Doğal Ve Beşeri Unsurlar 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

DOĞAL ve BEŞERİ UNSURLAR
ÇEVRE: İnsanın içinde yaşadığı, canlı ve cansız varlıkların yer aldığı ortama
çevre denir.
Çevreyi oluşturan unsurları doğal unsurlar ve beşeri unsurlar olarak ikiye ayırabiliriz.

cats

Doğal Unsur: Doğada kendiliğinden oluşmuş, oluşumunda insan eli olmayan unsurlardır. Dağ, ova, akarsu, plato, vadi, göl, şelale…
Beşeri Unsur: İnsanların doğal ortamlarda ihtiyaçları doğrultusunda değişiklikler yaparak oluşturdukları unsurlardır. Beşeri unsurların oluşumunda doğrudan insan eli vardır. Baraj, köprü, binalar, parklar, yollar, limanlar, tüneller …

1-) Yukarıdaki unsurları doğal ve beşeri olarak ayırınız.

cats

2-) Aşağıdakilerden hangisi deprem öncesi evimizde yapacağımız hazırlıklardan biri değildir?
A) Deprem çantası hazırlamak
B) Devrilebilecek ağır eşyaları sabitlemek
C) Evimizde yangın söndürme aleti bulundurmak
D) İkinci sarsıntıya karşı evimizde beklemek

BAŞLICA DOĞAL UNSURLAR

DAĞ: Çevresine göre yüksek olan inişli çıkışlı yer şekilleridir.

VADİ: Akarsuların yatağının derinleşerek oluşturduğu uzun oluklara vadi denir.

BURUN: Kara parçalarının denize doğru uzanmış bölümlerine burun denir
KÖRFEZ: Denizin karaya doğru sokulduğu büyük derin girintilere körfez denir.
ADA: Her yanı sularla çevrili kara parçasına ada denir.
YARIMADA: Üç tarafı denizlerle çevrili, diğer tarafı da karaya bağlı adalara yarımada denir.
PLATO: Çevresine göre yüksekte kalmış geniş düzlüklere plato (yayla) denir.
OVA: Çevresine göre alçakta olan geniş düzlüklere ova denir.

Ülkemizdeki Beşeri Unsurlar 4. Sınıf Sosyal Bilimler

ÜLKEMİZDEKİ BAZI BEŞERİ UNSURLAR
İnsanların doğayı değiştirerek ortaya çıkardığı ürün ve yapılara beşeri unsur denir.İnsanlar tarafından sonradan oluşturulan yapıların artışı doğal ortama zaman zaman zarar vermektedir.Bu zararları önlemek için doğal çevremizi korumalıyız.

ulkemizdeki_beseri_unsurlar

cats

Milli Mücadele Dönemi Testi 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

4. SINIF MİLLİ MÜCADELE  TEKRAR TESTİ
1-Trablusgarp’ta kimlere karşı savaştık ?
A)Fransa B)İtalya C)Rusya D)İngiltere

2-Çanakkale Savaşı’nda 225 kg’lık mermiyi kaldıran askerimiz kimdir ?
A)Hasan Tahsin B)Ali Çavuş C)Seyit Onbaşı D)Kubilay Teğmen

3-Atatürk Samsun’a ne zaman çıktı?
A)23 Nisan 1920
B)19 Mayıs 1919
C)10 Aralık 1933
D)29 Ekim 1923

4-Trablusgarp Savaşı’ndan sonra imzaladığımız antlaşma hangisidir?
A)Lozan Antlaşması
B)Sevr Antlaşması
C)Mondros Ateşkes Antlaşması
D)Uşi Antlaşması

5-Kurtuluş Savaşı’nda işgallere karşı ilk direniş nerede başlamıştır?
A)İzmir
B)Dörtyol
C)Mersin
D)Ankara
6-Sadece Doğu Anadolu Bölgesi’nden temsilcilerin katıldığı kongremiz hangisidir?
A)Erzurum kongresi
B)Sivas Kongresi
C)Amasya Kongresi
D)Balıkesir Kongresi

7-Kurtululuş Savaşı’nda güney cephesinde kimlere karşı savaştık ?
A)Ruslar B)Ermeniler C)Fransızlar D)Almanlar

8-Doğu cephesinde Ermenilerle imzaladığımız antlaşma hangisidir?
A)Ankara Antlaşması B)Uşi Antlaşması C) Lozan Antlaşması D)Gümrü Antlaşması

9-Erzurum Kongresi hangi tarihte yapılmıştır?
A)9 Eylül 1919 B)22 Haziran 1920 C)23 Temmuz 1919 D)30 Ağustos 1919

10-Doğu Cephesi komutanımız kimdir ?
A)İsmet İnönü B)Kazım Karabekir C)Rauf Orbay D)Hasan Tahsin

11-Batı Cephesinde ilk kurşunu kim sıkmıştır?
A)İsmet İnönü B)Hasan Tahsin C)Enver Paşa D)Cemal Paşa

12-Mustafa Kemal Samsun’dan sonra hangi ilimize geçmiştir?
A)Erzurum B)Antalya C)Ankara D) Amasya
13-Antalya ve Konya’yı işgal eden daha sonra savaşmadan kaçan ülke hangisidir?
A)Fransa B)İngiltere C)Rusya D)italya

14-Yurdumuz düşmanlardan tamamen hangi tarihte temizlendi ?
A)4 Ağustos 1921 B)9 Eylül 1922 C)10 Haziran 1921 D)23 Nisan 1922

15-Çanakkale’de denize mayın döşeyen gemimizin ismi nedir ?
A)Bandırma B)Yavuz C)Midilli D)Nusret

