Harita Nedir?, Ölçek Nedir?, 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

HARİTA NEDİR?

  Yeryüzünün tamamının yada bir bölümünün kuş bakışı görünümünü belli bir oranda küçültülerek düzleme aktarılmasına harita denir.

Bir Çizimin Harita Olabilmesi İçin:

 • KUŞBAKIŞI ÇİZİLMİŞ OLMALI
 • ÖLÇEKLİ OLMALI
 • BİR DÜZLEME AKTARILMIŞ OLMALI
 • ÖLÇEKLİ OLMALI

 

.
.

 

Yeryüzü şekillerinin bire bir haritasının çizilmesi mümkün değildir. Bu nedenle haritadaki gerçek uzunluklar belirli bir ölçek dahilinde küçülterek haritaya aktarılır.

Haritalardaki bu küçültme oranına ölçek denir.

Kurtuluş Savaşı Cepheler 4. Sınıf Sosyal Bilgiler

KURTULUŞ SAVAŞI

 

Türk halkı düşmanı yurttan atmak için düzenli bir ordu kurdu.

 

Kurulan bu ordu;

 • Batıda Yunanlılarla
 • Doğuda Ermenilerle
 • Güneyde Fransızlarla savaştı.

 

Kurtuluş savaşında düşmanla 3 cephede savaşılmıştır.

 • Doğu Cephesi
 • Güney Cephesi
 • Batı Cephesi

 

       DOĞU CEPHESİ

Bu cephede Ermenilerle savaşılmıştır.

 

Kazım Karabekir komutanlığındaki askerlerimiz Ermenileri yenerek Kars ve çevresini düşmanlardan almıştır.

 

Savaş sonrasında Ermenilerle Gümrü Antlaşması imzalanmış ve Kars ve çevresi Türkiye sınırları içinde kalmıştır.

 

Gümrü Antlaşması TBMM’ nin ilk siyasi başarısıdır.

 

 

GÜNEY CEPHESİ

 

Bu cephede Fransızlarla savaşılmıştır.

 

Bu cephede düzenli ordumuz yoktu. Fakat bölge halkı kahramanca savaşmış ve Fransızları bölgeden kovmuştur.

 

Fransızlarla Ankara Antlaşması imzalanmıştır.

 

Bu cephedeki başarılardan sonra;

Antep’ e      GAZİ

Maraş’ a      KAHRAMAN

Urfa’ ya       ŞANLI        ünvanları verilmiştir.

 

BATI CEPHESİ

 

Bu cephede Yunanlılar ile savaşılmıştır.

 

En zor savaşların yaşandığı cephedir.

 

 1. İnönü, 2. İnönü, Sakarya Meydan Savaşı, Büyük Taarruz ve Başkumandan Meydan Muharebesi bu cephede yaşanan savaşlardır.

 

 1. ve 2. İnönü Savaşları

       Düzenli ordu ilk başarısını İnönü Savaşlarında kazanmıştır.

 

Bu savaşların ardından halkın düzenli orduya olan güveni arttı.

 

Sakarya Savaşı

       Yunanlılar hazırlıklarını yaptılar ve tekrar Türklere saldırdılar.

Yunan ordusu, Türk ordusunun yaklaşık 3 katı kadardı.

22 gün 22 gece süren zorlu savaşı Türkler kazandı.

Bu zaferden sonra Mustafa Kemal’ e “gazi” ünvanı ve “mareşal” rütbesi verildi.

 

Büyük Taarruz Ve Başkumandan Meydan Muharebesi

 

Ard arda kazanılan zaferlerden sonra orduya olan güven daha da çok arttı ve Mustafa Kemal orduyu güçlendirerek 22 Ağustos 1922’ de orduya taarruz yani savaş emrini verdi.

 

30 Ağustos 1922’ de bu büyük savaş kazanıldı.

Bu savaş tarihte Başkumandan Meydan Muharebesi olarak ta bilinir.

 

Savaşın ardından Mustafa Kemal “Ordular ilk hedefiniz Akdeniz’ dir, ileri.”  emrini verdi.

