2015-2016 Lise 2 Tarih Yıllık Plan

Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu: Osmanlı Devleti’nin kuruluşu ile ilgili belgesel veya film izlenir.

Beylikten Devlete: Osmanlı Devleti’nin gelişimini etkileyen faktörlerle ilgili araştırma yapılarak sınıfta tartışılır.

Osmanlı’nın İlk Şehirleri: Osmanlı Devleti’nin önemli merkezlerine (Söğüt, Domaniç, İznik, Bursa vb.) gezi düzenlenir.

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=2a37ceae6e85061ae71d54643c309b97″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-tarih-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Tarih Yıllık Planı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-lise-2-tarih-yillik-plan/” target=”blank” ]10. Sınıf Tarih Yıllık Planı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-11-sinif-tarih-yillik-plan/” target=”blank” ]11. Sınıf Tarih Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-tarih-dersi-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Tarih Yıllık Planı[/button]

9. Sınıf Tarih Yıllık Plan 2015-2016

NOT: İşbu Yıllık Plan;
• Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nın 11.10.2007 tarih ve 172 sayılı Kurul Kararı gereği hazırlanan Tarih 9 Ders Programında belirtilen esaslara uygun olarak,
• 30.07.2003 Karar Tarihili, 226 Karar Sayılı, 2551 Tebliğler Dergisinde yayımlanan “ Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim ve Öğretim Çalışmalarının Plânlı Yürütülmesine İlişkin Yönerge “ gereği ünitelendirilmiş olarak yapılmıştır.
• Talim ve Terbiye Kurulu’nun 14. 06. 2002 tarih ve 272 sayılı kararı ile kabul edilen ve Temmuz 2002 tarih ve 2538 sayılı Tebliğler Dergisi’nde yayınlanan “Ermeni, Yunan-Pontus ve Süryaniler” ile ilgili konuların Ortaöğretim 9. sınıf Tarih dersi öğretim programında yer alması gereğince planda yer verilmiştir.

…………………….. Anadolu Lisesi Müdürlüğüne;
201../201.. Eğitim – Öğretim Yılında 9. Sınıflarda Tarih dersinde uygulayacağımız ÜNİTELENDİRİLMİŞ YILLIK PLANIMIZ yukarıya çıkarılmıştır. Onayınızı arz ederiz.

……………………………ANADOLU LİSESİ TARİH ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ:

[button color=”red” size=”medium” link=”https://www.tumdersler.net/dosya/download.php?file=457ad06daa6e0b17111030b55a6d9a98″ target=”blank” ]Tıkla İndir[/button]

Şunlar da ilginizi çekebilir:

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/9-sinif-tarih-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]9. Sınıf Tarih Yıllık Planı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-lise-2-tarih-yillik-plan/” target=”blank” ]10. Sınıf Tarih Yıllık Planı[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/2015-2016-11-sinif-tarih-yillik-plan/” target=”blank” ]11. Sınıf Tarih Yıllık Plan[/button]

[button color=”red” size=”small” link=”https://www.tumdersler.net/12-sinif-tarih-dersi-yillik-plan-2015-2016/” target=”blank” ]12. Sınıf Tarih Yıllık Planı[/button]

2015-2016 12. Sınıf Tarih Konuları

12. sınıf çağdaş türk tarihi  konuları
12. sınıf çağdaş türk tarihi konuları

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında 12. sınıf seviyesinde öğretilecek olan Çağdaş Türk Tarihi dersi konuları toplamda 5 üniteden oluşmaktadır. Ünite başlıklarını liste şeklinde aşağıda bulabilirsiniz.

 

1. Ünite: XX. yy Başlarında Dünya
2. Ünite: II. Dünya Savaşı
3. Ünite: Soğuk Savaş Dönemi
4. Ünite: Yumuşama Dönemi ve Sonrası
5. Ünite: Küreselleşen Dünya

2015-2016 11. Sınıf Tarih Müfredatı

11. sınıf tarih konuları 2015-2016
11. sınıf tarih konuları 2015-2016

 

2015-2016 öğretim yılında lise 3. sınıflar tarih dersinde işlenecek olan konu başlıkları aşağıda listelenmiştir.