16-Hangisi Batı Cephesinde yapılan savaşlardan biri değildir?
A)I. İnönü
B)II.İnönü
C)Trablusgarp
D)Sakarya Meydan Muharebesi
17-Güney Cephesinde düşmana karşı savaşan ve orada yaşayan insanların kurduğu orduya ne denir ?
A)Güney Ordusu
B)Düzenli Ordu
C)Kuvayı Milliye
D)Hatay Ordusu
18-Kurtuluş Savaşı’ndan sonra imzaladığımız barış antlaşması hangisidir?
A)Sevr Antlaşması
B)Ankara Antlaşması
C)Lozan Antlaşmas
D)İstanbul Antlaşması

19-Mustafa Kemal Trablusgarp’a ne olarak gitmiştir ?
A)Gazeteci B)Postacı C)Doktor D)Polis

20-Çanakkale Savaşı’nda İngiliz ve Fransız gemileri hangi ülkeye yardım götürmek istiyordu?
A)Almanya B)Rusya C)Suriye D)İspanya

21-Atatürk’ün Trablusgarp’ta başarılı olduğu bölgeler hangileridir ?
A)Bingazi-Derne
B)Derne-Tobruk
C)Musul-Kerkük
D)Bingazi-Musul

22-Her yönüyle ulusal kongre dediğimiz kongre hangisidir?
A)Kütahya Kongresi
B)Sivas Kongresi
C)Erzurum Kongresi
D)Ankara Kongresi

23-Kurtuluş Savaşı’nda düşmanla yaptığımız ve zafer kazandığımız son savaş hangisidir?
A)Sakarya Meydan Muharebesi
B)II.İnönü Savaşı
C)Başkomutanlık Meydan Muharebesi
D)I.İnönü Savaşı

Doğal Ve Beşeri Unsurlar 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

DOĞAL VE BEŞERİ UNSURLAR
Aşağıda verilen unsurlardan doğal olanların numarasını mavi kutuya, beşeri olanların numarasını sarı kutuya yazalım.

cats

vvvvvvv

Yönler Ve Yön Bulma Metodları

YÖN: Bilinen bir yere göre,herhangi bir yerin nerede olduğunu gösterir.Mesela okulun yeri sorulduğunda;okul evimizin kuzeyinde diye söyleyebiliriz.

 

                                                              ANA YÖNLER

DOĞU:Güneşin doğduğu yer.

BATI:Güneşin battığı yer.

KUZEY:Güneşin doğduğu yeri sağımıza,battığı yeri solumuza aldığımızda yüzümüzün baktığı yön.

GÜNEY: Güneşin doğduğu yeri sağımıza,battığı yeri solumuza aldığımızda arkamızda kalan yön.

 

ARA YÖNLER

Kuzeydoğu:Kuzey ile Doğu arasındadır.

Kuzeybatı:Kuzey ile Batı arasındadır.

Güneydoğu:Güney ile Doğu arasındadır.

Güneybatı:Güney ile Batı arasındadır.

 

KAZANIM ETKİNLİĞİ:

Ana yönler                                       Ara yönler

  1. Kuzey                                                Kuzeydoğu
  2. Batı                                                    Güneybatı
  3. Kuzeybatı                                         Güney
  4. Doğu                                                  Güneydoğu

 

Yukarıda ana yönler ve ara yönler yazılmıştır.Hangi seçenekteki yönler yanlış yazılmıştır?

A)1                            B)2                                       C)3                                    D)4

 

 

                                                           YÖN BULMA METODLARI

1.PUSULA:Kolay,güvenilir ve kesin yön bulma aletidir.Pusulayı yere yatay olarak koyduğumuzda pusulanın renkli ucu devamlı kuzeyi gösterir.Yönümüzü bulmak istediğimizde,pusulayı yatay yatırmalı ve  pusulanın yakınlarında metal eşya bulundurmamalıyız.

cats

Sağ kolumuzu güneşin doğduğu yöne;sol kolumuzu da güneşin battığı yöne doğru açarsak,sağ kolumuz doğuyu,sol kolumuz batıyı,yüzümüz kuzeyi arkamız ,sırtımız da güneyi gösterir.Ayrıca öğle vakti Güneş tam tepedeyken yere dikilen çubuğun gölgesi de Kuzeyi gösterir.Bu yöntem için hava açık ve bulutsuz olmalıdır.

 

3.KUTUP YILDIZI:Gökyüzündeki en parlak yıldız Kutup Yıldızı’dır.Kuzeyi gösterir ve devamlı sabittir.Kutup Yıldızına doğru yürürsek Kuzeye doğru yürümüş oluruz.Bu duruma göre sağımız doğu,solumuz batı,arkamız da güneydir.Bu yöntemi kullanmak için de havanın bulutsuz açık olması lazımdır.

 

4.Karınca yuvalarının toprak yığıntısı kuzeydedir.Yuvalarının ağzı ise güneye bakar.

5.Cami minarelerinin şerefe kapıları güneyi gösterir.

6.Ağaçların ve taşların yosunlu kısımları kuzeyi gösterir.

7.Günümüzde teknolojinin ilerlemesiyle NAVİGASYON adı verilen yer bulma cihazları ile de istediğimiz yeri  kolaylıkla bulabiliyoruz.

 

KAZANIM ETKİNLİĞİ:

1.Pusulanın renkli ucu  2.Karınca yuvasının ağzı  3.Kutup yıldızı 4.Ağaçların yosunlu kısmı

Yukarıdaki 4 maddede diğerlerinden farklı olan yön hangisidir?

A)1                                    B)2                              C)3                                      D)4

 

Diğer konumuzu da okuyabilirsiniz:  Yön Bulma Yöntemleri