Bu emri alan ordumuz 9 Eylül 1922’ de İzmir’ e girdi. Burada düşman yenildi. Ordumuz Boğaz’ a ve İstanbul’ a doğru yola çıktı. İngiltere, İtalya ve Fransa savaşı göze alamadı ve ateşkes isteğinde bulundu.

Bunun üzerine Mudanya Ateşkes Antlaşması imzalandı.

 

Mudanya Ateşkes Antlaşması

       11 Ekim 1922

 

       Bu antlaşma ile savaşlar sona erdi.

 

Boğazlar, İstanbul ve Doğu Trakya savaş yapılmadan kazanılmış oldu.

Lozan Barış Antlaşması

24 Temmuz 1923

Barış anlaşması İsviçre’ nin Lozan kentinde yapılmıştır.

Bu antlaşma ile Türkiye’ nin bugünkü sınırları büyük ölçüde çizilmiştir.

Yeni Türk devletini bütün dünya tanımış oldu.

Bu antlaşmadan sonra düşman askerleri İstanbul’ dan ayrıldı.

 

Cumhuriyet’ in İlanı

 

Kurtuluş Savaşının kazanılmasının ardından yeni devletin başkentinin ve yönetim şeklinin belirlenmesine sıra gelmişti.

 

13 Ekim 1923 yılında çıkartılan yasa ile yeni devletin başkenti Ankara oldu.

 

Yeni kurulan devletin yönetim şeklinin cumhuriyet olduğuna karar verildi ve 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi.

Geçmişimi Öğreniyorum Ünitesi Özet 4. Sınıf Sosyal

Milli kültür, bir millete özgü düsünce ve sanat yapıtlarının tümüne denir. Milli kültürümüz bizi diğer toplumlardan ayıran özelliklerimizdir. Bu özellikler bizleri birbirimize bağlar, daha güçlü olabilmemizi sağlar.

Kültürel değerlerimiz nesilden nesile ulasırken yöreden yöreye farklılıklar gösterir. Ancak özü her yerde aynı anlamdadır. Düğünlerimiz, bayram kutlamalarımız, oyunlarımız, senliklerimiz…
Misafirperverliğimiz, yemeklerimiz, yöresel kıyafetlerimiz, yardımseverliğimiz… Bütün bunlar kültürümüzün önemli unsurlarıdır. Milli kültürümüzün temelini milli tarihimiz olusturur. Atatürk’ e göre kültür, dinamik ve ileriye dönük olmalıdır. Hem geçmise bakıp büyük basarılardan gurur duymalı, onlardan güç almalı hem de kültürümüzü çağdas uygarlık düzeyinin üstüne çıkartmayı bilmeliyiz.

Milli kültürümüz, dünyanın en zengin kültürlerinden birisidir.Milli kültür ögelerimiz çinicilik, ebru sanatı,yayık, para kesesi, sema gösterileri ( Mevlana), Hacivat ve Karagöz gölge oyunu, gözleme, çevreler, geline kına yakmak, askere kına yakmak, Türk kahvesi, baklava ve lokumu….

 

.
.

 
İnsanlar kendi geçmislerini ve yasadıkları toplumların geçmislerini merak ederler. Geçmisi öğrenmenin bir yolu da aile büyükleri ile geçmis hakkında konusmaktır. Ayrıca aileye ait eski esyalardan yola çıkarak da aile tarihi öğrenilebilir. Aile büyükleri ile konusarak aile tarihi olusturmada sözlü tarih yöntemi kullanılır.
Sözlü Tarih Yöntemi Uygulanırken:
• Çalısmanın amacı önceden belirlenir.
• Bu amaca yönelik en doğru kisi seçilir.
• Bu kisiye amaç açıklanır. Kabul edilirse görüsmeye geçilir.
• Görüsme için önceden hazırlık yapılır.
• Görüsmeyi kayda alacak araçlar temin edilir.
• Amaca yönelik doğru sorular belirlenir.
• Görüsme sırasında bu sorular sorulur.
• Elde edilen bilgiler kronolojik olarak sıralanır.
• Aile tarihi, ailenin sahip olduğu bir nesne ile ilgili arastırma yapılarak da hazırlanabilir.
Nesnelere Dayalı Aile Tarihi Olustururken:
• Belirlenen nesne önceden incelenir.
• Varsa nesnenin üzerinde yazı ve tarihler not edilir.
• Nesnenin asıl sahibi yasıyorsa onunla görüsme yapılır.
• Nesnenin asıl sahibi yasamıyorsa, ona en yakın kisi ile görüsme yapılır.
• Nesnenin aileye ne zaman geldiği sorulur.
• Nesnenin aile için önemi sorgulanır.
• Nesnenin elde edildiği dönemde yasanılan olaylar sorgulanır.
• Nesne ile ilgili önemli anılar varsa dinlenir.
• Elde edilen bilgiler derlenir.