 

1881’DEN 1919’A MUSTAFA KEMAL

1. MUSTAFA KEMAL’İN AİLESİ VE YAŞADIĞI ÇEVRE
Selanik Kenti: Osmanlı Devleti’nin Batılı Yazarlar
2. MUSTAFA KEMAL’İN EĞİTİM HAYATI
3. MUSTAFA KEMAL’İN FİKİR HAYATININ GELİŞİMİ
Mustafa Kemal’i Etkileyen Şehirler
Mustafa Kemal’i Etkileyen Türk Düşünür ve Yazarlar
Mustafa Kemal’i Etkileyen Yabancı Düşünür ve Yazarlar
Mustafa Kemal’in Okuduğu Kitaplar
Mustafa Kemal’i Etkileyen Olaylar ve Fikir Akımları
4. CEPHELERDE MUSTAFA KEMAL
I. ve II. Balkan Savaşları

MİLLİ MÜCADELENİN HAZIRLIK DÖNEMİ

1-20. YÜZYILIN BAŞINDA OSMANLI DEVLETİ
2- I. DÜNYA SAVAŞI (1914 – 1918)
Savaşın Genel Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin Savaşa Girme Nedenleri
Osmanlı Devleti’nin Mücadele Ettiği Cepheler
Savaşın Sona Ermesi
Savaşın Sonuçları
3-MONDROS ATEŞKES ANTLAŞMASI
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın;
Uygulanması ve Önemi
Uygulanması Karşısında Osmanlı Devleti’nin Tutumu
Halkın Tutumu
Mustafa Kemal’in Tutumu
Paris Barış Konferansı (18 Ocak 1919)
İttifak Devletlerinin İmzaladığı Antlaşmalar
İzmir’in İşgali (15 Mayıs 1919)
4. DİRENİŞE GEÇEN BİR MİLLET : KUVAYIMİLLİYE RUHU
Milli Varlığa Zararlı Cemiyetler
Milli Varlığa Yararlı Cemiyetler
Yerel Kongrelerin Milli Cemiyetlerin Kurulmasına Etkisi
5. MİLLİ MÜCADELE’ NİN HAZIRLIK DÖNEMİ
Mustafa Kemal’in Samsun’a Çıkması
(19 Mayıs 1919)
Havza Genelgesi (28 Mayıs 1919)
Amasya Genelgesi (22 Haziran 1919
Erzurum Kongresi (23 Temmuz – 7 Ağustos 1919)
Sivas Kongresi (4-11 Eylül 1919)
Amasya Görüşmeleri (20-22 Ekim 1919)
Temsil Heyeti’nin Ankara’ya Gelmesi (27 Aralık 1919)
Son Osmanlı Mebusan Meclisi (12 Ocak 1920)
Misak-ı Milli’nin Kabul Edilmesi (28 Ocak 1920)
6.TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ’NİN AÇILMASI (23 Nisan 1920)
TBMM’ye Karşı Ayaklanmalar
7. SÖZDE BARIŞ ANTLAŞMASI : SEVR (10 Ağustos 1920)

KURTULUŞ SAVAŞINDA CEPHELER

1. DOĞU VE GÜNEY CEPHELERİ
Doğu Cephesi
Güney Cephesi
2. BATI CEPHESİ: İNÖNÜ VE KÜTAHYA-ESKİŞEHİR SAVAŞLARI
Düzenli Ordunun Kurulması
I. İnönü Savaşı (6-10 Ocak 1921)
I. İnönü Savaşı (6-11 Ocak 1921)
II. İnönü Savaşı (26 Mart -1 Nisan 1921)
Eskişehir – Kütahya Savaşları (10 – 24 Temmuz 1921)
İstiklal Yolu
3. TEKÂLİF-İ MİLLİYE EMİRLERİ
(7-8 Ağustos 1921)
4. ANADOLU’NUN KURTULUŞU
Sakarya Meydan Savaşı (23 Ağustos – 13 Eylül 1921)
Kars Antlaşması (13 Ekim 1921)
Ankara Antlaşması (20 Ekim 1921)
Ateşkes Teklifleri ve Diplomasi Savaşı
Büyük Taarruz (26 Ağustos 1922) ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi
(30 Ağustos 1922)
Mudanya Ateşkes Anlaşması (11 Ekim 1922)
5. SANAT VE EDEBİYAT HAYATIMIZDA MİLLİ MÜCADELE

