2018-2019 4. Sınıf Trafik Güvenliği 1. Dönem 2. Yazılı

A) Aşağıdaki boşlukları tabloda verilen uygun kelimelerle doldurunuz. (2×9=18 puan)

trafik kurallarına üstünlüğü güvenli sürücü kolaylaştırmak yaya üçgen bilgi kırmızı yeşil

• Yaya geçidi, ışıklı işaret cihazı, alt ve üst geçit …………………………geçiş yerleridir
• Kare şeklindeki trafik işaret levhaları ……………………………… amaçlıdır.
• Can ve mal güvenliğinin sağlanması için …………………………………… uyulmalıdır.
• Kara yollarında yürüyen veya duran insanlara ……………………. … denir.
• Tehlike, uyarı işaretleri genel olarak ………………………………. . şeklindedir.
• Geçiş …………………………… ancak görev hâlinde kullanılır.
• Diğer sürücüler, geçiş üstünlüğü olan araçların geçişini ……………………………zorundadır
• Işıklı işaret cihazındaki……………………..ışık geç demektir.
• Kara yolunda motorlu veya motorsuz bir aracı kullanan kişiye ……………………… denir.

 

2015-2016 4. Sınıf Trafik Güvenliği Dersi 1. Dönem 1. Yazılı

A-) Aşağıdaki boşlukları tabloda verilen uygun kelimelerle doldurunuz. (16 PUAN)

Kask Kurallarına Çocuk parkı Emniyet kemeri
Alt geçit Güvenli yollar Üst geçit Trafik polisi 
 1. Okula giderken ve gelirken kısa yol değil ……………………………………………  tercih edilmelidir.
 2. Kazalarda yaralanma riskini azaltmak için …………………………………………..takarız.
 3. Trafikte düzeni ve güvenliği sağlayan kişi ………………… ………………..’dir.
 4. Trafik akışını kesmemek için taşıt(araç) yolunun üstünden geçirilen köprü biçimindeki yaya yoluna ………… ………………. denir.
 5. Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yaya yoluna ……………..…………denir.
 6. Oyun oynamak için ………………………………………….gibi güvenli yerleri seçeriz.
 7. Trafik ……………………………..uymalıyız.
 8. Bisiklet,kaykay,patent vb. kullanırken dirseklik,dizlik ve…………………..kullanmalıyız.

B-) Aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y işareti koyunuz. (14 PUAN)

1- (….) Trafik kurallarına uymak herkesin görevidir.

2-(….)  Oyun oynamak için en iyi yer rahatça koşup oynayabileceğimiz  sokak ve caddelerdir.

3-(….)  Karşıya geçmek için varsa alt ve üst geçitleri tercih etmeliyiz.

4 -(….) Gideceğimiz yere yol uzun olsa bile en kısa yoldan değil, en güvenli yoldan gitmeliyiz.

5- (….) Karşıdan karşıya geçerken sağa sola bakmaya gerek yoktur.

6-  (….) Bisikletimizin boyumuza uygun olması gerekir.

7-(….) Taşıtlarda küçük çocukları ön koltuğa oturtabiliriz.

C- ) Aşağıda verilen kavramları anlamları ile eşleştiriniz. (10 Puan)

1-Trafik İşaretleri                 (      )    Trafiği düzenlemekle görevli kişi

2-Yaya Geçidi                         (       )    Araç ve yayaların geçişlerini düzenleyen ışıklı cihaz.

3-Alt Geçit                             (      )   Trafiği düzenlemek için kullanılan araçlar.

4-Trafik Işıkları                     (       ) Yolda yayaların güvenle karşıya geçişlerini sağlayan bölümler

5-Trafik Polisi                        (       ) Trafik akışını kesmemek için taşıt yolunun altından geçirilen yol

D-) Güvenli geçiş yerlerinden 3 tanesini  yazınız.( 10p)

1-……………………………………………………………………………………………………..…….

2-………………………………………………………………………………….……………………….

3-……………………………………………………………………………..……………………………

E-) Aşağıdaki  soruları cevaplayınız. ( Her Bir soru  5  Puandır.)

1-Sıla’nın yaptığı hangi davranış yanlıştır?

 1. A) Yaya alt geçit veya üst geçitlerini kullanıyor. B)  Yaya kaldırımlarını kullanmıyor.
 2. C) Araç tehlikesi olmayan yerlerde oynuyor.  D) Karşıya geçişlerde yaya ve okul geçitlerini kullanıyor.