 

Kültür bir millete ya da halk topluluğuna özgü düsünce ve sanat eserleri ile yasam sekillerinin bütünüdür. Çevremizde birçok unsur milli kültürümüzü yansıtmaktadır.

 

.
.

 

Aç kapııyıı beziirrgan basıı,,Yağ sattarrıım ball sattarrıım,, çelliik çomak diiğerr çocuk oyunllarrııdıırr..

 
Mustafa Kemal’’in ilk askeri basarısı:: 1911. Bugünkü Libya Devleti, o dönemdeki ismiyle Trablusgarp Osmanlı toprağıdır. İtalyanlar Trablusgarp’ı isgal ederler. Bu olay Mustafa Kemal’e, yurduna ve milletine hizmet etmek için yeni bir olanak sağlar. Gönüllü olarak Trablusgarp’a gider. Bir yıl bu cephede savasır. Yerli halktan olusturduğu orduyla Derne ve Tobruk’’ta İtalyanları durdurmayı basarır. Bu basarı onun askerlik yeteneğinin ilk kanıtıdır.İlk askeri basarısıdır.

 
Trablusgarp’taki direnis karsısında basarılı olamayan Đtalya Osmanlı Devleti’ni bask› altına almak için On iki Ada ve Çanakkale Boğazı’na saldırdı. Bu sırada Balkan Savaslarının baslaması üzerine Osmanlı Devleti İtalya ile Usi Antlasması’nı imzalayarak Trablusgarp Cephesi’ni kapattı. Trablusgarp ve Bingazi İtalyanlara bırakıldı. Mustafa Kemal Çanakkale Boğazı’nı savunmakla görevli Bolayır Kolordusunda görevlendirildi. Bu görevi sırasında bölgeyi yakından tanıdı. Bu durum, gelecekte Çanakkale Savaslarında kendisine büyük yararlar sağladı.
Birinci Dünya Savası Avrupa devletleri yeni topraklar elde etmek için 1914’te savasmaya basladılar.Savasın tarafları
sunlardır:
İttifak Devletleri: Almanya, Avusturya-Macaristan, Bulgaristan, Osmanlı Devleti
İtilaf Devletleri: İngiltere, Fransa, İtalya, Rusya
***İtalya, savasın baslangıcında ittifak Devletleri tarafında savasa girmistir. Fakat, itilaf Devletlerince kendilerine Batı Anadolu topraklarının verileceği vaat edilince taraf değistirmistir. Çanakkale Savası: Đngilizler, 1915’te Çanakkale Boğazı’nı geçip Đstanbul’u isgal etmek istediler.
Düsman donanması, Çanakkale’ye geldiğinde, Mustafa Kemal komutasındaki ordumuzun müthis direnisiyle karsılastı.Ordumuz Arıburnu ve Anafartalar’da büyük bir basarı göstererek İngiliz donanmasını Çanakkale’de bozguna uğrattı. Bu basarılarından sonra, Mustafa Kemal’in
rütbesi,albaylığa yükseltildi. Çanakkale Savası zaferle sonuçlansa da, aynı tarafta yer aldığımız ittifak Devletleri savası kaybetti. Her ülkeyle ayrı ayrı yapılan ateskes anlasmalarıyla savasa son verilmistir.