TÜRK İNKILÂBI

1. SALTANATIN KALDIRILMASI
(1 Kasım 1922)
2. ZAFERİN TESCİLİ: LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI (24 Temmuz 1923)
Lozan Barış Konferansı’nda Görüşülen Konular
Lozan Görüşmelerinin Yarıda Kesilmesi (4 Şubat 1923)
Görüşmelerin Kesilmesi Sonrasında Yaşananlar
Görüşmelerin Yeniden Başlaması (23 Nisan 1923) ve Lozan Barış Antlaşması’nın İmzalanması (24 Temmuz 1923)
3. CUMHURİYET’İN İLANI (29 Ekim 1923)
Ankara’nın Başkent Oluşu
Ekim Bunalımı ve Rejimin Adının Konulması
4. 3 MART 1924 İNKILÂPLARI
Halifeliğin Kaldırılması
Tevhiditedrisat Kanunu
Şeriye ve Evkaf Vekaleti’nin Kaldırılması
Erkânıharbiye Vekaleti’nin Kaldırılması
5. PARTİLER VE ÇOK PARTİLİ DÖNEME GEÇİŞ DENEMELERİ
Halk Fırkası (9 Eylül 1923)
Terakkiperver (İlerici) Cumhuriyet Fırkası (17 Kasım 1924)
Şeyh Sait Ayaklanması (13 Şubat 1925)
Mustafa Kemal Paşa’ya Suikast Girişimi (15 Haziran 1926)
Serbest Cumhuriyet Fırkası (12 Ağustos 1930)
Kubilay Olayı (23 Aralık 1930)
6. HUKUK ALANINDA İNKILÂPLAR
1924 Anayasası
Türk Medeni Kanunu’nun Kabulü ve Karakteri
7. EĞİTİM VE KÜLTÜR ALANINDA YAPILAN İNKILÂP HAREKETLERİ
Milli Eğitim
Medreselerin Kaldırılması(11 Mart 1924)
Yeni Türk Harflerinin Kabulü (1 Kasım 1928)
Bilimsel Tarih Anlayışı
Türk Dilinin Gelişmesi
Üniversite Reformu
8. TOPLUMSAL ALANDA İNKILÂPLAR
Şapka İnkılâbı ve Kıyafette Değişiklik (25 Kasım 1925)
Tekke ve Zaviyelerin Kapatılması (30 Kasım 1925)
Milâdi Takvim ve Uluslar arası Saat Uygulamasının Kabulü,Ölçü ve Tartıların Değişmesi(26 Aralık 1925)
Soyadı Kanunu’nun Kabulü (21 Haziran 1934)
9. EKONOMİK ALANDA GELİŞMELER
Milli Ekonomi İlkesi ve Uygulanması
Tarım Alanında Gelişme
Ticaret Alanında Gelişme
Kabotaj Kanunu’nun Kabulü
(1 Temmuz 1926)
Sanayi Alanında Gelişme
Madencilik Alanında Gelişme
Ulaşım Alanında Gelişme
10. SAĞLIK ALANINDA VE SOSYAL ALANLARDA GERÇEKLEŞEN İNKILÂPLAR
11. KADIN HAKLARININ KABULÜ VE KADININ TOPLUMDAKİ YERİ
12. CUMHURİYET DÖNEMİ KÜLTÜR VE SANAT ANLAYIŞI
NUTUK

ATATÜRKÇÜLÜK ve ATATÜRK İLKELERİ

1. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİNİN OLUŞUMUNU HAZIRLAYAN ETKENLER

2. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE SİSTEMİ

3. ATATÜRK İLKELERİNİN AMACI

4. ATATÜRK İLKELERİNİN ORTAK ÖZELLİKLERİ

5. ATATÜRK İLKE VE İNIKILAPLARININ DAYANDIĞI ESASLAR

6. CUMHURİYETÇİLİK İLKESİ

7. TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN NİTELİKLERİ

8. CUMHURİYET YÖNETİMİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

9. ATATÜRK’ÜN TÜRKİYE CUMHURİYETİ’Nİ EMANET ETTİĞİ GÜÇ: TÜRK GENÇLİĞİ

10. CUMHURİYET YÖNETİMİNDE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

11. MİLLİYETÇİLİK İLKESİ

12. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİK

13. MİLLİ BİRLİK VE BERABERLİĞİ GÜÇLENDİREN UNSULAR

14. MİLLİYETÇİLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI

15. HALKÇILIK İLKESİ

16. HALKÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

17. DEVLETÇİLİK

18.DEVLETÇİLİĞİN TÜRK TOPLUMUNA FAYDALARI

19. LAİKLİK İLKESİ

20. DİN VE VİCDAN HÜRRİYETİ

21. LAİKLİK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNA SAĞLADIĞI FAYDALAR

22. İNKILÂPÇILIK

23. İNKILÂPÇILIK İLKESİNİN TÜRK TOPLUMUNDA SAĞLADIĞI FAYDALAR

24. ATATÜRK İLKELERİNE SAHİP ÇIKMANIN VE İLKELERİN DEVAMLILIĞINI SAĞLAMANIN ÖNEMİ

25. ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCEDE MİLLİ GÜÇ UNSURLARI
Sosyokültürel Güç
Askeri Güç
Ekonomik Güç
Siyasi Güç

28. TÜRKİYE’YE YÖNELİK İÇ VE DIŞ TEHDİTLER

ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTİKASI

1. ATATÜRK DÖNEMİ TÜRK DIŞ POLİTASININ TEMEL ESASLARI
2. LOZAN BARIŞ ANTLAŞMASI’NIN TÜRK DIŞ POLİTİKASINDAKİ ÖNEMİ
3. 1923 – 1932 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ’NİN DIŞ POLİTİKASI
1923-1932 Yılları arasında Uygulanan Dış Politikanın Genel Karakteri
1923-1932 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti – İngiltere İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasındaki Türk – Fransız İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasındaki Türk – Yunan İlişkileri
1923-1932 Yılları Arasında Türkiye Cumhuriyeti – SSCB İlişkileri
4. 1932 – 1939 YILLARI ARASINDA TÜRKİYE CUMHURİYETİ DIŞ POLİTİKASI
1932-1939 Yılları Arasında Uygulanan Dış Politikanın Genel Karakteri
Türkiye’nin Milletler Cemiyeti’ne Üye Olması (18 Temmuz 1932)
Balkan Antantı (9 Şubat 1934)
Montrö Boğazlar Sözleşmesi (20 Temmuz 1936)
Sadabat Paktı (8 Temmuz 1937)
Hatay’ın Anavatana Katılması (30 Haziran 1939)

ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜ

1. ATATÜRK’ÜN SON GÜNLERİ VE ARAMIZDAN AYRILIŞI

2. ATATÜRK’ÜN ÖLÜMÜNÜN YURT İÇİ VE YURT DIŞINDAKİ YANKILARI

10. Sınıf Tarih Konuları 2015-2016

2015-2016 10. sınıf tarih konuları
2015-2016 10. sınıf tarih konuları

 

2015-2016 Milli Eğitim Bakanlığı 10. Sınıf Tarih dersinde işlenecek olan konular aşağıda listelenmiştir.

 

BEYLİKTEN DEVLETE (1300–1453)

1. Konu: Osmanlı Devleti’nin Kuruluşu (1300 -1453)

1. XIV. yüzyıl başlarında Yakın Doğu ve Avrupa
2. Kayıların Anadolu’ya gelişi ve yerleşmesi
a. Kayılar Anadolu’da
b. Beylikten Devlete
c. İlk Osmanlı Fetihleri

3. Balkanlardaki Fetihler
a. Çimpe Kalesinin alınması (1353)
b. Edirne’nin Fethi (1363)
c. Sırpsındığı savaşı (1364)
ç. Çirmen savaşı ( 1371 )
d. I. Kosova Savaşı (1389 )
e. İstanbul’un kuşatılması
f. Niğbolu Savaşı ( 1396 )

4. Anadolu’da siyasi birliği sağlama faaliyetleri
5. Ankara Savaşı ve Fetret Devri
a. Ankara Savaşı (1402)
b. Fetret Devri (1402 – 1413)
6. Anadolu’da Türk siyasi birliğinin yeniden sağlanması