2 Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır?

 1. A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
 2. B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak.
 3. C) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak
 4. D) Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak.

3- Aşağıda  verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

 1. A) Çocuk güvenlik koltuğu sadece bebeklerin taşınmasında kullanılır.
 2. B) Özel taşıtlarda emniyet kemeri takmak zorunlu değildir.
 3. C) Çocuk güvenlik koltukları farklı ağırlık ve yaşlardaki çocuklar için tasarlanmıştır.
 4. D) Çocuklar isterlerse özel taşıtlarda ve servislerde ön koltukta oturabilirler.

4-. Aşağıdakilerden hangisi bisiklet, kaykay ve paten kayarken kullanılması gerekenlerden biri değildir

 1. A) Gözlük                   B)   Dizlik
 2. C) Kask D)  Dirseklik

5- Aşağıdakilerden hangisinin bulunduğu yolun güvenli olduğu söylenemez?

 1. A) Trafik polisinin B) Alt ve üst geçitlerin
 2. C) Okul geçidinin D) İş makinesinin

6-. Aşağıdakilerden hangisi yayaların trafik ortamında yaptığı yanlış davranışlardan birisidir?

 1. A) Kara yolunda güvenli geçiş yerlerinin bulunduğu yerlerden geçmek.
 2. B) Cadde ve kaldırımlarda koşmamak.
 3. C) Alt ve üst geçitlerin bulunduğu yerlerde, bu yolları kullanmak.
 4. D) Kaldırım ve sokaklarda oyun oynamak.

7- Karşıdan karşıya geçişlerde hangisi güvenli bir yol değildir?

 1. A) Arabaların önünden veya arkasından hızla geçmek.
 2. B) Yaya geçidinin bulunduğu yerden geçmek
 3. C) Üst veya altgeçitlerden geçmek
 4. D) Trafik ışıklarının olduğu yerlerden geçmek

8- Bisiklet kullanırken aşağıdaki davranışlardan hangisini yapmak yanlıştır?

 1. A) Bisikletin korna ve frenlerinin çalışıp çalışmadığını kontrol etmek
 2. B) Bisiklet sürerken ellerimizi ara sıra bırakmak.
 3. C) Sağa ve sola dönüşlerde dikkatli olmak
 4. D) Bisikleti trafiğe kapalı oyun alanlarında kullanmak.

9- Işıklı trafik işaret cihazlarındaki yeşil ışık ne anlama gelir?

 1. A) Dur B) Geç
 2. C) Hazırlan D) Emniyet Kemerini Tak

10- Aşağıdakilerden hangisi yaya kaldırımında yürürken uyulması gereken kurallardan biridir?

 1. A) Grup halinde kol kola yürümek.
 2. B) Kaldırım kalabalıksa yolun kenarından yürümek.
 3. C) Kaldırımdaki levhalara dikkat ederek yürümek.
 4. D) Arkadaşları ile itişerek yürümek

4. Sınıf Trafik Güvenliği Proje Ödevi Konuları

1- Trafikteki doğru ve yanlış davranışları fotoğraflayarak sunumunu yapar.
2- Sürücülerin uyması gereken kurallarla ilgili aştırma yaparak rapor hazırlar.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-trafik-guvenligi-performans-odevi-konulari/” target=”blank” ]4. Sınıf Trafik Güvenliği Performans Ödevi Konuları[/button]

4. Sınıf Trafik Güvenliği Performans Ödevi Konuları

1- Trafik işaretleriyle ile ilgili bir tablo oluşturulması.
2- Trafik levhalarının anlamlarını gösteren bir levha hazırlanması.
3- Kaza ve yaralanmalardan herhangi birini seçerek yapılması gerekenleri araştırarak sunum yapar.

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/4-sinif-trafik-guvenligi-proje-odevi-konulari/” target=”blank” ]4. Sınıf Trafik Güvenliği Proje Ödevi Konuları[/button]

2014-2015 11. Sınıf Trafik Dersi 2. Dönem 1. Yazılı

11. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı
11. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı

 

1.Geçici trafik belgesi hangi durumlarda verilir?
……………………………………………………………………………………
2.Sürücü adaylarında sağlık yönünden aranacak şartlar nelerdir?
………………………………………………………………………………………
3.Trafik kazalarını azaltmak için neler yapılmalıdır?
• ………………………………………………………………………….
• ………………………………………………………………………….
• …………………………………………………………………………
4.Trafik kazasını tanımlayınız?Araçların sebep olduğu kaza nedenlerini yazınız?
……………………………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………
• …………………………………………………………………………….

