Geçmişimi Öğreniyorum Ünitesi Özet 4. Sınıf Sosyal

Milli kültür, bir millete özgü düsünce ve sanat yapıtlarının tümüne denir. Milli kültürümüz bizi diğer toplumlardan ayıran özelliklerimizdir. Bu özellikler bizleri birbirimize bağlar, daha güçlü olabilmemizi sağlar.

Kültürel değerlerimiz nesilden nesile ulasırken yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Ancak özü her yerde aynı anlamdadır. Düğünlerimiz, bayram kutlamalarımız, oyunlarımız, senliklerimiz…
Misafirperverliğimiz, yemeklerimiz, yöresel kıyafetlerimiz, yardımseverliğimiz… Bütün bunlar kültürümüzün önemli unsurlarıdır. Milli kültürümüzün temelini milli tarihimiz olusturur. Atatürk’ e göre kültür, dinamik ve ileriye dönük olmalıdır. Hem geçmise bakıp büyük basarılardan gurur duymalı, onlardan güç almalı hem de kültürümüzü çağdas uygarlık düzeyinin üstüne çıkartmayı bilmeliyiz.

Milli kültürümüz, dünyanın en zengin kültürlerinden birisidir.Milli kültür ögelerimiz çinicilik, ebru sanatı,yayık, para kesesi, sema gösterileri ( Mevlana), Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, gözleme, çevreler, geline kına yakmak, askere kına yakmak, Türk kahvesi, baklava ve lokumu….

 

.
.

 
İnsanlar kendi geçmislerini ve yasadıkları toplumların geçmislerini merak ederler. Geçmisi öğrenmenin bir yolu da aile büyükleri ile geçmis hakkında konusmaktır. Ayrıca aileye ait eski esyalardan yola çıkarak da aile tarihi öğrenilebilir. Aile büyükleri ile konusarak aile tarihi olusturmada sözlü tarih yöntemi kullanılır.
Sözlü Tarih Yöntemi Uygulanırken:
• Çalısmanın amacı önceden belirlenir.
• Bu amaca yönelik en doğru kisi seçilir.
• Bu kisiye amaç açıklanır. Kabul edilirse görüsmeye geçilir.
• Görüsme için önceden hazırlık yapılır.
• Görüsmeyi kayda alacak araçlar temin edilir.
• Amaca yönelik doğru sorular belirlenir.
• Görüsme sırasında bu sorular sorulur.
• Elde edilen bilgiler kronolojik olarak sıralanır.
• Aile tarihi, ailenin sahip olduğu bir nesne ile ilgili arastırma yapılarak da hazırlanabilir.
Nesnelere Dayalı Aile Tarihi Olustururken:
• Belirlenen nesne önceden incelenir.
• Varsa nesnenin üzerinde yazı ve tarihler not edilir.
• Nesnenin asıl sahibi yasıyorsa onunla görüsme yapılır.
• Nesnenin asıl sahibi yasamıyorsa, ona en yakın kisi ile görüsme yapılır.
• Nesnenin aileye ne zaman geldiği sorulur.
• Nesnenin aile için önemi sorgulanır.
• Nesnenin elde edildiği dönemde yasanılan olaylar sorgulanır.
• Nesne ile ilgili önemli anılar varsa dinlenir.
• Elde edilen bilgiler derlenir.

 

Kültür bir millete ya da halk topluluğuna özgü düsünce ve sanat eserleri ile yasam sekillerinin bütünüdür. Çevremizde birçok unsur milli kültürümüzü yansıtmaktadır.

 

.
.

 

Aç kapııyıı beziirrgan basıı,,Yağ sattarrıım ball sattarrıım,, çelliik çomak diiğerr çocuk oyunllarrııdıırr..

 
Mustafa Kemal’’in ilk askeri basarısı:: 1911. Bugünkü Libya Devleti, o dönemdeki ismiyle Trablusgarp Osmanlı toprağıdır. İtalyanlar Trablusgarp’ı isgal ederler. Bu olay Mustafa Kemal’e, yurduna ve milletine hizmet etmek için yeni bir olanak sağlar. Gönüllü olarak Trablusgarp’a gider. Bir yıl bu cephede savasır. Yerli halktan olusturduğu orduyla Derne ve Tobruk’’ta İtalyanları durdurmayı basarır. Bu basarı onun askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır.İlk askeri basarısıdır.

