11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2018-2019

1-İlk Türk devletlerinin yıkılmasında aşağıdaki gelişmelerden hangisinin etkisi olduğu söylenemez?
A) Türklerde veraset sistemi
B) Türklerin yabancı dinleri benimsemeleri
C) Türk boylarının birbirleriyle mücadele etmeleri
D) Merkeziyetçi bir yönetim belirlemeleri
E) Türk yöneticilerinin Çinli prenseslerle evlenmeleri

2- “Türkiye Selçuklu melikleri kendilerinin yönetimine verilen vilayetlerde söz sahibiydiler. Ancak kendi adlarına para bastırma, hutbe okutma ve siyasi görüşmeler yapma hakları yoktu.”
Buna göre aşağıdakilerden hangisi Türkiye Selçuklularının amaçladıkları hedefler arasında yer alır?
A) Taht kavgalarının engellenmesi
B) Ülke bütünlüğünün korunması
C) Sınırların denetim altında tutulması
D) Ordudaki Türkmenlerin etkisinin azaltılması
E) Dinî serbestliğin yaygınlaştırılması

I. Toplumda farklı inançların yayılması
II. Halkın yerleşik yaşam biçimini benimsemesi
III. Farklı dinlere inananların barış içinde yaşaması
IV. Tapınak sayısının azalması
3- Yukarıdaki yargılardan hangileri Türk devletlerinin dinî inanışlara hoşgörülü yaklaşmalarının bir sonucudur?
A) I – II B) I – III C) II – III
D) II – IV E) III – IV

2018-2019 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

A.Aşağıdaki kelimelerin tanımlarını yazınız.

Yargu, Divan-ı mezalim, Zımmi, İkta, Avarız, Narh, Mecelle, Konsolosluk Mahkemesi, Ceride-i Mehakim, Nezaret-i Deavi.

B) Aşağıdaki Soruları Cevaplandırınız

1. Osmanlı ekonomisinin 3 ana ilkesi nedir? Açıklayarak yazınız.

2. Osmanlı Devleti’nin halktan aldığı vergilerden 5 tanesini yazıp açıklayınız.

3. Cumhuriyet’in ilk yıllarında açılan bankalar ve açılma sebeplerini yazınız.

4. Şer-i Hukuk’un kaynakları (temelleri) nelerdir? Kısaca bu kaynaklar hakkında bilgi veriniz.

2018-2019 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 2. Yazılı

10- I. Amasya Genelgesi – Milli Mücadele’nin yöntemi belirlenmiştir.
II. Amasya Görüşmesi – Mebusan Meclisi’nin açılma¬sı kararı
III. Sivas Kongresi – Temsil Heyeti’nin yürütme gücünü kullanması
IV. Havza Genelgesi – Mustafa Kemal’in askerlikten ayrılması
V. Mebuslar Meclisi – Mustafa Kemal’in Ankara’dan mebus seçilmesi

Yukarıdaki eşleştirmelerden hangileri yanlıştır?

A) I ve II B) IV ve V C) III ve V D) III, IV ve V E) II, IV ve V

 

2018-2019 11. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı

A- Aşağıdaki soruları cevaplayınız.(80 puan)

1.Birinci Dünya Savaşı bittiğinde İttifak Devletleri yenilmişti. Osmanlı Devleti gibi imparatorluk özelliği taşıyan devletler yıkılmış, Versay antlaşması gibi şartları ağır olan antlaşmalar imzalanmıştı. Bununla birlikte ABD gibi devletler de barışın sürekliliğini korumaya çalışıyordu.
Yukarıdaki metinden yola çıkarak Birinci Dünya Savaşının sonuçlarını yazınız. (En az 5 madde yazınız.) 20 puan

2. 20. Yüzyılda Osmanlı Devletinde dağılmayı önleyebilmek için hangi fikir akımları gelişmiştir? ( En az 4 tanesini yazınız.) 10 puan

3. Mondros Ateşkes Antlaşmasının en önemli maddelerinden yola çıkarak bu ateşkesin uygulanması esnasında izlenen yöntemi kısaca açıklayınız. 10 puan

4. Mustafa Kemal’in eğitim gördüğü sivil ve askeri okulları yazınız.( en az 5 okul ismi yazılacak.) 10 puan

5. Mustafa Kemal’in düşünce dünyasını etkileyen Türk yazarların isimlerini yazınız. 10 puan

6. 1915 yılında Çanakkale Savaşları sırasında cephe komutanı olan Liman Van Sanders savunma planını çıkartmanın Saroz Körfezine yapılacağını düşünerek hazırlamıştı. Oysa Mustafa Kemal çıkartmanın Arıburnu üzerinden yapılacağını düşünüyordu. Gerçekten de 25 Nisanda İngiliz ve Fransız birlikleri çıkartmayı Arıburnu’ndan yaptılar.
Yukarıdaki metne göre Mustafa Kemal’in askerlik yeteneği hakkında ne söylenebilir?10 puan