5. Çevrenin ve trafik düzeninin sebep olduğu kaza nedenlerini yazınız?
• .………………………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………
• ……………………………………………………………………………
• ………………………………………………………………………………
6. Trafik eğitim hizmetleri veren kuruluşlar hangileridir?Yazınız?
• ……………………………………………………..
• ………………………………………………………
• ……………………………………………………….

7. Sürücü kurslarında sürücü adaylarına hangi dersler verilir?
• ……………………………………………………….
• ………………………………………………………..
• …………………………………………………………
• ……………………………………………………………
8. Sürücü belgesi almak isteyen adaylarda aranacak şartlar nelerdir?Yazınız?
…………………………………………………………………………………………………
9.Resmi araç plakalarıyla resmi olmayan araç plakaları arasındaki farklılıklar nelerdir?
………………………………………………………………………………………………………
10. Trafik kazası dönemeç veya tepe üstü gibi bir yerde olmuşsa kaza yerinden en az ……………. uzağa her iki yönde kırmızı ışık veya ………………… koymalıdır.

5. Sınıf Trafik Güvenliği 2. Dönem 1. Yazılı 2014-2015

2014-2015 trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı
2014-2015 trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı

 

SORULAR
1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların başına “D”, yanlış olanların başına “Y” yazınız.(40puan)
( ) Trafik işaret ve levhalarına zarar vermemeliyiz.
( ) Üst geçit varken karşıya taşıt yolundan geçmeliyiz
( ) Yaya kaldırımında yürürken, yola yakın taraftan yürümemeliyiz.
( ) Yaya kaldırımlarda ağaç, çukur ve levhalara dikkat ederek yürümeliyiz.
( ) Otomobilde yolculuk yaparken, bazen emniyet kemeri takmalıyız.
( ) Üzeri açık araç ve yük üzerinde yolculuk yapmanın herhangi bir sakıncası yoktur.
( ) Trafik polisi ve trafik ışıklarının birlikte bulunduğu kavşaklarda öncelikle trafik ışıklarına uyulur.
( ) Alkollü iken araç kullanmak trafik kazalarına neden olmaz.
( ) Üst geçit varsa, karşıdan karşıya bu geçidi kullanarak geçmeliyiz.
( ) Trafik işaret ve levhalarına zarar vermeliyiz.

2. Aşağıdaki test sorularını cevaplayın.(60puan)
1. İnsan, hayvan ve araçların kara yolu üzerindeki hal ve ha¬reketlerine ne denir?
A) kara yolu B) ulaşım C) trafik D) taşıt yolu

2. Aşağıdakilerden hangisi yanlış bir davranıştır?
A) Kaldırımda yürüyen insanlara saygılı davranırım.
B) Kaldırımda yürüyen insanlara dikkat ederim.
C) Karşıya geçerken park etmiş arabaların arasından geçerim.
D) Karşıya geçmek istediğimde güvenli geçiş yerlerini kullanırım.

3. Üzerinde “H” harfi olan aşağıdaki trafik işaret levhası hangisini bildirir?
A) Hayvan çıkabilir
B) Hayvanat bahçesi
C) Hastane
D) Her şey olabilir

4. Aşağıdakilerden hangisi trafikte yanlış davranışlardandır?
A) Kaldırımlarda toplu halde yürümek.
B) Alt ve üst geçidi kullanmak.
C) Karşıya geçerken acele etmek.
D)Yaşlı ve hamile bayanlara yol vermek.

5. Aşağıdakilerden hangisinde oyun oynamak tehlikeli olabilir?
A) Trafiğe açık alanlarda B) Parklarda C) Oyun yeri D) Bahçede

6. Aşağıdakilerden hangisi, yaya olarak uymamız gereken kurallar arasında yer almaz?
A) Yayalar için kırmızı ışık yanıyorsa, yeşil ışığı beklemek
B) Kaldırımda grup halinde el ele tutuşarak yürümek.
C) Trafik işaret ve levhalarına uymak.
D) Kaldırımda taşıt yolunun uzak taraftan dikkatli şekilde yürümek

2014-2015 Trafik Dersi 4. Sınıf 2. Dönem 1. Yazılı

4. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı
4. sınıf trafik güvenliği 2. dönem 1. yazılı

 

 1. Aşağıdaki ifadelerden doğru olanların önüne “D”, yanlış olanların önüne ise “Y” yazınız. (40 Puan)

(     ) a. Trafikte en önemli şey, insan hayatıdır.