 
Trablusgarp’taki direnis karsısında basarılı olamayan Đtalya Osmanlı Devleti’ni bask› altına almak için On iki Ada ve Çanakkale Boğazı’na saldırdı. Bu sırada Balkan Savaslarının baslaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Usi Antlasması’nı imzalayarak Trablusgarp Cephesi’ni kapattı. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı’nı savunmakla görevli Bolayır Kolordusunda görevlendirildi. Bu görevi sırasında bölgeyi yakından tanıdı. Bu durum, gelecekte Çanakkale Savaslarında kendisine büyük yararlar sağladı.
Birinci Dünya Savası Avrupa devletleri yeni topraklar elde etmek için 1914’te savasmaya basladılar.Savasın tarafları
sunlardır:
İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı Devleti
İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya
***İtalya, savasın baslangıcında ittifak Devletleri tarafında savasa girmistir. Fakat, itilaf Devletlerince kendilerine Batı Anadolu topraklarının verileceği vaat edilince taraf değistirmistir. Çanakkale Savası: Đngilizler, 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçip Đstanbul’u isgal etmek istediler.
Düsman donanması, Çanakkale’ye geldiğinde, Mustafa Kemal komutasındaki ordumuzun müthis direnisiyle karsılastı.Ordumuz Arıburnu ve Anafartalar’da büyük bir basarı göstererek İngiliz donanmasını Çanakkale’de bozguna uğrattı. Bu basarılarından sonra, Mustafa Kemal’in
rütbesi,albaylığa yükseltildi. Çanakkale Savası zaferle sonuçlansa da, aynı tarafta yer aldığımız ittifak Devletleri savası kaybetti. Her ülkeyle ayrı ayrı yapılan ateskes anlasmalarıyla savasa son verilmistir.

30 Ekim 1918’de Mondros Ateskes Anlasması imzalanarak, Osmanlı Devleti savastan çekildi. İngilizler, Fransızlar, Đtalyanlar, Yunanlılar ve Ermenilerden olusan Đtilaf Devletleri, Mondros Ateskes Antlasması’nın maddelerine dayanarak yurdumuzu isgale basladı.

2. Ünite Yeryüzünde Yaşam 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. sınıf sosyal bilgiler
6. sınıf sosyal bilgiler

 

Yaşadığımız şehir kasaba ya da köyde oturduğumuz evin, eğitim gördüğümüz okulun bir adresi vardır.Adres,birçok evin bulunduğu bir yerde evimizin yerini kolayca bulmamızı sağlar. Bunun gibi yeryüzünde herhangi bir ülkenin veya şehrin de adresi vardır.

 

Bu adreslerden birisi de o yerin paralel ve meridyen değerleriyle belirtilmesidir. Öyleyse meridyen ve paralel nedir? Yerküreyi kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen daire ekvatordur.

 

Tıkla

27 Kasım 2014 TEOG Inkılap Tarihi Soru ve Cevapları

TEOG İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları 27 kasım 2014
TEOG İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları 27 kasım 2014

 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Teog Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı 20 Sorudan oluşacak ve saat 10:10 da başlayacak.

 

Sınav bittikten sonra soru ve cevapları sayfamızdan bulabilirsiniz. Sayfayı güncel olarak takip edebilmek için sık kullanılanlara ekleyin.

 

Sizin sınavınız nasıl geçti? Yorumlarınız neler? Sorular zor muydu? Kolay mıydı?

4. Sınıf Kurtuluş Savaşının Özeti

10647576_10204192157459504_197588145_n

KURTULUŞ SAVAŞI

*19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Samsun’a çıktı. Kurtuluş Savaşı başladı.

Kurtuluş Savaşı’nın kronolojisi aşağıdaki gibidir;

1. Samsun’a çıktı.

2. Havza Genelgesi

3. Amasya Genelgesi

4. Erzurum Kongresi

5. Sivas Kongresi

6. TBMM açıldı.

7. Cephelerdeki Savaşlar

8. Mudanya Ateşkes Antlaşması

9. Lozan Barış Antlaşması

Önce halk tarafından oluşturulan direniş güçleri (Kuva-i Milliye) İtilaf Devletleri ile savaşmıştır. TBMM kurulunca bu direniş güçleri birleştirilip düzenli bir Türk Ordusu oluşturuldu. Savaşları düzenli Türk Ordusu kazandı.

