9. Sınıf Tarih Konuları

Öğretim yılında 9.sınıf tarih konuları 2018 – 2019 – 2020 yılları genelde aynı başlıklar oluyor. Farklılıklar oldukça konu güncellenecektir.

 

1. ÜNİTE TARİH VE TARİH YAZICILIĞI

İNSANLIĞIN HAFIZASI TARİH
NEDEN TARİH?
ZAMANIN TAKSİMİ
VAKA VE VAKIAYI AYIRIYORUM
BELGEDEN BİLGİYE
TARİH VE YORUM

2. ÜNİTE KADİM DÜNYADA İNSAN

İNSANLIĞIN İLK İZLERİ
YERLEŞİK İNSAN VE MEDENİYET
KABİLEDEN DEVLETE (MÖ 7500-MÖ 350)
KANUNLAR DOĞUYOR
DOĞA, İNSAN VE GÖÇ
DEVLETTEN İMPARATORLUĞA (MÖ 350-MS 1250)
KANUNLAR GELİŞİYOR
İLK VE ORTA ÇAĞ’DA ORDU
TARIMDAN TİCARETE EKONOMİ
YAZININ GELİŞİMİ

3. ÜNİTE İLK VE ORTA ÇAĞLARDA AVRASYA

AVRASYA’DA İLK TÜRK İZLERİ
BOYLARDAN DEVLETE
KAVİMLER GÖÇÜ
TÜRKLERDE COĞRAFYA İLE OLUŞAN YAŞAM TARZI
İLK TÜRK DEVLETLERİ VE KOMŞULARI
TÜRKLERDE ASKERÎ KÜLTÜR

4. ÜNİTE İSLAM MEDENİYETİNİN DOĞUŞU

İSLAMİYET’İN DOĞDUĞU DÖNEMDE DÜNYA
İSLAMİYET YAYILIYOR
EMEVİLER
ABBASİ DEVLETİ VE TÜRKLER
BİLİM MEDENİYETİ

5. ÜNİTE TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ VE ANADOLU’YA YERLEŞMESİ

TÜRKLERİN İSLAMİYET’İ KABULÜ
İSLAMİYET’İN TÜRK DEVLET YAPISINA ETKİSİ
BÜYÜK SELÇUKLU DEVLETİ
HORASAN’DAN ANADOLU’YA KUTLU YOLCULUK

2018-2019 9. Sınıf Tarih Ders Kitabı

İndireceğiniz bağlantıda bulunan ders kitabı Milli Eğitim Bakanlığı’na ait Eğitim Bilişim Ağında bulunan ve 2018-2019 eğitim öğretim yılında 9. Sınıf Tarih dersinde güncel olarak işlenecek kitaptır.

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

A-Aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerleri uygun kelimelerle tamamlayınız?
( 2*8=16puan )

*Eski Türk devletlerinde ölen kişi …………………..adı verilen mezarlara gömülür.
*Bilinen ilk Türk alfabesini………………………devleti oluşturmuştur.
*İslamiyet öncesi Arap toplum yaşantısı……………………dönemi olarak belirtilir.
*……………………………müslümanlar arasındaki ilk iç çatışmadır.
*Hicret ten sonra Medine deki yahudilerle……………………sözleşmesi imzalanmıştır.
*Orta Asya da kurulan İlk Türk İslam devleti……………………….dır.
*Emeviler Arap olmayan Müslümanları……………………..olarak belirtmiştir.
*…………………………..Mısır da kurulan ilk Türk devletidir.

B-Orta Asya da kuralan ilk Türk-İslam devleti döneminde yazılan İlk Türk İslam eserlerini ve yazarlarını belirtiniz?( 2*4=8 puan )

2018-2019 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

Aşağıdaki boşlukları aşağıdaki kelimelerden uygun olanla doldurunuz?(25p)

FARABİ, HAREZMİ, İBN- SİNA, MUTE, BEDİR, HENDEK, HUDEYBİYE,TEBÜK

7-……………………………………….Antlaşması ile Mekkeliler Müslümanların varlığını “Resmen” ve “Hukuken” tanımışlardır.
8-…………………………………Savasından sonra Mekkelilerin saldırı gücü kırılmış,b undan sonra Mekkeliler savunmada kalırken saldırı (taarruz) sırası Müslümanlara geçmiştir.
9-Hz. Muhammed’in katılmadığı, Müslümanlar ile Bizanslılar arasındaki ilk savaş……………………savaşıdır
10-Avrupalıların Avicenna dediği, El kanun Fit Tıp adlı eserin yazarı,İlk kes Mide ameliyatı yapan Türk –İslam Bilgini………………………………………………dır.
11-Muallimi Sani olarak bilinen, Kanun adı verilen Müzik aletini icat eden Türk İslam Bilgini……………………………..dir.

2018-2019 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

1-Aşağıdaki boşlukları uygun ifadelerle doldurunuz.