(     ) b. Okula giderken güvenli yolu değil, kısa olan yolu seçmeliyiz.

(     ) c. Hava koşullarına göre, sürücülerin üstlenmesi gereken sorumluluklar da değişir.

(     ) ç. Sisli havalarda kalın giysiler giymemiz gerekir.

(     ) d. Toplu taşıma araçlarında, koltukların kirletilmemesi yanlış bir davranıştır.

(     ) e. Buzlu yollarda hızlı adımlarla yola dikkat etmeden yürümeliyiz.

(     ) f. Sisli havalarda taşıt sürücülerinin bizi görmesi zorlaşır.

(     ) g. Şemsiyemizi görüş açımızı engellemeyecek şekilde tutmamız gerekir.

(     ) h. Koyu renk kıyafet giymiş kişiler, sürücüler tarafından daha kolay fark edilirler.

(     ) ı. Buzlu ve karlı yollarda araçların kayma tehlikesi yoktur.

 

 1. B) Aşağıdaki cümleleri uygun kelimelerle tamamlayınız.(40 Puan)

yüksek,hava,otobüs,uykusuzluk,yaya,demir,insan,trafik,durmadan,alkollü,fosforlu

 1. Yolculuk sırasında taşıtlar tam olarak ………………….… taşıttan inmemeliyiz.
 2. Kara, ……….……… , deniz ve ……………… yolları ulaşım türleridir.
 3. Trafikte en önemli şey , …………………… hayatıdır.

ç. ……………………… araç kullanan sürücüler trafik kazalarına neden olurlar.

 1. d. Toplu taşıma araçlarında ………………… sesle konuşmamalıyız.
 2. ……………………, kara ulaşım aracıdır.
 3. …………….………… kurallarına her zaman uymalıyız.
 4. ………….…………, trafik kazası nedenlerinden biridir.
 5. Gece yürürken açık renk ve ………………………… olan kıyafetler giymeliyiz.

ı. Karayolunda hareketsiz yada hareketli olan insanlara…………………. denir.

 1. C) Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayalım.(20 Puan)

1)   I. Açık renk giysiler giymemeliyiz.

 1. El feneri kullanmalıyız.

III. Üzerimizde, yansıtıcı özelliği olan etiketler bulundurmalıyız.

    Karanlıkta sürücülerin bizi kolayca fark etmeleri için, yukarıdakilerden hangisini veya hangilerini yapmalıyız?

 1. A) ve III. B) I. II. ve III.          C) Yalnız II.           D) Yalnız I.           

 

2) Aşağıdakilerden hangisi toplu taşıma araçlarında yapılan yanlış davranışlardan biridir?

 1. A) Taşıtlara binerken sıra olmalıyız. B) Taşıt içinde bir şeyler yememeliyiz.
 2. C) Koltuğun üstüne adımızı yazmalıyız. D) Önümüzdeki koltuğu itmemeliyiz.  

 

3) Aşağıdaki davranışlardan hangisinin taşıt içinde yapılması sakıncalı değildir?

 A)Taşıt içinde ayaktayken bir yere tutunmak    B) Taşıt içinde koltuklara zarar vermek

C)Taşıt penceresinden dışarıya el ve baş çıkartmak  D) Taşıt içinde gürültü yapmak

 

4) Aşağıdakilerden hangisi güvenli geçiş yeri değildir?

 

 1. A) alt geçit B) üst geçit           C) trafik polisinin bulunduğu yer        D) köşe başı

 

 

5) Aşağıdakilerden hangisi, geceleyin karanlıkta yürürken alınması gereken önlemlerden değildir?

 

 1. A) Hızlı hızlı yürümeliyiz. B) Açık renk giysiler giymeliyiz.    
 2. C) Yanımızdaki el lambasını kullanmalıyız. D) Yansıtıcısı olan elbise tercih etmeliyiz.