7.Balkanlarda Osmanlı Hâkimiyeti’nin güçlenmesi
a. Edirne – Segedin Antlaşması(1444)
b. Varna Savaşı (1444)
c. II. Kosova Savaşı ( 1448)

2. Konu: Osmanlı Kültür ve Medeniyeti (1300 – 1453)
1. Osmanlı’da Devlet Anlayışı
2. Osmanlı Devlet Teşkilatı

3. Konu: Osmanlı Ordusu
a. Kara Ordusu
b. Deniz Kuvvetleri (Donanma)
4. Osmanlı Ekonomisi
a. İnsan
b. Toprak
c. Üretim

DÜNYA GÜCÜ: OSMANLI DEVLETİ

1. Konu: İstanbul’un Fethi
a. Yapılan Hazırlıklar
2.İstanbul’un Fethi’nin sonuçları
3. Askeri ve siyasi gelişmeler (1454 -1480)

2. Konu:Osmanlılarda Yönetim, Askeri Teşkilat ve Eğitim
1. Osmanlılarda Yönetim
a. Merkezi yönetim
b. Taşra ve eyalet yönetimi
3. Osmanlılarda Eğitim
a. Mesleki Eğitim
b. Saray Eğitimi
c. Askeri Eğitim
ç. Medrese Eğitimi

3. Konu Avrupa’daki Gelişmeler
1. Coğrafi Keşifler
a. Coğrafi Keşiflerin Nedenleri
b. Coğrafi Keşiflerin sonuçları
2. Rönesans

4. Konu: 1. Selim (YAVUZ) Dönemi (1512- 1520)
1. Osmanlı – Safevi İlişkileri
2. Osmanlı – Memluk İlişkileri

5. Konu: Osmanlı Devleti’nde Ekonomik Gelişmeler ve Toplum Yapısı
1. Ekonomik Gelişmeler

6. Konu: Kanuni Dönemindeki Siyasi Olaylar
1. 16. Yüzyılda Avrupa
2. Batı’daki Gelişmeler
a. Osmanlı – Macar ilişkileri
b. Osmanlı – Avusturya İlişkileri
3. Doğu’daki Gelişmeler

4. Kanuni Döneminde Denizlerdeki Gelişmeler
a.Osmanlı Deniz Gücü
b.Rodos’un Fethi (1521)
c. Cezayir’in Osmanlı Devleti’ne Katılması
ç. Preveze Deniz Savaşı (1538)
d. Trablusgarb’ın alınması (1551)

7. KONU: Osmanlı’da Hukuk, Bilim, Teknoloji ve Sanat Alanındaki Gelişmeler
1. Hukuk alanındaki Gelişmeler
2. Bilim ve Teknoloji
3. Edebiyat
4. Güzel Sanatlar
5. Mimari
6. Osmanlılarda oyun, eğlence, şenlik

2. 17.yüzyılda Osmanlı –Avusturya ve Osmanlı – İran İlişkileri
a. Osmanlı –Avusturya İlişkileri
b.1555 sonrası Osmanlı –İran İlişkileri

3.İÇ İSYANLAR
a. İstanbul Ayaklanmaları
b.Celali Ayaklanmaları
c.Eyalet Ayaklanmaları

4. Avrupa’nın Gelişimine Seyirci Kalan Osmanlı
a. Coğrafî Keşiflerin Osmanlı Devleti’ne etkileri
b.Avrupa’ya Tavizler Verilmesi
c. Yeni Ekonomik Model: Merkantilizm

8. KONU: 17. YÜZYIL ISLAHATLARI
1. II. Osman (Genç Osman) Dönemi ve Islahatları
2. 4. Murat Dönemi (Siyasi Olaylar- Islahatlar)
3. 17. Yüzyılda Avrupa’da Siyasî Durum
4. 17. Yüzyılda Avrupa’da Bilim ve Teknik alanındaki Gelişmeler