7.I.Dünya Savaşı sırasında Mustafa Kemal’in savaştığı cephelerin adını yazınız.10 puan

B- Aşağıdaki sorulardaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız. (10 puan)
1-Osmanlı Devleti tarafından Avrupalı ülkelere verilen ekonomik ayrıcalıklara …………………denir.
2- İtalya 20. Yüzyılda, Sömürge elde etmek amacıyla, Osmanlı Devleti’nin Kuzey Afrika’daki son toprağı olan ……………..’ı işgal etti.
3- Doğu cephesine atanan Mustafa Kemal, ……………. Ve …………… düşman işgalinden kurtarmıştır.
4-Osmanlı Devleti Birinci Dünya Savaşında Doğu Anadolu Bölgesinde devlet kurmak amacıyla Türkleri katleden ………… ….. Tehcir kanunu ile daha güvenli bölgelere yerleştirdi.
5- Mustafa Kemal, çocukluğundan itibaren ……….., ……………., ……….., …………., ………. Gibi şehirlerde yaşamıştır.
C- Aşağıdaki sorulara Doğru ise (D), yanlış ise (Y) harfi yazınız(10 puan)
1-( ) M. Kemal,31 Mart ayaklanmasını bastıran hareket ordusunda kurmay başkanlığı yaptı.
2-( ) Osmanlı Devleti, Trablusgarp’ı işgal eden Almanya ile Balkan Savaşları’nın çıkması nedeni ile anlaşmak zorunda kaldı.
3-( )Osmanlı Devleti Hicaz Yemen cephesinde kutsal yerleri korumak için savaştı.
4-( ) 20.Yüzyıl başlarında Osmanlı Devleti’nde eğitim kurumu olarak sadece medreseler vardı.
5-( ) Paris Barış Konferansında gizli antlaşmalara aykırı olarak, İzmir’in Yunanistan’a verilmesi İngiltere ile İtalya’nın arasını açmıştır.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

10. Sınıf Tarih 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 1. Dönem 1. Yazılı 2018-2019

2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan)
*İlk Türk devletlerine hükümdar çadırlarına…………………..halkın kullandığı çadırlara………………..denir.
*Esnaf olmak isteyen küçük yaşta çıraklara………………..…… denir. *Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te……………………………………….dönüştürülmüştür.
*Osmanlı medreselerinden mezun olanlar………………………………….sistemine göre atama beklemektedir.
*İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge kişilere……………………………..denir.
*El yazması kitapları süsleme sanatına……………………………..denir.
*İlk Türk-İslam medreseleri ……………………………………..döneminde açılmıştır.
*Anadolu’da Geç Dönem saray mimarisinin en güzel örneklerinden birisi de Doğubeyazıt’taki ………………………………….…Sarayı’dır.
*Osmanlı Mehter takımı yerine batı tarzında müzik icra eden………………………………..kurulmuştur.
*Osmanlı Mimarisinin en ünlü sanatçısı………………………………………………….dır.

YAZILIYI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 2. Yazılı 2017-2018

2017-2018 11. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı

1) Aşağıdaki boşluklara uygun kelimeleri yazınız?(2*10=20 puan)
*İlk Türk devletlerine hükümdar çadırlarına…………………..halkın kullandığı çadırlara………………..denir.
*Esnaf olmak isteyen küçük yaşta çıraklara………………..…… denir. *Osmanlı Döneminde açılan Darülfünun 1933’te……………………………………….dönüştürülmüştür.
*Osmanlı medreselerinden mezun olanlar………………………………….sistemine göre atama beklemektedir.
*İlk Türk devletlerinde cesur ve bilge kişilere……………………………..denir.
*El yazması kitapları süsleme sanatına……………………………..denir.
*İlk Türk-İslam medreseleri ……………………………………..döneminde açılmıştır.
*Anadolu’da Geç Dönem saray mimarisinin en güzel örneklerinden birisi de Doğubeyazıt’taki ………………………………….…Sarayı’dır.
*Osmanlı Mehter takımı yerine batı tarzında müzik icra eden………………………………..kurulmuştur.
*Osmanlı Mimarisinin en ünlü sanatçısı………………………………………………….dır.

YAZILININ TAMAMINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN.

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

10. Sınıf Tarih 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi 2. Dönem 1. Yazılı 2017-2018

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı

2018-2019-2020 eğitim öğretim yılında Lise 3 – 11. Sınıflar Tarih dersinde okutulacak olan ders kitabı aşağıdaki linkte sizlerle paylaşılmıştır.

Kitap yayımlandığında link aktif olacaktır.

11. Sınıf Tarih Ders Kitabı İndirmek için Tıkla (Aktif) (Yayınevi: MEB)

 

Şunlar da ilginizi çekebilir:

9. Sınıf Tarih Ders Kitabı

10. Sınıf Tarih Ders Kitabı

12. Sınıf Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi Ders Kitabı