30 Ekim 1918’de Mondros Ateskes Anlasması imzalanarak, Osmanlı Devleti savastan çekildi. İngilizler, Fransızlar, Đtalyanlar, Yunanlılar ve Ermenilerden olusan Đtilaf Devletleri, Mondros Ateskes Antlasması’nın maddelerine dayanarak yurdumuzu isgale basladı.

2. Ünite Yeryüzünde Yaşam 6. Sınıf Sosyal Bilgiler

6. sınıf sosyal bilgiler
6. sınıf sosyal bilgiler

 

Yaşadığımız şehir kasaba ya da köyde oturduğumuz evin, eğitim gördüğümüz okulun bir adresi vardır.Adres,birçok evin bulunduğu bir yerde evimizin yerini kolayca bulmamızı sağlar. Bunun gibi yeryüzünde herhangi bir ülkenin veya şehrin de adresi vardır.

 

Bu adreslerden birisi de o yerin paralel ve meridyen değerleriyle belirtilmesidir. Öyleyse meridyen ve paralel nedir? Yerküreyi kuzey ve güney olmak üzere iki eşit parçaya bölen daire ekvatordur.

27 Kasım 2014 TEOG Inkılap Tarihi Soru ve Cevapları

TEOG İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları 27 kasım 2014
TEOG İnkılap Tarihi Soru ve Cevapları 27 kasım 2014

 

2014-2015 Eğitim Öğretim yılı Teog Inkılap Tarihi ve Atatürkçülük sınavı 20 Sorudan oluşacak ve saat 10:10 da başlayacak.

 

Sınav bittikten sonra soru ve cevapları sayfamızdan bulabilirsiniz. Sayfayı güncel olarak takip edebilmek için sık kullanılanlara ekleyin.

 

Sizin sınavınız nasıl geçti? Yorumlarınız neler? Sorular zor muydu? Kolay mıydı?

4. Sınıf Kurtuluş Savaşının Özeti

10647576_10204192157459504_197588145_n

KURTULUŞ SAVAŞI

*19 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Samsun’a çıktı. Kurtuluş Savaşı başladı.

Kurtuluş Savaşı’nın kronolojisi aşağıdaki gibidir;

1. Samsun’a çıktı.

2. Havza Genelgesi

3. Amasya Genelgesi

4. Erzurum Kongresi

5. Sivas Kongresi

6. TBMM açıldı.

7. Cephelerdeki Savaşlar

8. Mudanya Ateşkes Antlaşması

9. Lozan Barış Antlaşması

Önce halk tarafından oluşturulan direniş güçleri (Kuva-i Milliye) İtilaf Devletleri ile savaşmıştır. TBMM kurulunca bu direniş güçleri birleştirilip düzenli bir Türk Ordusu oluşturuldu. Savaşları düzenli Türk Ordusu kazandı.

 

cats

 

Türk Milleti Kurtuluş Savaşı’nda üç cephede savaştı.

Doğu Cephesi: Ermenilerle savaştı.

Güney Cephesi: Fransızlarla savaştı.

Batı Cephesi: Yunanlılarla savaştı. Batı cephesinde 1. İnönü, 2.İnönü, Sakarya Meydan Muharebesi ve Büyük Taarruz Savaşları yapıldı.

Tüm cephe ve savaşlarda Türk Ordusu kazandı. İtilaf Devletleri ile Mudanya Ateşkes Antlaşması ve Lozan Barış Antlaşması imzalandı.

MUSTAFA KEMAL

*Kurmay yüzbaşı olarak mezun oldu ve orduda göreve başladı.

*İlk görev yeri Şam’dır.

*Trablusgarp askeri dehasının ilk kanıtıdır.

*Çanakkale Savaşı, üstün askeri ve komutanlık dehasını tüm dünyaya tanıttı.

* Çanakkale Savaşı’nda Anafartalar Kahramanı ünvanını aldı.

*9. Kolordu Müfettişi olarak Samsun’a gönderildi.

*Sakarya Meydan Muharebesi’nde başkomutanlık görevi, Gazilik ünvanı ve Mareşallik ünvanı verildi.