2013-2014 Sosyal Bilgiler 7. Sınıf 2. Dönem 2. Yazılı

1- Coğrafi Keşiflerin bazı sonuçları şunlardır.

I.            Baharat ve İpek Yolları önemini kaybetti

II.            Akdeniz limanları eski önemini kaybetti

III.            Atlas Okyanusu kıyısındaki limanlar önem kazandı.

Bu sonuçlar dikkate alındığında Coğrafi Keşiflerin aşağıdaki alanların hangisinde daha çok etkisi olduğu savunulabilir?

A- Kültürel                     B-Ekonomik                  C-Siyasal                 D-Sosyal

2- Aşağıdakilerden   hangisi  Rönesans  Hareketleriyle  ortaya çıkan bir durum  değildir?

A-Özgür araştırmayı ve eleştiriyi ön plana çıkardı.

B- Gözlem ve deneye dayalı bilgiler yerleşti

C-Yeni ve orijinal eserler ortaya konuldu

D-Kiliseye güven arttı.

 

Tıkla

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Konuları

1.Ünite: İletişim ve İnsan İlişkileri

–          Bir Arkadaşımla Anlaşmazlığa Düşünce
–          Ben ne yapıyorum?
–          Nasrettin Hoca
–          Kitle iletişim araçları
–          Röportaj
–          Gizlilik Kareleri
–          Kuruluşundan bugüne Anadolu Ajansı

 

2.Ünite: Ülkemizde Nüfus

–          Ünite Projemiz
–          Yaşamak için seçilen yerler
–          İllerimiz
–          Yaşadığımız yer
–          Harita boyayalım
–          Nüfus artışının nedenleri
–          Grafik yapıyorum
–          Nüfusumuzun özellikleri
–          Kalkınma planı
–          Nereden geldik?
–          Eğitim hakkı
–          Göçün nedenleri ve sonuçları
–          Bir başkadır benim memleketim

 

3.Ünite: Türk Tarihinde Yolculuk

–          Türk yurdu Anadolu
–          Anadolu’da Türk Beylikleri
–          Kim ne kazandı?, Kim ne kaybetti?
–          Anadolu’da Türk mimarisi
–          Beylikten cihan devletine
–          Tanımlayalım
–          Fatih’e sordum
–          Piri Reis haritası
–          Gök kubbenin altında hep birlikte
–          Lale Devri
–          Benim şehrim
–          Mimar Sinan’ı tanıyalım
–          Seyyahların dilinden
–          Seyahat ediyorum
–          Araştırıyorum
–          Atatürk’ün okulları

 

4.Ünite Zaman İçinde Bilim

–          Ünite projemiz
–          Teknoloji nasıl doğdu
–          Benim eserim
–          Yazının kullanımının önemi
–          Kaşifin yolculuğu
–          Hangisi daha güzel
–          Rönesansın insanlığa katkıları
–          Aydınlanma çağı bilginleri
–          Türk ve İslam bilginleri
–          Tarih şeridi yapalım
–          Bayrak yarışı
–          İnternette araştıralım

 

5.Ünite: Ekonomi ve Sosyal Hayat

–          Nasıl yönetirdiniz?
–          Şemalaştırın
–          Bulalım – öğrenelim
–          Uçan halı
–          Neler yapardınız?
–          Bulalım – öğrenelim
–          Haberi nasıl yazardınız?
–          Sanayi inkılabının getirdikleri
–          Araştırıyorum
–          Bugünkü vakıflar
–          Meslek öğreniyorum
–          Medresede
–          Mesleğim
–          Bulalım – öğrenelim

 

6.Ünite: Yaşayan Demokrasi

–          Ünite projemiz
–          Türk devletilerinde yönetim şekli
–          Türk devletlerinde egemenlik
–          Türk devletlerinde yönetim kurumları
–          Cumhuriyete giden yol
–          Cumhuriyetin nitelikleri
–          Cumhuriyetimizin yönetim yapısı
–          Kanun nasıl yapılır?
–          Yargı sistemimiz
–          Kronoloji hazırlayalım
–          Sivil toplumun gücü
–          Toplum yaşamına katılma yolları
–          Bireyin toplum yaşamına katkıları

 

7.Ünite: Ülkeler Arası Köprüler

–          Ünite projemiz
–          20. Yüzyıl başı Avrupası
–          1. Dünya Savaşının Nedenleri
–          Balkan Savaşları ve Osmanlı Devleti’nin Savaşa Katılması
–          Çanakkale cephesi ve Mustafa Kemal
–          Bizim evlatlarımız olmuşlardır
–          1. Dünya Savaşının Sonuçları
–          Barışa katkı
–          Uluslararası kuruluşlar
–          Sloganımız
–          Çevre hakkı
–          Küresel sorunlar
–          İnsanlığın ortak mirası
–          İnsanlığın ortak mirasının korunması
–          İnsanlığın bilim mirasına katkıda bulunanlar

6. Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Konuları

Sosyal Bilgiler Dersi 6. Sınıf Müfredatı

1.  Ünite: Sosyal Bilgiler Öğreniyorum

–          Hayatın içinden

–          Olgu ve Görüş

–          Araştırıyorum

–          Haklarımız öğreniyorum

–          Sosyal Bilimlerin gelişiminde Atatürk’ün rolü

2.  Ünite: Yeryüzünde Yaşam

–          Yaşadığımız dünya

–          Farklı iklimler, Farklı yaşam tarzları

–          Bir başkadır benim memleketim

–          Yaşayan geçmiş

–          Anadolu ve Mezopotamya uygarlıkları

3.  Ünite: İpek Yolu’nda Türkler

–          Atalarımı tanıyorum

–          Bozkırda yaşam

–          Kutsal görev

–          İslamiyetin doğuşu ve yayılışı

–          İlk Türk-İslam Devletleri

–          Yaşayan değerlerimiz

–          Sanata vurulan Türk mührü

4.  Ünite: Ülkemizin Kaynakları

–          Ülkemizde ekonomi

–          Yapıyoruz, Satıyoruz

–          Vatandaşlık borcumuz

–          Doğal kaynaklarımızı koruyalım

–          Mesleğimi Seçerken

5.  Ünite: Ülkemiz ve Dünya

–          Dünya’mızı tanıyalım

–          Yurdumuzun kaynakları

–          Türk Cumhuriyetleri ile ilişkilerimiz

–          Doğal afetlerde dayanışma

–          Kültür ve Sanatın etkileri

6.  Ünite: Demokrasinin Serüveni

–          Demokrasi

–          Demokrasinin gelişim süreci

–          Haklarım ve özgürlüklerim

–          Dünden bugüne demokrasi

–          Türklerde kadın hakları

7.  Ünite: Elektronik Yüzyıl

–          Sosyal bilimler ve biz

–          Bilim ve teknolojinin önemi, geleceği

–          Doku ve organ nakli

–          Telif ve patent hakları

–          Akılcılık ve bilim

7. Sınıf Sosyal Bilgiler Abdulmecid Dönemi Konu Anlatımı

abdulmecid-donemi

Bu dönemin en önemli olayı, Sultan Abdülmecit’in izniyle Mustafa Reşit Paşa tarafından hazırlanıp, Gülhane Parkı’nda halka okunan Tanzimat Fermanı’dır.

  Tanzimat Fermanı’nın ilan edilmesinin en önemli nedeni, Avrupalı devletlerin içişlerimize karışmalarını önlemektir.

Fermanın Başlıca Maddeleri

1. Hiçbir kişi yargılanmadan cezalandırılmayacak,  mahkemeler açık olacak, herkes yasalar önünde eşit olacak.

2.  Tüm halkın can, mal ve namus güvenliği sağlanacak.

3. Vergiler herkesin gücüne göre alınacak ve devlet tarafından belli yöntemlerle toplanacak.

4. Askerlik, ocak şeklinden vatandaşlık görevi haline getirilecek ve belli esaslara bağlanacak.

5. Müsadere usulü kalkacak ve mülkiyet hakları tanınacak. Herkes malı ve mülkünün sahibi olacak, dilerse alıp-satabilecek ve evladına miras bırakabilecek.

Özellikleri

  Yasa gücü her gücün üzerinde kabul edilmiştir.

  Tüm Osmanlı halkına yöneliktir.

  Osmanlı Devleti’nde anayasacılılık fikrinin gelişmesini sağlamıştır.

  Osmanlı Devleti’nde ilk kez batılı anlamda hukuk kuralları uygulanmaya başlanmıştır.

  Yönetim, hukuk, eğitim, askeri ve mali alanda yenilikler getirmiştir.

I. LONDRA KONFERANSI VE MISIR SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ (1840)

Kavalalı’nın güçlenmesini istemeyen, İngiltere, Avusturya, Rusya, Prusya ve Osmanlı Devleti’nin katılmasıyla, Londra’da toplandı. Bu konferansa Fransa, Mehmet Ali Paşa tarafını tuttuğu için katılmadı.

Alınan Kararlar;

1.  Mısır içişlerinde serbest, dışişlerinde Osmanlı Devleti’ne bağlı kalacak ancak yönetimi Kavalalı ve oğullarına bırakılacak.

2.  Osmanlı Devleti’nin imzaladığı her antlaşma Mısır için de geçerli olacak.

3.  Suriye, Adana ve Girit Osmanlı Devleti’ne geri verilecek.

4.  Mısır, Osmanlı Devleti’ne yılda 80 bin kese altın vergi ödeyecek.

  Bu konferansla Mısır sorunu kesin olarak çözümlendi.

 

II. LONDRA KONFERANSI VE BOĞAZLAR SORUNU’NUN ÇÖZÜMÜ (1841)

İngiltere’nin öncülüğünde Avusturya Rusya, Prusya, Fransa ve Osmanlı Devleti’nin de

katılmasıyla 1841’de sekiz yıllık süresi dolan Hünkar İskelesi Antlaşması’nı görüşmek üzere toplandı ve 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi imzalandı.