9.KONU: IV. MEHMED DÖNEMİ
( 1648- 1688)
1. IV. Mehmed Dönemi Islahat Çalışmaları
2. IV Mehmet Dönemi Siyasi Olayları
a. Osmanlı – Venedik İlişkileri
b. Osmanlı – Avusturya İlişkileri
c. Osmanlı- Lehistan İlişkileri
ç. Osmanlı – Rusya İlişkileri
d. İkinci Viyana Kuşatması (1683)
e. Kutsal İttifak
f. Karlofça Antlaşması (1699)
g. İstanbul Antlaşması (1700)
3. 17.yüzyılda Osmanlı Devleti’nde Kültür, bilim, Sanat ve Mimarî

18. YÜZYILDA DEĞİŞİM VE DİPLOMASİ

1.KONU: 18.Yüzyılda Avrupa ve Osmanlı Devleti’nin Genel Durumu

1. Avrupa Devletlerinin Genel Durumu
2.Osmanlı Devleti’nin ve Avrupa Devletlerinin Dış Politikaları

2.KONU: III. Ahmed Dönemi
1.III. Ahmed Dönemi
a. Osmanlı – Rus İlişkileri
b. Osmanlı – Venedik İlişkileri
c. Osmanlı – Avusturya İlişkileri
ç. Osmanlı –İran İlişkileri
d. III. Ahmed Dönemi Islahatları

3.KONU: Avrupa’da Düşünce ve Ekonomi Alanındaki Gelişmeler
1. Avrupa’da düşünce Alanındaki Gelişmeler
2. Avrupa’da Sanayi İnkılâbı

4.KONU: Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı – Rus İlişkileri
1.Rusya’nın Genişleme Politikası ve Osmanlı – İlişkileri
a. Rus – Avusturya İttifakı ile Osmanlı Devleti Arasındaki Savaşlar ( 1736- 1739 )
b. Lehistan Sorunu ve Osmanlı _Rus Savaşı (1768- 1774)

5. KONU: Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması ve Fransız İhtilali
1.Amerika Birleşik Devletleri’nin Kurulması
2.Fransız İhtilâli (1789)

6.KONU: III. SELİM DÖNEMİ
1. III. SELİM DÖNEMİ ( 1789- 1807)
a. Osmanlı – Rus ve Osmanlı – Avusturya Savaşları ( 1787- 1792)
b. III. Selim Dönemi Islahatları

7.KONU: 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar
1. 18. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Değişim ve Islahatlar
a. Osmanlı Devleti’nde yönetim
b. Taşra Teşkilatıatlar
2. 18. Yüzyıl Islahatlarının amacıslahatlarının amaçları ve Özellikleri ve Özellikleri
a. 18. Yüzyıl Islahatlarının Osmanlı Toplumu ve Kültürüne Etkileri
b. Islahatlar ve Osmanlı Eğitim Sistemi
c. 18. Yüzyılda Islahatlar ve Osmanlı Sanatıüzyıl Islahatlarının amac

EN UZUN YÜZYIL (1800 -1922 )

1.KONU: 19. YÜZYIL BAŞLARINDA ASYA VE AVRUPA
1. Asya ve Avrupa’daki Devletlerin Genel Durumu
2.II. MAHMUD DÖNEMİ ISLAHATLARI
a. Sened-i İttifak (1808)
b. Yönetim Alanında Yapılan Islahatlar
c. Askeri Alanda Yapılan Islahatlar
ç. Eğitim ve Kültür Alanında Yapılan Islahatlar
d. Ekonomi Alanında Yapılan Islahatlar

2.KONU: II. Mahmut Dönemi Siyasi Olayları
1.Milliyetçilik Hareketleri ve İsyanlar
a.Sırp İsyanı
b.Yunan İsyanı (Megali İdea)

2.Değişen Şartlara Göre Avrupa Devletlerinin Osmanlı Politikaları
a. Viyana Kongresi
b. Şark Meselesi (Doğu Sorunu)
3. Mısır Sorunu ve Mehmet Ali Paşa İsyanı
4.Boğazlar Sorunu
5. Sanayi İnkılâbı’nın Osmanlı Devleti’ne Etkisi

3.Konu: Tanzimat’tan Meşrutiyete
1.Tanzimat Fermanı ( 3 Kasım 1839)
2.Kırım Savaşı (1853–1856)
3.Islahat Fermanı (1856)