 

cats

 

Türk Milleti Kurtuluş Savaşı’nda üç cephede savaştı.

Doğu Cephesi: Ermenilerle savaştı.

Güney Cephesi: Fransızlarla savaştı.

Batı Cephesi: Yunanlılarla savaştı. Batı cephesinde 1. İnönü, 2.İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Savaşları yapıldı.

Tüm cephe ve savaşlarda Türk Ordusu kazandı. İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

MUSTAFA KEMAL

*Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu ve orduda göreve başladı.

*İlk görev yeri Şam’dır.

*Trablusgarp askeri dehasının ilk kanıtıdır.

*Çanakkale Savaşı, üstün askeri ve komutanlık dehasını tüm dünyaya tanıttı.

* Çanakkale Savaşı’nda Anafartalar Kahramanı ünvanını aldı.

*9. Kolordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderildi.

*Sakarya Meydan Muharebesi’nde başkomutanlık görevi, Gazilik ünvanı ve Mareşallik ünvanı verildi.

 

2014-2015 Teog Inkılap Tarihi Konuları

2014-2015-teog-konulari

Teog Inkılap Tarihi 1. Dönem Konuları 2014-2015

Batıya Erken Açılan Kent: Selanik
Mustafa Kemal Okulda
Cepheden Cepheye Mustafa kemal
Dört Şehir ve Mustafa Kemal
Mustafa Kemal Liderlik Yolunda

Osmanlı Devleti Hangi Cephede?

Geldikleri Gibi Giderler

Ve Millî Mücadele başlıyor
Egemenlik Milletindir
Büyük Millet Meclisi İsyanlara Karşı
Barış Antlaşması mı, Ölüm Fermanı mı?

 

Teog Inkılap Tarihi 2. Dönem Konuları 2014-2015

 

İlk Zaferimiz
Destanlaşan Direniş
İstiklal Milletimindir
Savaşa Rağmen Eğitim Kongresi
Anadolu İnsanının Büyük Fedakarlığı
Dirilişin Destanı: Sakarya
Hayat Veren Zafer

Savaşa Son Veren Belge
Sanat ve Edebiyat Eserlerimizde Kurtuluş Savaşımız

Saltanattan Milli Egemenliğe
Zaferin ve Bağımsızlığın Tescili

Millî Sınırlardan Millî Ekonomiye
Başkent Ankara
Yaşasın Cumhuriyet
Çağdaş Devlete Doğru
Çok Partili Demokratik Yaşam
Çağdaş Uygarlığa Doğru Adımlar
Hukuk ve Aile
Rejim Karşıtı Bir İsyan
Kabotaj Bayramı

Mustafa kemal’e Suikast Girişimi
Bir Devrin Analizi: Nutuk
Harf İnkılabından Millet Mekteplerine
Millî Kültürümüz Aydınlanıyor
Kubilay Olayı
Bir Cumhuriyet Kenti
Çağdaş Üniversite Yolunda
Devlet ve Toplum Elele
Modern Tarımın Doğuşu
Az Zamanda Çok ve Büyük İşler Yaptık
Sanat ve Spor
Çağdaş Türk Kadını
Soyadı Kanunu
Türk Çağdaşlaşması

Atatürk’ü Etkileyen Olaylar ve Fikirler
Her şey Güçlü Bir Türkiye için
Cumhuriyetle Bir Milletiz
Cumhuriyetin Vatandaşlarıyız
Ne Mutlu Türk’üm Diyene!
Halkçılık
Toplumda Devlet Desteği
Laiklik
Her Alanda Yenilik
İnkılapların Temel Dayanağı
En Büyük Eser

 

İnkılap Tarihi Bulmacası 8. Sınıf

Inkılap Tarihi dersende kullanabileceğiniz 8. Sınıf bulmacası aşağıdadır. 8. Sınıf Inkılap Tarihi Dersi 5. Ünite konuları arasından bulunan bulmaca ödevi için kullanabilirsiniz.

8.sınıflar-İçin-İnkılap-Tarihi-Kare-Bulmaca-287x300