A-Hitit uygarlığında kraldan sonra en yetkili kişi ………………….…..adı verilen ana kraliçedir(2 puan)
B-Dünyanın ilk kütüphanesi …………………….. şehrinde kurulmuştur (3 puan)
C-Tarihteki ilk yazılı antlaşma Mısır ve Hititler arasında imzalanan…………………….antlaşmasıdır.(2 puan)
D-Tarihteki ilk medeni kanun maddelerini …………………uygarlığı düzenlemiştir.(2 puan)
E-Tarihi çağları………………….uygarlığı başlatmıştır.(2 puan)
F-………………………..bilimi insan ırklarının özelliklerini inceler.(2 puan)
G-Anadolu da ki ilk tarımsal faaliyetler……………………………………….görülür.(2 puan)
H-Eski Türklerde toplum hayatını düzenleyen sözlü hukuk kurallarına ……………….denir.(2 puan)
I-Anadolu da tarihin devirlere girmesinde etkili olan uygarlık…………………..uygarlığıdır.(2 puan)
İ-Mısır firavunları için yapılan anıtsal mezarlara…………………….denir.(2 puan)

 

2018-2019 9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

A) Aşağıdaki doğru yanlış sorularına uygun cevabı veriniz.(Doğruysa D, yanlışsa Y). (20p.)
1. ( ) Nümizmatik bilimi eski yazıları inceler. (2p.)
2. ( ) Antropoloji insan iskeletlerini inceler. (2p.)
3. ( ) 12 Hayvanlı Türk takviminde başlangıç yılı yoktur. (2p.)
4. ( ) Rumi takvimde yılbaşı 21 Mart’tır. (2p.)
5. ( ) Buzul Çağı Yontma Taş devrinde yaşanmıştır. (2p.)
6. ( ) Ateş Yontma Taş devrinin sonlarında bulundu. (2p.)
7. ( ) Köyler Cilalı Taş devrinde kuruldu. (2p.)
8. ( ) İlk şehir devletleri Bakır devrinde ortaya çıktı. (2p.)
9. ( ) Madenî paralar Tunç devrinde kullanılmaya başlandı. (2p.)
10. ( ) Urartular hayvancılık ve madencilikle uğraşmışlardır. (2p.)

B) Aşağıdaki cümlelerde yer alan boş kısımları doldurunuz. (30p.) (Her biri 3 puan)
1. Tarih araştırmalarında sırasıyla kaynak araştırma, tasnif, tahlil, ………………………. Ve sentez yapılır. (3p.)
2. Karbon 14 metodu ……………………….. biliminin yöntemidir. (3p.)
3. Hicrî takvim ………… gün olup Miladî takvimden 11 gün 6 saat eksiktir. (3p.)
4. Rumî takvimde yıl Miladî takvimden ………… gün sonra başlar. (3p.)
5. Yunanistan’da …………………….. ve Isparta şehir devletleri kurulmuştur. (3p.)
6. Hitit Devleti’nin başında ……………………. denen bir hükümdar bulunuyordu. (3p.)
7. Urartu kralları ülkeyi savaş tanrısı ………………… adına yönetirlerdi. (3p.)
8. Mısır krallarına …………… denirdi. (3p.)
9. Mısır’da temel geçim kaynağı ………………. dır. (3p.)
10. Fenikeliler …………………… ticaretiyle uğraşmışlardır. (3p.)

C) Aşağıdaki test sorularında uygun cevabı işaretleyiniz. (20p.) (Her biri 5 puan)
1. Anadolu’nun çeşitli yerlerinde yapılan kazılarda değişik özelliklere sahip tarihi eserlerin ortaya çıkması aşağıdakilerden hangisini doğrular?
A) Üç tarafının denizlerle çevrili olması
B) Çeşitli dinlerin çıkış ve yayılış alanı olması
C) İklim şartlarının uygun olması
D) Değişik medeniyetlere beşiklik etmesi
E) Bölgesel kültürlerin ortaya çıkması
2. Sadece bir milletin tarihini değil, bütün insanlık medeniyetini anlatan Tarih çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?
A) Hikâyeci B) Bilimsel C) öğretici D) Kronolojik E) Genel
3. Aşağıda verilen takvim çeşitlerinden hangi ikisi hem Türkler tarafından icat edilmiş hem de kullanılmıştır?
A) Hicrî – Celalî B) Miladî – Hicrî C) 12 Hayvanlı – Celalî
D) Rumî – Miladî E) Gregoryan – Hicrî

4. Aşağıdaki devirlerden hangisinde insanoğlunun doğaya hâkim olabilecek birikime sahip olduğu söylenebilir?
A) Cilalı Taş Devri B) Yontma taş devri C) Bakır Devri
D) Demir Devri E) Tunç Devri

E) Aşağıdaki klasik soruları cevaplayınız. (30 puan) (Her soru 5 puan)
1. Tarihe yardımcı bilimlerden ikisi nedir? İsimlerini yazınız.

2. Takvimi ilk defa kullanan toplumlar hangileridir? İsimlerini yazınız.

3. Tunç devrinin özelliklerinden biri nedir?

4. İyonların önemli merkezlerinden ikisi nedir? İsimlerini yazınız.

5. Lidyalıların ticarete katkılarından biri nedir?

6. Mezopotamya’nın başlıca geçim kaynağı nedir?

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

2017-2018 9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

3.Aşağıdaki boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.(20p)

a)Gazneliler………………………savaşı sonrası yıkılış sürecine girdiler. b)Halife, Tuğrul Beye…………………………………………………. unvanını vermiştir. c)Büyük Selçuklu’da Batıniler tarafından öldürülen ünlü vezir…………………………….’tür. d)Erzurum ve çevresinde kurulan Türk beyliği………………………..’dır. e)……………………..Orta Asya’da kurulan ilk Türk-İslam devletidir. f)Selçuklu’da Sultanın erkek çocuklarına…………………denir. g)Satuk Buğra Han, İslamiyeti kabul ettikten sonra……………………….adını aldı. h)…………………………..,tarihte ’’sultan’’unvanını kullanan ilk Türk hükümdardır. ı)Müslümanlardan alınan 10/1’lik ürün vergisine………………..denir.
i)Anadolu’da kurulan ilk medrese Danişmentliler zamanındaki…………………………medresesidir

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018