4. Konu: II. Meşrutiyet ve Siyasî Gelişmeler
a. II. Meşrutiyet’in İlanı
b. 31 Mart Olayı4. Dağılmayı Önleme Çabaları

5.KONU: 19. Yüzyılda Osmanlı Devleti’ndeki Kültürel Gelişmeler
1. 19. Yüzyılda Osmanlı Toplum yapısında Meydana Gelen Değişmeler
2.Osmanlı Devleti’nde Basın Hayatında Meydana Gelen Gelişmeler
3.Osmanlı Devleti’nde Eğitim alanında Meydana Gelen Değişmeler
4. Azınlık ve Yabancı Okullar Sorunu
5.19. Yüzyılda Osmanlı devleti’nde Kültür Sanat ve Mimarî Alanındaki Gelişmeler
5.Müzik Eğlence ve Spor

6.KONU: 20. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Savaşlar
1.Trablusgarp Savaşı
2.Balkan Savaşları
a.Dömeke Meydan Savaşı
b.1.Balkan Savaşı
c.2.Balkan Savaşı
3. 1. Dünya Savaşı ve Osmanlı Devleti’nin Sonu
a. Osmanlı Devleti’nin 1. Dünya Savaşına Girmesi
b. Osmanlı Devleti’nin Savaştığı Cepheler
c. Savaşın Sona Ermesi ve Yapılan Antlaşmalar
d. Savaş Sonrası (1918 – 1922)

2015-2016 9. Sınıf Tarih Konuları

9. sınıf tarih konuları 2015-2016
9. sınıf tarih konuları 2015-2016

 

2015-2016 eğitim öğretim yılında lise 1 tarih dersinde aşağıdaki Milli Eğitim Bakanlığı müfredatı işlenecektir.

 

TARİH BİLİMİ

TARİH BİLİMİNE GİRİŞ
1. İnsan ve Tarih
2. Tarih Biliminin Konusu
3.Tarihte Sebep-Sonuç ve Yer-Zaman İlişikleri
4.Tarih Biliminin Yöntemi
5.Tarihin Tasnifi
6.Zaman ve Takvim
7.Türklerin Kullandıkları Takvimler
8.Tarih Öğreniminin Önemi
9.Atatürk’ün Tarih Öğrenimine Verdiği Önem
10.Tarihi Olayların Değerlendirilmesi
11. Tarihi Bilgilerin Değişebilirliği
12.Tarihe Adanmış Bir Ömür; Halil İNALCIK

Tarih Yazıcılığı

TARİHİN FAYDALANDIĞI BİLİM DALLARI:
1.Coğrafya
2.Arkeoloji
3.Antropoloji
4.Etnografya
5.Hukuk
6.Kronoloji
7.Edebiyat,
8.Felsefe,
9.Paleografya
10.Epigrafii,
11.Sosyoloji,
12.Filoloji,
13.Diplomatik
14.Nümizmatik,
15.İstatistik,
16.Ekoloji,
17.Kimya
18.Sanat Tarihi,
19.Heraldik

UYGARLIĞIN DOĞUŞU VE İLK UYGARLIKLAR

TARİHİ ÇAĞLARA GİRİŞ:
1.Tarih Öncesi Çağlar
1.Tarih Çağları

İLK ÇAĞ UYGARLIKLARI:
1.Kültür ve Uygarlık
2.Mezopotamya Uygarlığı
3.Orta Asya Uygarlığı
4.Mısır Uygarlığı
5.İran Uygarlığı
6.Hint Uygarlığı
7.Çin Uygarlığı
8.Doğu Akdeniz Uygarlığı
9.Anadolu Uygarlığı:
a.Hattiler
b.Hititler
c.İyonyalılar
d.Urartular
e.Frigyalılar
f.Lidyalılar
10. Ege ve Yunan Uygarlıkları
11.Roma Uygarlığı

İLK TÜRK DEVLETLERİ

TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI:
1.Türk Adının Anlamı
2.Türklerin İlk Ana Yurdu
3.Orta Asya Türk Göçlerinin Sebep ve Sonuçları

ORTA ASYADA KURULAN İLK TÜRK DEVLETLERİ:
1.Asya Hun (Büyük) Devleti
2.Kavimler Göçü ve Avrupa Hun Devleti
3. Köktürk Devleti
4.Uygurlar

