bütünlüğü sağlanmıştır.
• Her bakımdan Avrupalılaşmak gerektiğine inanmışlar ve Batının ilim, sanat ve edebiyatından yararlanmaya çalışmışlardır.
• Yeni Zelanda hayalleri vardır.

Batı’dan Alınan Nazım Biçimleri

Sone:Kısa şiir,türkü… İki dörtlük ve iki üçlükten oluşur.
Terza-Rima: Üçer mısralık bentler ile kurulur ve bent sayısı sınırsızdır. Tek bir mısra ile sona erer. ( Dante-İlahi Komedyası , Tevfik Fikret – Şehrayin)
Triyole:10 mısralı nazım şeklidir.
Serbest Müstezat:Aruz ölçüsününyapısının bozulmasıyla oluşmuştur. Birden çok aruz kalıbı ile aynı anda yapılmasıyla oluşur.
Mensur Şiir:Düz yazı ile şiirsel söyleyişin amaçlandığı türdür. İlk örneği Boudelaine’nin Küçük Mensur Şiirler iken Türk Edebiyatında ise Halit Ziya’nın Mezardan Sesler ve Mensur Şiirler adlı eserleridir.
Mehmet Rauf: Siyah İnciler Yakup Kadri: Erenler’in Bağından

• Fransız Edebiyatında temsilcileri şair iken Türk Edebiyatında yazarlardır.

Serveti Fünun dönemi en çok tenkite(eleştiri) önem verilen dönemdir.
H.Taine ve Fauget kurucu ve temsilcileridir.
’’Hayat için edebiyat ne ise,edebiyat için tenkid odur’’

2018-2019 12. Sınıf Türk Edebiyatı 1. Dönem 2. Yazılı

2. Aşağıdaki ifadelerde boş bırakılan yerleri uygun sözcüklerle tamamlayınız.

Şiirde her sözcük yer alabilmeli, şairanelikten kaçınmalı ve söz sanatları kullanılmamalıdır diyen Cumhuriyet Dönemi edebî topluluğu …………………………………………………………….

Garip hareketinin kurucuları: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Oktay Rifat Hozorcu ……………………………………………………………. isimli şiiriyle Garip anlayışından uzaklaşarak ……………………………………………………………. şiirine yönelmiştir.

II. Dünya Savaşı’nın toplumda yaydığı inançsızlık, her şeye güvensizlik ve kurulu düzene meydan okuma yaklaşımı edebiyatta ……………………………………………………………. ortaya çıkmasına zemin hazırlamıştır.

Garipçiler şiir anlayışlarını ……………….. yılında yayımlanan……………………………………………………………. ifade etmişlerdir.

Garipçiler duygudan çok ……………………………………………………………. hitap etmişlerdir.