Sözleşmeye göre;

1. Boğazlar Osmanlı Devleti’nin egemenliğinde kalacak,

2. Boğazlardan barış zamanında hiçbir savaş gemisi geçemeyecekti.

  Böylece, günümüze kadar Boğazlarla ilgili pek çok antlaşmaya temel olan 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’yle Boğazlar Sorunu çözümlenmiş oldu.

 

Kırım Savaşı (1854-1856)

Nedenleri:

1. Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ne Hünkar İskelesi Antlaşması’na benzer bir antlaşmayı imzalatmak istemesi,

2.  Osmanlı Devleti’nin Tanzimat Fermanı sonrasında güçlenmesini Rusya’nın çıkarlarına aykırı bulması,

3. Rusya’nın, Osmanlı Devleti’ni parçalama planının İngiltere tarafından reddedilmesi,

4. Rusya’nın Boğazlar ve İstanbul’a yerleşerek, Balkanlar’da kendisine bağlı devletler kurdurmak istemesi,

5. Rusya’nın Osmanlı topraklarındaki kutsal yerlerin koruyuculuğunu istemesi ve ortodoks hakları konusunda yeni isteklerde bulunması.

  Bu savaş sırasında İngiltere, Fransa, Avusturya ve Piyomente Hükümetleri Osmanlı Devleti’nin yanında yer aldı.

  Osmanlı-Avusturya kuvvetleri, Rusları Eflak ve Boğdan’dan çıkardı. Osmanlı, İngiliz ve Fransız donanması Sivastopol’u kuşatıp aldılar. Rusya barış istedi.

  Paris’te bir antlaşma imzalanmadan önce Osmanlı Devleti Islahat Fermanı’nı ilan etti.

 

ISLAHAT FERMANI (1856):

Sadece azınlıklara yönelik bu fermanın ilan edilmesinin nedeni, batılı devletlerin içişlerimize karışmasını önlemek ve Paris Antlaşması’nda Rusya’ya karşı Avrupalı devletlerin desteğini sağlamaktır.

Başlıca Maddeleri;

1.    Halkın can, mal, namus ve ırz güvenliği sağlanacak.

2.    İşkence, dayak ve angarya kaldırılacak.

3.   Gayrimüslimler devlet memurluklarına, askeri hizmetlere ve okullara alınacak.

4.    Mahkemeler açık yapılacak ve kanunlar herkese eşit uygulanacak, karakol ve hapishaneler ıslah edilecek.

5.    Vergilerin toplanmasında, iltizam usulüne son verilecek.

6.    Gayrimüslimler de Belediye ve İl Genel Meclislerine üye olabilecek.

7.    Rüşvet ve kayırma kalkacak.

8.   Resmi yazışmalarda, gayrimüslimleri küçük düşürücü söz ve deyimler kullanılamayacak.

9.    Yabancı uyruklular da vergisini vermek koşuluyla mal mülk edinebilecekler.

10. Gayrimüslimlere, din ve vicdan özgürlüğü sağlanacak, onlara ait kilise, okul, patrikhane ve hastane gibi binalar tamir edilecek.

 

Paris Antlaşması (1856):

Bu Antlaşmaya Osmanlı, İngiltere, Fransa, Avusturya, Piyemonte, Rusya ve Kırım savaşa katılmadığı halde, Avrupa politikasında söz sahibi olabilmek için Prusya da katıldı.

Paris Antlaşması’na göre;

1.    Osmanlı Devleti, bir Avrupa devleti sayılacak ve toprak bütünlüğü Avrupalı devletlerinin kefilliği altında olacak.

2.    Rusya ve Osmanlı Devleti Karadeniz’de donanma bulundurmayacak ve tersane kuramayacak.

3.    Karadeniz tarafsız hale getirilecek, Boğazlardan savaş gemisi geçmeyecek ve boğazlar ticaret gemilerine açık olacak.

4.    Boğazlar, 1841 Londra Boğazlar Sözleşmesi’ne göre yönetilecek.

5.  İki taraf birbirlerinden aldıkları yerleri geri verecekler.

6.    Eflak ve Boğdan, Avrupalı devletlerin kefilliği altında ve özerk olacak.

7.    Islahat Fermanı’yla güvence altına alınan gayrimüslim haklarına, hiçbir devlet karışmayacak.

8.    Tuna Nehri üzerinde ticaret gemileri serbestçe dolaşabilecek.

 

    Osmanlı Devleti’nin, galip devlet olarak masaya oturmasına rağmen, mağlup devet ile aynı konuma getiren antlaşmadır.

    Osmanlı ilk kez bir Avrupalı devlet olarak kabul edilmiştir.

    Osmanlı Devleti, ilk dış borcu 1854 yılında Kırım Savaşı nedeniyle İngiltere’den almıştır.