DİĞER TÜRK DEVLETLERİ VE TOPLULUKLARI:
1.Avarlar
2.Bulgarlar
3.Hazarlar
4.Macarlar
5.Peçenekler
6.Kıpçaklar (Kumanlar)
7.Oğuzlar (Uzlar)
8.Sabirler (Sibirler- Sabarlar)
9.Başkırtlar (Başkurtlar)
10.Türgeşler (Türgişler)
11.Kırgızlar
12.Karluklar
13.Kimekler

İSLÂM TARİHİ ve UYGARLIĞI (13.YÜZYILA KADAR)

1.İslamiyet’in Doğuşu ve İlk İslam Devletleri:
1.İslamiyet Öncesi Dünyanın Genel Durumu
2.İslamiyet’in Doğuşu ve Yayılışı:
a. Hz. Muhammed’in Peygamberlik Öncesi Hayatı
b. Müslümanların Mekke’deki Faaliyetleri
c.Hz. Muhammed Dönemi:Hayber’in Fethi, Mute Seferi, Mekke’nin Fethi,Huneyn Savaşı, Taif Seferi, Tebük Seferi, Veda Haccı ve Hz. Muhammed’in Vefatı
Dört Halife Dönemi: Hz. Ebubekir Dönemi
Hz. Ömer Dönemi
Hz. Osman ve Hz. Ali Dönemi
d. Emeviler Devleti
e. Endülüs Emevi Devleti
f.Beni Ahmer Devleti
g.Abbasiler

TÜRK VE İSLAM BİLGİNLERİ

TÜRKLERİN İSLAMİYETİ KABULÜ:
1.Türkler ve İslamiyet
2.Türklerin İslamiyet’e Hizmetleri
3.Mısır’da Kurulan Türk Devletleri:
a.Tolunoğulları
b.İhşidiler (Akşitler)

İLK TÜRK-İSLAM DEVLETLERİ:
1.Karahanlılar
2.Gazneliler
3.Büyük Selçuklu Devleti
Büyük Selçuklu Devleti Kültür ve Medeniyet: Devlet Teşkilatı, Hükümdar, Atabeylik, Hükümet Kültür ve Medeniyet: Ordu, Saray Teşkilatı, Hukuk Sistemi,İktisadi ve Ticari Hayat, İlim, Mimarlık ve Sanat

MALAZGİRT SAVAŞI’NDAN SONRA ANADOLU’DA KURULAN İLK TÜRK DEVLET VE BEYLİKLERİ:
Türklerden Önce Anadolu’nun Durumu
1.Danişmentoğulları
2.Saltukoğulları
3.Mengücekliler
4.Artuklular
5.Çaka Beyliği ve Diğer Türk Beylikleri

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ:
1.Türkiye Selçuklu Devleti’nin Kuruluş Devri
2.Haçlı Seferleri: Sebepleri ve I,II. Haçlı Seferleri
3.Haçlı Seferleri: III. Ve IV. Haçlı Seferleri ile Sonuçları

1.Türkiye Selçuklu Devleti’nin Yükseliş Devri:
II. Kılıç Arslan Dönemi,
I.Gıyaseddin Keyhüsrev Devri,
II. Rükneddin Süleyman Şah Devri,
I.İzzeddin Keykavus Dönemi
I.Alâeddin Keykubad Devri (Harzemşahlar)

TÜRKİYE SELÇUKLU DEVLETİ KÜLTÜR VE MEDENİYET:
Devlet Yönetimi,
Ordu Teşkilatı,
Sosyal Hayat
Türk Ermeni İlişkileri
Ahilik,
Din ve İnanış,
Hukuk,
Sanayi,
Ticaret Kültürel Hayat,
Sanat

4.Türkiye Selçuklu Devletinin Dağılma Dönemi
5.Türkiye Selçuklu Devletinin Yıkılış Dönemi

2015 Tarih Öğretmeni Maaşları

tarih öğretmeni maaşı 2015
tarih öğretmeni maaşı 2015

 

2015 yılında Tarih öğretmeni olarak çalışmakta olan öğretmenlerin Ocak 2015 zamlarından sonra alacakları aylık maaş listesi aşağıda verilmiştir.

 

cats

cats